Начало | Блог | Какъв тип файл е XML и как ни помага в работния процес?

Блог

Какъв тип файл е XML и как ни помага в работния процес?

Какъв тип файл е XML и как ни помага в работния процес?

Интелигентни поръчки и дигитална информация за тях

 

Автоматизация, XML, JDF, дрън, дрън... За какво точно говорим? 

Продължаваме да говорим как нашите производствени подсистеми могат да си говорят помежду си. XML се подхвърля в разговорите, като че всички знаем какво точно означава това. Оказва се, че няма мистерия или магия около него. Просто обикновен подреден набор от инструкции. Това не означава, че XML не може да бъде много сложен, защото може. В концептуално отношение обаче няма за какво да се плашим от автоматизацията

"Оставям тези неща на разбиращите." Това е добре, освен когато доставчик на оборудване и софтуер ви попита дали използвате XML в работния си процес.

Струва си обаче да разберете следното- XML означава “разширяем маркиращ език” (eXtensible Markup Language). И какво от това…? 

Ако той липсва вашия работен процес ще означава, че изпълнявате голямо количество ръчен труд. Ако имате електронен магазин или MIS, или и двете, тогава има доста добър шанс да получите XML файл от тях. Страхотно? Все още не ви интересува? PDF е това, от което се нуждаете, нали? Разбира се - това е файлът на поръчката. Но PDF файл, който е пряко обвързан за XML, е интелигентна поръчка. Интелигентната поръчка е поръчка, която носи дигитална информация за поръчката през целия ви процес.

Можете да мислите за XML като за подреден списък с подточки или структура на файлова система както е показано на изображението. Всяка папка е XML разклонение или маркер и във всяка папка файлът ще бъде под формата на XML данни. Без значение как го обяснявате в главата си, той е категоризирана информация за поръчката. Също така това са данни, които могат да управляват автоматизация.

 

Switch решава вместо вас

Enfocus Switch разбира XML. Той “почита и уважава” колко ценна е интелигентна поръчка. XML данните се използват от Switch за вземане на логични решения за обработка на поръчки и тяхната последователност през работния процес. Сигурно сте чували това и преди. Ето защо би трябвало да има смисъл за вас. 

Ако погледнете XML файла по-долу, можете да вземете някои решения за това как тази поръчка може да бъде разгъната, така че печатът трябва да е настроен на дуплекс, тиражът за печат да бъде 525 (ако оставяте 25 за довършителни процеси) и финалният обрязан размер на разтвора е 11 х 17 in.

 

Всички тези и други решения могат да се вземат от Switch хиляди пъти на ден и да се вземат без намеса и възможни грешки от човек. Това също означава, че предпечатният екип не трябва да се опитва да прочете информация за хиляда поръчки на ден. 

XML е човешки четим, разбираем от машина език, който се превръща в дигитална информация за поръчка и може да бъде обвързан с PDF, за да се създаде интелигентна поръчка. Интелигентната поръчка в Switch е чисто и просто високо автоматизирана поръчка.
Без мистерия и без магия.

Най-популярни
Последни