Начало | Блог | Топ 5 причини издателите на вестници да преминават към безпроцесни пластини

Блог

Топ 5 причини издателите на вестници да преминават към безпроцесни пластини

Топ 5 причини издателите на вестници да преминават към безпроцесни пластини

 

В целия свят безпроцесните пластини променят начина, по който издателите на вестници правят офсетови пластини. Вижте пет от основните причини, заради които вестниците преминават към безпроцесните пластини.

 

Ползи за околната среда

Пестят вода

Традиционно, процесните печатни пластини трябва минат през проявителна машина, за да се постави изображението върху пластината, преди тя да отиде в печатната машина. Водата се използва за изплакване на пластината в проявителя, разрежда  концентрираните химии върху пластината и почиства проявителя. По-голямата част от водата се използва по време на стъпката, при която пластината са изплаква, средно 14.7 литра вода на квадратен метър пластини.

Печатница за вестници, която използва 50 000 кв.м. пластини на година използва приблизително 735 000 литра вода годишно за проявяване на пластини. Недостигът на вода, който ООН обявява като един от най-важните проблеми, пред които обществото се изправя през 21 век, вече засяга всеки континент на нашата планета. В райони от света, където хората са изправени пред суша или ограничен достъп до водни ресурси, печатниците на вестници избират безпроцесни пластини с цел елиминиране използването на вода по време на проявяването. Печатниците с поглед в бъдещето от други райони също разпознават важността от съхранение на водата.

 

Икономия от химия

Обработването на традиционните процесни пластини с проявител изисква около 0.1 литра химикали на квадратен метър пластини, въпреки че това число варира значително в зависимост от вида пластина. Когато печатница за вестници премине към безпроцесни пластини, се елиминира не само използването на процесни химии, а се премахват и всички въглеродни следи от тези химикали, както и използваните ресурси за производство, пакетиране, транспортиране и отпада нуждата от изхвърляне на тези химии.

 

Икономия на енергия

Проявителните машини изполват електричество и когато активно проявяват пластини, и когато са в режим на готовност. В процеса на обработване се използва най-много електрическа енергия. В допълнение, предварителното загряване на пещите, изискват значително количество енергия за включване на нагревателите и за контрол на температурата в помещението. Много пластини за вестници и термални и виолетови, изискват предварително нагряване.

Тъй като, след изключване на проявителя, се губи ценно време за рестартирането му,  поради факта, че  нагряването трябва да достигне оперативна температура, много от печатниците на вестници оставят проявителя включен, дори и когато не се обработват пластини. Това води до постоянен разход на електроенергия. Дори пластините "без химикали" трябва да минават през проявител (почистващия модул) с предварително загряване, за което се използва електрическа енергия. Безпроцесните пластини позволяват на печатниците да изключат проявителите си или директно да ги отстранят от работния процес.

 

Икономия на разходи

Всяка промяна трябва да бъде подкрепена от солидна възвръщаемост на разходите и при подмяна на пластините не е по-различно. Когато CTP беше представено като технология за първи път, печатниците видяха икономическите ползи от премахване на разходите и вариациите, свързани с базираното на филм създаване на пластини, въпреки допълнителните капиталови вложения в CTP устройството и по-високата цена на пластините. Тъй като възвръщаемостта е значителна, CTP в момента е доминираща технология, използвана от печатници на вестници в целия свят за правене на пластини.

Днес положителната стойност на възвръщаемостта на разходите води до промяна към безпроцесни пластини. Ползите по отношение на разходите са подобни на тези при CTP и тъй като не се налага закупуване на допълнително оборудване, възвръщаемостта може да бъде дори по-голяма. Ето някои от разходите, които могат да си спестят печатниците за вестници, работейки с безпроцесни пластини.

 

Елиминиране на разхода за химия за обработка

Елиминирането на директния разход за химия за обработка е най-очевидната икономия и най-лесният за изчисления. Печатниците на вестници трябва да изчислят колко пари изразходват за химия всеки месец, за да определят колко биха спестили. Обработката с химия включва:

 • Химията и финишъра, използвани за резервоара;
 • Химията или пълнителя, използвани като химия за запълване;
 • Химията или пълнителя, използвани за антиоксидация (дозировка на час).

Разходът за химия е твърд разход и лесен за калкулиране, но печатниците редуцират и свързаните разходи около закупуването и съхранението на химията (поддържането на складово пространство, проследяване на наличностите, процесът на поръчване, обработването на контейнери и т.н.)

 

Елиминиране на разходите за изхвърляне на използваната химия

Регулациите, които помагат да се опазва водата, въздуха, почвата и хората са различни в зависимост от региона и се променят с времето, ставайки обикновено по-стриктни и комплексни. Съблюдаването на променящите се регулации и създаването на процедури, които да бъдат в съгласие с тях, може да бъде времеемка и сложна задача. Печатниците, които работят с безпроцесни пластини, си отдъхват не само от факта, че вече нямат разходи за съгласуваност, но и главоболията постоянно да са в течение с регулациите относно освобождаването от отработените химии.

Икономиите включват:

 • Разход за изхвърляне на отработената химия;
 • Разход/Време за неутрализиране на химията;
 • Административни разходи, за да бъде винаги в съгласие с нормите.

 

Елиминиране на разходите за проявително оборудване

Всяка една част от оборудването в даден процес е голяма инвестиция. Ще изброим някои от разходите, които печатницата за вестници трябва да вземе предвид с всяка единица оборудване в производствения си процес. Трябва да се отбележи, че т.нар. пластини “неизискващи химия” все пак се нуждаят от оборудване (устройство за почистване), въпреки че няма традиционен проявител на пластини.

 • Разход за поддържане на проявителна машина;
 • Разход за закупуване на проявител (или за наемане);
 • Разход за инсталиране и обучение за работа с оборудването;
 • Допълнителни разходи за изграждане на електрическа и водопроводна система;
 • Разход за използваната за проявяване вода;
 • Разход за електрическа енергия за захранване на проявителя.

 

Анализиране на разходите за променливост

Разходът за променливост като резултат от процеса на проявяване може да бъде значителен. Възрастта на химията, температурните вариации, грешките при запълването, неподходящите или замърсени валове и др. могат да засегнат завършената пластина, а вариациите или дефектите могат да не бъдат видими, преди пластината да бъде сложена в печатната машина. Ще споменем някои от разходите за променливост, но дори и те изглеждат незначителни в сравнение с разхода при “изпускане на крайните срокове”.

 • Материални разходи за преправяне на пластини - загуба на хартия и мастило, разход за пластини, труд и т.н.
 • Времето, в което печатната машина не работи, при преправяне (в часове), умножено по стойността на машината на час.Рационализация в експлоатацията на пластини

На теория, ако премахнете някои стъпки от процеса, печелите производствена ефективност и намалявате риска нещата да се объркат. Преходът от аналогово към дигитално предлага стъпка напред в постигането на ефективност при обработката на пластини. Въпреки че има семпли решения за обработка на пластини, като пластини без химия, безпроцесните пластини предлагат най-рационалната дигитална експлоатация на пластини на пазара за вестници.

Виолетовите пластини, заради технологията си, трябва винаги да бъдат нагрявани предварително, и затова технологията за термалната експонация е най-доброто решение за печатници за вестници, които търсят начини за опростяване на процеса по обработка на пластини.

Безпроцесните пластини имат само три стъпки (експонация, перфориране и печат). Това опростяване на процеса носи икономия на време и средства, предлага по-голям контрол, отстраняване на вариациите от проявяването и освобождава пространство за разширяване на възможностите.

 

Елиминиране на разходите за проявително оборудване

Времето и парите, необходими за поддържане на проявителна машина (или устройството за почистване) може да струва скъпо. Въпреки това, дори и тези разходи са малки в сравнение с разходите за печатницата на вестници, ако проявителят се развали и това преустанови печата. Елиминирането на оборудването за проявяване не само премахва разходите, които ще отбележим, но и премахва един елемент на риск, който може да засегне производството, ако има проблеми.

 • Месечни абонаменти за обслужване;
 • Доставки необходими за поддържане на оборудването (препарати за почистване, кърпи за почистване, четки и т.н.);
 • Разход за труд, свързан с поддръжка;
 • Разходът за климатизация, заради секцията за нагряване в проявителя;
 • Разход за вода за почистване на проявителя.

В допълнение, ако помещението за предпечат е много тясно, ползите за безопасността и удобството от премахването на голяма част от оборудването са очевидни. Също така, по-малко единици оборудване означава по-малко фактори за влияние върху температурата и влажността,  както и повече място за инсталация на оборудване за повишаване на производителността или автоматизацията.

 

Без повече химикали

Печатниците на вестници с охота биха премахнали химикалите по време на експлоатирането на пластините поради много причини:

 • Химията може да се счита за опасна;
 • Може да се наложи да се вземат предпазни мерки за защита здравето и безопасността на служителите (респираторна защита, и такава за очите, кожата и тялото);
 • Работната площ може да се нуждае от допълнително вентилационно оборудване;
 • Химията може да има и pH нива, токсични нива, или специфични химикали и елементи, които надхвърлят изискванията на местните регулаторни режими, и по този начин да се налага професионално отстраняване на отработената химия.
 • Химията може да съдържа високи нива на въглеродни емисии, които, въпреки че обикновено са относително малки в сравнение с емисиите в мястото на печат,  могат да бъдат очевидни.

Най-новите безпроцесни пластини са проектирани да се вписват в работата на повечето печатници за вестници.

 

Как от Kodak преодоляват техническите препятствия

Някои безпроцесни пластини имат ограничения, които възпрепятстват определени печатници на вестници да се възползват от предимствата им. Ограничените дължини на тиражи, ниската скорост на експониране и други характеристики на тези пластини ограничават употребата им в малки печатници.

Въпреки това, KODAK успява да преодолее техническите препятствия, с които тези пластини се борят. Безпроцесните пластини KODAK SONORA имат характеристики, сравними с повечето порцесни пластини.

Първото предизвикателство при създаването на технология, която позволява на печатниците да се наслаждават на експлоатация на безпроцесните пластини с оборудване за конвенционални пластини, беше да се разработи покритие, което може да се отстрани на печатната машина без вредно замърсяване. KODAK преодолява това препятствие с разработването на безпроцесните пластини KODAK THERMAL DIRECT за комерсиални печатници и пластините за вестници KODAK PF-N. По същество Kodak успява да разработи покритие върху пластината, което, използвайки съществуващите условия за печат, успешно почиства като част от стартиращия процес и след това се държи на машината като всяка друга пластина.  

Второто предизвикателство пред KODAK бе да се модифицира това покритие, за да отговаря на нуждите на различни печатници, които печатат повече приложения. KODAK има нужда да разработи пластина, която може да се експонира на по-голяма скорост, да участва в по-дълги тиражи при различни условия и да се справя с поръчки с по-висока резолюция. Компанията иска също да подобри контраста на изображението върху пластината, за да я направи по-удобна за работа от оператора.

С покритието на пластините SONORA, KODAK вече може да превъзмогне и тези пречки.

Пластините SONORA предлагат бързи скорости на експониране, така че, в повечето случаи, печатниците могат да се възползват от максималния производствен капацитет на техните експонатори.

 

В заключение, тъй като пречките пред безпроцесните пластини са предоляни, повече печатници за вестници отвсякога преминават към безпроцесни пластини, заради ползите за околната среда, икономията на разходи, рационализираният процес на работа с пластините, елиминирането на оборудването за проявяване и химията.

 


 

Разгледайте термалните експонатори на Kodak на сайта на ГЕД


Вижте повече за термалния CTP експонатор за офсетови пластини за вестници Trendsetter News


Разбери повече за SQUARE SPOT технологията за надеждни резултати в печата

 

Най-популярни
Последни

Свързани продукти