Начало | Блог | Постигнете по-плътни цветове с ефикасен трансфер на мастилото във флексо печата

Блог

Постигнете по-плътни цветове с ефикасен трансфер на мастилото във флексо печата

Постигнете по-плътни цветове с ефикасен трансфер на мастилото във флексо печата

 

Флексо печатът е изключително широко приложим и икономичен процес на печат. Той се използва масово в опаковките, за което помага възможността за печат върху широко разнообразие от субстрати. В последните години процесът на флексо печата (прочетете повече за особеностите му в статията Надпреварата за точките във флексо печата) се радва на продължително развитие и достига възможности далеч отвъд тези, които традиционно се постигаха с флексо. Така той застава в интересни отношения с други видове печат като офсетната литографията и дълбокия печат.  

Въпреки това, една област, където флексото продължава да се затруднява при някои приложения, е ефективността при трансфера на мастилото. Това особено се забелязва, макар че не присъства само там, в wide web приложенията, които използват солвентно базирани мастила за печат върху фолио. Неефикасният трансфер на мастило върху субстрата води до това, че плътни равномерни участъци могат да имат набразден вид и по-ниска плътност на цветовете, които се отразяват негативно върху външния вид и оставеното впечатление на отпечатаните опаковки. Това е един добре познат недостатък, който често води до това, дълбокият печат да бъде предпочитаният вид печат, въпреки по-високата си цена и непригодността си да посрещне нуждите на индустрията за по-къси тиражи. 

DigiCap NX Screening e софтуерна опция към системата Kodak Flexcel NX Digital Flexographic System, която прави възможна драстична стъпка напред в ефикасния трансфер на мастилото с помощта на шаблони за текстуриране с микроскопична точност върху повърхността на всички елементи от Kodak Flexcel NX Digital Flexographic Plate. Печатните приложения, които по традиция се затрудняват с трансфера на мастилото, сега могат да се радват на много по-висока плътност на цветовете, равномерно покритие на мастилото в плътните области (solid area ink coverage) и разширена цветна гама. Това е един напредък, който позволява на флексото наистина да се съревновава на качествено ниво с дълбокия печат на гъвкави опаковки.  

 

Драстични резултати в плътността при трансфера на мастило

Приложението на DigiCap NX Screening за една поръчка има ярко различимо влияние върху гладкостта на покритието с мастило. Добре познатите празнини, видими при традиционния флексо печат, драматично намаляват, а визуалните резултати говорят сами за себе си.

Color Gamut Flexcel NX 

В допълнение, към по-голямата гладкост на положеното мастило са измервани и драматични повишения на плътността на цвета върху печатни продукти, произведени с Flexcel NX Plates и с прилагане на DigiCap NX Screening. Получената обратна връзка е за средно повишение на плътността с 0.4 в cyan, magenta, и черното, и 0.2 в жълтото. 

Повишенията на плътността от този мащаб имат огромно влияние върху визуалните резултати от печата. С по-високите нива на контраст се постигат дълбочина и качество, които са видими веднага. Повишаването на плътността във всички тонове разширява наличния обхват на цветовете и цветовата гама. Като комбинирате тази способност със стабилността на печата с Flexcel NX Plates, вратата се отваря за по-голяма употреба на преработени цветове, намаляване на спот цветове и на разходите като цяло.  

В резултат на това, може да се постигне много високо качество, със свобода за дизайна, а за печатниците става възможно да повишат ефективността на производството.

DigiCap NX Screening за системата Flexcel NX подобрява крайния вид и ефективността на флексо печата до едно ново ниво.

 

Примери за плътно черно мастило - една машина, едно и също мастило, едни и същи анилокси

 

Black Ink - Flexcel NX

 

Нещо ново за повърхността на клишето

Концепцията за използване на техники за повърхностно текстуриране, с цел да стане по-ефикасен трансферът на мастило, не е нова. Текстурирането на повърхността на клишето по принцип се приема за мястото, където стои ключът към по-добрия трансфер на мастило, и то се въвежда в много различни форми през годините. И на места определено се забелязват подобрения, но като цяло, никое от тях не може да се опише като драстично, консистентно и предвидимо. 

Всъщност предизвикателството наистина е да се постигне модел на повърхността на клишето, който е достатъчно фин да окаже влияние върху трансфера на мастило. И освен това - да може да се приложи върху цялото клише, включително за плътните части, линиите и полутоновете. Това е една цел, която досега се изплъзваше на предпечата и печатните производства.

Забележителната иновация в решението на Kodak е възможността да се прави повърхностно текстуриране с модел, който е по-фин, по-правилен и по-консистентен отвсякога. Резултатът е надеждно и драстично повишаване ефикасността при трансфер на мастило, което води до по-добро качество и икономии в печата. 

 

Възможности със системата за флексо печат на гъвкави опаковки Flexcel NX и решението Kodak DigiCap NX Screening

Иновативното решение Kodak DigiCap NX Screening, управлявано чрез софтуер, използва високата резолюция, 1:1 дигитално file-to-plate възпроизвеждане на системата Flexcel NX за прилагане на изключително фини микро модели по цялата повърхност на клишето. Елементите на модела са само 5x10 микрона като размер и са разпределени равномерно  върху всички печатащи елементи от клишето.  

Въвеждането е лесно за оператора. Която и да е система Flexcel NX може да бъде ъпгрейдната, за да включи DigiCap NX Screening и, преди експонацията, операторът просто използва апликацията Kodak Tiff Front End, за да избере дали да приложи системата DigiCap NX Screening, или не. Мощният софтуер прилага алгоритми върху 1-bit Tiff файла и генерира уникалния модел, който се прилага върху всички участъци за проявяване върху клишето, с изключение на най-най-фините точки. Въпреки сложността на изчисленията, подобреното изпълнение означава, че DigiCap NX Screening НЕ се отразява негативно върху скоростта и ефективността при създаване на клишетата, а повтаряемостта и точността на повърхностното текстуриране е невероятна. 

Повърхностното текстуриране създава повърхност, която е много по-податлива и ефикасна за трансфер на мастило. Много хора го сравняват с принципа на анилоксовите валове за ефикасно нанасяне на мастило. 

 

По-високи печалби с конкурентен флексо печат

DigiCap NX Screening за системата Flexcel NX System осигурява значителна ефикасност и възвръщаемост на инвестицията. Затова неслучайно тя се вписва в печатници, използващи Термални CTP експонатори на Kodak за флексо фотополимерни клишета.

 

1. Тя може да се използва като инструмент за пренасяне на дизайните от дълбок печат към флексо.

Kodak DigiCap NX Screening за системата Kodak Flexcel NX запълва една липса, с което най-после позволява на флексо печата да се съревновава с дълбокия печат в областта на гъвкавите опаковки. По-ниските разходи за производство и по-краткото време за един производствен цикъл, свързвани с флексото, правят преминаването към тази технология изключително интересно както за печатниците, така и за клиентите им.

Това осигурява значителна възможност за производителите на флексопродукция от широки роли да спечели нови клиенти от пазара, а за клиентските компании за потребителски продукти - да намалят разходите за производство. Печатниците, които вече ползват технологията, я смятат за най-значимата иновация във флексото през последните 10 години, както и за инструмент, който им позволява да променят позиционирането на флексото като тип печат.

 

2. По-широка употреба, за да подобри качеството и ефикасността на съществуващото флексо производство:

DigiCap NX Screening има значително влияние върху визуалното представяне на печата. Всичките му технически възможности имат позитивен ефект върху начина, по който изглеждат продуктите на рафта. Но каква е цената? Със сигурност по-плътните цветове означават повече нанесено мастило и по-високи разходи за производство, нали? 

Всъщност не. Силата на DigiCap NX Screening се състои в това, че всички тези предимства се постигат без използване на повече мастило. И макар че това звучи нелогично, то наистина се случва в практиката. Тайната е в гладкостта на нанесеното мастило и в липсата на празни пространства (основният фактор, който намалява измерената плътност на цветовете) - резултатът е, че няма повишение на в количеството нанесено мастило, но цветовете изглеждат значително по-плътни.

По-важното е, че стабилността при нанасяне на мастилото и повишената цветова гама в резултат от по-високата плътност на цветовете, позволяват на печатниците за флексо да правят повече при печат със съставни цветове, както и да намалят броя на използваните специални цветове. По-малко цветове означава по-малко клишета, намалени разходи за мастило, по-бърз процес на настройка и по-ефикасен печат. Wide web flexo printers, които използват технологията DigiCap NX Screening за Flexcel NX System редовно позволяват дизайните да се отпечатат с по-малко цветове.

 

Предимствата - накратко 

DigiCap NX Screening е революционна технология, която повишава плътността на мастилото без увеличаване разхода на мастило, което е важна новина за тези, които го използват. Потребителите на Flexcel NX System я прилагат, за да издигнат своя флексо печат на следващото ниво, и да се радват на ефикасно печатно производство, което ги поддържа конкурентни. 

  • Постигане на по-висока плътност
  • Печат с по-малко цветове

Обърнете се към нас, за да изпратите запитване за решението DigiCap NX Screening

 


Още редица предимства, които се постигат със Системата KODAK FLEXCEL NX - незаменим фактор за успех

Ето и историята печатницата DELTASACS отговаря на гъвкавите пазарни очаквания за опаковките с KODAK FLEXCEL NX System

Разгледайте вариантите на Kodak Flexcel NX в категорията Термални CTP експонатори за флексо фотополимерни клишета
 

Най-популярни
Последни

Свързани продукти