Начало | Блог | Лесна проверка на файлове от търговците със софтуера BoardingPass от Enfocus

Блог

Лесна проверка на файлове от търговците със софтуера BoardingPass от Enfocus

Лесна проверка на файлове от търговците със софтуера BoardingPass от Enfocus

Какъв процент автоматични проверки правите на файловете за печат, които получавате?

Проверката на входящите файлове по принцип е необходима, за да се извършат две от най-важните стъпки при приемането на нова поръчка:

 • правилната оценка на обема на предстоящата работа
 • задаване на правилни параметри за изпълнението

При ръчна проверка на входящите файлове се проверява поотделно всеки елемент от входящия файл. Това дава голям контрол върху всяко отделно действие - специалистът вижда всеки детайл и самостоятелно взема решение какво липсва и какво трябва да се подобри. Както и дали е необходимо файлът да се върне към клиента за допълване с необходимите елементи. 

Проблемът в ръчната проверка на файловете са времето и вниманието, които се отделят за нея. А колко човека от екипа участват? Колко бързо клиентът ще получи файла и дали в нетърпението си няма да изпрати един-два имейла, за да попита колко ще струва и кога ще бъда отпечатана поръчката му? И всичко това, още преди да сте я потвърдили.

 

Работа със софтуерите за приемане и проверка на файловете за печат

Софтуерите за приемане и проверка на файловете за печат помагат да се намали натоварването, като:

 • Дават информация за отделните елементи на файла
 • Правят преглед на елементите на файла по мащабен набор от параметри
 • Помагат да се даде бърза обратна връзка до клиента
 • Спомагат да се улесни последващата корекция на файла

На пазара има различни варианти за софтуери, които дават възможности за редакция с повече и по-малко автоматизация, повече или по-малко ръчна обраотка на файловете.

 

Мястото на търговците в проверката на файловете

Доскоро една важна стъпка от процеса на приемане на файловете не беше обезпечена със специално и лесно за употреба софтуерно решение. Става въпрос за участието на търговците. 

С приемането на файловете се очакваше те да ги прехвърлят към предпечатния отдел, където да се направи първоначален преглед какво във файла липсва и е необходимо да се осигури от клиента, за да се потвърди поръчката. След което търговецът да получи обратно файла и да изиска от клиента съответните реквизити.

На теория - чудесно. Но който не е бил по средата в размяната на неясни имейли, написани в бързането между активните поръчки за предпечат, и нетърпеливи клиентски имейли и обаждания, трудно ще разбере ситуацията. 

 

Решение за търговците от Enfocus

Enfocus BoardingPass е решение за тези, които разбират, че търговците не са предпечатари и предпечатарите не са търговци. И не би трябвало да бъдат.

Едните общуват директно с клиента, действат като лице на компанията и целят клиентът да остане доволен. Другите осъществяват дейностите за самия продукт на компанията - да подготвят изпратените от клиентите файлове за печат. И въпреки че ролите им частично се припокриват при работата с получените файлове, тези две роли са много различни и имат собствено високо натоварване.

При получаване на клиентските файлове е необходима една първоначална основна проверка за грешки и липси във файла, преди тя да бъде окончателно потвърдена. Повечето инструменти до момента са задълбочени и са създадени за предпечата. Затова е нужно решение, което да стане естествена част от ежедневната работа на търговците, без те да учат термини и нови умения, които не са част от тяхната позиция. И да не се стига до общуване на предпечата директно с клиента.   

Разберете повече за техническите възможности на софтуера за лесна проверка на входящите файлове Enfocus BoardingPass

 

Какво прави BoardingPass

Казано накратко, Boarding Pass дава самостоятелност на търговците, за да общуват спокойно с клиентите по отношение на първоначалната проверка на файловете. 

BoardingPass разпознава и дава разбираема информация на клиентите за следните проблеми по файловете:

 • Проблеми с ниска резолюция
 • Неточности в данни, свързани с документа (напр. разлики в типа файл, брой страници и други)
 • Недостатъчно наддаване на елементите 
 • Неточности в шрифта
 • Нужда от уточняване на крайния размер на продукта

 

Какви са ползите за клиента при изпoлзване на инструмента за проверка BoardingPass

Основното предимство, което клиентът получава, когато използвате Enfocus BoardingPass, е бързата и точна обратна връзка. 

Софтуерът може автоматично да подава техническа информация за проблеми, за които иначе предпечатът трябва да отдели време, за да установи. От своя страна, търговецът може да допълни свободен текст към техническите данни и да ги изпрати до клиента по начин, който е смислен за него.

  

Какви са ползите за хората от предпечата

Работата на специалистите от предпечата също се олекотява. Вече не е нужно да вмъкват между активните поръчки проверката на входящи файлове, да обясняват на разбираем език технически детайли, които после да бъдат препредавани към клиента. По този начин:

 • намалява и тежестта на вътрешнофирмената комуникация;
 • до етап предпечатна подготовка достигат файлове, в които са налични всички необходими елементи за реална обработка.  

Смятате ли, че софтуера за проверка на файлове може да подобри ефективността в печатницата и ежедневната ви работа с поръчки? Изпратете ни запитване за Enfocus BoardingPass

 

За Enfocus

Enfocus предлага достъпни инструменти на модулен принцип, които осигуряват качествено изпълнение на поръчките и дават път за автоматизация през цялата производствена верига. Иновативните решения подобряват комуникацията между заетите в дизайна и в производството, като същевременно подобряват нивата на производителност чрез автоматизиране на рутинни задачи. Постъпковото въвеждане на системите видимо повишава добавената стойност, без да кара потребителите да променят изцяло начина, по който работи бизнесът им. Сред най-добре познатите инструменти на Enfocus са PitStop, Switch и Connect. 


Проверявайте автоматично за грешки файловете, които получавате за печат!

Прочетете в детайли и гледайте видео за софтуерa за проверка на входящи файлове създаден за търговския отдел Enfocus BoardingPass

Най-популярни
Последни