Начало | Блог | Развитие с Дигитален печат за Комерсиални печатници: 3 стъпки за успех

Блог

Развитие с Дигитален печат за Комерсиални печатници: 3 стъпки за успех

Развитие с Дигитален печат за Комерсиални печатници: 3 стъпки за успех

Производствените възможности за комерсиалните печатници стават все по-разнообразни в технологично отношение. Повече от всякога иновациите в хардуера и софтуера ръководят творческите, предпечатните и производствените процеси, разширявайки гамата от услуги, които комерсиалните печатници могат да предложат. По всички показатели тази тенденция ще продължи. 

В изследване на Idealliance, публикувано от Printing Impressions, се разкрива, че „дигиталната инфраструктура (работни станции, услуги, мрежи, дигитални машини и софтуер за работен поток) е начело в списъка на инвестициите за комерсиалните печатници днес. 38 процента от участниците в проучването съобщават за планове за увеличаване на техните капиталови инвестиции през следващите години, за да се постигне „по-ефективен работен поток, намалени разходи за труд, повишена автоматизация и по-малко стъпки, по-малко човешка намеса и подобрени времена на производство." 

И така, как могат комерсиалните печатници да защитят и оптимизират своите инвестиции в дигитални печатни технологии и да се адаптират към големите промени, които тези нови инструменти неизбежно въвеждат в техния бизнес?

 

Стъпка 1 - Разработване на стратегия за дигитална технология на печат

Според коментар, публикуван от Printing Impressions, всяка успешна компания - диверсифицирана или не - води собствено цифрово пътешествие. И когато обмисляте кои дигитални инвестиции да направите, първо трябва да „решите какви искате да бъдете; [и след това] да решите какво всъщност означава "възможност" предвид вашето виждане, ресурси и цели." 

Като отправна точка комерсиалните печатници трябва да направят

 • опис на видовете услуги за печат, които предлагат днес
 • какво изискват техните потенциални клиенти

След като се направи тази оценка, трябва да се разработи стратегия за растеж въз основа на следните допълнителни фактори:

 • Пазарни възможности - приложения и пазарни сегменти, които в момента са или са в готовност за растеж.
 • Финансово състояние - Реалистично какво е финансовото състояние на печатницата и какви инвестиции може да поеме. Има ли източници, от които може да вземе финансирания (като Европейски програми, например)
 • Целева възвръщаемост на инвестициите - как капиталовата инвестиция ще ви отведе там. По какъв начин - с какви продукти, натоварване и планирани приходи - увеличението на дълготрайните ви активи (машинен парк) ще спомогне да възвърнете инвестицията си и да спечелите повече.

Не е тайна, че в индустрията по-кратките, персонализирани тиражи и по-бързото време за изпълнение вече са ежедневно желание на клиентите и нужна услуга от страна на печатниците. За повечето комерсиални печатници стои изборът дали искат да вземат от този пазар. Ако отговорът е "Да", тогава следващият избор е "Коя дигитална печатна машина е правилната за мен?"

 

Стъпка 2 - Изберете правилната дигитална печатна машина

Разбира се, това е по-лесно да се каже, отколкото да се направи, тъй като днес на пазара има много цифрови преси и технологията бързо напредва. Обмислянето на такъв тип решение изисква поглед от много различни гледни точки, но ние искаме да дадем няколко основоположни фактора, които е важно да не се пропуснат.

Ето някои основни точки, които според нас е важно да се следят при избора на дигитална машина: 

Kodak - 3 steps to digital success - internal picture

 

Първични фактори за избор на дигитална печатна машина

 • Цветова гама
 • Пропускателна способност
 • Поддръжка на печатна медия
 • Гъвкавост при използване на машината
 • Интеграция с други процеси и системи
 • Поддръжка на машината
 • Разходи за притежание

Освен това е крайно важно да се вземат предвид фактори като прогнозирани обеми на печат. Например, производственият мастиленоструен принтер може да е идеален, когато целевите тиражи са твърде дълги за традиционната тонерна печатна машина. Той, обаче, не е достатъчен, за да оправдае сложността и разходите за офсетови приложения. 

Разбира се, репутацията и количеството клиенти на производителя на дигиталната печатна машина е важна за крайното решение, както и предлаганите видове услуги. Представянето на ново оборудване и особено на нова цифрова машина може да изисква от членовете на персонала да научат изцяло нови работни потоци, което да породи изисквания както към обучение, така и към техническа поддръжка. Иначе казано - доставчикът предлага ли подобна подготовка и управление на ресурсите?

 

Стъпка 3 - Управление на сложността в дигиталното печатно производство

Въпреки че добавянето на активи може да отвори нови потоци от приходи за комерсиалните печатници, те също така въвеждат нови нива на техническа сложност за управление. За да оптимизирате инвестициите в дигитални машини, е важно да свържете всичките си активи възможно най-безпроблемно, като ги поставите под един технологичен покрив.

Инвестицията в софтуер за автоматизация на печатния процес и неговия работен поток може да помогне. Ето списък с предимства, които вашето решение трябва да осигури, за да бъде полезно и печелившо:

Оперативна съвместимост на печат

Една често срещана клопка, когато печатниците въвеждат цифрови активи в тяхната среда, е необходимостта да се управляват два различни работни потока: един за комерсиални процеси и един за дигитални. 

За да се избегне натоварването и двойната работа от този проблем, вашето решение за автоматизация на печата трябва да служи като точка за интеграция между всичките ви активи, включително цифрови и аналогови печатни машини, работни станции, приложения и данни. 

Важно е да потърсите внедряване на водещи в индустрията инструменти за управление на цветовете, тъй като ще ви е необходимо точно управление на цветовите връзки между използваните устройства, комплекти мастила, материали и приложения.

Автоматизация на печата от край до край

Решението трябва да обхваща цялата технологична екосистема. Иначе казано да може да управлява всички ваши машини и софтуери, с които работите, като управлява всички процеси, от подаване на файлове, преглед от клиенти и одобрения до предпечат, управление на цветовете и производствени процеси, като гарантира, че всички активи се използват на максимален капацитет с минимално количество грешки.

Разбираме, че автоматизацията крие известни страхове и за това е важно да обсъдите всички тях и всички въпроси с вашия доставчик. Защото той може да ви насочи според вашия начин на работа в момента кое е добре да се автоматизира, кое е добре да се остави на следващ етап и кое не трябва да се пипа изобщо.

Kodak - 3 steps to digital success - internal photo

 По-малко ръчни допирни точки по време на печатното производство

Най-модерните решения на пазара осигуряват измерими разходи и спестяване на време, като автоматизират иначе  тромави ръчни процеси -  например, автоматично насочване на изхода на поръчката или към дигитална, или комерсиална печатна машина, без да се изисква от персонала да преработват файлове.

Бързина и гъвкавост в приемането на поръчки за печат

Днешните брандове бързо сменят посоката си, а параметрите на поръчките могат да се променят - и отново да се променят дори по време на производството. Потърсете функции, които ви подготвят за тази динамика, включително универсален редактор на информация за поръчките, който позволява на операторите да прилагат производствени решения в реално време.

Бизнес разузнаване и управление на данните

В допълнение към автоматизирането на множество повтарящи се задачи, вашето решение за автоматизация на работния поток трябва да дава възможност за видимост на критични производствени процеси, исторически данни, които могат да бъдат използвани за по-точна оценка на входяща работа или да открие производствена грешка, преди тя да се преработи. Потърсете двупосочна JDF комуникация за моментен преглед на производството в реално време, включително кои поръчки са в процес, кои са на изчакване, кои са неуспешни или са прекъснати и кои са обработени успешно.

Отворена архитектура

Оборудването и технологиите, които купувате днес, са градивните елементи на вашето бъдеще. Какви предпечатни софтуери използвате може да изиграе ключова роля за бъдещето на вашия бизнес. Ако изберете решение, създадено да се развива заедно с вас - такова, което е покрива изходните файлове, печатната медия и самия печат.

Правилното партньорство

С иновациите, които ежедневно преструктурират пазара, във ваша полза е да инвестирате както в технологии, така и в партньори. Доставчиците на хардуер и софтуер с богат опит, опит и ресурси за поддръжка ще обслужват добре нуждите на вашия бизнес днес и ще ви помогнат да се ориентирате в обратите на една непрекъснато напредваща комерсиална печатна индустрия.

 Прочетете по-конкретно за възможностите на софтуерите за комуникация с клиенти, обмен на файлове, коментари и одобрения.

Можете а разгледате как фунционират софтуерите за управление на работния поток в печата.

Малко повече можете да научите и за софтуерите за автоматизация и интеграция на процеси и софтуери.

Най-популярни
Последни