Начало | Блог | 4 елемента от производството, които отпадат с използването на безпроцесни пластини

Блог

4 елемента от производството, които отпадат с използването на безпроцесни пластини

4 елемента от производството, които отпадат с използването на безпроцесни пластини

Преминаването към безпроцесни пластини за офсетов печат е решение, което много лесно се обосновава, а резултатите от него проличават при измерване на възвръщаемостта. В действителност, спестяването на разходи с използване на безпроцесни пластини се осъществява още по време на производството. 

Как се произвеждат пластини във вашата печатница до момента? След експонация пускате ли ги в проявителна машина? Това е общоприетата практика и много хора възприемат, че начинът, по който се прави, е и начинът, по който трябва да се прави. 

Използването на модерни безпроцесни пластини идва с възможности за редица добри практики за постигане на значителни икономически ползи, по-висока ефективност и постоянство на печата.

 

Защо да се възползвате от безпроцесните пластини за офсетов печат?

Пластините без проявяване ви дават конкурентно предимство, с което можете да спечелите както български, така и чуждестранни клиенти. Заедно с печалбата на повече бизнес, те ви дават възможност и да спестите от постоянни и променливи разходи, които имате в производството. Заедно с това, имате по-ефективна, по-безопасна и по-екологична среда на работа. Всичко това може да бъде постигнато с премахването на един цял процес от печатното ви производство - проявяването. С допълнението, че постигате стабилни цветове и постоянно качество на продукцията.

 

Елементи от печатното производството, които отпадат при използване на безпроцесни пластини от последно поколение

Можете ли да изброите всички позиции в калкулациите, с които се покрива етапът на проявяване? Представете си как ги задрасквате с червено - защото с термалните безпроцесните пластини на Kodak те вече нямат място там. А това опростяване на производствения процес идва със съответните икономически ползи с използването на пластини без проявяване Kodak Sonora Xtra.   

Ето и позициите, които си отиват завинаги:

Отпада химия за купуване, складиране, използване и изхвърляне

Традиционната обработка на офсетови пластини използва химия, за да ги оформи и да ги подготви за печат. Безпроцесните пластини премахват всички разходи и загуби от обработка чрез химия. Липсата на обработка с химикали има още един позитив, който е важен на първо място за специалистите, които работят в печата, а именно създаването на много по-чиста и безопасна среда на работа. А още дори не сме споменавали, че е по-евтино и по-екологично.

 

Отпадат електроенергията и водата за проявителната машина

Токът и водата за производството са значителен разход, който се трупа по малко всеки ден. Нерядко за работата на проявителната машина е нужно дори да се изгради и поддържа допълнително електрозахранване и водопроводна инсталация. Заслужава ли си наистина ежедневното потребление на ток и вода за проявителната машина и каква стойност дава той? С модерната безпроцесната технология спестявате и този регулярен разход.

 

Отпадат поддръжката, смяната на части и почистването на проявителната машина

Щепсели, ключове и всякакви други части за машината, които често са за смяна, също отпадат от сметката. Заедно с тях си отиват и периодите на спиране заради поддръжка или измиване на проявителната. А освободилото се пространство можете да оползотворите по много различни начини. 

 

По-лесно е за колегите в печатницата

Няма да е нужно новите членове на екипа да бъдат обучавани за работа с проявителна машина. А с това се спестяват и някои грешки, които могат да се направят при работата с пластините. Разбира се, обученията за специалистите си остават изключително важен аспект от работата в печата, но с една машина по-малко, те могат да се насочат към специфики и пинизи на работата с другите машини. Отпада и трудът по инсталацията и поддръжката на машината.Как безпроцесните пластини спомагат за развитието на печатницата за офсетов печат?

Има и много други начини, по които преминаването към безпроцесни пластини подобрява работата в една печатницата – начини, които не са толкова лесни за остойностяване.

  • Намаляване на вариациите поради това, че няма промени в качеството на пластините заради етапа с използване на проявителя. Затова можете да разчитате на много по-стабилни пластини. 
  • Стабилни пластини с постоянно качество означава по-малко пластини за повторна експонация и по-малко време на престой на печатната машина.
  • Премахването на един цял етап ви дава възможност да намалите дължината на печатния процес, като подобрите ефикасността и продуктивността
  • Премахването на етапа на проявяване се очаква да оптимизира помещението, в което се извършва предпечатът, като освободи значително пространство.
  • Създава се много по-чиста и безопасна среда на работа, свободна от химия.

 

До каква степен chemistry free пластините се припокриват с безпроцесните?

Важнo е да се отбележи, че ако вече използвате пластини тип chemistry free, също можете да преминете изцяло на безпроцесни пластини и да постигнете всички спестявания, изброени  по-горе. Причината е, че chemistry free пластините се нуждаят от проявителна машина (или машина за измиване) и специален разтвор за проявяване (гума или друг разтвор, който не е чиста вода). 

Принципно може да бъде сложно да се променят бизнес процесите или части от оборудването. Преминаването към безпроцесни пластини обаче е много бърз процес, който бързо води до отпадане на разходи.


Вижте повече за термалните безпроцесни пластини за офсетов печат Kodak Sonora Xtra

Най-популярни
Последни