Начало | Блог | Няколко поколения под един покрив

Блог

Няколко поколения под един покрив

Няколко поколения под един покрив

Различните поколения оказват огромно влияние върху трудовия пазар, икономическите тенденции и начините, по които различните хора предпочитат да получават и споделят информация

Вземайки предвид продължителността на човешкия живот и някои други социални фактори в развитите икономически държави, в момента се наблюдава феномен. За първи път в историята, се налага няколко поколения да работят под един корпоративен “покрив”. До 2020 г. се очаква 50% от работната ръка в САЩ да се състои от милениуми (или иначе казано - родените в периода 1980 – 1996г). В същата времева рамка, в световен мащаб един от трима ще бъде работещ милениум.

Как това се отразява на начина, по който хората получават и споделят информация? Не е изненада, че така наречените Baby Boomers (следвоенно поколение) вярват повече на печатната реклама, отколкото на дигиталната, въпреки че тяхното поколение е доста активен онлайн купувач. В този контекст, лесно бихме заключили, че предпочитанията им ще бъдат към съдържание в по-дълга форма, особено когато говорим за печатни медии. Проучванията обаче показват променлива тенденция в полза на печата в предпочитанията на отделните поколения.

През март 2017г. Nielsen излиза с доклад за потреблението на електронен формат книги във Великобритания. Проучването показва, че  през 2016 г. в национален мащаб, продажбите падат с 4%. Това е втора поредна година със сходна тенденция. От друга страна, продажбите на печатни книжги нарастват със 7%.

Най-изненадващо изследването показва, че именно младите хора са тези, които дават тласък на тенденцията в нарастващо търсене на печатните копия.

Също противно на общоприетите схващания, статия във Forbes от 2017г. индикира, че милениумите четат повече отколкото по-старите поколения, и повече отколкото предходното поколение е четяло на същата възраст. Паралено на Nielsеn проучване показва също сходни резултати. През 2016г. продажбите на книжни издания нарастват с 3,3% в сравнение с 2015г., затвърждавайки тенденцията в три последователни години.

Alice Robb от New Republic първоначално е смятала, че именно дигиталните формати ще бъдат приоритет за тийнейджърите и младежите, които интервюират.Истината обаче, се оказала съвсем друга. „Те говорят за неща, за които си мислех, че хора на възраст от 18 г. до 26 г. не се интересуват вече.“ споделя Алис. Коментарите включват описания на физически усещания като мирис на хартия, дискомфорт при четене от екран и задоволство от факта, че могат да видят нагледно напредъка си при четене на истинска книга.

Друга област, в която печатът и дигиталния свят успешно съжителстват, от гледна точка на различните поколения, е директната поща. Статия на Nick Romano, CEO на Prinova, базирана на студия на InfoTrends и Prinova, показва, че директната поща все още резонира във всяка възраст. Също, отзивчивостта на тема директна поща остава висока при всички демографски групи, включително милениумите.

Romano допълва, че според друго проучване, въпреки тяхната голяма дигитална обвързаност, последният път когато милениумите са отговорили на директна поща е бил едва преди няколко месеца. Това е по-малко от средните стойности за всички участници в проучването. Респективно, милениумите отварят директната поща, която получват, със същата честота (66%), както всички останали анкетирани.

С навлизането на милениум поколенията на трудовия пазар и по-голямото им влияние върху икономическите тенденции, е важно да разберем техните предпочитания и нагласи, какво ценят, и какво има значения за тях.

Едно нещо, което продължават да ценят и на което обръщат внимание със сигурност, е печатната форма. Задължение на печатната индустрия е да намери начин как да ги задържи ангажирани с тази медия – да ги вдъхновява, обучава, информира и да ги запазва като потребители. Това е възможно чрез диференциране на печата и портребителското преживяване с него по нови и нестандартни методи.

Същото се отнася за традиционалистите, т. нар. Baby Boomers, за поколението X, за поколението Z. След като тези привидно толкова различни групи от хора всъщност стоят под един покрив, те споделят не само работната среда, но и обкръжаващия ги свят и информация.

Прочетете повече за възможностите които дава NexPress технологията на Kodak в света на дигиталните печатни решения.

Прочетете цялата серия материали по темата

 

Ако да получавате актуална информация и материали от полиграфията и бизнеса, запишете се за нашия бюлетин.

Абониране за бюлетин

Най-популярни
Последни