Начало | Блог | Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна

Блог

Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна

Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна

Безпроцесните пластини са пластини, които не трябва да минават през проявителна или измиваща машина, преди да се качат на печатна машина. Освен че скъсява предпечатния процес, въвеждането на безпроцесните пластини в производството води до значително намаляване на себестойността и разходите на всяка поръчка.

Обещанието за безпроцесна технология е по-старо дори от дигиталната експонация на пластини. Нейните предимства са много:

 • премахване на проявителната машина;
 • премахване на скъпи и времеотнемащи стъпки при проявяването;
 • премахване на голям източник на вариации, които могат да имат влияние върху качеството.

Години наред печатниците са загрижени за възникването на проблеми с печатните им машини, ако те се използват, за да измиват непечатната повърхност от пластините. Обезпокоени от възможното замърсяване на водния разтвор или от наслояване на частици на валовете, те задават въпроса “Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна?”

Тази статия представя историята на безпроцесните пластини и показва как технологията им успява да пребори тези проблеми и позволява на печатниците да се възползват от всички предимства на проявяването на пластини без проявителна машина.

 

Раждането на безпроцесната технология: аналоговите UV пластини

Концепцията за безпроцесни пластини може да се проследи назад във времето до 1995 година, когато 3M патентова и след това комерсиализира аналогова UV безпроцесна пластина. Kodak Polychrome Graphics DirectPrint, представени през 2001 година, са базирани на тази технология.

Целта на тези иновации са същите, които има и днес: желанието да се намалят разходите, да се намали времето за производство на готова за печат пластина и да се намали влиянието върху околната среда.

Една малка част от клиентите са били готови да приемат рисковете, които идват с всяка нова технология, като станат ранни потребители.

За съжаление при тези аналогови UV пластини се наблюдаваше замърсяване на разтворите и наслагване на частици по валовете, в зависимост от печатните условия и начина на работа. Много от днешните притеснения за безпроцесните пластини са резултат от тези иновативни ранни технологии.

 

Следващата фаза – дигитални термални безпроцесни пластини

Когато беше представена дигиталната термална технология, едно от нейните обещания беше истинска безпроцесна пластина. За съжаление, по-ранните CTP системи имаха по-ниска сила на лазера, която беше недостатъчна за стабилна безпроцесна пластина. 

Първата комерсиално достъпна термална безпроцесна пластина за CTP Agfa Thermolite Plate не пожъна успех. В крайна сметка, нейното приложение беше ограничено до контролирана среда, където изборът на мастила, разтвори, филтрация и др. можеше да бъде контролиран.

 

R&D отделът на Kodak успява да направи успешна безпроцесна пластина

Отчитайки ползите, които безпроцесните пластини биха донесли на клиентите, Kodak инвестира в разработка на материали и изобретяване на пластини, с които да реши проблемите от миналото.

През 2005, Kodak пуска на пазара първата успешна комерсиална пластина - Kodak Thermal Direct. В крайна сметка, клиенти по целия свят използваха тази пластина в тяхното ежедневно производство в различни условия: листов печат, хийтсет и колдсет машини, както и интегрирани и неинтегрирани системи за разтвори с алкохолни разтвори, алкохолно заместителни разтвори, безалкохолни разтвори, процесни мастила, Pantone мастила, метални мастила и UV мастила.

През 2012 Kodak представи следващото поколение пластини, които поради своите подобрени възможности направиха безпроцесните пластини реалност за повечето печатници. Kodak Sonora XP е създадена за комерсиални приложения и печат на опаковки, докато Kodak Sonora News е създадена за печат на вестници.

 

Последното поколение безпроцесни пластини от Kodak

Kodak Sonora Xtra е съвременна офсетова пластина, която няма нужда от проявяване в проявителна машина. Тя може да се качи на печатната машина, веднага след като е експонирана на термален експонатор. Тези безпроцесни пластини от Kodak добавят допълнителни възможности към вече разпространената технология. 

С тях безпроцесните пластини вече са нещо повече от алтернатива на конвенционалните офсетови пластини. Вместо това, те стават водещият и смислен избор за печатниците, които търсят качество, спестявания и дори по-екологично производство. Безпроцесните пластини са реално решение без никакви компромиси и с измерими резултати от самото начало.

 

Разликата между пластини без проявяване и пластини без химия

Често се прави грешката да се слага знак за равенство между технологията без проявяване и технологията без химия. Всъщност, технологията без химия все още не изключва проявяването. При нея се използва проявителна машина, а въпреки името, при тази технология се използват и химикали. Не се елиминира етапът на проявяване преди качване на пластината на машина.   

Безпроцесната технология, от своя страна, не изисква отделна стъпка от процеса за проявяването, не използва химия. Допълнително предимство е, че отпада нуждата от електроенергия, вода и обработка на отпадъци от проявяването.

 

Технологията зад безпроцесните пластини

Супер тънко, еднослойно покритие, което не замърсява разтворите

Нужна е бърза пластина (с възможност за бърза експонация), за да може да се постигне свързване на молекулите в печатните области, което е стабилно и може да устои на медиите, химията и мастилата за печат, като в същото време позволи областите без изображение да се премахнат под въздействие на химичните и физични влияния по време на подготовката за печат. За аналоговите UV безпроцесни пластини решението беше двуслойна, негативна, фотополимерна пластина. Най-горният слой беше в основата на бързата експонация, но в същото време беше основният отговорник за замърсяването на печатната машина поради няколко причини.

Първо – два слоя означават повече покритие. DirectPrint (първата безпроцесна пластина от 2001) имаше покритие с обща тежест от 1.4 грама/кв.м. – тоест имаше много материал, който трябваше да се отстрани по време на подготовката на машината. Втората причина беше, че частиците от горния слой бяха много хидрофилни – обичаха водата. По време на подготовка горният слой се разтваряше в разтворите на машината и се отлагаше по валовете.

Химиците на Kodak са създали патентовани материали, които дават възможност за висока скорост на експонация с един много тънък слой. Покритието на Sonora XP е значително по-малко от това на DirectPrint и не е хидрофилно (не обича вода), поради което не се разтваря в разтворите и не се наслагва по валовете.

 

Тестове на Sonora Xtra с разтвори

При провеждане на тестове с последното поколение безпроцесни пластини значение имат параметри като:

 • Период, през който не са сменяни разтворите 
 • Процент от площта на пластините, покрита с изображение 
 • Количество на използваните разтвори
 • Дължина на тиража

Взети заедно, влошаването на тези параметри увеличава възможността за замърсяване. Пластините Kodak Sonora Xtra се представят изключително добре, като не се наблюдава необичайно натрупване на материали в резервоарите на разтворите, при филтрите или валовете.

 

Дизайн на частиците, за премахване на областите без изображение

След като проблемът със замърсяването на разтворите е премахнат, Kodak се насочва към това, да подсигури пълно премахване на покритието в областите, в които няма изображение. 

При печата с традиционните пластини с проявяване, покритието се премахва от проявителната машина чрез манипулация на структурата на термалните частици и разтваряне на покритието с водноразтворимите химикали. В същото време обаче безпроцесните пластини не могат да използват водния разтвор на машината, защото по този начин той ще се замърси.

Премахването на излишната емулсия се извършва чрез мастилото. Мастилото премахва излишната емулсия, като я пренася от пластината на хартията. Плътността на мастилото се намалява до чист фон, а всичката излишна емулсия се премахва от пластината, преди да се постигне максимална плътност на мастилото и да се настрои машината. С други думи, пластината се проявява още с първите листи, нужни за настройка, и не забавя по никакъв начин настройката на машината.

 

Поглед над процеса за изработка на безпроцесни пластини

СТЪПКА 1

След като пластините се монтират на машината по време на нормалния процес по подготовка, овлажняващият разтвор раздува покритието на пластината.
За да се избегне пренос на покритие, неговото количество трябва да се държи в минимум.

 

СТЪПКА 2

Когато се пуснат мастилените валове, покритието, при което няма изображение, се премахва от пластината от нормалната лепливост на мастилото.
Процесът е физичен, а не химичен, което позволява на пластината да не зависи толкова от видовете използвани разтвори и настройката на машината.
Фонът на пластината се изчиства почти веднага – някои клиенти правят неправилното предположение, че понеже няма покритие, това означава, че покритието е разтворено в разтвора и сега се намира във водния апарат.

 

СТЪПКА 3

С пускането на първите листи, покритието се премахва чрез мастилото върху медията. Обикновено мастилото премахва цялата излишна емулсия още при първите няколко листа.

СТЪПКА 4 Пасерите и цветността се настройват както до момента при печат с всяка пластина.

 

Въпросът за замърсяване на машината

Преди да вземете решение за Sonora Xtra, може би си струва да се замислите, че има много компоненти в офсетовия печат, които биха могли да се считат за замърсители, но които стават проблематични само ако стигнат прекалено високи нива или не са контролирани. Потенциалните замърсители включват комбинация от компоненти от хартията (власинки, прах, талк и др.), мастилото (пигменти, масла и др.), печатната машина (почистващи разтвори, талк и др.) и дори гумата на пластината.

В различни печатници, в които се използват различни печатни машини, овлажняващи разтвори, мастила и медии, може успешно да се използват Sonora Xtra. Не нужно да се “подобрява” изображението, като се променят настройките на машините.

При използване на технологията на безпроцесните пластини Sonora не е нужно да се увеличава овлажняването, за да се проявява пластината на печатната машина. Особено ако са работили с безпроцесна пластина от нисък клас. Прекаленото овлажняване може да замърси системата на овлажнителния разтвор. Ако овлажняването е правилно, покритието трябва да е все още върху пластината, за да бъде премахнато от мастилото.

 

Пренос на излишното покритие с мастилото

Ако излишното покритие не отива в разтвора, тогава къде отива? Отговорът е, че излишното покритие се премахва от пластината чрез мастилото и се пренася заедно с него на печатните листи по време на подготовка. Поради факта, че покритието на Sonora Xtra е много тънко, трансферът става много бързо - още с първите няколко листа. Благодарение на подобренията в безпроцесната технология, фонът на пластините Sonora Xtra се почиства почти веднага, след като се пусне мастилото. 

 

Всички ползи от безпроцесните пластини се комбинират с параметрите на процесните в Kodak Sonora XTRA

Ето и основните предимства на безпроцесните пластини Sonora Xtra:

 • Контрастът на пластината е изключително ясен;
 • Пластината е изключително бърза;
 • Пластината е много издръжлива и е подходяща за огромната част от печатните приложения; 
 • С нея се постигат изключително дълги тиражи

Вече няма нужда да се мисли с кое да се направи компромис - с използването на процесни или на безпроцесни пластини. Заради предимствата на пластините без проявяване, те са една от промените с най-голям положителен ефект, която може да се направи бързо и лесно, без да се правят допълнителни разходи.


Разберете повече и за термалните безпроцесни пластини от последно поколение Kodak Sonora Xtra.

Най-популярни
Последни