Начало | Блог | Каква е разликата между цена на закупуване и цена на притежание - Част II

Блог

Каква е разликата между цена на закупуване и цена на притежание - Част II

Каква е разликата между цена на закупуване и цена на притежание - Част II

Стъпвайки на горните принципи, добавяме някои основни параметри, които формират цената на притежание.

 

Какво още участва във формирането на цената на притежание?

Как машината влияе на оптимизацията на цялостния процес и на разхода на ресурси по цялата верига.

Дори една система да има по-висока цена на закупуване и да използва по-скъп консуматив като ресурс, ако тя намалява значително използването на ресурси на други етапи от процеса, то тя е много точна инвестиция.

Ако разхода за ресурса на тази система е значително по-нисък от разхода на ресурсите на други системи, то увеличение с 5% на първото, което води до 5% намаление на другите, води до голямо спестяване за фирмата. Ако системата работи с постоянен резултат, тя спестява много ресурси и време на следващите етапи.

Пример: Термалните пластини са по-скъпи от конвенционалните, но влизат по-бързо в тираж. Това означава, че от всяка настройка на машината пестите машинно време (в което можете да произведете други поръчки), спестявате мастило и хартия, както и разходи за труд. Цената на мастилото и на хартията като комбинация е в пъти повече от цената на пластините, тоест инвестицията в по-качествен ресурс на единия етап се отплаща със спестявания на следващите етапи.

Пример: Ако имате термално CTP с висока точност на експонация и температурна компенсация на пластините, вие ще имате много добър пасер между различните цветове и времето за влизане в тираж ще е много по-кратко. Така ще спестите машинно време, мастило и хартия от всяка поръчка. При необходимост от промяна в един от цветовете няма да е необходимо да експонирате цял комплект, а само една пластина - тази в която е направена промяната и то без рискове за отклонения в пасера.

Вижте защо е важно да използвате качествени пластини за къси тиражи.

 

Колко често се налага спирането на системата за калибрация, настройки и тестове?

Нека вземем за пример две конкурентни системи, които могат да извършват дадена специфична работа. Едната обаче трябва да бъде настройвана и калибрирана всеки път, когато има смяна на материала, с който работим или в случай, че искаме да изработим някакви фини елементи. Другата има много по-добри параметри и вградени профили, не се нуждае от никаква калибрация и може да прави фини елементи без никаква допълнителна подготовка.

За да притежаваме първата и за да бъдем конкурентни, ние трябва:

 • да инвестираме във висококвалифициран персонал на този етап от процеса, който може да прави всички тези дейности;
 • да следим коя поръчка изисква калибрация и коя не, за да предвидим допълнителното време и свързаните разходи;
 • да предвидим допълнителни разходи за консумативи необходими за самата калибрация.

 

Пример - използването на стохастичен растер може да доведе до покачване на качеството на печат, да намали разхода на мастило и да направи печата по-независим от липсата на пасер. Различни CTP системи могат да експонират стохастични растери, но повечето се нуждаят от калибрация преди всяка експонация със стохастичен растер. За разлика от тях CTP системите на Kodak не се нуждаят от калибрация и могат да експонират до 10 микрона стохастичен растер без проблем и без никакви допълнителни настройки.

 

Колко стабилна е системата от гледна точка на постоянство на резултата?

Това е може би една от най-ключовите характеристики, от които зависи цената на притежание. Както казахме по-горе, един процес трябва да е стабилен и да тече постоянно, с еднакво и предвидимо качество. Вариациите в качеството на резултата имат влияние на целия процес преди и след това, както директно, така и индиректно.

Част от директните проблеми са следните:

 • нужда от допълнителен контрол на качеството;
 • нужда от настройки и допълнително време при последващите процеси;
 • допълнителни разходи за ресурси и консумативи в последващите етапи от процеса за да се компенсира вариацията;
 • непредвидени разходи/загуби на следващите етапи, поради пропусната вариация.

 

Пример: безпроцесните пластини имат всички предимства на термалните пластини, но също така премахват нуждата от проявяване на пластините. По този начин те вече нямат нужда от измерване и контрол на качеството, ако се експонират на CTP на Kodak, защото няма как при експонацията да има евентуална вариация в качеството, благодарение на характеристиките на самото СТР.

Индиректните са доста по-интересни:

 • непостоянството на процеса обикновено води до вариация в параметрите и качеството на крайния продукт;
 • вашите търговци започват да се чувстват несигурни в продажбите и в преговорите с нови клиенти, особено с такива, които държат на качеството и на надеждни клиентски процеси;
 • създава се напрежение в екипа, заради честите грешки и рекламации и опитите на различните отдели да “изберат” отговорник за проблемите;
 • изгубва се чувството за принадлежност към екипа и фирмата от добрите кадри, защото те не могат да се припознаят с продукция, която има по-ниско или непостоянно качество.

 

До колко стабилен е резултатът в последващите процеси, които зависят от него?

Представете си една снежна топка, която се търкаля по заснежен склон. В началото започва като малка бяла сфера, която трупа още сняг при своето движение и накрая представлява огромна, почти безформена маса, която освен сняг е повлякла и други боклуци. Това, което се случва с процесите във фирмата е абсолютно същото.

Вариацията, която се създава от нестабилния процес се пренася в следващия етап. Там се опитват да компенсират тази вариация, но не само че често не успяват, ами създават и нови. Още повече, че често на отделни по-ранни етапи още не се знае от всеки какви са всички специфични характеристики на крайния продукт и съответно опитът за компенсация може да доведе до резултат, който е различен от това, което очаква клиентът. Тази грешка с натрупване често води до големи разлики в крайния продукт и невъзможност да се постигне пълна повторяемост на една и съща поръчка.

Пример: Непостоянно позициониране на печата върху печатния лист прави много сложен последващия процес на рязане и сгъване на продукцията след това.

 

Колко сложно е устроена системата и колко сложни елементи са използвани за решение на прости проблеми?

Популярно твърдение гласи, че “Красотата се достига, когато няма какво повече да се премахне, а не когато няма какво повече да се добави. За да работи добре една система, тя трябва да е максимално проста, но не повече. Често за решаването на прости проблеми инженерите, в опита си да бъдат инициативни и да оставят и те нещо на света (или поради недостатъчно познаване на вече съществуващи решения в дадената област), правят изключително сложни електронни и механични системи. Те се опитват да решат несъществуващ проблем, който е решен преди 50 години с един прост механизъм.

Наличието на много сложни механизми има няколко негатива:

 • правят системата много по-податлива на разваляне;
 • правят проблемите трудни за диагностициране;
 • правят задължително диагностицирането на проблемите от тесен специалист (често единствено от този, който е избрал съответното решение);
 • намаляват живота на машината, преди тя да излезе от поддръжка, защото често компонентите за подобни механизми, идват от различни производители. Някои от тях спират да ги поддържат, други фалират, трети им вдигат цените и т.н.

 

Ние подбираме внимателно продуктите в нашето портфолио

Нашите усилия като екип също са насочени в тази посока. А именно, да предлагаме продукти с оптимална цена на закупуване и максимално добра цена на притежание. Всички продукти, които ще намерите при нас са на фирми, които изповядват тази философия. За разлика от една стандартна търговска фирма, ние вярваме в нашите продукти и създаваме уникално знание за тяхното използване и оптимално интегриране в процесите на нашите клиенти. Ако искате да разберете повече за нашите продукти и как те биха помогнали на вашето предприятие можете:

 • Да се запишете на някое от нашите интересни събития на различни тематики.
 • Да ни последвате в социалните медии, като: Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter.
 • Да ни пишете на sales@gedbg.com, за да ви направим персоналнo продуктово представяне.
 • Да се срещнем, за да анализираме вашите нужди и да предложим варианти за подобряване на вашите работни потоци.

 

Екипът на ГЕД ще бъде на ваше разположение.
Най-популярни
Последни