Начало | Блог | Икономически ползи от използването на съвременни безпроцесни пластини

Блог

Икономически ползи от използването на съвременни безпроцесни пластини

Икономически ползи от използването на съвременни безпроцесни пластини

За безпроцесните пластини са чували много хора, но не всеки ги свързва с основната полза от тях. Разходите, които безпроцесните пластини спестяват на печатницата, рядко се изчисляват. Затова е трудно човек да си ги представи в реални суми. Наред с това, устойчивото развитие е популярна (и важна) тема напоследък, и "зелените" ползи от безпроцесните пластини често засенчват факта, че те също осигуряват значителни икономически ползи, като надвишават значително разходите за тях.

В тази статия ще намерите разбивка със суми, които се спестяват с използването безпроцесни пластини. Както и причините защо ползите за околната среда от безпроцесните пластини всъщност са само черешката на тортата. 

 

Какво представляват безпроцесните пластини Kodak Sonora Xtra?

Kodak Sonora Xtra e пластина без нужда от проявяване за офсетов печат, която допринася за високото качество и ефективност в производствения процес. За нея не е необходима машина за проявяване и тя може да се качи на печатната машина веднага след експонация.

Този модел безпроцесна пластина добавя възможности към утвърдената безпроцесна технология, така че безпроцесните пластини вече не са просто алтернатива на офсетовите пластини с проявяване, а обоснован водещ избор на печатниците за постигане на качество, значителни икономии и положителен отпечатък върху околната среда. 

 

Разбивка на икономическите ползи от безпроцесни пластини

По-долу ще намерите представяне на разходите, които една печатница може да спести, когато премине от проявяващи се пластини към безпроцесни. 

 

Елиминиране на разходите за проявяване чрез химия

Премахването на преките разходи за проявяване с химия е най-очевидната икономия и най-лесна за изчисляване. Печатниците трябва само да видят колко плащат за химия на месечна база, за да определят колко биха спестили. Химическата обработка включва:

 • Проявител и финишър, които служат за смяна на резервоара;
 • Проявител или попълвач, който служи за допълване липсващото количество химия;
 • Проявител за допълване, който служи за антиоксидация (дозирана на час).

Разходът за химия е актив и е лесен за определяне, но печатниците намаляват и свързаните с това пасивни разходи около купуването и съхраняването на химията (поддържане на складово пространство, проследяваща инвентаризация, класиране на поръчки, опаковки за съхранение и пренасяне и т.н.).

 

Променливи разходи за проявяване на пластините

Променливите разходи в резултат на проявяването могат да бъдат значителни. Възраст на химията, температурни вариации, грешки при попълване, неправилно регулирани или замърсени ролки и т.н. могат да повлияят върху готовата пластина. Вариациите или дефектите може да не са очевидни, докато пластината не се постави на печатната машина. Някои от променливите разходи са отбелязани по-долу, но дори и те са незначителни в сравнение с разходите за загуба на клиент поради лошо качество при отпечатване или изпускане на краен срок.

 • Материални разходи за преработка на пластините - отпадъчна хартия и мастило, разходи за пластини, труд и др.;
 • Времето за прекъсване за преработка (в часове), умножено по стойността на печатната машина за час.

 

Елиминиране на разходите за оборудване за проявяване

Всяко оборудване за дадена операция е голяма инвестиция. По-долу са някои от разходите, които един бизнес трябва да ​​вземе предвид за всяко оборудване, свързано с работните процеси. Обърнете внимание, че пластините "без химия" все пак изискват допълнително оборудване (устройството за почистване), въпреки че няма традиционна машина за проявяване на пластини.

 • Разходи за закупуване на машината за проявяване (ако не е под наем);
 • Разходи за инсталиране и обучение за въвеждане на оборудване;
 • Допълнителна инфраструктура за електрически и водопроводни нужди.

Разбира се, всяка машина носи със себе си собствени разходи, които трябва да бъдат изчислени по различен начин, според нейните специфики. При една реална инвестиция винаги е добре да се помисли поотделно какви са цената на закупуване и цената на притежание. Когато обаче не съществува такава машина, за нея не е нужно изобщо да се правят сметки и от това веднага започва да се печели!

 

Елиминиране на разходите за поддръжка на проявителната машина

Времето и парите, необходими за поддържането на машина за проявяване на пластини (или устройството за почистване), могат да достигнат до значителнo количество. Въпреки това, дори тези разходи са малки в сравнение с разходите за бизнеса, в случай че машината за проявяване се счупи и спре работата на печатните машини. Премахването на проявяващото оборудване не само елиминира разходите, отбелязани по-долу, то отстранява и елемента на риск, който може да повлияе на производството, ако има проблеми.

 • Месечни договори за услуги;
 • Доставките, необходими за поддържане на оборудването, включващи почистващи течности, кърпи, четки и т.н.;
 • Разходите за труд, свързани с извършването на поддръжка и съхранение на оборудването;
 • Ако се използват печки, има разходи за добив и повишена климатизация;
 • Разходи за вода за почистване на проявителната машина. 

 

Елиминиране на разходите за комунални услуги, свързани с управлението на машината за проявяване

Наред с основните разходи, по-малкото използване на електроенергия и вода чрез премахване на проявяващата машина или устройството за почистване също може да намали сметките на печатницата. В регионите, които са изправени пред недостиг на вода, спестяванията могат да бъдат дори повече. Почистващите устройства, използвани за пластини „без химия“ (chemistry free), не изискват вода за почистване на пластините, както традиционната проявяваща машина, но те все пак се нуждаят от вода за редовно почистване.

Освен всичко, постоянно по-ниските разходи, по-малкото използване на енергия и природни ресурси спомага за опазването на околната среда.

 

Разходи за позициониране на оборудването

Ако помещението за предпечат е плътно използваемо, ползите за безопасност и удобството при премахване на голяма част от оборудването са ясни: повече пространство за служителите, възможност за използване като складово пространство и други. Ето и някои от икономическите ползи, които може да не са толкова очевидни.

 • По-малко оборудване означава по-малко фактори, които влияят върху температурата и влажността;
 • Възможност за инсталиране на оборудване за по-голяма продуктивност или автоматизация.

 

Елиминиране на разходите за изхвърляне на химия за проявяване (разходи за съответствие с регулации)

Регулациите, които помагат за опазването на водата, въздуха, почвата и хората, се различават значително в различните региони и се променят с течение на времето, като обикновено стават по-строги и по-сложни. Проследяването на промени в разпоредбите и въвеждането на процедури за спазване на изискванията може да е сложна и отнемаща време задача. 

Печатници, които са приели безпроцесните пластини, са освободени не само от разходите за спазване на тези правила, но и от главоболието да бъдат в крак с текущите норми относно изхвърлянето на химията. Спестяванията включват:

 • Разходи за изхвърляне на химия;
 • Разход / време за неутрализиране на химията, ако не е неутрална или е в състояние, в което може да попадне в канализацията;
 • Необходимостта административните разходи да бъдат в съответствие.

 

Предимства за околната среда и спазването на изискванията за екологичност

Изискванията към производствата за употребата и обезвреждането на генерираните от него отпадъци нарастват постоянно. Изисква се възможно най-малко участие в увеличаването на количествата или опасността на отпадъците и рисковете от замърсяване с тях. Затова не е случайно, че ползите за околната среда от употребата на термални безпроцесни пластини вече убедиха много печатници да преминат от традиционните проявяващи се пластини към безпроцесни такива. 

 

Безпроцесната технология вече е много по-широко достъпна

Доскоро безпроцесните пластини имаха ограничения, които не позволяваха на някои печатници да се възползват от техните предимства, свързани със спестявания и околна среда. Kodak успя да преодолее технологичните препятствия, които ограничаваха безпроцесните пластини да достигнат до определени пазари, като въведе безпроцесна пластина с характеристики, сравними с обикновените проявяващи се пластини.

Безпроцесните пластини Kodak Sonora Xtra са съвременен клас пластини за печатната индустрия. Те включват дължина на тираж, скорост на експонация и печатни възможности, които имат и стандартните проявяващи се пластини. В допълнение, както споменахме, те позволяват на печатниците значително да намалят разходите и въздействието върху околната среда, защото са без проявяване. 


Разберете повече за пластините без проявяване за офсетов печат Kodak Sonora Xtra.

Най-популярни
Последни