Начало | Блог | Сравнение между видовете архитектури на CtP експонаторите

Блог

Сравнение между видовете архитектури на CtP експонаторите

Сравнение между видовете архитектури на CtP експонаторите

В тази малко по-техническа статия ви представяме трите вида архитектури на CtP експонаторите, които могат да се намерят на пазара. Разказваме ви още и защо от Kodak решават да съберат на едно място това, което смятат за най-високо развитата архитектура за клиентите и за бизнеса.   

Прочетете за различните CtP експонатори в по-широк контекст в статията Каква е разликата между различните CtP експонатори и защо тяхната архитектура и форма на лазерното петно са важни елементи за качеството на печат

 

Всичко започва с оптичната система

В днешни дни изборът на CtP системи е по-богат от всякога. Обединяването и отпадането на първите модели се компенсира от новодошлите по-модерни машини. В момента пазарът е пълен с решения, които са подобни едни на други и е трудно да се забележи разликата между продуктите само с помощта на техните брошури и материали със спецификации. 

Към това се добавя и липсата на наблюдаващи трети страни, които да предоставят експертиза за важни елементи като клиентска удовлетвореност, надеждност или качество на експонацията. Инженерите от Kodak, които са се посветили на CtP технологията, вярват, че разликите между продуктите би трябвало да се забелязват лесно. Но с оскъдната информация, която е достъпна, за по-широката публика е добре да се представят няколко извода.

 

Категориите CtP системи, които се предлагат на пазара

Ако погледнем отвъд наръчниците със спецификации и се вгледаме в различните архитектури, които се предлагат на пазара, ще забележим, че се използват много различни подходи за постигане на един и същ краен резултат от експонирането. Тези архитектурни разлики водят до ключови предимства и недостатъци. Архитектурата на системата на всеки продукт в голямата си част се диктува от избора на оптична система - затова започваме именно от нея. 

Оптичните CtP системи най-общо може да се разделят на три категории:

  • Матрица от лазерни диоди с висока мощност управлявани индивидуално
  • Матрица от лазерни диоди с ниска мощност управлявани индивидуално
  • Системи с един лазерен диод работещи с модулация

Kodak има зад гърба си проектирани и поддържани и трите вида архитектура. От компанията използват този опит и стигат до решението да обединят това, което смятат за най-високо развитата архитектура за клиентите и за бизнеса. В този материал ви даваме информация защо.

Вижте различни видове термални CtP експонатори за офсетови пластини и термални CtP експонатори за флексо фотополимерни клишета.

 

Матрица от лазерни диоди с висока мощност управлявани индивидуално

Това е една от по-често срещаните архитектури за експониране. Тя започва с индивидуални лазерни диоди с висока мощност (0.5W - 1W за един диод), които директно осветяват пластината със или без оптични влакна. Матрицата обикновено се ограничава до 32 или 64 канала заради цената и сложността. Системата е относително ясна и директна за развитие, затова често е първият избор на производители, които тепърва стъпват на CtP пазара.

Размерът на точката (резолюцията) при тази система е нейната основна слабост. Тя експонира кръгла, неясна 15um точка (FWHM), която варира силно при експонирането. Когато се замислим, че тази точка е това, което се използва, за да се постигат елементи от 2400 dpi (10.6um!), ограниченията в рязкостта на изображението стават ясни.

 

Избор на оптична система

Изборът на оптична система директно се отразява върху качеството на изображението (резолюция, еднаквото разпределение на мощността и точност на геометрията) и индиректно - върху цялостната система за обработка на пластините (скорост на барабана, зареждане на пластините, захващане на пластините и отвеждане на летливата емулсия). Оптичните системи и ефектът върху цялостните системи са следните:  

 Kodak-CTP-Arhitektura-1

 

Вторичните слабости често се пропускат. Поради ниския брой канали и високата мощност във всеки канал, се налага барабанът да се върти на много висока скорост, за да отговори на изискванията за производителност. Центробежната сила върху въртяща се пластина се увеличава с квадрата на повърхностната скорост на барабана, което повишава нуждата от динамично балансиране, вакуумни системи за пластината и комплексните механизми за захващане на пластината. Тези системи водят до проблеми в надеждността и до неточности в изображението. Освен това консумират значително количество енергия.

Kodak-CTP-Arhitektura-2 Kodak-CTP-Arhitektura-3

Инструментите за лазерна експонация с висока мощност изискват висока скорост на пластината за всеки вариант на експониране. Центробежната сила, която действа върху пластината, се увеличава експоненциално със скоростта (и така се увеличава интензивността).

 

Матрица от лазерни диоди с ниска мощност, управлявани индивидуално

Този избор на архитектурата има смесена история. Състои се от широка матрица от лазерни диоди или модули, които са разположени по дължината на барабана за експонация, където всяка част е отговорна за експонирането на една секция от пластината. Още веднъж, оптичната система представлява чисто и просто повторно експониране на всеки диод - така че същите ограничения на изображението, споменати и при предишната система, важат и тук. Проблемите с обработката на пластините може да бъдат или да не бъдат проблем в зависимост от броя на лазерите и от мощността.

Ахилесовата пета на тази система е широкият обхват на лазерите за експонация. На това ниво топлинното разширение на пластината става истински и значим проблем. На офсетова пластина с ширина от 1 метър топлинното разширение е ~20um за всеки градус по Целзий промяна в температурата. При промяна на температурата от 10 градуса по Целзий по време на работа това са 200um или ~19 точки при 2400 dpi ! Освен ако сглобката на лазера е съобразена с пластината по отношение на температурата и материала, проблемите с геометрията, проявяващи се при отделните задачи или цветове, стават много реални и ще доведат до проблеми в образа. Някои производители, които са опитвали да използват тази архитектура, са полагали големи усилия да разрешат проблема и в някои случаи са преустановявали производството на продукта.

Вторичен проблем е фактът, че всеки лазер е отговорен за експонацията на сравнително голяма секция на пластината. Човешкото око е много добро в това да забелязва съвсем дребни разлики в цветовите нюанси, особено на границата между секции с голяма площ (по сантиметрова скала). Поради това размерът на лазерната точка и мощността трябва да са много добре калибрирани и стабилни, за да се избегнат дефекти. 

Kodak-CTP-Arhitektura-4 Kodak-CTP-Arhitektura-5 

Системи с един лазерен диод, работещи с модулация

В SLM базирани системи (Spatial Light Modulator), лазерът е само източник на светлина. Пикселите върху пластината се експонират чрез “пропускане” на светлина през светлинен модулатор. Светлината след светлинния модулатор се пренася върху пластината. Предимствата на тази система са многобройни:

  • Пикселната резолюция не е ограничена от източника на светлина, а вместо него се ограничава от светлинния модулатор
  • Пикселът се формира с помощта на дифракционен модел, с който се постига добре оформен пиксел, с не-гаусово разпределение (Квадрат), като по ширината на барабана (subscan) - се получава резолюция от 2400 dpi, с истински размер от 10,6 микрона и 2 микрона по обиколката на барабана
  • Броят на пикселите не е ограничен от броя на лазерите
  • Мощността за един пиксел е базирано на SLM и може да бъде адаптирано, за да отговаря на нуждите на системата.

Системата е доста гъвкава и е добра както по отношение на приложения с високо качество от 1200/2400 dpi, така и за приложения с много висока резолюция от до 2um (12,800 dpi). Предимствата на системата са още една положителна страна. Големият брой от пиксели с ниска мощност намалява нуждата от скорост на барабана, което прави системата за задържане на пластините максимално проста: една класическа система KODAK TRENDSETTER Q800 Platesetter не изисква вакуумна система за задържането  на пластините към барабана и използва прости магнитни щипки.  

Всички CtP системи на Kodak имат температурна компенсация, която автоматично променя хода на лазерната глава по дължината на барабана в зависимост от  температурата, за да е сигурно, че размерът на изображението винаги отговаря на каквито и да било геометрични промени в пластината, предизвикани от температура. Системата KODAK TRENDSETTER Q800 Platesetter задава критерии за качество на изображението, надеждност и консумация на енергия. 

Напредналата технология, използвана в този дизайн, изисква задълбочена знания и производствен капацитет, което е основната причината много малко производители да използват този тип решение. Една по-семпла версия на този уникален дизайн също е използвана в някои по-нови версии на CtP машините на  Kodak, например в системите Achieve на Kodak.

 

Нека поговорим за предимствата на SQUAREspot технологията

В Kodak вярват, че качеството на изображението, надеждността и достъпността на една система за експонация на пластини са важни, затова непрестанно търсят начини за подобрение. Специалисти с богат опит, които работят за Kodak, вярват, че тази архитектура е най-добрата предлагана на пазара архитектура.

Прочетете как Squarespot технологията помага за разкриването на пълния потенциал на безпроцесните пластини

Kodak е най-големият производител на системи от типа SLM - те разполагат с производствената база, която им дава възможност да я предложат като своя  стандартна технология. Освен това, Kodak разполага със световно IP портфолио, покриващо тази технология. Следващия път, когато търсите CtP, погледнете отблизо качеството на пластините. Може и да се съгласите с нас.

За Kodak

Eastman Kodak Company е движеща сила за иновациите и промяната за клиентите в комерсиалния печат, печата на опаковки, функционалния печат и пазарите на корпоративни услуги. Решенията от Kodak предлагат изключително качество, оптимално организирано производство и мащабируемост, за да растат заедно с бизнесите на своите клиенти. Kodak предлага дигитални и конвенционални решения, обединени в един общ работен поток. Kodak разполага с международен екип, който функционира с прецизност, работи за клиентите си, за да им помогне да успеят и донася иновативни решения.

За ГЕД

ГЕД е водещ дистрибутор на оборудване, софтуер и консумативи за печатната индустрия. Фирмата е надежден и стабилен партньор с богата и внимателно подбрана продуктова гама. Ние доставяме цялостни решения, на които можете да разчитате от първия ден. Нашата цел е те да станат част от вашия процес, като го оптимизират и направят по-ефективен.


Искате ли да разберете повече за различните видове термални CTP експонатори? Разгледайте термални CTP експонатори за офсетови пластини и термални CTP експонатори за флексо фотополимерни клишета.

 

Най-популярни
Последни