Начало | Блог | Как мога да направя проверка на качеството на пластини без проявяване?

Блог

Как мога да направя проверка на качеството на пластини без проявяване?

Как мога да направя проверка на качеството на пластини без проявяване?

Измерването на размера на точката или проверката на процента на растера на офсетовата пластина преди изпращане към печатната машина е неразделна част от контрола на качеството преди печат. Kodak, както и останалите производители на офсетови пластини са насърчавали през годините измерването и контрола на точката. Целта е да се потвърди, че точките са в рамките на допустимото отклонение, независимо от процента растер, като по този начин се даде възможност на печатните машини да постигнат необходимото качество на печат.

Наблюдение и следене на тези измервания са необходими, защото при процеса на експонация и проявяване  има много променливи, които могат да доведат до влошаване на качеството.

 

Непостоянство в изображението: аналогови пластини

При аналоговата технология има няколко променливи, играещи роля при експониране на филма и после на пластината, като често те са причина за неточности при възпроизвеждане на точките. В допълнение има и допълнителни променливи, които могат да влошат качеството на изображението като:

  • активност и опресняване на проявител
  • температура
  • натиск на четките
  • циркулация на проявител
  • и много други

 

Непостоянство на изображението: Дигитални пластини

Появата на технологията CTP (computer-to-plate) отстранява много, но не всички, от променливите при производството на филма и последващата експонация на пластина. При CTP устройства, работещи със светлина във видимият спектър и при термалните CTP-та с гаусово разпределение на енергията на лазера има няколко проблемни места като фокус, интензитет на светлината, които може да повлияят на размера на точката. Тези неточности се увеличават особено, когато се комбинират с променливи в процеса на проявяване. 

Измерването на предварително поставени елементи и изображения е важна стъпка в процедурите за осигуряване на качеството на печат. На базата на опита на операторите на машините за предпечат, всеки оператор е изработил система за корекция на параметрите на проявяване, с цел компенсация на промените на размера на точката.

 

Дали измерването на пластините все пак е важно?

Технологията Kodak SQUAREspot остава едно изключение от необходимостта от измерване, защото променливите при създаване на изображение са елиминирани. В допълнение, а и най-важното е, че полученото латентно изображение на пластината е много по-устойчиво към промени в проявителната машина. Размерът на точката върху пластината е изключително стабилен, през целия период на експлоатация на проявителя. 

Тази стабилност и възпроизводимост на изображението в термалната технология на Kodak е доказана при много клиенти и е превърнала тези измервания в излишни. Въпреки това много печатници продължават да измерват и следят параметрите на пластините с убеждението, че това е необходимо само за техните внедрени ISO стандарти. Както ще бъде споменато по-надолу това убеждение вече е остаряло. В действителност, ако попитате, много печатници ще признаят, че не съществува промяна в качеството на пластините нa Kodak преди и след проявяване.

Въпросът дали трябва да се контролира качеството чрез измерване, засяга и пластините без проявяване като Kodak SONORA. На тези пластини излишната емулсията се премахва на печатната машина, като преди това тяхното изображение е по-слабо контрастно от това на пластините с проявяване. Въпреки, че образът е напълно разбираем и няма проблем да се определи коя пластина за кой цвят е, няма на пазара устройство, което да може да измери точките.

 

Безопасно ли е да се спре измерването на качеството на пластините без проявяване?

Това се отнася до печатниците, следящи качеството, особено тези, които се придържат към стандартизация като ProcessStandard Offset (PSO).

Позовавайки се нa документи от сайта на Fogra като, “Possibilities and limits of process control when using low-process plates” (свободно достъпна статия написана от Maximilian Ondrusch през ноември 2012г.), собствениците на печатници, използващи технологията за безпроцесни пластини, трябва да бъдат спокойни. В първата част се потвърждава общата практика за измерване на пластините, като се посочва „Измерването и контрола на качеството на пластините, обикновенно се извършва, преди процеса на печат, тъй като грешките могат да се коригират на етап предпечат“. Важно е обаче, че той казва „Въпреки това, тази последователност не е абсолютно задължителна“

В публикацията се навлиза в някой подробности и ограничения на измерването, както и се обясняват начини за улесняването на четенето на точките, но се заявява: „Асоциацията Fogra e констатирала, че е широко разпространено погрешно схващане на пазара, че пластините без необходимост от проявяване не са съгласувани със стандарта PSO или дори са в противоречие с него. Необходимо е да се уточни, че само крайният резултат след печат е критерии за съответствие със стандарта PSO.“

Maximilian Ondrusch казва в публикацията си: „Концепцията на ProcessStandard Offset (PSO) и употребата на безпроцесни пластини не са противоречиви, дори вече има издадени успешни сертификати.“ В обобщение Fogra предполагат, че „При използване на пластини без проявяване, потребителят трябва да адаптира своийте методи за контрол и следене на качеството на процеса“.

 

Стабилността прави измерването на точката ненужно

И ако клиентът остава загрижен, че качеството не се контролира, нека да помисли за стабилността, присъща на пластините без проявяване. Както е известно, термалните пластини имат изключителна стабилност, но като се премахнат възможните променливи, настъпили в процеса на проявяване, то безпроцесните пластини ще имат още по-голяма точност на възпроизвеждане на точката. В допълнените, за да се отстрани всяко съмнение при премахване на ненужната емулсия от печатната машина, Fogra са установили следното в своя анализ: „...Една от основните констатации е, че различният натиск на печатната машина (премахването на излишната емулсия) оказва влияние върху броя първоначално изразходвани листове, но не оказва никакво влияние върху размера на точката върху пластината.“

В заключение, контрола на офсетовата пластина, преди да бъде дадена за печат, отдавна е стандартна практика, необходима за предотвратяването на променливите при производството на пластини. Въпреки това, появата на много стабилни термални пластини, заедно с цялостно премахване на променливите, свързани с проявителните машини, премахва необходимостта от извършване на такива измервания за пластини Sonora, факт признат от самите Fogra. Клиентите, които използват нашите пластини Kodak Sonora, се отказват от практиката да измерват пластините и много от тях успешно покриват сертификата PSO.

Прочетете история за успешното внедряване на пластините SONORA:
За безпроцесните VLF плюс пластини и Опаковките: Royalpack

 

Желаете да се убедите в качеството и ползите на този продукт? Свържете се с нас за тестове, пробен печат и консултация.

Свържете се с нас

Най-популярни
Последни