Начало | Блог | Все още не използвате съвременни безпроцесните пластини? Ето кои проблеми вероятно имате в офсетовия печат

Блог

Все още не използвате съвременни безпроцесните пластини? Ето кои проблеми вероятно имате в офсетовия печат

Все още не използвате съвременни безпроцесните пластини? Ето кои проблеми вероятно имате в офсетовия печат

Какво представляват съвременните безпроцесни пластини

Безпроцесните пластини са известни още като пластини без проявяване или директни пластини. Тяхното уникално качество е това, че след експонация нямат нужда от проявяване, измиване или каквато и да е друга обработка. Приложението им е широко - за печатници на комерсиални продукти, опаковки, вестници, книги и други.

На някои места се среща и названието DOP - Develop on Press, което има смисъл на “проявяване на печатната машина”. Тези термини се обединяват около това, че след експонация пластините се качват директно на печатната машина и могат да започнат качествен печат само след няколко листа.

За разлика от безпроцесните пластини, процесните пластини са класическите термални, виолетови и конвенционални пластини, които трябва да се проявят в проявителна машина с химия или воден разтвор, преди да се качат на печатната машина.

 

Проблеми в печата, за които безпроцесата технология оказва положителен ефект

CTP технологията заема все по-голям дял в печатната индустрия в България. Покачващите се изисквания към качеството и скоростта на производството налагат адаптирането на съвременни технологии от доставчиците на печатни услуги у нас. 

Безпроцесните пластини могат да се експонират на почти всички популярни термални експонатори, включително всички CTP машини на Kodak и могат да се използват както с ръчни, така и с напълно автоматични системи. Възможността за бърза експонация позволява да постигането на максимална скорост на CTP устройството.

Кои обаче са причините, които да подтикнат към въвеждането на тази технология в страната?

Представяме ви няколко проблема, които могат да станат причината да предпочетете безпроцесната технология от последно поколение пред процесните такива. 

 

Наличие на разходи в печатното производство, които е възможно да се спестят

Маржът на печалбата в печата често може да се стопи от някои разходи, които освен тежащи, са и повторяеми. Режийни разходи, консумативи, разходи от брак, недостатъчно добро качество за клиента, излишно сложни процеси - има различни източници, но всички те имат своето отражение върху крайния резултат и пораждат скрити разходи от проявяването на пластини.

С напредването на технологиите се оказва, че някои елементи в печатното производство, без които някога то не е било възможно, може вече да не са необходими.  А разходите - и дори оборудването за тях - може да отпаднат. Консумативите са още един разход, който смалява маржа. Но с времето нуждата от консумативи се променя, а благодарение на развитието на различни технологии в тях може да се постигне по-добро качество на крайния продукт - понякога дори без промяна в цената. 

 

Аспекти на работната среда, свързани със служителите

Става все по-трудно откриването на опитни служители, които да се запознаят с работните процеси и да остават дългосрочно в компаниите. Освен привличането на правилните служители, производителността на екипа е свързана с възможността за спокойна работа. 

Някои елементи на работната среда, които може да окажат влияние върху ежедневието на служителите и дългосрочната им работа в една компания, са:

 • редът в производствените части;
 • наличието на свободно пространство за общуване и срещи на екипа;
 • използването на различни химикали при производството;
 • нуждата от сложни обучения за процесите на работа;
 • използването на технологии в производството, които са в крак с времето си. 

 

Производствената площ - кога е достатъчно пространството?

Разпределението на пространството в производствените площи винаги е имало значение за качеството му. Има ли подходящо място за складиране на консумативи, как се разполага оборудването спрямо последователността на процесите, остава ли достатъчно свободно пространство за екипа. 

В някои случаи наличието или липсата на пространство може да е решаващо за това, дали да се внесе ново оборудване, различна технология или процес. Не на последно място, размерът на производствените площи се отразява върху повторяеми разходи като наем и разходи за отопление и вентилация.

Затова дори няколко квадратни метра освободено пространство, например при отпадане на ненужно оборудване, могат да отворят различни възможности за неговото оползотворяване - за складово пространство, за ново оборудване или дори като приятно място за срещи на екипа.    

 

Възможност да се отговори на високите изисквания за качество от клиентите

В печата клиентите разчитат на стабилност на производството и постоянство в крайния продукт. Но е по-лесно да се каже колко важно е постоянното качество, отколкото то да се постигне. Всеки продукт се създава след последователност от процеси, и много от тях могат да окажат влияние върху повторяемостта при крайния продукт. 

Развитието на технологиите често означава добавяне на нови етапи от производството. Но понякога се случва точно обратното. По думите на Екзюпери "Съвършенството е достигнато не когато няма какво повече да се добави, а когато няма какво да се премахне." Когато отпадне нуждата от един етап на производството, може да се намали значително и опасността от вариации в качеството.

 

Възможно ли е въобще печатът да стане по-екологичен?

Един от големите казуси в екологичността на печата е нуждата от използване на химикали - включително при процеса на проявяване на пластините. В производствата изсикванията за екологичност се покачват в последните години, а съзнателността на някои от клиентите в тази насока започва да се променя и те търсят по-екологични материали или се интересуват все повече от начина на производство на крайния продукт, който получават.

В световен план, а вече постепенно и в България, се забелязва повишено внимание към екологичността на използваните материали, консумативи, производствени процеси. И макар че все още рядко се възприемат като изискване с висок приоритет, с времето значението им нараства.

 

Каква е историята зад съвременните безпроцесни пластини?

Най-модерните термални безпроцесни пластини, които предлага производителят Kodak, преминават дълъг път на развитие през годините.

След години на тестове и подобрения в технологията на всеки следващ модел, съвременните печатни пластини Kodak Sonora XTRA се превръщат в едни от лидерите в безпроцесните пластини, които дават възможност на офсетовите печатници да преодолеят редица скрити разходи от проявяването на пластини.

Историята на безпроцесните пластини по принцип може да се проследи в няколко етапа, като при всеки настъпва осезаемо развитие спрямо предишните:

 

 • Раждането на безпроцесната технология: аналогови UV безпроцесни пластини  

  Целта на тези първи безпроцесни пластини са приличат на днешните: намаляване на разходите и времето на производство на готова за печат пластина, както и намаляване влиянието върху околната среда. 

  За съжаление, при тези аналогови UV пластини се наблюдаваше замърсяване на разтворите и наслагване на частици по валовете, в зависимост от печатните условия и начина на работа. 

  Много от днешните притеснения за безпроцесните пластини са резултат от тези ранни технологии.

 

 • Дигитални термални безпроцесни пластини

  При представянето на дигиталната термална технология, едно от очакванията беше истинска безпроцесна пластина. По-ранните CTP системи обаче имаха по-ниска сила на лазера, която не беше достатъчна за стабилна безпроцесна пластина и нейната употреба беше ограничена до контролирана среда, където можеше да се управлява изборът на мастила, разтвори, филтрация и други.

 

 • Kodak Sonora Xtra

  Отчитайки ползите, които безпроцесните пластини биха донесли на клиентите, Kodak инвестира в разработка на материали и изобретяване на такива печатни пластини, с които да реши проблемите от миналото. През 2005 и 2012 г. производителят пуска следващите поколения пластини, които успешно влизат в производствата, решават редица проблеми, които са се срещали в предишните модели, за да станат безпроцесните пластини реалност за повечето печатници. 

  Най-новият модел термални безпроцесни пластини на Kodak - Kodak Sonora Xtra, добавя допълнителни възможности към вече утвърдената и широко разпространена технология, така че безпроцесните пластини да не са просто алтернатива на стандартните офсетови пластини, а да бъдат първият избор на печатниците за постигане на качество, спестявания и положителен отпечатък върху околната среда. 

  Kodak Sonora Xtra не е стандартната безпроцесна пластина, с която много хора от печата са свикнали, а истинско и работещо решение без никакви компромиси.

 

Как да спестите разходи в офсетовия печат с последното поколение безпроцесни пластини?

 


Разгледайте термалните безпроцесни пластини от последно поколение на Kodak.

 

Най-популярни
Последни