Начало | Блог | Изпъкнал релеф - магията на довършителните ефекти

Блог

Изпъкнал релеф - магията на довършителните ефекти

Изпъкнал релеф - магията на довършителните ефекти

Как се сравнява по ефективен начин постигнатото качество на създаване на изпъкнал релеф, като се използва тестов отпечатък?

 

Ефектните опаковки винаги привличат вниманието на клиентите към даден продукт. Създаването на релефен текст, лога и други изображения и елементи върху сгъваем картон създават облик на опаковката, който оставя впечатление за високо качество на продукта. Процесът на създаване на релефа обаче си има тънкости, изисква познание на технологията и подходящи инструменти. 

Нужно е още параметрите за обработката да бъдат настроени точно - в тесни граници с цел постигане на консистентни резултати с добър вид при всяко повторение за създаване на дадения ефект. 

Използването на спектрофотометри и денситометри за контрол на цвета и външния облик на печатните продукти в днешни дни е сложно изкуство. Качественият и прецизен контрол на релефните елементи става все по-важен. 

Най-същественият параметър за постигане на високо качество на релефа е неговата дълбочина. С малка дълбочина на релефа няма да се получат тактилните ефекти върху опаковката - тя няма да е толкова интересна на допир или няма да достигне усещането за грапавост например. 

Ако пък релефът е твърде дълбок, това може да разкъса картона и не само опаковката да пострада, а впоследствие през процепите и продуктът да се повреди. Затова правилната настройка е толкова важна. Целта е да се настроят параметрите на процеса, така че релефните елементи да са възможно най-дълбоки, но без повреждане на картона. 

Дълбочината на релефа е равна на разликата от височините на двете повърхностни нива - нерелефната повърхност на картона и зоната с релеф. Но картонът не е здрав като стомана и може да се появи изкривяване. Поради наличието на влакна, повърхността на бъдещата опаковка не е идеално гладка, а малко или много грапава. Същото важи и за релефната област. 

Това поражда необходимостта да се правят измервания на няколко места и да се калкулират средни стойности от площта на релефната и на нерелефната зона. Една измерена стойност за повърхността и една измерена стойност за релефната зона въобще не са достатъчно точни за извършване на качествен контрол на релефа.

 

Как да контролираме релефа по-ефективно?

Доставчиците на печатни услуги вече имат доверен помощник в това начинание.

Устройството CREASY EGUIDE-PRO, разработено от PERET GmbH, подпомага оператора в измерването на дълбочината на релефа. Устройството сканира участък от около 10mm x 70mm, улавяйки 640 000 измервания на дълбочината. На основата на тези измервания се създава 3D изображение. Софтуерът автоматично засича повърхността на картона и релефната зона, калкулира разликата във височините и показва дълбочината на релефа в микрони. Много компании, които се занимават с изработване на релеф, използват устройството CREASY EGUIDE-PRO ежедневно.

CREASY EGUIDE-PRO измерва всеки вид релеф или под-участъци от по-големите елементи на релефа. Релефните елементи с малки линии не могат да бъдат създадени  толкова дълбоко, колкото по-големи площи, тъй като малките линии често разкъсват нишките на хартията. По-големите площи с релеф трябва да се нанесат по-дълбоко, за да се постигне добър тактилен ефект. Софтуерът CREASY прави възможно задаването на различни целеви дълбочини и толеранси за различни разновидности на създаване на релеф.

За да се измери правилно е нужна прецизност. Медията и релефните елементи не са напълно неподвижни и това поражда необходимостта материалът винаги да се поставя по един и същ начин и на точно същата позиция под измервателния уред. Това осигурява измерването на идентични зони. Сканираният участък е необходимо да съдържа както релефни, така и нерелефни участъци, което изисква усиленото внимание на оператора при използване на системата. 

За да направи обработката по-бърза и по-слабо чувствителна към разлики в позицията,  PERET разработва тестов отпечатък за релеф (Embossing Test Patch). Този отпечатък за релеф представя качеството на релефните елементи върху картона. 

 

Как работи тестовият релефен отпечатък (Embossing Test Patch)?

Тестовият отпечатък за релеф трябва да представя поведението на фини линии и на миниатюрни елементи. Необходимо е да измерва повече от една дълбочина, защото релефните елементи ще са различно дълбоки в зависимост от дизайна на елемента. Освен това, тестовият отпечатък е важно да бъде възможно най-малък.

 

 

Схема 1 показва геометрията на тестовия отпечатък за създаване на релеф. Той се побира на площ от 15mm x 8mm и съдържа два елемента, които да бъдат отпечатани релефно с различни дълбочини. Добре е дълбочината на единия от тези елементи да бъде малко по-малка от минималната дълбочина на всеки от другите релефни елементи върху картона. Дълбочината на втория елемент е добре да бъде малко по-голяма от дълбочината на всеки от другите релефни елементи върху картона.   

И двата елемента са съставени от 3 фини линии и малки разстояния между тези фини линии. Поведението на картона, намиращ се между фините линии, може също да дава информация за процеса на създаване на релеф. Освен това, по-голямата площ ще помогне да се предотврати голям натиск и ще забави евентуално повреждане на целия елемент. По време на производството двата елемента се сканират. Дълбочината на всеки релефен елемент върху картона ще е между тези две стойности на измерване.

Схема 2 показва изображението от сканирането на тестовия отпечатък, измерен с CREASY EGUIDE-PRO. Фините линии ще създадат по-дълбок релеф в сравнение с широките части, което лесно може да се види на изображението. Тестовете показват добра взаимовръзка между дълбочината на релефа, зададена на тестовия отпечатък, и дълбочината на релефа на елементи като текст или лого върху една и съща картонена кутия. Определянето на дълбочина на релефа за тестовия отпечатък е достатъчно да гарантира консистентен процес на създаване на релеф и на висококачествен краен продукт. 

Процесът на измерване е по-ефективен и повторяем, отколкото да се проверява на случаен принцип някой от релефните елементи. Идентичен тестов отпечатък може да се използва за всякакви опаковки и картони, позволявайки сравняване на резултатите помежду им. Като се използва такъв при различни продукти, се получава добра обратна връзка за процеса и поведението на инструмента за създаване на релеф върху различни материали.

Сега процесът по създаване на релеф може да бъде изцяло контролиран. Технологията е достъпна и използваема за всеки производствен процес. Така отделите по снабдяване с  опаковки могат да определят дълбочината на релефа и да са уверени, че продуктите отговарят на спецификациите.

Най-популярни
Последни