Начало | Блог | Намаляване на разхода на мастило по време на печат чрез техники за цветоотделяне (GCR, UCR) и ресепариране в офсетовия печат

Блог

Намаляване на разхода на мастило по време на печат чрез техники за цветоотделяне (GCR, UCR) и ресепариране в офсетовия печат

Намаляване на разхода на мастило по време на печат чрез техники за цветоотделяне (GCR, UCR) и ресепариране в офсетовия печат

В този материал ще минем през концепциите за оптимизация на мастилото и, в частност, възможностите и ограниченията при отпечатване на RGB към CMYK и ресепариране на CMYK към CMYK.

Отличното управление на цвета е в основата на висококачествената печатна продукция, при която направените разходи и качеството на крайния продукт са оптимални за целите на печатницата. Неслучайно индустрията клони към тенденции като стандартизация, създаване на собствени определения за качество вътре в печатницата, навлизането на CTP технологията и други стратегии и действия, целящи да се уеднаквят цветната проба и реалният печат.

В тази връзка ще ви разкажем и за софтуерното решение ColorFlow, което съхранява и управлява криви и профили и прилага това знание за взаимодействието между цветовете, за да напасне кривите и профилите за постигане на постоянен печат. Управлението на това, как си взаимодействат цветовете, намалява производствените разходи и нуждата от обучения. 

Софтуерното решение ColorFlow е достъпно и с опционално решение за оптимизация на мастило, което помага да се намали консумацията на мастило и разходите за мастило за ролни и листови печатни машини и да подобри качеството на продукцията чрез по-голяма стабилност на печата. Решението за оптимизация на мастилото създава ICC DeviceLink профили, които може да се използват за ресепариране на изображения с помощта на Gray Component Replacement (GCR).

За някои важни фактори, които могат да повлияят на точността на пробите и да бъдат решаващи  дали една печатница ще може да възпроизведе цветовете на пробата точно и с постоянство, можете да прочетете в тази статия за правилно цветопредаване на цветните проби.

 

Конвертиране на RGB изображения за печат в CMYK

Преди да отидат за печат, цветовите изображения с RGB трябва да бъдат конвертирани към съставни цветове на CMYK. По принцип, цветовите пространства се компресират и цветовете може да се променят, докато изображението преминава от RGB гама към гамата за печат с CMYK. Тази трансформация може да се отрази върху възможностите и ограниченията при отпечатване на изображението на печатната машина от гледна точка на цветовата стабилност и използването на мастило.  

 

Черното мастило намалява количеството необходимо мастило и стабилизира цвета

RGB съдържа три цветови канала. Четирицветният процесен печат изисква допълването с черен канал към трите основни цвята - циан, маджента и жълто. Има няколко причини, поради които е нужно добавянето на черно мастило. Когато черен цвят се постига с циан, маджента и жълто, той често изглежда блед или по-малко остър от чисто черно мастило. Освен това, да правиш тъмни цветове от трите хроматични процесни цвята може да доведе до по-високо от желаното количество мастило на печатния лист. В сравнение с неутрални цветове, постигнати основно от едно-единствено черно мастило, постоянният резултат на неутралните цветове, постигнати с три процесни цвята, се поддържа по-трудно на печатната машина.

Нетният ефект от добавяне на черно мастило се изразява в намалените разходи за мастило и повишение в стабилността на цвета, особено при сивите тонове. Черният компонент трябва да се добави към смесването на цветовете по начин, който не се отразява негативно на външния вид на изображението. 

 

Два подхода за замяна на хроматични цветове с черно 

Две често срещани техники за въвеждане на черен цветови компонент са:

 • Under Color Removal (UCR) - техника, с която се намалява количеството маджента, жълто и циан в неутралните области и се заменя с подходящо количество черно 
 • Gray Component Replacement (GCR) - техника на заместване със сиви компоненти

Когато големи проценти от три процесни мастила се сливат, за да формират цвят, има значителен неутрален или сив компонент. След определен момент, добавянето на повече от един процесен цвят просто прави резултата по-тъмен. Техниката UCR използва черно мастило, за да замени някои от процесните цветове в сенчестите области и в неутралните цветове. Така например, в цвят със състав 50% циан, 40% маджента и 45% жълто, допълнението от маджента започва с процеса на добавяне на сивото, и неговата стойност от 40% е индикация за най-голямото количество от черен цвят, което може да се добави на мястото на други цветове. Черният компонент на UCR цветоотделянето изглежда като изображение на скелет.

GCR техниката е специфична форма на UCR, която включва и по-обща замяна на хроматични мастила. В областите, където присъстват трите хроматични цвята - дори при по-светли тонове - с черно се замества частично количество от всеки от другите три цвята. Черният компонент на GCR цветоотделянето прилича на завършено изображение в сивата скала. 

 

Предимства на GCR при извършване на печата

Употреба на мастило

За да се постигне същият финален външен вид при печат, разликата между употребата на мастило при GCR цветоотделяне, сравнено с UCR цветоотделяне може да бъде значително. Така например, в горните изображения, GCR цветоотделянето използва само 68% от количеството мастило, нужно при UCR цветоотделянето. Това спестяване се среща основно с хроматичните цветове. 

 

Стабилност на цвета 

Тъй като GCR цветоотделянето използва ахроматичен цвят - черно - през целия тонален обхват, той намалява количеството C, M и Y мастила, използвани в средните и светлите тонове. Цветът в изображенията с GCR цветоотделяне е по-стабилен, въпреки че наситеността на плътното мастило обикновено варира при преминаването през машината. Добавената стабилност означава, че операторът на печатната машина има по-малко свобода да настройва цвета, ако това е необходимо. Въпреки това, повишената нужда от задаване на цифрови стойности при печатния процес означава, че печатниците се отдръпват от това, да постигат цвета на печатната машина. И така, вместо да бъде пречка, намалената свобода, осигурена чрез GCR цветоотделянето, може да се разглежда като предимство, което подпомага тази тенденция в индустрията.

 

Други предимства

В допълнение към намалената употреба на мастило и повишената стабилност на цвета, други предимства на GCR цветоотделянето включват:

 • Намалени времена за подготовка и по-бързо стартиране 
 • Свиване или разтегляне на хартията  
 • Силно подобрение на външния вид на изображението в случай на леко изместване на цветовете в машината
 • Намалено време на изсъхване
 • По-висока скорост на печат
 • Подобрение в повторяемостта на поръчките

 

Потенциални проблеми с GCR при печат 

GCR цветоотделянето използва черното мастило по различни начини през целия тонален обхват. Това поставя по-голям фокус върху интегритета на черното мастило и печатния блок, особено при последователност на мастилата, която започва с черен цвят. Ако има проблеми с недобро качество на прехвърлянето, трапинга, нестабилност на нарастване на растеровата точка, или проблеми с водния баланс на черния цвят, влиянието върху печатния резултат се увеличава. Също така, тъй като черното се използва в целия тонален обхват, розетките и ефектите моаре са малко по-видими в големи, хомогенни растерни области. Във вестникарския колдсет печат, където жълтото често е първото в последователността на нанасяне, се нанася по-малко жълто мастило, и затова има леко отслабване на ефекта на запечатване върху хартията, преди другите процесни мастила да бъдат отпечатани.

 

CMYK към CMYK - ресепариране на документи за печат

Решението Ink Optimizing Solution за ColorFlow прави повторно цветоотделяне (ресепариране) на изображенията, което прави възможно да се оптимизират данните за CMYK, които са насочени към едно определено състояние на устройството. Освен това, то позволява да променяте максималната област на покритие с мастилото и да прилагате техника за GCR цветоотделяне, за да увеличите спестяванията на мастило и стабилността на цвета по време на печат. 

Повторното отделяне на изображенията събира всички цветове в многостранични проекти (например списания и вестници) към общ формат на цветоотделяне, който подобрява печатаемостта на поръчката. 


Повторното цветоотделяне се постига чрез сложен ICC DeviceLink профил, включен в софтуера Kodak Prinergy. ICC DeviceLink профилите определят директната конверсия от специфично входно цветово пространство към изходно цветово пространство. Основата за създаването на DeviceLink профили е обикновен ICC профил или настройка на устройство за индустриален стандарт като SWOP C5 или FOGRA39. Използването на DeviceLink профил поддържа интегритета на цветоотделянето, така че чистите C,M,Y,K цветове да си останат чисти и плътни (100%).

Когато печатниците искат да предлагат повторяемо качество на клиентите си, като едновременно с това спестяват разходи и време за производството, е нужно да имат работеща система за управлението, измерването и сертификацията на цветовете. Вижте кои процеси могат да се покрият със подходящи софтуерни инструменти.   

 

Основата за постигане на успешен печат

За да спестите мастило с повторно цветоотделяне и GCR цветоотделяне и да постигнете успешно представяне при печат, трябва да се вземат предвид няколко фактора. Валидността на DeviceLink профила зависи от данните, получени при характеризирането на условието на печат. Затова е критично важно да се започне със стабилна, постоянна настройка на устройството. Ако настройката на устройството не е стабилна, данните няма да са сигурни и може да не е възможно за машината да се завърне към обичайното си поведение по отношение на цветовете. В допълнение, неточностите в печатната машина или при мастилата ще се увеличат, което би намалило ефективността на техниката за цветоотделяне GCR.

 

Обобщение

Софтуерът за създаване на цветни профили на печатни машини и конверсия между тях Kodak ColorFlow управлява в едно общо софтуерно приложение различни елементи за контрол на цвета - криви, ICC профили на устройствата, ICC DeviceLink профили. ColorFlow работи по следните задачи:

 • Калибрира и координира цветовото поведение на печатните машини, устройства за цветни проби, скенери и монитори
 • Установява и поддържа тясна интеграция между системата за работен поток за предпечат и различните устройства
 • Контролира цвета в при хибридно печатно производство - например печатница, в която се използват и офсетови, и дигитални печатни машини 

 

Софтуерът ColorFlow, заедно с опцията Ink Optimizing Solution за постигане на стабилизация на печата и спестяване на мастило, осигурява следните предимства:

 • Помага да се намали употребата на мастило и разходите за него за печатници с ролни и листови печатни машини 
 • Помага да се подобри качеството на печат чрез по-голяма стабилност на печатната машина
 • Създава ICC DeviceLink профили, които могат да правят повторно цветоотделяне на изображенията с помощта на техниката за цветоотделяне GCR
 • Използва ICC DeviceLink профили, за да определи конвертирането от входно цветово пространство към изходно цветово пространство
 • Използва ICC DeviceLink профили, за да контролира максималното намастиляване и да осигури спестяване на мастило и стабилност на цвета при печат
 • Позволява на данните за CMYK да се преизползват за работа в различни настройки на CMYK устройството

 

За Kodak Graphic Communications Group (GCG)  

Доставчикът на решения за графична комуникация Kodak’s Graphic Communications Group (GCG) предлага системи за улавяне на изображението, професионално управление на цвета и високоскоростни системи за сканиране на документи; мастиленоструен печат и системи за цветни проби; уреди за термална експонация на филми, пластини и проби; висококачествена медия за цветни проби, пластини за печат и филми; цветни и черно-бели системи за печат по поръчка; продукти за съхранение на данни; професионални услуги. 


Вижте повече за софтуера за създаване на цветни профили на печатни машини и конверсия между тях Kodak ColorFlow Pro.

Прочетете кои са основните предимства на опцията за постигане на стабилизация на печата и спестяване на мастило Kodak Ink Optimizing.

Разгледайте Софтуери за измерване, профилиране, стандартизация и управление на цветовете, цветопредаването и цветовите пространства от продуктовото портфолио на ГЕД.

 

Най-популярни
Последни