Начало | Блог | Каква е разликата между цена на закупуване и цена на притежание - разглеждане на инвестициите, като дългосрочно начинание?

Блог

Каква е разликата между цена на закупуване и цена на притежание - разглеждане на инвестициите, като дългосрочно начинание?

Каква е разликата между цена на закупуване и цена на притежание - разглеждане на инвестициите, като дългосрочно начинание?

Или защо англичаните казват, че не са достатъчно богати за да си купуват евтини неща

 

Повечето ни притежания в живота нямат цена която може да бъде ясно определена. Да си купиш нещо - дадена вещ или придобивка, не означава само да платиш еднократна цена за него. Процесът не спира до тук. Съществуват 2 типа цена - тази на закупуване и цена на притежание. Целта на тези два термина е да обхванат два вида разходи, които ние правим, когато купуваме нещо. Единият се фокусира върху началните ни разходи за придобиване, другият върху разходите, които ще генерираме във времето като резултат от притежанието и използването на системата.

Нека да разгледаме двата параметъра поотделно и да дефинираме какво влиза във формирането на тяхната стойност.

 

Цената на закупуване

По дефиниция, цената на закупуване е финансовата сума и ресурсите, които трябва да инвестираме, за да придобием и въведем в експлоатация даден продукт.

Тази сума може да включва неговата единична цена, застраховки, лихви, банкови разходи, доставка, инсталация, тестове, пускане в експлоатация, ремонти на помещения, допълнително оборудване или инсталации, необходими, за да се осигури функционирането му и други подобни. Цената на закупуване може да се плати в началото на проекта или на етапи в процеса на неговото изпълнение, но това не влияе на нейния смисъл.

Освен с гореизброените параметри, които формират директно цената на закупуване, тя може да се разшири като понятие и да обхване допълнителни параметри като:

 

Време за пускане в експлоатация

Колкото повече време дадена система се инсталира и пуска в експлоатация, толкова по-бавно ще започнем да получаваме възвръщаемост от нея. Това може да доведе и до престой на други, зависещи от нея машини, което също е разход.

Пример: инсталацията на дадено оборудване може да се извърши от един или повече специалисти и те могат да имат различно ниво на опит и компетенция. Колкото по-малко специалисти работят по този проект и колкото по-малко опит имат те, толкова по-бавно се очаква да стане инсталацията. Цената на опитните специалисти влияе на цената на закупуване и това е един параметър, с който търговците подобряват своите оферти, за сметка на последващите разходи за клиента.

 

 

Време за обучение на персонала

Колкото по-сложна е една система, толкова повече време ще се нуждае персоналът от обучение. Освен разходите за самото обучение, реално тук може да имаме и допълнителни разходи - времето, в което хората се занимават с разучаване на системата е време, в което те не обслужват вашите клиенти. Също така разделянето на вниманието им може да доведе до грешки и пропуски в оперативната работа.

Пример: много търговци имат в портфолиото си оборудване и софтуер, за които нямат опит и за които нямат подготвени методологии за обучение. При инсталация на софтуера се прави първоначално обучение, което е общо и след това се пада на вътрешните IT отдели или мениджъри на звена на клиента да до-обучават своите служители. Същото се случва и при последващо назначаване на нови хора.

Допълнителни непредвидени ресурси

Често се случва така, че за инсталацията на дадена машина са необходими допълнителни ресурси, които често не са предвидени в първоначалната цена. Тези разходи могат да бъдат значителни, но също така обикновено се реализират в последния момент, без да се предвидени в бюджета.

Пример: За да се пусне една печатна машина в експлоатация, за нея са нужни много консумативи, като: платна, химия, пластини, мастила, машинно масло и други подобни. Често доставчиците не включват всички елементи в своята оферта, защото предполагат, че това е ангажимент на клиента или поради липса на опит и добра организация.

 

Цена на притежание

Тя обхваща финансовите суми и ресурси, които трябва да инвестираме, за да притежаваме дадена система.

Това е вторият фактор, който трябва да вземем предвид при закупуването на дадена система. Тук нещата стават доста по-обхватни, защото параметрите, които влияят на тази цена са изключително много и за съжаление често са трудни за измерване. В последващия списък ще опишем само основните параметри, без това да бъде пълен списък.

 

 

Разход на други продукти и ресурси от системата

Kолко консумативи изразходва оборудването по време на работа и по време на влизането му в работен режим.

Пример: колко удара са нужни на една печатна машина, за да влезе в тираж. Колкото повече макулатура има тази машина, толкова повече тя ще трупа разходи, изразени в бракувани хартия и мастило във времето, както и разходи за съответната част от времето на оператора. 

Цена за поддръжка на системата

Kолко ще ни струва да поддържаме и ремонтираме системата в оперативна работа с течение на времето. Колко ще нараснат тези разходи със стареенето на системата.

Има ли системата възможност за намаляване на риска от непредвидени разходи заради стареене

Някои доставчици имат различни програми за покритие на машините, които в своята същност представляват удължаване на гаранцията. Такива програми дават възможност за удължаване на гаранцията до десетата и повече години на оборудването и в рамките на това покритие всички части, необходими за ремонти и профилактики се покриват без допълнително плащане и много кратък срок.

 

Цена за консумативи на системата

Има ли системата консумативи като филтри, части, които зависят пряко от тиража, и други подобни, които ще трябва да се сменят често и които ще бъдат задължителен допълнителен разход.

Разход на ресурси от системата

Какви ресурси харчи една система и дали разходната норма се променя с промяна на някакви параметри. Ако купуваме машина, например, тя може да се нуждае от следните ресурси:

 • ток - какъв е разхода на ток за работа на машината и в режим изчакване. Колко ток се харчи при стартиране на машината;
 • сгъстен въздух - колко сгъстен въздух e нужен на системата, каква вариация на налягането е приемлива и до колко чист от масло и други подобни елементи трябва да е въздухът. Може да се наложи закупуването на голям винтов компресор, който също има допълнителни разходи за поддръжка;
 • вода - системата може да се нуждае от вода, за да работи, или вода с определени параметри, което може да наложи инвестиция в система за обратна осмоза, филтри и други подобни. 

Разходи за обработка, съхранение и изхвърляне на ресурсите, свързани със системата

За да работят, някои системи се нуждаят от ресурси, които са под специален контрол от държавата, защото са опасни за човека и околната среда. Ако се използват такива консумативи, трябва да предвидим допълнителната инвестиция за тяхното събиране и преработка.

Знаете ли че: Използването на безпроцесни пластини дaва възможност да се премахне изцяло етапа на проявяване, което ще ви спести всички свързани с него разходи, както и нуждата да купувате, използвате и изхвърляте химията за проявяване от проявителната машина.

 

Това са основните параметри, които се анализират от всяка фирма, когато прави инвестиция в нова система. За съжаление обаче тези параметри далеч не обхващат цялостната инвестиция и често я разглеждат като самостоятелно звено, което като че ли не е свързано с целия производствен процес.

Връзката между цена на закупуване и цена на притежание за бизнеса

Бизнесът е мрежа от взаимосвързани процеси - промяна на едно място се отразява на всички места. Преди да кажем кои допълнителни параметри според нас са важни за изчисление на цената на притежание, нека да разгледаме няколко твърдения, които смятаме за ключови.

Вашият клиент не купува крайния ви продукт, нито отделен елемент от неговата изработка - той купува продукта и цялостната услуга около получаването му в едно.

Наистина, когато получим запитване от клиент, то е за определен продукт. Дали обаче клиентът ще го закупи от нас ще зависи от редица фактори, които не са свързани само  със самия продукт, а с характеристиките и качеството на нашата услуга по предоставянето му:

 • колко бързо ще получи оферта;
 • колко ясна ще е тя за него и до колко ще отговаря на очакванията му;
 • колко допълнителна информация ще искаме от него, особено такава, от която той не разбира;
 • колко време ще му отделим, за да му обясним спецификите на нашия бизнес;
 • колко бързо и с какво качество ще произведем продукта;
 • ако получим повторна поръчка колко точно ще повторим качеството и спецификите от първата.

И така нататък и така нататък. Всъщност виждате ли колко голяма част от бизнеса не се върти около технологията на производство на продукта, а около цялостния процес на неговото предоставяне?

 

Нужда от инвестиции

Целта на инвестицията не е да облекчи работата на даден човек, а да облекчи и подобри процеса като цяло.

Ако една инвестиция е добра, то нейните цели са две:

 • да предостави възможност за правене на нови продукти;
 • да даде възможност да правим съществуващите продукти по-ефективно. Не само по-евтино, а по-ефективно. Може да запазим същата цена на изработка, но вече да имаме възможност да произвеждаме два пъти повече за единица време, заради намалено време за подготовка на машината, с по-малко рискове за качеството, с по-стабилен процес.

И в двата случая фирмите не инвестират само в продукта, а реално в създаването на нови процеси или оптимизацията на старите.

Внедряването на новите технологии може да промени съществуващите процеси, така че част от работата да промени мястото, в което се извършва или да отпаднат цели процеси. Тази промяна може да доведе до нови отговорности на дадени хора от екипа, а в същото време да облекчи други. Въпреки че за първите това е неприятно и съответно поставя въпросът “защо инвестираме в това”, важното е да се разбере дали резултатът е положителен за целия процес. Нашият бизнес е един цялостен процес и крайният резултат зависи от това колко добре и ефикасно работи той.

Целта на всяка фирма е да има цялостен процес, който тече без прекъсване и без отклонения. Описано така, звучи елементарно, но всъщност е доста трудно да се постигне, особено ако говорим за фирми с повече дейности и голям брой персонал. Всяко прекъсване на процеса, заради проверка или отстраняване на грешка, забавя целия график и създава проблеми по цялата верига. Освен това, генерирането на разходи значително и се влошава от факта, че понякога такива спирания са непредвидени и с неопределена продължителност.

Има причина да съществуват различни по цена решения. На пазара съществуват по-евтини и по-скъпи продукти и услуги, които на теория имат еднакво приложение и сходни характеристики. Разликата в цените понякога е драстична и прави силно впечатление на потребителите. Съществува обаче и съществена причина за наличието на такава ценова разлика. Няма вариант, в който даден продукт върши същата работа и е толкова издръжлив, като скъпия, но се продава по-евтино, защото за да е по-евтин, обикновено е спестено от нещо. Затова и съществуват различни ценови диапазони. Икономията на клиента е от по-евтин продукт често е привидна. Затова, не се доверявайте на сляпо, когато някой производител ви каже, “то е същото като скъпото, но по-евтино”.

 

И все пак, ако това е така, защо има скъпи и евтини продукти?

Защо евтините не са изместили изцяло тези които искат по-голяма инвестиция, ако наистина са техен перфектен заместител? Отговорът е прост - защото тези с по-голяма първоначална инвестиция често имат значително по-ниска цена на притежание, ако това се разгледа като цялостен принос към бизнеса.

“Бизнесът е на улицата, а не в офиса.” Това е известна израелска поговорка, която един партньор на ГЕД повтаряше постоянно. Идеята е, че фирмите, които постоянно са съсредоточени навътре, тоест в ремонти, постоянни проверки, тестване на все нови и нови консумативи, назначаване на кадри за ремонти на и други подобни, реално губят фокуса върху своите клиенти. Огромна част от техния ресурс е съсредоточен в това да “намалят разходите”, без да вземат предвид как това влияе на целия процес. Те се опитват да намалят цената на притежание, като обаче се съсредоточават само в част от параметрите, които я формират.

***

Прочетете продължение по темата в  част II - Каква е разликата между цена на закупуване и цена на притежаниена нашия блог
Най-популярни
Последни