Начало | Блог | Стабилността е равна на успех при вестниците

Блог

Стабилността е равна на успех при вестниците

Стабилността е равна на успех при вестниците

Със сигурност има множество „страхотни” технологии в печатната индустрия днес - всякакви видове лазери, компютри, свързани помежду си системи, механични чудеса - но всичко, от което една печатница наистина има нужда, е да бъде в състояние да достави предвидимо и стабилно качество на печата по икономичен и ефикасен начин. Начините, по които те постигат това качество се променят постоянно, отразявайки най-новите технологии и тенденции на пазара, както и изискванията на клиентите.

В края на 90-те години печатната индустрия предприе една радикална промяна към дигитално директно производството на пластини (computer-to-plate, CtP). Това обеща и предостави огромен скок напред по отношение на качество, постоянство, простота и ефективност. Премахването на филма и аналоговата експонация на пластини доведе до икономии на материали и разходи за труд, както и до значими подобрения в ефективността и качеството на предпечата.

В средата на 90-те години преминават към CtP (със зелена светлина и сребърни пластини). Около началото на века, виолетовите и термалните CtP се налагат при вестникарските машини. Виолетовите CtP стават популярни заради високата си скорост на работа, но сега термалните CtP устройства имат сходна скорост на експонация и бързо взеха пазарен дял благодарение на значителните преимущества на термалното над виолетовото експониране:

Термалното експониране задоволява търсенето на висококачествени вестници благодарение на способността си да отпечатва отлични цветове.

  • Термалното експониране предоставя стабилност и постоянство, точни изображения и лесен контрол върху процеса.
  • Термалното експониране има много ниска консумация на проявители в сравнение с „обикновените“ варианти и изисква минимална поддръжка на проявителната машина.
  • Термалните пластини нямат нужда от специални условия за проявяване.

Появата на CtP в предпечата е истинска революция за печатната индустрия, такава, която води до стъпкова промяна в начина, по който се произвежда печатния продукт. Този вид индустриална промяна е рядкост, и въпреки, че технологии като офсетовите мастилено-струйни могат да поведат следващата вълна, те са все още на няколко години разстояние от това да станат масови. В същото време, ние трябва да се научим да изцедим всички възможности от това, което имаме - нещо, в което производителите и печатари са станали доста изобретателни в течение на годините.

Ако печатът е основата на вашето производство, процесът на увеличаване ефективността акцентира на индустриализация - премахване на възможно максимален брой етапи и автоматизиране на останалите в ръчното производство - по същество това, което превръща някога ръчния труд в един процес, който може да се повтаря ден след ден, без постоянна настройка на производството. Да се постигне това, същевременно отговаряйки на все по-нарастващото търсене към по-високо качество и по-широка гама от предлагани продукти, е голямо предизвикателство.

Най-често хората говорят за работен поток, когато гледат на печатната индустрия днес - и Кодак не е изключение като водещ в отрасъла производител на отворени системи, които могат да свържат Вашия бизнес от задаването на поръчката до доставките. Въпреки това, доста често, ролята на самите пластините и производството на пластини се пренебрегва или се счита за тривиална. Истината обаче е далеч от това, и изборът на продукти и партньори може да окаже значително влияние върху ефективността и производителността на вашия предпечатен център - и по този начин върху печалбата от бизнеса (или дори оцеляването).

Ключовата дума тук е „стабилност”. Когато се автоматизира процесът, трябва да сте уверени, че ще постигате едни и същи резултати всеки път, без необходимост от ръчна намеса или корекция. Стабилността е надеждност... доверие... увереност. Без това вие не получавате никакво подобрение на ефективността. Между вашия работен поток и печатната ви преса, има четири основни области на стабилност, върху които сериозно да се помисли:

 Стабилност при експонирането

Стабилността в експонирането представлява надеждното и стабилното изграждане на изображението в CtP устройството, като се използва технология, която толерира и/или автоматично коригира нормалните за всекидневната работа вариации в работната среда, осигурява постоянно и стабилно възпроизвеждане на точката върху пластината, която ще се запази на печатната машина през целия тираж. В същото време, системата трябва да бъде достатъчно гъвкава, така, че да се настройва лесно според промени в производството и изискванията на вашия бизнес. Стабилността е равна на успех

Тази тенденция е напълно въплътена в Kodak SquareSpot  технологията за изображения, които осигуряват работа чрез петно на лазера с 9600 dpi - четири пъти по-малко от един пиксел. Тази уникална резолюция "под-пиксел" осигурява ръбовете на точките върху пластината да са точно и повторяемо експонирани, в резултат на което е налична ясна и постоянна границата между осветената и неосветената площи и отлични граници за работа при нормални (или дори необичайни) вариации в пластините, покритията на пластините, обработката им, мощността на лазера, и дори средата в предпечатното студио без видима промяна на отпечатания лист.Kodak

Дизайнът на лазерният сноп в  Kodak SquareSpot  термалната глава предполага качеството и бързината на работата, като тя не спира дори и ако дефектират няколко лазерни източници. Това осигурява дълга, безпроблемна работа и минимално прекъсване в производството на дадена печатница. Клиентите често дори не забелязват подобна повреда, докато тя не бъде открита по време на регулярната техническа профилактика от инженер на Kodak. 

Динамичният автофокус е стандартна характеристика на всички експониращи устройства с Kodak SquareSpot технология. Той позволява постоянното качество да се постига дори и ако има промени в разстоянието между лазера и повърхността на пластината (често срещан проблем, предизвикан от замърсявания или прах), премахвайки по този начин „горещи точки” и други артефакти, които не могат да се забележат преди да се постави пластината на печатната машина.

В допълнение температурната компенсация, експонаторите на на Kodak предоставят един голям оперативен диапазон. Опцията за геометрични корекции позволява стабилно и постоянно експониране на различните CTP линии, без значение от цветовото разделение.

SQUAREspot технологията е стандарт за CtP експонаторите Kodak Generation News и Kodak Trendsetter News

 Стабилност в предпечата (проявяване и консумативи)

Пластините, химията и проявяването притежават характерно за тях непостоянство. Използвайки качествените решения на Kodak, могат да се намалят броя на променливите и големината на вариациите, като в идеалния случай имат необходимия толеранс за да поемат тези променливи, без това да се отразява върху отпечатъците на печатната машина.Стабилността е равна на успех


Има няколко начина за постигане на стабилност при консумативите. Пазарът днес е фокусиран предимно върху премахването на проявителя, използван за производство на пластини, който разбира се, е един от по-големите променливи в системата. Въпреки че някои от тези системи без проявяване са впечатляващи технологии, това е само един от начините за справяне с проблема. Днешните продукти обикновено имат известни ограничения на друго място, което ги прави решения за някои потребители, но не са приложими за останалите. Произведената от Kodak истинска пластина без проявяване  –SONORA NEWS е изключително успешна.

Новите поколения пластини и химикали, като дигиталните пластини  Kodak  ThermalNews PT с Kodak 1090 проявител и дигиталните пластини Kodak Libra VP с Kodak 206/206R проявител притежават доста впечатляващи спецификации. За всички вестникарски печатници, които използват виолетова технология, Kodak предлага и виолетови пластини. И двете системи работят с ниска консумация на химикали като в същото време намаляват тонирането на пластините. Пластините Kodak ThermalNews PT имат още един плюс, заедно с технологията Kodak SQUAREspot на Kodak експонаторите насочени към вестникарските печатници, дава възможност да се използва FM растер за вестници. Но истинска стойност за средностатистическата вестникарска печатница носи ширината на толерансите на системата - както в предпечата (експонирането и проявяването) и по-важно – на самата печатна машина.

Под „ширина” в предпечата се разбира способността на системата да се справя с ежедневните вариации в производството на пластини, без никакво въздействие върху печатния отдел, в т.ч.: повторяемост в производството на пластини, характеристики на стареене, широки толеранси при съхранение, влажност и температура, променливи на проявяване и т.н. . Продукти, които могат да повишат стабилността поради тази ширина на толерансите, позволяват на печатниците да се съкрати времето за готов продукт, да се намалят отпадъците и повтарянето на поръчки в печатния отдел, както и повишаване на качеството и повторяемостта, което означава по-лесна изработка на сложни задания и гарантирана еднаквост на резултатите при ре-тираж. Резултатите от всичко това включват спестяване на разходи в съчетание с по-висока стабилност, производителност и качество.

Дори и в привидно еднообразния свят на проявителите за пластини, нови продукти, като например Kodak 1090 проявител и Kodak 206/206R системата с проявител и регенерат предлага значително удължен живот с намалена консумация на химия и по-голяма стабилност по време на цикъла, като същевременно запазва машините по-чисти и лесни за поддръжка. Това носи повишена ефективност, стабилност и качество, както и намалена поддръжка на настоящите, така и на бъдещите поколения пластини. Тези нови проявителни системи ги правят и много конкурентни алтернативи на конвенционалните продукти предлагани на вестникарския пазар.

 Стабилност на печата

 Може би най-ценна за печатаря, но най-трудно да се определи количествено, е стабилността на печатната машина: способността лесно да се постига един и същ резултат от първия печатен лист до последния, което намалява необходимостта постоянно да се оптимизират мастилените ключови настройки, за да се поддържа качество и цвят. В същото време трябва да се запазва работния толеранс за водно-мастилен баланс и избягване на тонирането, шмуцовете, рамкиране, ‘’ghost’’ образи и др. За вестникарите, получаването на чисти продаваеми копия с минимален брак е основен производствен фактор.Стабилността е равна на успех

Печатарите обикновено са доброжелателно против всякакви промени на печатната машина или на продуктите, които използват с поверената има машина. Ако те не могат да разчитат на многото фино настройваеми и балансирани елементи на механичния и химичния пъзел, който прави полиграфическата системи да работи, те могат да превърнат най-скъпият актив за една печатница в котва, влачеща целия й бизнес надолу.

Но ако производителите са способни да осигурят продукт, който може да направи работата на печатарите далеч по-лесна - да се постигне същото или по-добро качество, по-бързо, по-постоянно, или чрез по-малко усилия и отпадъци, печатарите често са първите, които указват на управлението, къде и каква промяна е необходима. Продуктите с по-голям толеранс на водно-мастиления баланс, с устойчивост на тонирания и други общи проблеми, както и с устойчивост към съвременната химия за печатната машина, намаляват количеството усилията и размера на разходите, необходими за постигане на желаното качество на печат.

Всички производители на пластини твърдят, че са по-добри в тава отношение, отколкото всеки друг, а и често е трудно да се определят обективно и количествено заслугите на пластините в тези области. В действителност зависи от печатарите да решат кое наистина изпълнява дадените обещанията и кое не, в конкретните условия и изисквания на дадения предпечатен отдел.

Очакванията за качеството при вестниците обхваща целият процес, от скоростта, с която се проявяват пластините чак до първия продаваем брой. Целта е да се сведат до минимум спиранията или рестартиранията на пресата и да се постигне непрекъснат тираж на изданието, без да е нужно повторно отпечатване. И до днес крайните срокове са основния фактор. Фокусирането върху спазване на крайните срокове не означава, че стабилността и качеството не са важни, особено за тези вестници, чиито реклами се повтарят на няколко различни страници и места, или са като притурки или друг печат, който извършват успоредно с отпечатването на вестници. Вестникарските пластини се износват по време на печат, под влиянието на машината, хартията и химията. Това обикновено се компенсира чрез напасване на мастилницата – прилагайки повече мастило върху по-малки точки на пластината, което увеличава ефективността на точката отново. Въпреки, че това обикновено работи за средните тонове, то не може да компенсира за износените точки в светлите области, градациите или нюансите. Крайният ефект е, че печатарите или трябва да спрат машината и да сменят пластините с всички свързани с това разходи и загуби на време и материали, или да продължат така - с непостоянно качеството през целия тираж. Този ефект е по-очевиден при задания с дълги тиражи или ниско качествена вестникарска хартия, но дори и за къси тиражи с по-фини растери или особено стохастични растери, това може да бъде реална пречка да се подържа постоянен цвят и качество. 

Технологията за експонация Kodak SQUAREspot, заедно с Kodak Thermal PT пластини, предлага чисти безупречни точки без точковите проблеми, каквито системите с видима светлина имат и това може да доведе до ранно изостряне на точката на пресата. В допълнение, при проявяването, проявителната система Kodak 1090 не нарушава стабилността на точката при намалена консумация на химия и печат с FM растер..

 Стабилност за околната среда

 Въпреки че намаляването или премахването на химичните вещества, които се използват в процеса на производство на пластините е целесъобразно, трябва да се погледне в общия производствен цикъл на печатницата, за да се оцени това, върху което основните функции ще имат най-голям положителен ефект, както за околната среда, така и за бизнеса. Подобрения в печатните машини, които дават по-стабилна и повторяема система за печат могат да подобрят значително въздействието върху околната среда, да намалят образуването на отпадъци както в предпечата, така и в машинния отдел, както и цялостно да повишат ефективността - може би това има много по-голям ефект върху бизнеса на печатницата и екологията като цяло от просто премахването на проявяването и свързаните с него химикали от производството.Стабилността е равна на успех

Ето един интересен въпрос, на който трябва да се обърне внимание: „Измиването“ или „гумирането“ вид проявяване ли е? Тези варианти, както и да се наричат, премахват покритието на областите без изображение на пластините.

Има системи, които използват Clean Out Units за проявяване на пластините. Тези Clean Out Units премахват използването на вода, но водата всъщност е важна стъпка в този процес. Измиването с вода подсигурява, че всяка пластина е чиста преди да се качи на печат и може да започне работа веднага, което е необходимо за ежедневниците, а също така и позволява по-дълъг проявителен цикъл преди да бъде необходимо да бъде сменен проявителя. Без измиване в системата, химическият проявител се смесва с премахнатото покритие, което в последствие изсъхва на повърхността на пластината. С удължаването на проявяването, разтворът се замърсява с всяка проявена пластина, която се дава за печат. Това води до необходимост от по-голям проявителен резервоар , два отделни гумиращи резервоара ( два проявителни процеса) и ако е възможно, ново оборудване или по-чести смени на разтвора и намеси на оператора.

Ползите за околната среда, които най-бързо водят и до бизнес ползи, се въвеждат и устояват най-бързо и тези ползи трябва да бъдат определени количествено, за да бъде призната тяхната реална стойност. Уверете се, че сте запознати внимателно с предимствата на всяка технология в пълния цикъл на производство, преди да определите коя технология е точно за вас.

Накратко, въпреки че блясъкът и обаянието обикновено са по-вълнуващи теми от пластини и химия, там е голяма част от истинската стойност, която може да бъде придобита от правилния избор на подходящ партньор за пластини и продукти. Това е основата на програмата на Kodak за стабилност, изтъквайки стойността, която може да се постигне сега и за в бъдеще чрез уникални технологии и услуги във всяка от тези четири основни области: експониране, предпечат, печат и околна среда. Уверете се, че се грижите за днешния си печатен бизнес, за да си гарантирате, че ще бъдете в бизнеса още достатъчно дълго, за да сте свидетели на следващата революция в печатните отдели, когато тя настъпи.

 

Най-популярни
Последни