Начало | Блог | Стратегии за уеднаквяване на цветната проба и реалния печат

Блог

Стратегии за уеднаквяване на цветната проба и реалния печат

Стратегии за уеднаквяване на цветната проба и реалния печат

Основа за статията

В последните години се появиха няколко тенденции, които създадоха голямо объркване между доставчиците на печатни решения, консултантите и дори доставчиците. Първата е тенденцията на индустрията да върви към стандартизация, като приема спецификации за SNAP, GRACoL и SWOP условия на печат. Другата тенденция е желанието на някои печатници да се отличат от пазара, като създават свои собствени определения за качество, като например използвайки мастила с висока плътност, печат със стохастичен растер и др. Третата тенденция е навлизането на CTP технологията все повече в печатниците, което разчупва класическите връзки между филма и аналоговите проби. Допълнете това с наличието на голям избор от дигитални и мониторни системи за цветни проби, които са изключително гъвкави и могат да се настройват да показва “различни” видове печат. И на последно място тенденцията самите стандарти да се сменят постоянно, с цел да бъдат по-точни и да обхващат по-голям набор от печатни условия.

 

Двете основни стратегии

Като цяло има две основни стратегии, които една печатница може да възприеме:

  • Да следва стандартите на индустрията
  • Да следва специфична цел, която е вътрешнофирмен или собствен стандарт

Която и стратегия да изберете, тя ще има значително влияние върху целия процес – от създаването на печатния файл, през предпечата, до самия печат – затова е важно решението да се базира на пълно разбиране на последствията. Веднъж направено това бизнес решение, печатът и цветните проби могат да се уеднаквят, така че очакванията за цветопредаването да се установят и комуникират.

 

Първа стратегия: Следване на международни стандарти в индустрията

В идеалния вариант печатници, които не контролират 100% от дигиталните файлове, влизащи в тяхното производство ще се стремят да използват международните стандарти, за да постигнат някакво ниво  на ред. В този случай цветната проба е целта и печатната машина се съобразява с нея. Тази стратегия е най-подходяща в производства, които получават множество файлове от различни места и/или които имат продукция, която ще се печата на различни места. Подобен пример са вестниците и списанията, рекламите в тях или брошури, които ще се печатат в печатници по региони на разпространение.

Изборът на тази стратегия позволява на специалистите по предпечат да подготвят и обработват файловете, дори без да знаят точно кой ще бъде изпълнител на поръчката.

 

Втора стратегия: Създаване на вътрешнофирмен стандарт

При тази стратегия цветовъзпроизвеждането на печатната машина е целта, а цветните проби се съобразяват с нея. Тази стратегия традиционно се използва на места, където печатниците предлагат цялостната услуга по създаване, обработване и отпечатване на файловете или имат много близки взаимоотношения с клиентите си. Стратегията се използва най-често от печатници, които искат да се разграничат от конкурентите си. В този случай клиентите не се интересуват от това да имат еднакъв цвят на своите материали, които са отпечатани на различни места, а искат да имат възможно най-високото качество на отпечатване на своите материали. В този случай предпечатът е уникален за всяка печатница или дори за всяка печатна машина. Печатницата може да използва по-високи плътности, по-висок контраст, по-финни растери или дори специфични комбинации от мастила в зависимост от нуждите на клиента. 

Понякога в тази стратегия, печатниците могат да изберат да следват стандартите, но след това да се стремят да ги надминат по време на печат. В този случай печатът и цветната проба не са уеднаквени – печатницата печата по-добре от цветната проба.

Алтернативен подход е печатницата да избере да настрои своята цветопробна система да симулира реалният печат на нейните машини.

От изключителна важност за този сценарии е да се прави в печатници, които могат да постигнат постоянство, надеждност и повторяемост на печат.

 

Трета стратегия: Няколко цели

Както един размер не става за всички, така и една спецификация на печат може да не върши работа за всички случаи. В днешната среда на конкуренция, може да има смисъл за печатниците да използват различни методи за създаване на цветни проби, за да задоволят нуждите на своите клиенти. 

Реално в този случай печатниците ще предложат на клиента работен поток и обработка на цветовете, които са най-подходящи за неговите нужди. Това от своя страна води до доста по-сложен процес, но веднъж измислен и вкаран в действие той може да донесе значителен успех на фирмите.

Най-популярни
Последни