Начало | Блог | Шест стъпки за създаване на вашата стратегия за хибридна интеграция на системи

Блог

Шест стъпки за създаване на вашата стратегия за хибридна интеграция на системи

Шест стъпки за създаване на вашата стратегия за хибридна интеграция на системи

Вече и в България все повече компании внедряват облачно базирани SaaS (Софтуер-като-Услуга; Software as a Service) приложения. Това важи с особена сила за фирмите, които вече работят със системи като ERP и CRM за запис и съхранение на информация. 

Всъщност, при изработване на вашата стратегия за интеграция има шест основни стъпки, които можете да следвате (препоръчани от компанията SOFTWARE AG):

Успоредно с това, много от тях местят съществуващи приложения и системи в публични или частни облачни инфраструктури. Тези тенденции превръщат хибридните ИТ среди в нещо нормално.

Може би вече сте интегрирали своята MIS система за печат с платформа за автоматизация на работата с файлове. Но замисляли ли сте се за хибридна платформа за интеграция? Ако да, то вероятно ще ви е необходима и стратегия за нейното внедряване. Съществуват много аспекти, които трябва да се имат предвид при изготвянето на вашата стратегия. Сред тях са различните инструменти и технологии, с които се е сдобила вашата компания с течение на времето. Тяхното наличие, от своя страна, може да доведе до:

  • излишни инвестиции;
  • дублиране на услуги;
  • нарастваща нужда от умения, за да можете да управлявате тактическите си инструменти за интеграция.

Тази статия изяснява трудностите пред интеграцията по време на прехода към хибридна ИТ среда. Това е особено важно, особено когато е нужно свързване на приложения и системи, базирани в облак.

 

СТЪПКА 1: Научете кой е вашият интеграционен „център на тежестта“

Един от първите въпроси, на които трябва да обърнете внимание при планирането на хибридна интеграция във вашата организация, е къде ще хоствате (разположите) интеграционните инструменти и технология. Отговорът на този въпрос се крие във вашия „център на тежестта“.

Това означава, че първо трябва да помислите за местоположението на системите, които имате в момента. В това число влизат стратегическите системи за запис и съхранение на информация, каквито са ERP и CRM системите. След това помислете как планирате да разширявате своите приложения и проекти през следващите три до пет години, за да определите скоростта и сложността на преместването в облака.

Хостването на интеграциите ви близо до вашите системи и други източници на данни е важно. Причината е, че по този начин по-малко се бавят връзките между приложенията. Колкото по-близо е интеграцията до вашите приложения, толкова по-добро представяне можете да очаквате от нея. Можете да изберете да хоствате своята интеграция локално, в облака или и двете.

 

Решение, базирано изцяло в облака

Ако вашата организация няма много унаследени инвестиции в тази област и е взела твърда позиция „за“ облака, може да стигнете до извода, че решение, базирано изцяло в облака е най-доброто за Вас. Това обаче не е типичният сценарий за повечето организации, които са натрупали богата ИТ инфраструктура през годините.

 

Локалното хостване също може да е практично решение

За мнозина най-практичното място за интеграция ще продължи да бъде локално базираната. В такъв случай тя е съвместно разположена със системите за запис и съхранение на информация. 

Това е особено вярно, ако компанията ви има само няколко базирани в облака приложения и не планира да увеличи броя им в близко бъдеще. Този избор може да се окаже най-подходящ, ако не можете лесно да местите приложения към облака, поради съществуващи регулации или от съображения за сигурност.

 

Избор на вариант с хибрид от облак и локално хостване

Някои компании имат множество локални приложения и унаследени инвестиции, но в момента внедряват нови приложения и инфраструктура главно чрез облака. При тях изборът - по подразбиране - клони към хибридна интеграционна среда:

  • с някаква форма на локално интеграционно решение,
  • заедно с хоствана в облака интеграционна услуга, като например интеграционна Платформа-като-Услуга (Platform-as-a-Service; iPaaS). 

За повечето такива компании, планирането в посока базирано в облака интеграционно решение следва да е приоритет.

След като компанията реши къде ще хоства интеграционната технология, следващият въпрос за решаване е колко контрол искате да имате над хостинга и управлението на системата.

 

СТЪПКА 2: Решете колко контрол и отговорност искате да имате

В съвременната ИТ среда, компаниите имат много по-голяма гъвкавост, отколкото през изминалите години. Една от областите, в които това е особено вярно, е това колко практически контрол и отговорност решават да упражняват над своите системи. Свидетели сме на увеличаване на микса от собствено управлявани, изнесени и хоствани системи.

Отговорът на въпроса за контрола и отговорността често се влияе, на първо място, от мотивацията на компанията ви за внедряване на нови облачни услуги. Диапазонът е от пълен контрол над цялата инсталация, разработка и операции, до пълен аутсорсинг на тази отговорност към външни доставчици на услуги. 

По-долу ще намерите трите най-често срещани подхода за хибридна интеграция:

След като установите колко контрол искате да запазите над интеграционната си среда, трябва да помислите кои ще бъдат потребителите на услугата по интеграция.СТЪПКА 3: Познавайте потребителите си

Една от тенденциите, които наблюдаваме в областта на интеграцията през изминали години е, че организациите променят своя подход към разработката на интеграции. Предизвикателствата, движещи тези промени, произлизат от нарастване броя на облачните приложения, които често са придобивани от бизнес департаменти или отдели, вместо от ИТ, както и нуждата да се децентрализира отговорността за интеграцията, за да могат бизнес отделите да получат повече контрол върху своите проекти. Следователно, трябва да си отговорите на въпроса: „Кой ще върши работата по интеграцията в бъдеще?“

В повечето организации, отговорът е комбинация от:

  • привлечени традиционни интегратори - програмисти, които не са специалисти в областта на интеграциите;
  • и един нов клас потребители, често наричани „цивилни интегратори“ (citizen integrators).

 

Привлечени традиционни интегратори

Независимо дали те са част от Центъра по интеграционна компетентност (Integration Competency Center; ICC) на компанията или само са включени по проект за интеграция, привлечените традиционни интегратори ще продължат да играят ключова роля в интеграционните проекти на организациите. Това е така, защото някои от тези проекти са критични за организацията и изискват специализирани знания и умения, които не могат да бъдат делегирани на лица, които не са експерти.

Някои компании, например, няма да искат да рискуват интегритета на данните в техните системи за запис на информация като дадат проектите на неопитни разработчици. Компаниите ще продължат да се нуждаят от експерти, които да разработват дизайна и плана за интеграционната архитектура, и които да гарантират, че техните планове за интеграция на данни няма да повредят съществуващата в компанията, структура на данните.

 

Програмисти-неспециалисти в областта на интеграцията

Не всички системи са критични. Например, наблюдаваме ръст при въвеждането на облачно базирани системи от ведомствени купувачи, търсещи системи, които са лесни за внедряване и въвеждане в експлоатация. В такива случаи, често има нужда да се синхронизират данни между системи за запис на информация, за да се гарантира, че данните са коректни във всяка от системите. Този тип интеграционни проекти, макар често не толкова сложни, понякога съдържат поверителна информация.

В условията на нарастващ брой проекти за интеграция, човешките ресурси в тази област намаляват. Затова, много отдели се заемат сами с интеграция. Например, все по-често разпространено е отделите да имат свои специализирани ИТ екипи, които често биват наричани „ИТ в сянка“ (shadow IT). 

Много компании искат работата да бъде свършена от неспециалисти, тъй като добрите такива струват доста скъпо. Цената, която се заплаща за неспециализирани разработчици е доста по-ниска от тази на специализираните. Привлечените традиционни интегратори са вещи в подходите и технологиите за разработка на софтуер, но типично не притежават уменията, характерни за привлечените традиционни интегратори. 

Уменията в областта на технологиите за интеграция трябва да са лесно усвоими, ако ще се ползват привлечени неспециализирани разработчици.

 

„Цивилни интегратори“

И накрая, една категория потребители, които се срещат все по-често. Наблюдаваме ръст на броя на бизнес потребителите, които са натоварени със задължения по поддръжката и управлението на своите облачно базирани приложения, включително и интеграцията на данните с тях.

Тези „цивилни интегратори“ типично не са ИТ разработчици. Вместо това, те могат да са бизнес анализатори или лица от отдела, които отговарят за внедряването на SaaS приложения в рамките му. 

За тези потребители, инструментите за интеграция трябва да са лесни за употреба, да предлагат по-удобен интерфейс и да не изискват знания в областта на по-сложните архитектура и концепции за интеграция.

Прехвърлянето на проекти по интеграцията към потребители, извън основния ИТ екип по интеграцията, е един от начините да се свърши повече работа с по-малко инвестиции. Но какви са другите ви варианти да се справите с изискванията на проекта?

 

СТЪПКА 4: Планирайте как да се справите с изискванията на проекта

С нарастване броя на SaaS приложенията се увеличава и броят на интеграционните проекти, за които трябва да осигурите ресурси. Привлечените екипи по интеграцията се затрудняват да задоволят тази необходимост и понякога изглеждат като „тясното място“ при внедряването на приложения. Изоставането на високоприоритетни за отделите проекти по интеграцията е неприемливо за бизнеса.

Имайки предвид тази тенденция, трябва да прецените какви подходи ще предприемете, за да задоволите нарастващия глад за интеграционни проекти, като в същото време не инвестирате допълнителни средства за развитие на ресурси за интеграция. Вземете под внимание следните подходи:

 

Предложете интеграция на „самообслужване“

Като се имат предвид ограниченията на привлечените ИТ, друг вариант да се мисли за ролята на ИТ в интеграцията е като за доставчик на услуги, който дава възможност на отделите да свършат работата по интеграцията сами. Този подход изисква ИТ да установят общи архитектура, услуги, достъп и инструментариум за проектите по интеграция и да ги направят достъпни за употреба от служителите в отделите. С този подход ИТ обезпечава предпазването на компанията от потенциални разрушителни проблеми, които могат да възникнат като следствие от неопитни потребители.

 

Увеличете повторната употреба на активите

Един от най-добрите начини да се справите с нарастващото търсене на интеграционни проекти е да ограничите обема от „нова работа“, която трябва да се свърши. А най-лесният начин да постигнете това е да използвате ефективно съществуващите интеграционни активи, като например услуги, свързаности, трансформации и разпределения. 

Една опасност както при традиционните ИТ проекти по интеграцията, така и при проектите по създаване на интеграция от вътрешни отдели, при внедряването на множество решения за интеграция, е създаването на хранилище от активи за интеграция. 

Клиенти, които в миналото са възприели най-добрите практики в областта на повторната употреба на услуги, като например компании, които имат инициативи по Service-Oriented Architecture (SOA), са често добре позиционирани да избегнат повторната работа по интеграцията. Но дори да не разполагате със SOA практика, опитвайте се да се възползвате от всички ваши съществуващи активи, при условие, че те могат да бъдат използвани от базирани в облака инструменти за интеграция.

Разсъждавайки над това, как да се справите с търсенето на проекти, трябва също да помислите как да осигурите гъвкавост за различните типове интеграционни проекти.

 

СТЪПКА 5: Използвайте гъвкав подход за различните типове проекти

Дали простата и не-критична интеграция струва толкова, колкото и комплексната, критична такава? Зависите ли от вашите експерти по интеграцията за всичките си проекти? Нека разгледаме две тенденции, които оказват влияние върху това, как организациите подхождат към проектите по интеграция.

Предложете множество режими на интеграция

Не всички проекти по интеграцията са еднакви. Някои са критични за организацията, а някои са спешни и могат да имат кратък живот.

Заради това е важно да помислите за предоставянето на интеграционен инструмент за по-прости и бързи проекти. Анализатори и лидери в индустрията често наричат тази тенденция за разработка на приложения би-модално ИТ (bi-modal IT).Приемете вътрешни API-та за интеграция

В някои случаи може да се окаже приемливо да се възприемат API-та като средство за интеграция на приложения, давайки на неспециалистите инструментариума за интеграция на приложения, но елиминирайки нуждата от специализирани знания и умения. 

Повечето ИТ разработчици се чувстват комфортно с API за построяване на нови услуги и за свързване на системи. Въпреки това, този подход може да съдържа и определена степен на риск, в случай че липсва правилно ръководство, което води до появата на тип „спагети“ интеграционни диаграми, които спохождат ИТ отделите от години.

Разберете повече за интеграцията на MIS система за печат с платформа за автоматизация на работата с файлове

 

СТЪПКА 6: Помислете как ще осигурите интегритета на данните за вашите системи за запис на информация

Когато представяте нови опции за интеграция във вашата компания, помислете как тези промени биха се отразили на качеството на данните и на стабилността на проекта.

Промени в това кой разработва проекта, както и в подходите при създаването на интеграции, могат да донесат риск, особено по отношение на това как Вашите данни са защитени срещу компрометиране, причинено от разработчици, които нямат необходимите знания за Вашата система за запис и съхранение на данни. 

Само оторизирани потребители следва да имат достъп до данните във вашето приложение, и трябва да съществува съответното ниво на надзор. Подходящите правила и контрол са съществени за намаляване на риска и следване на всички политики за съответствие във вашата организация.

Може да се окаже смислено, например, да документирате процесите си и добрите практики за интеграция с цел избягване на рискове, които могат да възникнат във вашата среда. Организацията ви ще иска да намали риска, свързан с въвеждането на множество нови проекти за интеграция и с това, че неспециалисти в областта на интеграцията ще управляват тези проекти.

Тази статия е преведена и адаптирана с разрешението на SOFTWARE AG

 

За SOFTWARE AG

Software AG предлага Дигитална Бизнес Платформа и Ви помага да се съчетаят съществуващите локално системи с тези в облака, като се обединят в единна платформа за оптимизиране на Вашия бизнес. Със Software AG можете бързо да разработите и пуснете в експлоатация дигитални бизнес приложения, за да се възползвате от бизнес възможности в реално време. Научете повече на www.SoftwareAG.com.


Разберете повече за Enfocus Switch - софтуерно приложение, с което можете да да интегрирате действията на различни апликации, както и да автоматизирате повтoряеми действия.

Най-популярни
Последни