Начало | Блог | Стабилност на точката - Допълнително предимство на Sonora

Блог

Стабилност на точката - Допълнително предимство на Sonora

Стабилност на точката - Допълнително предимство на Sonora

Безпроцесните пластини осигуряват стабилен и висококачествен печат, с който да задоволявате и най-прецизните потребности

 

Стабилността на точките е още едно предимство на безпроцесните пластини, което може да помогне на печатниците да бъдат по-печеливши. Освен, че елиминира скритите разходи за проявяване на пластини, тя и дава възможност за по-бързо реализиране на печалби, като достигне целевата плътност на печатната машина за около половината от времето, за което би го направила пластината с проявяване. Стабилността на точката е третото преимущество, с което пластините Sonora намаляват разходите и ви позволяват да използвате повече време за печатане и поемане на повече поръчки.

Пластините Sonora преминават директно от CTP устройството към печатната машина, като пропускат стъпката на обработка. Премахването на вариациите от проявителя позволява да се постигне по-предсказуема и последователна печатна точка. Това дава възможност на оператора на машината да постигне по-лесно цветовите стандарти. От своя страна, вградените системи имат по-малко корекции поради по-малкото стъпки на обработка.

При пластините с проявяване могат да се наблюдават вариации в етапа на обработка и по време на престоя й във ваната на проявителя. Това води до по трудно предвидимо нарастване на точката. 50% полутонална точка, изобразена върху пластината, може да се промени с остаряването на проявителя.

Изображението показва нарастване на точки, когато възрастта на един проявител нарасне.

Когато точките се променят, операторите трябва да правят корекции в печатната машина, за да отговарят на цветовите стандарти и плътността на мастилото. Обикновено до 4% промяна може да се компенсира чрез контрол на плътността на мастилото. Тези корекции отнемат време и може да се изгуби доста хартия и печатни часове, за да се получи желания резултат.

С пластини Sonora не съществува етап на обработка и проявяване, така че няма влияние от действието на проявителите. Размерът на точките, който отива към печатната машина, е винаги същият, така както е експониран от CTP устройството. Така няма нужда да се притеснявате дали крайния резултат може да бъде различен поради промяна в размера на точките от вариациите при проявяването.

Печатници, които експонират със SquareSpot технологията на Kodak, ще могат да усетят продължението на изключително стабилна точка, консистентна от файла, през експонатора и до печатната машина.

Данните в таблицата по-долу са от действителните печатни тиражи, като се сравнява времето, нужно за достигане до необходимите цветови стандарти / нарастване на точките с пластини Sonora X и пластини с проявяване с различни стойности на нарастване на точката през целия живот на проявителя.

Plate

Average print time requirement

Percentage (Sonora X Plates represent 100% of time)

Sonora X Plate

00:11:47

100%

Processed Plate (52%)

00:14:48

126%

Processed Plate (50%)

00:11:34

98%

Processed Plate (54%)

00:12:31

106%

 

Можете ясно да видите, че 50% обработената пластина се представя подобно на пластината Sonora X, но при други случаи има променливост и отнема повече време, за се стигне до желания печат.

Средно при многократни тиражи, които се осъществяват всеки ден и всяка седмица, пластините Sonora X спестяват около 10% от времето, необходимо за достигане на нужните цветови стандарти / нарастване на точките. Това е допълнително време, през което можете да печатате, да разраснете бизнеса си, да го използвате за креативни дейности и много други, вместо да изразходвате енергия и материали. По този начин можете да издигнете вашето печатно производство на следващо ниво.

Най-популярни
Последни