Начало | Блог | Какво представлява субтрактивният цветови модел, известен като CMYK?

Блог

Какво представлява субтрактивният цветови модел, известен като CMYK?

Какво представлява субтрактивният цветови модел, известен като CMYK?

Също както адитивният цветови модел, така и субтрактивният смесва дължините на светлинните вълни, за да създаде това, което ние възприемаме като цвят. Въпреки това, субтрактивният модел използва пигменти или мастила, за да блокира - извади - светлина, вместо да я добавя. 

С комбинирането на два чисти адитивни основни цвята (червен, зелен или син) или RGB, се постига основен субтрактивен цвят. Основните субтрактивни цветове циан (cyan), магента (magenta) и жълто (yellow) са срещуоположни на червеното, зеленото и синьото.   

 • Cyan e срещуположен цвят на червеното
 • Magenta e срещуположен цвят на зеленото
 • Yellow e срещуположен цвят на синьото

Когато се получи припокриване на два основни субтрактивни цвята, се получава адитивен основен цвят. Когато всички три субтрактивни основни цвята се припокрият в еднакви количества, цялата светлина се изважда и възприемаме черно; с други думи - отсъствието на светлина.

Вижте повече за постигането на перфектен цвят в печата и за уредите, които служат за измерването му

 

Субтрактивният цветови модел за печата

За да получат правилния цвят върху хартия, печатниците използват отразена светлина и субтрактивни мастила. Като нанасят пигментите Cyan, Magenta и Yellow върху бял отразяващ субстрат, всеки от тях абсорбира - или изважда - своя противоположен цвят от бялата светлина.

 • Жълтото (Yellow) абсорбира синьото, оставяйки червено и зелено, които в комбинация дават жълто (Yellow).
 • Синьо-зеленото (Cyan) абсорбира червеното, оставяйки зелено и синьо, комбинацията от които дава синьо-зелено (Cyan).
 • Пурпурното (Magenta) абсорбира зеленото, оставяйки комбинацията от червеното и жълтото да постигне Magenta.

 

Искате ли да научите повече за субтрактивния цветен модел CMYK?  

Тук представяме базисно въведение към същността на цветовите модели. За тези, които биха искали да научат повече, съществува и библиотеката от онлайн курсове на X-Rite

 

Един бял лист хартия без багрила или оцветители изглежда бял, защото всички дължини на светлинните вълни се отразяват от него. Добавянето на мастила Cyan, Magenta и Yellow абсорбират тези дължини на светлинните вълни, за да създадат различни цветове.  

 • Отпечатването на Cyan и Magenta създава синьо
 • Отпечатването на Cyan и Yellow създава зелено
 • Отпечатването на Yellow и Magenta създава червено
 • Отпечатването на Cyan, Magenta и Yellow в равни количества блокира всички цветове, за да създаде черно
 • С добавянето на още мастило, цветът става все по-тъмен

 

CMYK-subtractive

Тази диаграма показва как основните субтрактивни цветове отстраняват своите адитивни противоположности от светлината, за да постигнат вида на съответния цвят.

 

Постигане на черно с процеса по смесване на субтрактивни цветове

 

В субтрактивния цветен печат има и четвърти цвят - черно (означаван с буквата K, която означава key или ключ), който се добавя, за да се постигне четирицветен печат (CMYK). Ако използвахме само Cyan, Magenta и Yellow, за да постигнем черно, бихме получавали кафеникав цвят, защото тези цветове на мастилото не са напълно чисти. Черното мастило помага да се неутрализират изображения и графики, добавя плътност към сенките и спестява мастило. 

Искате ли да разберете повече за възможностите за измерване на цветовете? Разгледайте кои са уредите за измерване и контрол на цвета и цветоподаването, които помагат за стандартизирането на печатните и производствени процеси спрямо международни утвърдени стандарти.


 

Прочетете повече за измервателните уреди за контрол на цвета, използвани в полиграфията: спектрофотометри, колориметри, денситометри

Прочетете в детайл за процеса на правилно цветопредаване на цветните проби и няколко важни фактора, които могат да повлияят на точността на пробите

Най-популярни
Последни