Начало | Блог | Преминете към безпроцесни пластини Kodak Sonora, за да пестите с всяка поръчка

Блог

Преминете към безпроцесни пластини Kodak Sonora, за да пестите с всяка поръчка

Преминете към безпроцесни пластини Kodak Sonora, за да пестите с всяка поръчка

Преминаването към безпроцесни пластини е решение, което много лесно се обосновава, а резултатите от него проличават при измерване на възвръщаемостта. В действителност, спестяването на разходи с използване на безпроцесни пластини се осъществява още по време на производството. 

Как се произвеждат пластини във вашата печатница до момента? След експонация пускате ли ги в проявителна машина? Това е общоприетата практика и много хора възприемат, че начинът, по който се прави, е и начинът, по който трябва да се прави.

Вижте важните детайли за термалните безпроцесни пластини за офсетов печат Kodak Sonora.

 

Защо да се възползвате от безпроцесните пластини?

Пластините без проявяване ви дават конкурентно предимство, с което можете да спечелите както български, така и чуждестранни клиенти. Заедно с печалбата на повече бизнес, те ви дават възможност и да спестите от постоянни и променливи разходи, които имате в производството. Заедно с това, имате по-ефективна, по-безопасна и по-екологична среда на работа. Всичко това може да бъде постигнато с премахването на един цял процес от печатното ви производство - проявяването. С допълнението, че постигате стабилни цветове и постоянно качество на продукцията.

Вижте разбивка на отпадналите разходи при използване на безпроцесни пластини в статията Икономически ползи от използването на безпроцесни пластини

 

4 елемента от производството, които отпадат с безпроцесните пластини

Можете ли да изброите всички позиции в калкулациите, с които се покрива етапът на проявяване? Представете си как ги задрасквате с червено - защото с термалните безпроцесните пластини на Kodak те вече нямат място там. 

Ето и позициите, които си отиват завинаги:

  • Химия за купуване, складиране, използване и изхвърляне

Традиционната обработка на офсетови пластини използва химия, за да ги оформи и да ги подготви за печат. Безпроцесните пластини премахват всички разходи и загуби от обработка чрез химия. Липсата на обработка с химикали има още един позитив, който е важен на първо място за специалистите, които работят в печата, а именно създаването на много по-чиста и безопасна среда на работа. А още дори не сме споменавали, че е по-екологично.

 

  • Ток и вода за проявителната машина

Токът и водата за производството са значителен разход, който се трупа по малко всеки ден. Нерядко за работата на проявителната машина е нужно дори да се изгради и поддържа допълнително електрозахранване и водопроводна инсталация. Заслужава ли си наистина ежедневното потребление на ток и вода за проявителната машина и каква стойност дава той? С безпроцесната технология отпада и този регулярен разход.

 

  • Поддръжка, части и почистване на проявителната машина

Щепсели, ключове и всякакви други части за машината, които често са за смяна, също отпадат от сметката. Заедно с тях си отиват и периодите на спиране заради поддръжка или измиване на проявителната. А освободилото се пространство можете да оползотворите по много различни начини. 

 

  • По-лесно е за колегите в печатницата

Няма да е нужно новите членове на екипа да бъдат обучавани за работа с проявителна машина. А с това се спестяват и някои грешки, които могат да се направят при работата с пластините. Разбира се, обученията за специалистите си остават изключително важен аспект от работата в печата, но с една машина по-малко, те могат да се насочат към специфики и пинизи на работата с другите машини. Отпада и трудът по инсталацията и поддръжката на машината.

 

Как безпроцесните пластини спомагат за развитието на печатницата?

Има и много други начини, по които преминаването към безпроцесни пластини подобрява работата в една печатницата– начини, които не са толкова лесни за остойностяване.

  • Поради това, че няма промени в качеството на пластините заради етапа с използване на проявителя, можете да разчитате на много по-стабилни пластини. Стабилни пластини с постоянно качество означава по-малко пластини за повторна експонация и по-малко време на престой на печатната машина.
  • Премахването на един цял етап ви дава възможност да намалите дължината на печатния процес, като подобрите ефикасността и продуктивността
  • Премахването на етапа на проявяване се очаква да оптимизира помещението, в което се извършва предпечатът, като освободи значително пространство.
  • Създава се много по-чиста и безопасна среда на работа, свободна от химия.

Прочетете история за успешното внедряване на пластините SONORA: Английската печатница Gemini извлича огромни ползи от преминаването към безпроцесни пластини KODAK SONORA XP

 

До каква степен Chemistry free пластините се припокриват с безпроцесните?

Важнo е да се отбележи, че ако вече използвате пластини тип chemistry free, бихте могли да постигнете всички спестявания по-горе, ако преминете на изцяло безпроцесни пластини. Причината е, че Chemistry Free пластините се нуждаят от проявителна (или машина за измиване) и специален разтвор за проявяване (гума или друг разтвор, който не е чиста вода). 

В следващото видео Kodak представят в повече детайли начините, по които можете да спестявате разходи с безпроцесните пластини Kodak SONORA.

 

 

Принципно може да бъде сложно да се променят бизнес процесите или части от оборудването. Преминаването към безпроцесни пластини обаче е много бърз процес, който бързо води до отпадане на разходи.

Вижте техническите детайли за термалните безпроцесни пластини за офсетов печат Kodak SONORA X и се свържете с ГЕД за демонстрация.


Вижте още за Термални безпроцесни пластини за офсетов печат

Разберете какво представлява безпроцесната технология и къде се използва в статията Какво са безпроцесните пластини и какви са ползите от тях

Най-популярни
Последни