Начало | Блог | Икономически ползи от използването на безпроцесни пластини

Блог

Икономически ползи от използването на безпроцесни пластини

Икономически ползи от използването на безпроцесни пластини

За безпроцесните пластини са чували много хора, но не всеки ги свързва с основната полза от тях. Разходите, които безпроцесните пластини спестяват на печатницата, рядко се изчисляват и затова е трудно човек да си ги представи в реални суми. Наред с това, устойчивото развитие е популярна тема напоследък (и определено е важна), и "зелените" ползи от безпроцесните пластини често засенчват факта, че те също осигуряват значителни икономически ползи, като надвишават значително разходите за тях.

Искаш да разбереш повече за това, какво представляват безпроцесните пластини? Прочети статията Какво са безпроцесните пластини и какви са ползите от тях

В тази статия ще намерите разбивка със суми, които се спестяват с използването безпроцесни пластини. Както и причините защо ползите за околната среда от безпроцесните пластини всъщност са само черешката на тортата. 

 

Разбивка на икономическите ползи от безпроцесни пластини

По-долу е разбивката на разходите, които една печатница може да спести, когато премине от проявяващи се пластини към безпроцесни. Спестяванията се базират на приблизителна оценка за типична печатница, използваща 20 000 квадратни метра пластини годишно. При по-големите печатници спестяванията могат да бъдат значително по-високи. Сумите, които сме цитирали, са примерни. Всеки собственик на печатница може да използва параметрите по-долу, като замести сумите със своите реални разходи.

Чудите се дали използването на безпроцесни пластини има смисъл при всякакви тиражи? Разберете повече по темата в статията Защо да изберете висококачествените пластини дори и за кратки тиражи?

 

Елиминиране на разходите за проявяване чрез химия

Отпаднали разходи: Примерна средна сума 1 075 евро / месец

Премахването на преките разходи за проявяване с химия е най-очевидната икономия и най-лесна за изчисляване. Печатниците трябва само да видят колко плащат за химия на месечна база, за да определят колко биха спестили. Химическата обработка включва:

 • Проявител и финишър, които служат за смяна на резервоара;
 • Проявител или попълвач, който служи за допълване липсващото количество химия;
 • Проявител за допълване, който служи за антиоксидация (дозирана на час).

Разходът за химия е актив и е лесен за определяне, но печатниците намаляват и свързаните с това пасивни разходи около купуването и съхраняването на химията (поддържане на складово пространство, проследяваща инвентаризация, класиране на поръчки, опаковки за съхранение и пренасяне и т.н.).

 

Променливи разходи за проявяване на пластините

Примерна средна сума на отпаднали разходи: до 3 675 евро / месец

Променливите разходи в резултат на проявяването могат да бъдат значителни. Възраст на химията, температурни вариации, грешки при попълване, неправилно регулирани или замърсени ролки и т.н. могат да повлияят върху готовата пластина. Вариациите или дефектите може да не са очевидни, докато пластината не се постави на печатната машина. Някои от променливите разходи са отбелязани по-долу, но дори и те са незначителни в сравнение с разходите за загуба на клиент поради лошо качество при отпечатване или изпускане на краен срок.

 • Материални разходи за преработка на пластините - отпадъчна хартия и мастило, разходи за пластини, труд и др.
 • Времето за прекъсване за преработка (в часове), умножено по стойността на печатната машина за час.

 

Елиминиране на разходите за оборудване за проявяване

Всяко оборудване за дадена операция е голяма инвестиция. По-долу са някои от разходите, които един бизнес трябва да ​​вземе предвид за всяко оборудване, свързано с работните процеси. Обърнете внимание, че пластините "без химия" все пак изискват допълнително оборудване (устройството за почистване), въпреки че няма традиционна машина за проявяване на пластини.

 • Разходи за закупуване на машината за проявяване (ако не е под наем) - примерна средна сума 740 евро / месец в продължение на 3 години.
 • Разходи за инсталиране и обучение за въвеждане на оборудване.
 • Допълнителна инфраструктура за електрически и водопроводни нужди.

Разбира се, всяка машина носи със себе си собствени разходи, които трябва да бъдат изчислени по различен начин, според нейните специфики. При една реална инвестиция винаги е добре да се помисли поотделно какви са цената на закупуване и цената на притежание. Когато обаче не съществува такава машина, за нея не е нужно изобщо да се правят сметки и от това веднага започва да се печели!

 

Елиминиране на разходите за поддръжка на проявителната машина

Отпаднали разходи: примерна средна сума 430 евро / месец

Времето и парите, необходими за поддържането на машина за проявяване на пластини (или устройството за почистване), могат да достигнат до значителнo количество. Въпреки това, дори тези разходи са малки в сравнение с разходите за бизнеса, в случай че машината за проявяване се счупи и спре работата на печатните машини. Премахването на проявяващото оборудване не само елиминира разходите, отбелязани по-долу, то отстранява и елемента на риск, който може да повлияе на производството, ако има проблеми.

 • Месечни договори за услуги;
 • Доставките, необходими за поддържане на оборудването, включващи почистващи течности, кърпи, четки и т.н.;
 • Разходите за труд, свързани с извършването на поддръжка и съхранение на оборудването;
 • Ако се използват печки, има разходи за добив и повишена климатизация;
 • Разходи за вода за почистване на проявителната машина.

Прочетете още за начините, по които една печатница може да спести пари, като използва безпроцесни пластини

 

Елиминиране на разходите за комунални услуги, свързани с управлението на машината за проявяване

Наред с основните разходи, по-малкото използване на енергия и вода чрез премахване на проявяващата машина или устройството за почистване също може да намали сметките на печатницата. В регионите, които са изправени пред недостиг на вода, спестяванията могат да бъдат дори повече. Почистващите устройства, използвани за пластини „без химия“ (chemistry free), не изискват вода за почистване на пластините, както традиционната проявяваща машина, но те все пак се нуждаят от вода за редовно почистване.

 • Разходи за водата, използвана при проявяване - примерна средна сума 125 евро / месец.
 • Разходи за електричество, необходими за захранване проявяващата машина - примерна средна сума 38 евро / месец

Освен всичко постоянно по-ниските разходи, по-малкото използване на енергия и природни ресурси спомага за опазването на околната среда.

Разберете повече за техническите характеристики термалните пластини без проявяване Sonora X

 

Разходи за позициониране на оборудването

Ако помещението за предпечат е плътно използваемо, ползите за безопасност и удобството при премахване на голяма част от оборудването са ясни: повече пространство за служителите, възможност за използване като складово пространство и други. Ето и някои от икономическите ползи, които може да не са толкова очевидни.

 • По-малко оборудване означава по-малко фактори, които влияят върху температурата и влажността;
 • Възможност за инсталиране на оборудване за по-голяма продуктивност или автоматизация.

 

Елиминиране на разходите за изхвърляне на химия за проявяване (разходи за съответствие с регулации)

Регулациите, които помагат за опазването на водата, въздуха, почвата и хората, се различават значително в различните региони и се променят с течение на времето, като обикновено стават по-строги и по-сложни. Проследяването на промени в разпоредбите и въвеждането на процедури за спазване на изискванията може да е сложна и отнемаща време задача. 

Печатници, които са приели безпроцесните пластини, са освободени не само от разходите за спазване на тези правила, но и от главоболието да бъдат в крак с текущите норми относно изхвърлянето на химията. Спестяванията включват:

 • Разходи за изхвърляне на химия – примерна средна сума 250 евро / месец;
 • Разход / време за неутрализиране на химията, ако не е неутрална или е в състояние, в което може да попадне в канализацията;
 • Необходимостта административните разходи да бъдат в съответствие.

Ако бихте искали да научите повече и за качеството, което се постига с безпроцесните пластини, прочетете статията Коя е най-качествената пластина за офсетов печат

 

Предимства за околната среда и спазването на изискванията за екологичност

Изискванията към производствата за употребата и обезвреждането на генерираните от него отпадъци нарастват постоянно. Изисква се възможно най-малко участие в увеличаването на количествата или опасността на отпадъците и рисковете от замърсяване с тях. Затова не е случайно, че ползите за околната среда от употребата на термални безпроцесни пластини вече убедиха много печатници да преминат от традиционните проявяващи се пластини към безпроцесни такива. 

 

Безпроцесната технология вече е много по-широко достъпна

Доскоро безпроцесните пластини имаха ограничения, които не позволяваха на някои печатници да се възползват от техните предимства, свързани със спестявания и околна среда. Kodak успя да преодолее технологичните препятствия, които ограничаваха безпроцесните пластини да достигнат до определени пазари, като въведе безпроцесна пластина с характеристики, сравними с обикновените проявяващи се пластини.

Безпроцесните пластини KODAK SONORA са съвременен клас пластини за печатната индустрия. Те включват дължина на тираж, скорост на експонация и печатни възможности, които имат и стандартните проявяващи се пластини. В допълнение, както споменахме, те позволяват на печатниците значително да намалят разходите и въздействието върху околната среда, защото са без проявяване. 

Заинтригува ли ви безпроцесната технология за офсетов печат?

Изпрати запитване за безпроцесни пластини Sonora X


Разгледай категория термални безпроцесни пластини за офсетов печат

Разгледай продукт термалните безпроцесни пластини Sonora X
Най-популярни
Последни