Начало | Блог | Скритите разходи от проявяването на пластини

Блог

Скритите разходи от проявяването на пластини

Скритите разходи от проявяването на пластини

Премахването на риска, свързан с проявяването, е една от причините много печатници да преминат към безпроцесните пластини Kodak Sonora.

Специалистите, които разбират и се занимават с пластините, са виждали всичко, свързано с тях, при работата си с клиентите и откриването на причините какво се случва, когато пластините не се представят по очаквания начин. Те често пъти са свидетели на въпроса Защо да използвам своята скъпа печатна машина като проявителна, на проблеми, които се случват заради проявяването на пластините - както и времето и парите, които се похарчват и за предпечат, и за печат, докато тези проблеми се преодоляват.

Проявяването на пластини е свързано с вариации и притеснения за качеството, които може да се отразят на процеса по създаване на пластините. Елиминирането на рисковете, свързани с проявяването, е една от причините много печатници да решат да преминат към безпроцесната технология и пластините Kodak Sonora.

 

Разбирате ли скритите разходи при проявяването на пластини?

Виждали сме, че когато клиентите ни обмислят да преминат към безпроцесните пластини Kodak Sonora, те лесно разбират спестяванията, свързани с това да няма проявителна машина, да не се закупува химия, да се съкратят разходите за електроенергия, вода, заето от машината място. 

Въпреки това е доста по-трудно да се видят “скритите разходи при проявяването на пластини”. Тези разходи включват разходите при нужда от повторна подготовка на пластините за печат и забавянията, произтичащи от това. Те също включват времето за печатната машина и похабената хартия, ако пластината има дефект поради проявяването, но все пак стигне до печатната машина. Тези “скрити разходи” може да бъдат значителни, но е трудно да се избегнат, без химията и проявителната машина да отпаднат изцяло. 

 

Проявителната машина създава проблеми - ето какви

Представяме ви няколко примера за проблемите, които се дължат на проявителната машина и може да породят неочаквани разходи. 

Бендинг

На пластината на тази снимка се вижда, че бендингът е много лош. Това обаче не е било видимо върху пластината, преди тя да бъде поставена на печатната машина. Проблемът се появява, едва след като се нанесе мастилото. 

skritite-razhodi-ot-proyavyavane-banding

 

 

 

 

Причината за този бендинг е отслабнал проявител и, много вероятно, незаменена туба с разтвор за опресняване.

За съжаление, тъй като бендингът не е бил видим върху пластината, този дефект не само е похабил времето за печат на тази конкретна поръчка. Допълнително е трябвало и да се прави повторно експониране и проявяване на пластина за тази конкретна поръчка. А също така, всички останали поръчки, наредени на опашката, за които се подготвят пластини след дефектната, ще имат същия проблем.

СКРИТ РАЗХОД: Повторното експониране и проявяване на пластина щеше да е нужно за тази поръчка и за всички следващи поръчки, подготвени преди дефектът да бъде забелязан. Печатната машина трябва да е в престой, чакайки новите пластини, докато проявителят във ваната за проявител бъде подменен в проявителната машина. 

Твърда (стара) четка

На тази снимка можете да видите следи от четката в експонираните, и в неекспонираните зони на пластината. 

skritite-razhodi-ot-proyavavaneto-stara-chetka


Причината за следите е, че не са спазени препоръчаните интервали за подмяна на четката. Остарялата четка в проявителната машина е станала твърда и трошлива и е пренесла покритието на пластината обратно върху основата, оставяйки следи както в експонираните, така и в неекспонираните зони. 

СКРИТ РАЗХОД: Необходимост да се извършва повторно експониране и проявяване на пластини, но само след като четките бъдат подменени. Времето за подмяна на четките - а е възможно да е нужна поръчка на нови четки, ако няма налични на склад -  може да причини забавяне в работата. Твърде често подобни проблеми остават незабелязани, докато не доведат до проблеми в печата и в резултат - загуби от използването на печатната машина.  

Твърде силен натиск

Тук можете да видите още един дефект, причинен от проявителната машина. Има повреда в покритието, която се появява неравномерно по ширината на пластината. Тази повреда е причинена от четки, настроени на твърде силен натиск или неравномерно. Тази ситуация много често се появява в комбинация с неправилно поставени подпори за пластината.

skritite-razhodi-ot-proyavyavane-silen-natisk


Неправилно настроената четка е причинила механична повреда в покритието. Още веднъж, не е рядко срещана ситуация тези пластини да минат незабелязани и да стигнат до печатната машина.  

СКРИТ РАЗХОД: Нужда от повторно експониране и проявяване на пластини и загуба от работата на печатната машина.

Ако вече сте натрупали въпроси за безпроцесната технология, ще ви бъдат полезни отговорите на 15 често задавани въпроса за работата с безпроцесните пластини KODAK SONORA. 

Отлагания от проявителя

По тази пластина има намерени следи и петна, причинени от отлагания от проявителя.

skritite-razhodi-ot-proyavyavane-otlaganiya 

Проявителят е наситен с премахнатото покритие на пластината и е върнал покритието обратно върху пластината. Нередовното почистване на ваната за проявител или неспазването на интервалите за смяна на филтъра са най-често срещаните причини за отлагания от проявителя. Помпата за циркулация на проявителя, ако е с намален дебит, също може да е причина за подобни проблеми.

СКРИТ РАЗХОД: Най-малкото - повторно експониране и проявяване на пластини. Като много други дефекти от проявяването, и тези могат да минат незабелязано, докато пластината стигне до печатната машина и печатът бъде проверен. В днешните условия на натоварен предпечат и с автоматизираното зареждане на пластини на печатната машина, визуалното преглеждане на пластините е по-рядко, и последицата от това е, че по-голямо количество от тези дефекти може да си проправят път до печатната машина. В случаите, когато се прави изпичане на пластините след експонация за по-дълги тиражи, тези отлагания не могат да бъдат отстранени например чрез разтвор за почистване на пластини.  

Износени или повредени части на проявителната машина

Когато части на проявителната машина се амортизират, това се отразява върху качеството на пластината. 

Тази снимка показва четка в проявителната секция, при която са налице износени влакна на четката по пътя на пластината. Тази износена четка е довела до неравномерно проявени пластини и резултатът са вариации в размера на точката върху пластината. 

skritite-razhodi-ot-proyavyavane-iznosvane-povreda


СКРИТ РАЗХОД:
Пластини, които стигат до печатната машина, биха довели до непостоянни цветове при печат по цялата дължина. Всички пластини, които са заредени на опашката след тази, също биха били повлияни, а проявителната машина би имала нужда от нова четка и поддръжка. Една износена четка като тази не може да бъде регулирана правилно (прецизно), особено ако се използва повече от една дебелина на пластините. Тази износена четка също така би причинила проблеми при движението на пластината, които е възможно да доведат до засядането ѝ. Освен това, биха имали влияние при използването на печатната машина.

На първата снимка долу можете да видите повреден вала за гума (преди секцията за изсушаване), който е довел до натрупване на гума по изходния вал, показано на втората снимка. Сухите остатъци върху повърхността на вала са пренесени към пластините и се показват като видими точки и петна върху напечатаната поръчка.

skritite-razhodi-ot-proyavyavaneto-val-1 skritite-razhodi-ot-proyavyavaneto-valove-2

 

Как да премахнете рисковете

При всички изброени по-горе примери е загубено значително време, материали и пари за печатницата. Можете да елиминирате тези рискове, като преминете към безпроцесната технология. Хиляди печатници по целия свят вече я използват, а с пластините без проявяване модел Kodak Sonora X печатниците могат да направят тази промяна лесно. 


Вече знаете за скритите разходи - вижте тази разбивка на икономическите ползи, които можете да постигнете с Kodak Sonora.

Разгледайте повече за технологията на Термалните безпроцесни пластини за офсетов печат.

Вижте повече характеристики на технологията на безпроцесните пластини Kodak Sonora.

 

Най-популярни
Последни

Свързани продукти