Начало | Блог | Температурна компенсация в CTP системите

Блог

Температурна компенсация в CTP системите

Температурна компенсация в CTP системите

Ефектът от вариации в температурата при производството на пластини

Добре известно е, че филмът изменя своя размер, като реакция на промените на температурата и влажността. Като резултат, строг контрол трябва да се провежда на място, както преди, така и по време на процеса на откопирането му върху пластина, за да се осигури точния регистър (пасер).

CtP премахва липсите на регистър, причинени от нестабилност на филма, но въздействието на температурните промени са също толкова драматични за алуминиевите пластини, колкото те са и за филма.

Алуминият, както и много материали, се разширява и свива с промените в температурата. Всъщност, алуминиева пластина с ширина 1 м ще се разшири с повече от 0,127 mm (около един ред от точки при 175lpi), ако стайната температура се увеличи с около 5.6 °C (10 °F). Така пластини, особено повторни, направени по различно време в типичните за печатница условия, могат да бъдат експонирани с най-различни размери, което води до последващи на пресата проблеми, като липса на регистър и отклонения в цвета.
 
Всички от обещаните ползи от CtP, като по-добър регистър например, могат да бъдат загубени от един прост акт на експониране на пластини при различни температури под влиянието на вариациите в температурата на експонатора и/или стайната температура в течение на работния ден.
 
 

Решението: температурна компенсация

За да се елиминира влиянието на този проблем, Kodak използва уникална система за температурна компенсация, която измерва температурата на пластината и коригира размера на експонираното изображение, за да го поддържа с точен регистър. Повторяемостта на едно CtP на Kodak е 0,005 mm за всички стойности на околната температура от работния диапазон на машината. Точността между пластини, експонирани на различни машини е в рамките на 0,02 mm. Например, една пластина, експонирана при 17 °C (63 °F) на едно място и друга, експонирана при 32 °C (90 °F) на друга машина, ще има регистър в рамките на 1/7 от един ред от точки при 175lpi. Това премахва всички забележими влияния върху цветовия баланс или регистъра на печатната преса.
 
Реален пример от практиката
Да предположим, че четири типични 8-странични CMYK пластини са експонирани по време на сутрешна смяна при стайна температура от 22 °C (72 °F).
По време на късния следобед е повредена една пластина и тя трябва да се повтори.
Ако температурата на околната среда се е увеличил в течение на деня до 28 °C (82 °F), то тези пластини и изображенията върху тях ще са се увеличили с 0.127 mm.

Ако новата пластина се експонира без температурна компенсация, то пластината ще се в разширила, но размерът на изображението остава постоянен и съответно ще бъде по-малко в сравнение с тези на старите пластини. Изображението от новата пластина следователно няма да съвпадне на печатната машина.
 
Пластините експонирани с Kodak CtP устройство обаче, ще бъдат автоматично коригирани, за да отговарят на предходните. Това важи дори и ако новата пластина се експонира на различно Kodak CtP устройство от оригиналния комплект, като по този начин процеса на производство на пластини става по-прост, по-бърз и по-малко податлив на грешки.
 
 
Прочетете повече за CtP системите на Kodak в Надпреварата за точките в офсетовия печат
Най-популярни
Последни