Начало | Блог | Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна

Блог

Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна

Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна

Обещанието за безпроцесна технология е по-старо дори от дигиталната експонация на пластини. Нейните предимства са много – премахване на проявителната машина, премахване на скъпи и времеотнемащи стъпки при проявяването и премахване на голям източник на вариации, които могат да имат влияние върху качеството.

Години наред печатниците са загрижени за възникването на проблеми с печатните им машини, ако те се използват, за да измиват непечатната повърхност от пластините. Обезпокоени от възможното замърсяване на водния разтвор или от наслояване на частици на валовете, те задават въпроса “Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна?”

Тази статия представя историята на безпроцесните пластини и показва как технологията на Kodak Press Ready успява да пребори тези проблеми и позволява на печатниците да се възползват от всички предимства на проявяването на пластини без проявителна машина.

БЕЗПРОЦЕСНИТЕ ПЛАСТИНИ СА ПЛАСТИНИ, КОИТО НЕ ТРЯБВА ДА МИНАВАТ ПРЕЗ ПРОЯВИТЕЛНА ИЛИ ИЗМИВАЩА МАШИНА ПРЕДИ ДА СЕ КАЧАТ НА ПЕЧАТНА МАШИНА

Раждането на безпроцесната технология: аналоговите UV пластини

Концепцията за безпроцесни пластини може да се проследи назад във времето до 1995 година, когато 3M патентова и след това комерсиализира аналогова UV безпроцесна пластина. Kodak Polychrome Graphics DirectPrint представени през 2001 година са базирани на тази технология.

Целта на тези иновации са същите, които има и днес: желанието да се намалят разходите, да се намали времето за производство на готова за печат пластина и да се намали влиянието върху околната среда.

Една малка част от клиентите са били готови да приемат рисковете, които идват с всяка нова технология, като станат ранни потребители.

За съжаление при тези аналогови UV пластини се наблюдаваше замърсяване на разтворите и наслагване на частици по валовете, в зависимост от печатните условия и начина на работа. Много от днешните притеснения за безпроцесните пластини са резултат от тези иновативни ранни технологии.

Следващата фаза – дигитални термални безпроцесни пластини

Когато беше представена дигиталната термална технология, едно от нейните обещания беше истинска безпроцесна пластина. За съжаление по-ранните CTP системи имаха по-ниска сила на лазера, която беше недостатъчна за стабилна безпроцесна пластина. Първата комерсиално достъпна термална безпроцесна пластина за CTP Agfa Thermolite Plate не пожъна успех. В крайна сметка нейното приложение беше ограничено до контролирана среда, където изборът на мастила, разтвори, филтрация и др. можеше да бъде контролиран.

 

R&D отделът на Kodak успява да направи успешна безпроцесна пластина

Отчитайки ползите, които безпроцесните пластини биха донесли на клиентите, Kodak инвестира в разработка на материали и изобретяване на пластини, с които да реши проблемите от миналото.

През 2005, Kodak пуска на пазара първата успешна комерсиална пластина - Kodak Thermal Direct. В крайна сметка повече от 2,000 клиента по цял свят използваха тази пластина в тяхното ежедневно производство в различни условия: листов печат, хийтсет и колдсет машини, както и интегрирани и неинтегрирани системи за разтвори с алкохолни разтвори, алкохолоно заместителни разтвори, безалкохолни разтвори, процесни мастила, Pantone мастила, метални мастила и UV мастила.

През 2012 Kodak представи следващото поколение пластини, които поради своите подобрени възможности направиха безпроцесните пластини реалност за повечето печатници. Kodak Sonora XP е създадена за комерсиални приложения и печат на опаковки, докато Kodak Sonora News е създадена за печат на вестници.

 

Технологията зад безпроцесните пластини

Супер тънко, еднослойно покритие, което не замърсява разтворите

Нужна е бърза пластина (с възможност за бърза експонация), за да може да се постигне свързване на молекулите в печатните области, което е стабилно и може да устои на медиите, химията и мастилата за печат, като в същото време позволи областите без изображение да се премахнат под въздействие на химичните и физични влияния по време на подготовката за печат. За аналоговите UV безпроцесни пластини решението беше двуслойна, негативна, фотополимерна пластина. Най-горният слой беше в основата на бързата експонация, но в същото време беше основният отговорник за замърсяването на печатната машина поради няколко причини.

Първо – два слоя означават повече покритие. DirectPrint (първата безпроцесна пластина от 2001) имаше покритие с обща тежест от 1.4 грама/кв.м. – тоест имаше много материал, който трябваше да се отстрани по време на подготовката на машината. Втората причина беше, че частиците от горния слой бяха много хидрофилни – обичаха водата. По време на подготовка горният слой се разтваряше в разтворите на машината и се отлагаше по валовете.

Химиците на Kodak са създали патентовани материали, които дават възможност за висока скорост на експонация с един много тънък слой. С 0.9 грама/кв.м. покритието на Sonora XP е близо 36% по-малко от този на DirectPrint и не е хидрофилно (не обича вода), поради което не се разтваря в разтворите и не се наслагва по валовете.

 

Тестове на Sonora XP с разтвори

В тестовите звена на Kodak се провеждат много тестове по време на разработката на нов продукт, за да може да се отговори на високите очаквания на клиентите. В много случаи тестовите условия са “стресирани” или “преувеличени”, за да се постигнат уникални условия, които биха могли да се срещнат при клиентите. При безпроцесните пластини тези тестове включват измиване на пластините на машината и наблюдение на параметрите на печат.

Този тест на Sonora XP се проведе на Heidelberg SM74 – четирицветна офсетова печатна машина. Няколко параметъра бяха специфично избрани, за да се “преувеличи” състоянието в което се провежда теста:

  • Разтворите не бяха сменяни 92 дни - доста повече от препоръчителните 14 дни, което увеличи възможността от замърсяване 6 пъти.
  • Пластините имаха изображение, което покриваше само 10% от тяхната площ, оставяйки останалите 90% с емулсия, която щеше бъде измита от разтвора на машината.
  • Разтворите бяха намалени от 77 на 67 литра, за да се увеличи замърсяването с 15%, ако има такова.
  • Бяха отпечатани няколко тиража, като всички бяха къси.

Взети заедно тези параметри биха удвоили всяко възможно замърсяване. Общо бяха тествани 220 комплекта от по 4 цвята – три до четири комплекта всеки ден за 92 дни.

През периода на теста, проводимостта на разтворите се увеличи само с 300mS – в границите на лимита от 1,000mS, при който Heidelberg препоръчва смяна на разтворите. Тази промяна е доста близка до тази, която се вижда при използването на стандартни термални пластини с проявяване. pH се промени с 0.1 единици, също в границите на 0.7 единици, които са препоръчани от Heildelberg.

Препоръчана проводимост на разтворите от Heildelberg pH препоръки от Heildelberg

 

В допълнение не се наблюдаваше необичайно натрупване на материали в резервоарите на разтворите, при филтрите или валовете.

Резервоар за разтвори 

Дизайн на частиците, за премахване на областите без изображение

Решавайки проблема със замърсяването на разтворите, Kodak предприе следващата стъпка, която беше да се подсигури пълното премахване на покритието в областите, в които няма изображение.

При печата с традиционните пластини с проявяване, покритието се премахва от проявителната машина чрез манипулация на структурата на термалните частици и разтваряне на покритието с водноразтворимите химикали. В същото време обаче безпроцесните пластини не могат да използват водния разтвор на машината, защото по този начин той ще се замърси.

Разработчиците на Kodak успяха да намерят начин да премахнат излишната емулсия чрез мастилото. На изображението по-долу можете да видите вляво покритие, което е хомогенно покрито върху пластината, а вдясно такова, което е частично покрито. По време на подготовка водния разтвор не премахна нито едно от двете. Това демонстрира, че водата не премахва покритието на Sonora XP. След това мастилото е премахнало областите без изображение само на правилните места. Снимката е след 10-тия лист.

Премахване на покритието на SONORA XP 

Ако погледнем по-внимателно в макулатурите ще разберем къде отива излишното покритие от пластините Kodak Sonora XP. На първия лист плътността на фоновете не е 100%, както бихте очаквали от нормална пластина с проявяване, но в същото време можете да видите, че мастилото премахва излишната емулсия като я пренася от пластината на хартията. Плътността на мастилото се намалява до чист фон, показвайки че всичката излишна емулсия се премахва от пластината преди да се постигне максимална плътност на мастилото и да се настрои машината. С други думи, пластината се проявява още с първите листи, нужни за настройка, и не забавя по никакъв начин настройката на машината.

Наситеност на мастилото - фон Наситеност на мастилото - изображение

 

Поглед над процеса за изработка на безпроцесни пластини

СТЪПКА 1

След като пластините се монтират на машината по време на нормалния процес по подготовка, овлажняващия разтвор раздува покритието на пластината.

За да се избегне пренос на покритие, неговото количество трябва да се държи в минимум.

СТЪПКА 2

Когато се пуснат мастилените валове, покритието, при което няма изображение, се премахва от пластината от нормалната лепливост на мастилото.

Процесът е физичен, а не химичен, което позволява на пластината да не зависи толкова от видовете използвани разтвори и настройката на машината.

Забележете, че фонът на пластината се изчиства почти веднага – някои клиенти правят неправилното предположение, че понеже няма покритие, това означава, че покритието е разтворено в разтвора и сега се намира във водния апарат.

СТЪПКА 3

С пускането на първите листи, покритието се премахва чрез мастилото върху медията. Обикновено мастилото премахва цялата излишна емулсия още при първите няколко листа.

СТЪПКА 4

Пасерите и цветността се настройват както до момента при печат с всяка пластина.

 

Въпросът за замърсяване на машината

Преди да вземете решение за Sonora XP, може би си струва да се замислите, че има много компоненти в офсетовия печат, които биха могли да се считат за замърсители, но които стават проблематични само ако стигнат прекалено високи нива или не са контролирани. Потенциалните замърсители включват комбинация от компоненти от хартията (власинки, прах, талк и др.), мастилото (пигменти, масла и др.), печатната машина (почистващи разтвори, талк и др.) и дори гумата на пластината.

Хиляди печатници, които използват различни печатни машини, овлажняващи разтвори, мастила и медии използват Sonora XP успешно. Някои печатници обаче се опитват да “подобрят” изображението като променят настройките на своите машини.

Някои печатари, които не разбират технологията на безпроцесните пластини Sonora, понякога мислят, че трябва да увеличат овлажняването, за да проявят пластината на печатната машина особено ако тези печатари са работили с безпроцесна пластина от нисък клас. Прекаленото овлажняване може да замърси системата на овлажнителния разтвор. Ако овлажняването е правилно, покритието трябва да е все още върху пластината, за да бъде премахнато от мастилото.

 

Пренос на излишното покритие с мастилото

Ако излишното покритие не отива в разтвора, тогава къде отива? Отговорът е, че излишното покритие се премахва от пластината чрез мастилото и се пренася заедно с него на печатните листи по време на подготовка. Поради факта, че покритието на Sonora XP е много тънко, трансферът става много бързо - още с първите няколко листа.

Благодарение на подобренията в безпроцесната технология фонът на пластините Sonora XP се почиства почти веднага, след като се пусне мастилото. Някои клиенти се притесняват, виждайки колко бързо се почиства пластината, и питат дали е възможно това да замърси мастилото. До момента няма регистрирани оплаквания за замърсяване на мастилото (към момента на писане на статията, за цял свят), така че може да се каже, че това не е проблем за клиентите.

 

Изпълняваме обещанието за безпроцесна технология

С технологията за безпроцесни пластини Kodak Press Ready проблемът със замърсяване на машината се решава. Ултра тънкото покритие премахва проблемите със замърсяването и формулата на покритието гарантира, че то се премахва от мастилото и се пренася на листите, нужни за подготовка на машината, без да увеличава времето или разходите свързани с това.

Използването на Sonora XP по цял свят потвърждава, че технологията на Kodak е решила проблемите на безпроцесните пластини.

Тоест вместо да питаме: “Защо да използвам скъпата си печатна машина като проявителна” може да попитаме: “Защо да продължавам да харча време, пари и природни ресурси за ненужната проявителна машина?”

Прочетете история за успешното внедряване на пластините SONORA: 
Английската печатница Gemini извлича огромни ползи от преминаването към безпроцесни пластини KODAK SONORA XP

 

Желаете да се убедите в качеството и ползите на този продукт? Свържете се с нас за тестове, пробен печат и консултация.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Най-популярни
Последни