Начало | Блог | Как да постигнем правилно цветопредавене на цветните ни проби

Блог

Как да постигнем правилно цветопредавене на цветните ни проби

Как да постигнем правилно цветопредавене на цветните ни проби

 

Има няколко важни фактора, които могат да повлияят на точността на пробите и да определят това дали една печатница ще може да възпроизведе цветовете на пробата точно и с постоянство.

 

Околната среда при печат на сертифицирани проби

Първият важен фактор е средата, в която се отпечатва цветната проба. Температурата и влажността имат изключително голямо влияние върху начина, по който се постигат цветовете. Температурата и влажността влияят на това как мастилото попива в хартията и колко бързо изсъхва когато е нанесено на медията, и съответно имат влияние на това как се възпроизвежда цвета върху цветната проба. 

Стабилната среда за печат на цветни проби е от голяма важност за правилната им изработка. Помещение с постоянен контрол на температурата и влажността е добра среда за изработка на цветни проби. Представете си помещение, в което принтерът стои до отворен прозорец и няма регулация на температурата и влажността. В рамките на деня ще има вариации в тези два показателя, които могат да повлияят на възпроизвеждането на цветовете на вашите цветни проби.

 

Използвайте стандарти за печат 

Изработвайте вашите цветни проби, като се стремите към вътрешнофирмен стандарт или към международен стандарт като FOGRA или SWOP. Предимството на използване на стандарти е това, че имате повтаряем и разпознаваем процес, който да сертифицира вашата работа.

 

Контрол на процеса

Контролът на процеса е важен, за да се намалят максимално вариациите на принтера и медиите, които използваме. Контролът на процеса включва в себе си калибрация на принтера, работен поток, инструмент за измерване на цвят и други.

Контролът има за цел да осигури правилното използване на всички елементи за изработка на пробата:

  • Медията и мастилата са правилните
  • Използваният профил е правилен за избраната медия
  • Калибрацията на принтера е актуална 

Подсигурявайки горните три точки, можете да ограничите грешките, поради неправилна подготовка за задачата.

 

Използвайте правилната медия 

За най-добра симулация на печата използвайте медия, която е възможно най-близка до белотата на медията, използвана по време на печат. В някои медии има добавени изкуствени избелители, които да направят медията по-бяла и да увеличат цветовото пространство, което мастилата могат да постигнат върху тях. 

Може да идентифицирате белотата на медията по два начина:

Единият начин е да сравните медията за цветни проби и реалната печатна медия под черна светлина. Така може да сравните визуално, коя медия за цветни проби отговаря най-точно на количеството избелители, добавени в медията за печат.

Вторият начин е да измерите медията за цветни проби и медията за печат с помощта на спектрофотометър. Измерете и двете медии по два пъти: един път с UV филтър и един път без филтър (не всички спектрофотометри могат да измерват по двата начина). Разликата между измерванията с UV филтър и без филтър показват количеството избелители в измерваната медия. Най-близките измервания между различните медии показват сходни количества на избелители в медията. 

Печатна медия и медия за цветни проби с близки стойности на количествата избелители, дават най-добри резултати при симулация на печат. Голямата разлика в белотата налага използването на цветови профили, за да се подобри симулацията на цветовете.

 

Оптимизирани конфигурации за използваните медии

Конфигурацията на медията представлява готов профил, който се предоставя от производителите на медии за най-оптималната конфигурация между принтер, мастила и тяхната медия. Използването на готови конфигурации е за предпочитане пред създаването на собствени профили, защото готовите конфигурации са резултат от множество тестове при различни условия.

 

Правилна калибрация на принтера

Калибрацията определя как принтерът ще работи с медиите и мастилата, с които е зареден. Калибрираният принтер отпечатва един и същи цвят с повторяемост и надеждност. Важно е обаче да се разбере разликата между калибрация и управление на цветовете. Калибрацията цели да осигури, принтерът да печата с надеждност и повторяемост един и същи цвят при определена комбинация между мастила и медия. Управлението на цветовете използва ICC и/или DeviceLink ICC профили, за да симулира определено цветово пространство. Тези профили характеризират калибрираната цел за оборудването. Въпреки, че калибрацията и управлението на цвета имат различни функции, успешното управление на цветовете изисква добра калибрация.

Веднъж направена, калибрацията трябва да се проверява редовно, за да е сигурно, че се движи в граници. Колко често ще проверявате калибрацията на вашия принтер, зависи изцяло от вашето желание за контрол на процеса. Трябва да прекалибрирате принтера си, само когато проверката за калибрация върне отрицателен резултат.

 

Използвайте спектрофотометър, за да измерите цвета

Спектрофотометрите измерват цвета, като отчитат спектралните стойности на цветните вълни. Спектрофотометрите с UV филтър предлагат най-постоянните измервания, защото елиминират ефектите от изкуствените избелители в медиите.

Всеки спектрофотометър интерпретира спектралните данни по малко по-различен начин. Затова е важно да се използва софтуер, който съдържа конфигурации на медии, оптимизирани за поддържаните спектрофотометри.

Използвайте един и същи спектрофотометър за калибрация на вашия принтер, проверка на калибрацията и измерване на пробите, за да осигурите еднакъв контрол на процеса.

Измерванията на спектрофотометрите се влияят и от времето за изсъхване на мастилото. Различията във времето за съхнене на мастилата могат да доведат до различни измерени стойности. За да имате възможно най-добрите измервания, е препоръчително да си съставите стандарт за време за съхнене на цветните проби и да изчаквате толкова всеки път, преди да измервате пробите.

Някои принтери имат вграден спеткрофотометър, което предоставя няколко предимства. Вградените спектрофотометри дават възможност да се автоматизира процеса по измерване и да се постигне постоянство на измерванията, защото те изчакват винаги точно определеното време, в което пробата да изсъхне преди да започнат измерванията.

 

Потвърдете отпечатаните цветове

Това може да стане чрез отпечатване на стандартна цветова скала на пробата (или по международен стандарт по FOGRA или SWOP или по вътрешнофирмен стандарт). Тази скала може да се измерва от спектрофотометъра и да се сравнява с цветовия стандарт. 

Ако отпечатаните цветове попадат в толеранса на цветовия стандарт, то може да бъдете сигурни, че отпечатаната цветна проба е правилна и постижима спрямо тези стандарти.

 

Печат на черен цвят

Принтерите използват комбинация от CMYK, за да постигнат черен текст. Ако използвате профил по време на печат, това може да повлияе на възпроизвеждането на черен текст. 

Например ако използвате комбинация от ICC профили, наслагването на CMYK създава черен текст. Ако обаче дюзите на принтера не са добре позиционирани, печатните капки могат да попадат една до друга с леко отклонение вместо една върху друга и така да се отпечатва черен текст, който не е добре отчетлив. Ако като контраст използвате DeviceLink ICC профил, можете да контролирате получаването на черен цвят много по-добре. DeviceLink ICC могат да бъдат конфигурирани да използват повече К и по-малко CMY при печата на черен текст и така да се постигне печат с наситено черно и добре оформени краища. 

Най-популярни
Последни