Начало | Блог | 5 начина да спестите разходи в офсетовия печат

Блог

5 начина да спестите разходи в офсетовия печат

5 начина да спестите разходи в офсетовия печат

Понякога да излезеш на нула е постижение. Дори на най-добрите печатници се е случвало да си отдъхнат, че някоя поръчка не е на минус, а само на нула, и поне е покрила разходите си. Факт е - подобни ситуации не са приятни, но могат да бъдат полезни, като покажат кои разходи “изяждат” маржа на печалба. И да поставят въпроса - нужни ли са те наистина?

Огромната част от разходите наистина са нужни. Брошурите и другите печатни материали не се правят от въздух! Да, сигурно може да отпадне нещо малко, но нали качеството може да пострада? Едно е сигурно - за икономиите в никакъв случай не бива да се плаща с понижено качество или загуба на клиенти. В такъв случай, кои са икономиите в офсетовия печат, които няма да доведат до преразход?

 

Да отпадне стъпка от производството, която вече не е нужна

В производствата рядко има нещо излишно. Та кой би давал излишни усилия, време, пари, за да удължи изкуствено производствените си потоци? Самата мисъл за това е абсурдна.

Едва ли чувате за пръв път: в едно адекватно работещо производство начинът да се спестят разходи е да се въведе нова технология или нов начин на управление на процесите, които да направят старите - или част от тях - излишни, и да могат да се възприемат лесно от целия персонал.

Но рядко една нова технология в производството се възприема мигновено в целия бранш. Често отнема години всички или преобладаващата част от фирмите да възприемат една намаляваща разходите нова технология, дори когато въвеждането ѝ в производството не отнема повече от ден и не изисква никакво обучение на персонала. 

Актуален пример за навлизаща иновация в системата на офсетовия печат е безпроцесната технология. Нарастващ брой печатници вече я възприемат като част от своите процеси и виждат резултатите - по-високо качество при понижени разходи. Тя съществува вече няколко години, затова е тествана и все повече печатници започват да я възприемат като естествена част от печатното си производство. 

  

bezprocesni plastini-inside image

 

По-малко консумативи и нужда от поддръжка

Вторият начин за “неутрализиране” на разходи, при това преди още да са се появили, е отпадането на нуждата от поддръжка и/или консумативи. Ако не е нужна поддръжка, не е нужно и спиране на производството за изчакване, докато трае цялата процедура по ремонт, профилактика или просто редовното зареждане с консуматив. 

Като малко допълнение към тази точка може да се каже, че отпада нуждата от търсене, плащане и замяна на резервни части. Със сигурност не ви съветваме да се отказвате от сервиз на машините си - няма как това да е добра идея. Но ако някоя машина вече не носи стойност и може изцяло да отпадне от печатния процес, с нея изчезват и разходите по поддръжката и смяната на неработещи части. 

Вижте още добри практики за постигане на максимално качество и ефективност с безпроцесните пластини.

 

По-високо качество без повишение на разходите

Въвеждането на различен тип работа може да доведе не само до спестявания, а и до подобрение в качеството и ефикасността на работа, което да се отрази върху маржа или да помогне да привлечете нови поръчки. В печата, в това число офсетовия печат, стабилността на производството и достигането на постоянство в крайния продукт е от решаващо значение за стойността и цената му.

Затова елиминирането на етапи, които биха могли да повлияят негативно върху постоянството на производството, може да се окаже силно влияние в дългосрочен план. Така например, при замяната на процесна с безпроцесна технология отпада етапът на проявяване. Именно този етап е точка, при която може да се промени качеството на пластините заради проявителната. Стабилните пластини с постоянно качество означават по-малко пластини за повторна експонация и по-кратък престой на печатната машина.

 

Намаляване на нуждата от обучения без намаляване на качеството

Специалистите в печатното производство са изключително ценни, а тези с богат опит се намират наистина трудно. С постъпването на работа на всеки нов служител, независимо какъв опит има зад себе си, е изключително важно той или тя да се запознае със спецификите на работа в конкретната фирма.

А такива специфики има много. Но ако цялостният процес е максимално опростен, новата информация неизбежно ще бъде по-малко и обучението ще трае по-кратко време. Да не забравяме още, че колкото по-опростени и без ненужни отклонения са процесите, толкова по-малко пространство за грешки ще имат новите, а и дългогодишните специалисти.

 

Освобождаване на пространство в печатницата

Една по-нестандартна идея за отпадане на разход е да се спести от използваното пространство за печатното производство. Съществуват многобройни методологии за постигане на възможно най-доброто разпределение на производствените площи. В крайна сметка, режийните разходи за наем са повторяеми и се трупат регулярно, затова е важно всеки квадратен метър от производствената площ да служи за ясно определени и носещи стойност дейности.

Звучи необикновено, но ако цял етап от производството се окаже ненужен, за какво бихте използвали освободеното пространство? Добра идея е да се освободи място, което да се оползотвори като ново складово пространство за готовите поръчки, място за спокойната работа с друга машина, точка за разполагане на консумативи или дори кът, в който да се провеждат ежедневни срещи. 

Вижте и други икономически ползи от използването на безпроцесни пластини.

 

Въвеждане на безпроцесната технология в печата

Възможност за използване на всички тези предимства дава термалната безпроцесна технология. Нейната сила е в основната промяна в начина, по който се работи, като отпадне изцяло етапът на проявяване на пластините. Чрез тази промяна едновременно се повишава стабилността на печата, работата става по-ефикасна и реално да отпаднат регулярни разходи. 

С безпроцесните пластини отпадат нуждата от химия, включително нейното складиране и изхвърляне (в съответствие с всички регулации). Не хабите вода и ток за проявителната, нито я поддържате или почиствате - защото вече не е нужна. Намалява времето за престой на печатните машини, което е било отделяно за работата на проявителната.    

Едно особено приятно предимство на безпроцесните пластини e и много по-високата им екологичност, която все повече клиенти оценяват и търсят.

Вижте повече детайли за безпроцесната технология с термалните безпроцесни пластини за офсетов печат


Ако ви интересува безпроцесната технология, вижте защо да изберете висококачествените пластини дори и за кратки тиражи.

По темата за безпроцесната технология можете да разберете още в статията Коя е най-качествената пластина за офсетов печат?

Разгледайте за кои видове печат служи безпроцесната технология.

Вижте повече характеристики на технологията на безпроцесните пластини Kodak Sonora.

 

Най-популярни
Последни