Начало | Блог | Изграждане култура за устойчивост

Блог

Изграждане култура за устойчивост

Изграждане култура за устойчивост

Често се казва, че липсата на осведоменост стои зад ниското възприемане на политиките за устойчивост сред малките предприятия. Цифрите обаче говорят друго. Изследванията на Epson показват, че 94% от бизнеса в Европа смята, че устойчивостта е важен въпрос (Epson). Но големите фирми я възприемат по-сериозно от малките.

Защо по-големите организации са склонни да въвеждат политиките за устойчивост в структурата на организацията, а малките фирми продължават да го правят или само когато се появи нужда, или изобщо не го правят?

Въпрос на култура

Големите фирми със специализирани екипи по корпоративна социална отговорност (CSR) все повече увеличават значението на устойчивостта и я вплитат в ДНК-то на бизнеса. Unilever например се фокусира върху "отделяне" на растежа на бизнеса от отпечатъка, който оставят върху устойчивостта, по-специално насочен към начина, по който потребителите използват продуктите им.

За малките и микропредприятия, е по-трудно устойчивостта да се отдели от бизнес резултатите. Какъвто и да е най-големият проблем за деня, той става единствен фокус, независимо дали е свързан с растежа или оцеляването. По-често растежът създава по-голям екологичен отпечатък.

Следователно основната пречка за приемането на политики за устойчивост е инерцията на ежедневния бизнес. За много малки фирми е трудно да се прекъсне цикълът, без да се намали приоритета на задачи от ежедневието, които винаги ще изглеждат по-важни.

Устойчиво мислене

Но не всички малки предприятия трябва да работят по този начин. В зависимост от перспективата, бизнесът може да бъде фокусиран върху приходите или върху печалбата. За да се създаде възможност за устойчивост, малките и средните предприятия (МСП) трябва да чуят как устойчивите бизнес политики отговарят на техните амбиции, свързани с приходите и печалбата.

Нека разгледаме разходите за енергия, които за МСП в Обединеното кралство се увеличиха с над 40% от 2010 г. насам (Utilitywise). В този смисъл устойчивостта не е просто нещо, което е хубаво да имаме. Всъщност това е бизнес предимство, което спестява разходи и спомага за растежа. Преминаването от лазерен към мастилено-струен принтер например може да помогне на компаниите да постигнат икономия на енергия до 96% и намаляване на отпадъците с 95% (Epson).

Културата за устойчивост е важна и за приходите. Обществените поръчки в обществения сектор преминават най-вече към оценка на потенциални доставчици въз основа на техните етични бизнес практики. Дори в борбата за таланта, устойчивостта може да бъде конкурентно предимство, особено за служители от поколението millennials. За много клиенти, едно добре изразено чувство за целенасоченост може да помогне за изграждането на силна връзка на доверие.

МСП са изцяло вглъбени в ежедневното управление на бизнеса. Начинът, по който посланието за устойчивост може да стигне до тях, е чрез комуникиране на търговските ползи от устойчивостта - без да се забравя стойността, която тя добавя към приходите и печалбата.

Практически стъпки

Ето пет съвета как МСП могат да преборят инерцията:

  1. Мислете стратегически, не тактически. Споделянето на автомобили за превоз или временно ползване (car sharing, carpooling), схемите за ползване на велосипеди, рециклирането - това са малки промени, които водят до малка разлика. Мисленето за по-голямата картина е единственият начин наистина да има въздействие. Накъде ще се насочите? Какъв тип бизнес искате да бъдете? Организирайте целите си за устойчивост около определена бизнес стратегия и тогава ще е по-вероятно да постигнете трайно въздействие.
  2. Използвайте размера си. МСП по своята същност са по-гъвкави, отколкото техните по-големи колеги, с по-малко закостенели процеси, които трябва да се оптимизират и много по-къса връзка между ръководство и служители. С по-малко бариери, които да бъдат преодолени, техният размер им позволява да реализират политиките за устойчивост, без да правят радикална или скъпа бизнес трансформация.
  3. Хората са най-голямата спирачка на промяната, но също така и най-добрият ѝ двигател. Включете ги в процеса, свързан с въвеждане и изпълнение на политики за устойчивост и те могат да Ви помогнат да промените ДНК-то на Вашия бизнес.
  4. Прозрачността е ключова за процеса на трансформация. Поставете си цели и съобщавайте неуспехите толкова явно, колкото и успехите. Направете публично изявление за намеренията си, преди да започнете осъществяването им, и продължете да наблюдавате напредъка и да говорите за постиженията, свързани с устойчивостта.
  5. Разглеждайте планетата и печалбата, не като две крайности, а като части от една и съща стратегия. Постройте своя набор от цели (KPIs) не само около продуктите и услугите, но и около въздействието върху околната среда - от изразходването на енергия и изхвърлянето на вредни емисии, до отпадъците от веригата за доставка.
Най-популярни
Последни