Начало | Блог | Обновете своето оборудване, софтуер и печатни машини по европейска програма

Блог

Обновете своето оборудване, софтуер и печатни машини по европейска програма

Обновете своето оборудване, софтуер и печатни машини по европейска програма

Последната по рода си европрограма, с която можете да подобрите производствения си процес като вземете субсидия до 1,000,000 лева.

 

През декември 2018 г. отвори европейска програма, по която печатници могат да кандидатстват за безвъзмездно придобиване на оборудване и софтуер за оптимизиране на производството. Настоящата статия показва начините и регламента, необходими да кандидатствате за финансиране от Европейския съюз. Екипът ни реши да представи една рядко дискутирана тема в печатната индустрия, а именно възможността за получаване на европейска субсидия, с идеята информацията да бъде полезна на максимално много хора.


Всяка година Европейският съюз отпуска безвъзмездни средства под формата на оперативни фондове и програми. Те от своя страна имат за цел да насърчават развитието на бизнес средата в държавите членки. Важно е да отбележим, обаче, че тази година ще бъде последният програмен период, в който може да се подават кандидатури за финансова субсидия в печатната индустрия по програмите за Технологична Модернизация.

 

Европейска Оперативна Програма "Иновации и Конкурентоспособност"

 

За какво може да се кандидатства?

Разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за изпълнението на проекта.  

Разходи за придобиване на специализиран софтуер (вкл. за неговото разработване), представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА), необходими за изпълнението на проекта – до 200 000 лв.

 

Какъв е размерът на финансовата помощ?

Цялостният бюджет по процедурата е 75 000 000 евро. Той ще бъде разпределен в три категории. Те се определят по технологична интензивност на икономическа дейност, както следва:

1/ Високотехнологични и средно високотехнологични промишлени производства – 50%;

2/ Интензивни на знание услуги – 10%;

3/ Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства – 40%.

Секторите, отнасящи се за печатната индустрия са С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“. При разглеждане на отделните категории става ясно, че от безвъзмездното финансиране по европейската програма могат да се възползват както високотехнологични, така и средно и нискотехнологични промишлени производства.

  

Вземете качествени продукти на водещи производители

Вижте богатия избор от оборудване и софтуер, които можете да закупите по тази програма. Със съдействието на нашия екип имате възможност лесно да реализирате качествен проект и да се сдобиете с решение на водещ производител в полиграфията. Това от своя страна ще ви помогне да подобрите своята ефективност и да навлезете в нови пазари.

 

В рамките на тази програма можете да инвестирате в закупуването на:

Решения за печат
 • Листови и ролни дигитални печатни машини за комерсиален печат и печат на книги - с дигиталните решения, които предлагаме с марка Kodak имате възможност да намалите себестойността си на печат, да скъсите сроковете и да оптимизирате производството си, като в същото време повишите добавената стойност на отпечатаната продукция.
 • Дитиални и хибридни печатни машини за гъвкави опаковки - уникалните решения за печат на етикети и гъвкави опаковки комбинират гъвкавостта на дигиталния печат с възможностите на конвенционалния печат. Можете да промените изцяло подхода на пазара към поръчване на гъвкави опаковки и да навлезете в нови пазари.
 • Печатни машини за флексо печат - флексо печатни машини за хартия и фолио на водещия производител Uteco с които можете да внедрите най-новите технологии в областта на флексо печата. Голям избор от машини за различни приложения с различна конфигурация на ширина, скорост и брой цветове.
 • Печатни машини за дълбок печат - качествени решения за дълбок печат с различна конфигурация на ширина на печат, скорост и брой цветове.
 • Каширащи машини - избор от различни каширащи машини за различни приложения и технологии на печат и довършване.

 

Предпечатни CTP системи
 • CTP експонатори за офсет - термални експонатори за офсетови пластини с висока резолюция на експонация, ниски разходи на експлоатация и висока надеждност.
 • CTP експонатори за флексо - системи за дигитални флексо клишета с плосък връх на точката, точно очертаване на печатните елементи и специални структури на набраздяване на плътните области за спестяване на мастило.

 

Софтуерни решения
 • Работен поток за комерсиален печат и печат на книги - цялостно решение за обработка на файлове за комерсиален печат и книги от комуникация с клиентите, през приемане и проверка на файлове, електронен монтаж, одобрение до експонация или дигитален печат.
 • Работен поток за печат на опаковки - специално конфигурирани системи с всички необходими модули за печат на опаковки от картон, велпапе и гъвкави материали.

 

Разгледай продуктите 

 

Важно е да се вземе под внимание индивидуалният размер на финансова помощ, за която дадена компания може да подаде кандидатура. По един проект могат да бъдат отпуснати субсидии в размер на:

 • микро предприятия - минимум 100 000 лева , максимум 500 000 лева;
 • малки предприятия - минимум 100 000 лева, максимум 750 000 лева;
 • средни предприятия - минимум 100 000 лева, максимум 1 000 000 лева.

 

Защо да се възползвате от Европейска програма и да обновите оборудването или софтуерът на своя бизнес именно сега?

Може би се питате, защо ви занимаваме с това точно преди Коледа, когато повечето бизнеси отделят внимание единствено на празнични промоции и приповдигнато настроение. Отговорът е много прост - сега е времето, в което стартира процедурата по приемане на кандидатури за еврофинансиране. Ето защо е важно да направите първата крачка в тази посока, като се запознаете подробно с Оперативната програма (ОП) „Иновации и конкурентоспособност” и преимуществата, които тя предлага.

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” (2014 – 2020) е една от седемте оперативни програми, финансирани от Структурните фондове на ЕС. По тази програма се отправят най-много кандидатури, поради широкия спектър на дейности, който обхваща. През декември стартира приема на кандидатури за безвъзмездно финансиране по отворена процедура за “Подобряване на производствения капацитет в МСП” (малки и средни предприятия) за периода 2018 - 2019 година.

Кандидатствайки за европейска субсидия, ще можете да осъвремените, разширите и развиете своето предприятие. Така ще имате възможност да се развивате заедно със световните тенденции в индустрията. Това, което се изисква от вас като компания е да подадете добре подготвена кандидатура в срок по дадената отворена процедура. Важно е отново да отбележим, че това ще бъде последният програмен период, в който може да се подават кандидатури за този тип финансова помощ.

Чрез субсидия от фондовете за безвъзмездно финансиране на ЕС можете да закупите необходимото за своя бизнес допълнително оборудване, или да подмените настоящото си. Можете още да извадите амортизираните и остарели машини от производството си и да ги заместите с нови и по-функционални и ефективни. Също така, имате възможност да вземете и други иновативни решения, като например да интергирате в работния си процес модерни системи за автоматизация, работен поток и цялостно управление на производството.

 

 

Точната информация в точния момент

Както всеки проект, европейските програми имат строго регламентирани условия и срокове. Може би на пръв поглед процесът по кандидатстване да ви се струва изключително сложен и бавен? Гед ще бъде Ваш партньор през целия път! Усилието ви сега ще се изплати многократно в бъдеще. Много е важно да се запознаете предварително с регламента по европрограмата и да сте подготвени. Само така ще можете да изпълните всички изисквания в кандидатурата си, както и да я предадете навреме.

 

Сред основните цели на оперативната програма са повишаване на динамиката и конкурентоспособността на българската икономика и насърчаване на предприемачеството. Особено внимание се обръща към малките и средни предприятия (МСП), като се стимулира капацитета им за растеж, чрез увеличаване на иновациите. Програмата цели още повишаване на енергийната и ресурсната ефективност на предприятията.

 

Какво може да ви даде Европейската програма “Иновации и конкурентоспособност”?


 

Много компании обаче се питат как това ще се отнася тъкмо за тях. Как те биха успели да подобрят процесите си и подновят оборудването? Както прочетохте в началото сме засегнали подробно какви са условията за кандидатстване към Европейските фондове, какво може да получите чрез финансиране, както и кой са най-важните срокове за програмата.

 

Кой може да кандидатства по тази Европейска програма?

Кандидатът трябва да бъде регистрирано по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите търговско дружество. То може да бъде класифицирано като микро, малко или средно предприятие, съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014. Важно условие за кандидатстване по оперативната програма е компанията кандидат да има минимум три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) преди датата на обявяване на процедурата за подбор на проекти. Ключово финансово изискване за кандидати по програмата е компанията следва да е реализирала нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2015, 2016 и 2017 г.) в зависимост от категорията на предприятието, както следва:

  • Микро предприятие ≥ 210 000 лв.
  • Малко предприятие ≥ 750 000 лв.
  • Средно предприятие ≥ 3 000 000 лв.

 

Безплатна оценка на проекта

Всяко проектно предложение се разглежда и оценява от експертни комисии. Те отговарят за класирането на проектите. На база на тази оценка, фирмите се подреждат в списък за финансиране. Ние имаме възможност да предложим предварителна независима оценка на точките, които може да спечели вашия проект, още преди да сте започнали да го пишете. Така ще имате яснота как може да се развие по-нататъшната процедура.

 

Можете да се възползвате от услугата на ГЕД за Безплатна оценка на кандидатстване:

 • Ако не смятате, че програмите са за вас или се съмнявате, че имате шанс;
 • Ако сте решили да кандидатствате и искате да получите обективна оценка;
 • Ако вече имате консултант и искате обективно второ мнение

 

Оценката се прави от независим външен консултант с богат опит и множество успешни проекти. Можете да поискате безплатна оценка без ангажимент на се запишете на нашата страница за Безплатна оценка или като се свържете с нас.Важни срокове на програмата:

 

 • Краен срок за проектни предложения: Ще се прилага процедура на подбор на проекти с краен срок за кандидатстване до април 2019 г.
 • Срок за оценка на проекта: След края на прием на проектите предстоят 2 етапа на оценка: етап 1. - Административно съответствие и допустимост на кандидата и проектното предложение и етап 2. - Техническа и финансова оценка, които отнемат средно между 4 и 6 месеца.
 • Срок на изпълнение на проекта: Дейностите по проекта се изпълняват след подписване на договора за безвъзмездна помощ. Изпълнението отнема до 12 месеца.
 • Срок на изплащане на финансовата помощ: Изплащането се извършва в срок 2-4 месеца след изпълнение и отчитане на проекта.
 • 12-14 декември Важни дати Офисен малък Офисен голям

 

Прочетете повече и се запишете да получавате информация за европейската програма или се свържете директно с нашия екип.

 

Свържете се с нас

Най-популярни
Последни