Начало | Блог | Как се прави проверка на качеството на пластини без проявяване за офсетов печат?

Блог

Как се прави проверка на качеството на пластини без проявяване за офсетов печат?

Как се прави проверка на качеството на пластини без проявяване за офсетов печат?

Измерването на размера на точката или проверката на процента на растера на офсетовата пластина преди изпращане към печатната машина е неразделна част от контрола на качеството преди печат. Kodak, както и останалите производители на офсетни пластини за печат, са насърчавали през годините измерването и контрола на точката. Целта е да се потвърди, че точките са в рамките на допустимото отклонение, независимо от процента растер, като по този начин се даде възможност на печатните машини да постигнат необходимото качество на печат.

Добрите практики, в това число за постоянство на изображението, при пластините с проявяване включват наблюдение и следене на тези измервания. Te са необходими, защото при процеса на експонация и проявяване има много променливи, които могат да доведат до влошаване на качеството. Вижте някои добри практики за постигане на максимално качество и ефективност с безпроцесни пластини

 

Непостоянство в изображението: аналогови пластини

При аналоговата технология има няколко променливи, играещи роля при експониране на филма и после на пластината, като често те са причина за неточности при възпроизвеждане на точките. В допълнение има и допълнителни променливи, които могат да влошат качеството на изображението като:

  • активност и опресняване на проявител;
  • температура;
  • натиск на четките;
  • циркулация на проявител;
  • и много други.

 

Непостоянство на изображението: дигитални пластини при CTP технологията

Появата на технологията CTP (computer-to-plate) отстранява много, но не всички от променливите при производството на филма и последващата експонация на пластина. При CTP устройства, работещи със светлина във видимия спектър и при термалните CTP-та с гаусово разпределение на енергията на лазера има няколко проблемни места като фокус, интензитет на светлината, които може да повлияят на размера на точката. Тези неточности се увеличават особено, когато се комбинират с променливи в процеса на проявяване. 

Измерването на предварително поставени елементи и изображения е важна стъпка в процедурите за осигуряване на качеството на печат. На базата на опита на операторите на машините за предпечат, всеки оператор е изработил система за корекция на параметрите на проявяване, с цел компенсация на промените на размера на точката.

 

Дали измерването на пластините все пак е важно?

Технологията Kodak SquareSpot остава едно изключение от необходимостта от измерване, защото променливите при създаване на изображение са елиминирани. В допълнение, а и най-важното е, че полученото латентно изображение на пластината е много по-устойчиво към промени в проявителната машина. Размерът на точката върху пластината е изключително стабилен, през целия период на експлоатация на проявителя.

Тази стабилност и възпроизводимост на изображението в термалната технология при изработването на пластини за офсетов печат на Kodak е доказана при много клиенти и е превърнала тези измервания в излишни. Въпреки това, много печатници продължават да измерват и следят параметрите на пластините с убеждението, че това е необходимо само за техните внедрени ISO стандарти. Това убеждение обаче вече е остаряло. В действителност, ако попитате, много печатници ще признаят, че не съществува промяна в качеството на пластините нa Kodak преди и след проявяване.

Специалистите в много печатници си задават и друг въпрос: дали при използване на последно поколение безпроцесни пластини като Kodak Sonora Xtra трябва да се контролира качеството чрез измерване. На тези пластини излишната емулсия се премахва на машината за офсетов печат. Oбразът е напълно разбираем и няма проблем да се определи коя пластина за кой цвят е, а на пазара няма устройство, което да може да измери точките.

 

Стабилността прави измерването на точката ненужно

И ако клиентът остава загрижен, че качеството не се контролира, нека да помисли за стабилността, присъща на пластините без проявяване. Както е известно, термалните пластини като част от технологията за офсетов печат имат изключителна стабилност, но като се премахнат възможните променливи, настъпили в процеса на проявяване, то безпроцесните пластини ще имат още по-голяма точност на възпроизвеждане на точката. 

В допълнените, за да се отстрани всяко съмнение при премахване на ненужната емулсия от машината за офсетов печат, Fogra са установили следното в своя анализ: „...Една от основните констатации е, че различният натиск на печатната машина (премахването на излишната емулсия) оказва влияние върху броя първоначално изразходвани листове, но не оказва никакво влияние върху размера на точката върху пластината.“

 

Практика за контрол на офсетовата пластина

В заключение, контролът на офсетовата пластина, преди да бъде дадена за печат, отдавна е стандартна практика, необходима за предотвратяването на променливите при производството на пластини. Въпреки това, появата на много стабилни термални пластини, заедно с цялостно премахване на променливите, свързани с проявителните машини, премахва необходимостта от извършване на такива измервания за пластини Sonora Xtra в печатниците за офсетов печат. 

Клиентите, които използват нашите пластини Kodak Sonora Xtra, се отказват от практиката да измерват пластините.


Искаш ли да научиш повече за термалните безпроцесни пластини Kodak Sonora Xtra?

Най-популярни
Последни