Начало | Блог | Коя е може би най-добре пазената тайна в опаковъчната индустрия днес?

Блог

Коя е може би най-добре пазената тайна в опаковъчната индустрия днес?

Коя е може би най-добре пазената тайна в опаковъчната индустрия днес?

Хибриден печат на опаковки с PROSPER S-Series

 

Потребителите на крайни продукти днес изпитват огромна нужда да познават добре това , което купуват. Техните предпочитания могат да се изменят за изключително кратко време. Количеството информация и продукти, достъпни на пазара, дават възможност на клиентите да бъдат напълно образовани по отношение на потреблението си.

Брандовете, от своя страна, са поставени пред предизвикателството да срещнат тези изисквания за прозрачност и информираност, както и бързо менящите се нужди и желания. Марките постоянно видоизменят и тестват своите продукти и материалите, които използват. Вече рядко се среща един и същи дизайн на продукт да просъществува “достатъчно дълго”. Предизвикателството пред брандовете изменя и начинът, по който те избират маркетинг материалите си и създават опаковките за своите продукти.

Постоянната промяна на дизайна и продуктовия асортимент създава нужда от бързо и качествено производство на опаковки. Възможността за печат в къси тиражи е конкурентно предимство, което много бизнеси търсят. Променливият печат и търсенето на персонализацията са тенденции, които продължават да взимат превес. Директният контакт с клиента чрез опаковката и съставните материали се превръща в изключително важно средство за комуникация за марките.

 

Как една печатница може да срещне нарастващата нужда за къси тиражи и персонализация?

Знаете ли, че днес на пазара значително се използва хибриден печат чрез дигитални глави? Повечето от тях са инсталирани за производство на вестници, директна поща и адресиращи приложения. Макар това да е впечатляващо, производителите на опаковки и марките тепърва започват да осъзнават стойността, която могат да спечелят чрез хибриден печат. Дигиталната стратегия може да спомогне за по-добро свързване с потребителите и оптимизиране на производствените разходи, чрез интегриране на дигитални глави в машините за дълбок, флексо и офсетов печат.

Какво се е променило? Вече съществуват мастила и течности за опаковки, които са безопасни за непряко приложение на храни за сгъваем картон, велпапе и гъвкави основи. Възможностите в полиграфията днес позволяват да печатате изключително бързо и едновременно да постигнете значително ниво на качество на изображението. Може би това е най-добре пазената тайна за производителите на опаковки.

Тенденциите на пазара водят до необходимост от рентабилен променлив и краткосрочен печат. Докато обема на отпечатаните опаковки се увеличава, съществуват значителни промени в търсенето на по-кратки тиражи и разпространението и съхранението на запаси, така че поръчка от 100 000 отпечатъка може да бъде реализирана чрез 10 тиража от по 10 000 бройки всеки.

Марките също значително увеличават своите промоционални програми и инициативи за електронна търговия, за да комуникират по-добре с потребителите. Освен това, за повечето брандове съществува необходимост от добавяне на променливо съдържание. То обаче не може да бъде произведено ефективно от гледна точка на конвенционалното оборудване, а понякога дори е трудно да се произвежда с дигитална машина. Това е моментът, в който хибридният печат предлага най-доброто от двата свята, позволявайки променливо съдържание и свобода на дизайна за марките, като същевременно дава възможност на производителите за ефективен и рентабилен печат.

Ето няколко примера. Знаете ли, че емотиконите са най-добрите изображения, използвани в промоциите в Корея и Китай? Представете си гъвкавостта и свободата на дизайна, за да добавите emojis към дизайна на опаковката и бързо да го изпратите на пазара.

Според LPCprint.com, сгъваемите картони в САЩ виждат 15% намаление на дължината на тиражите, заедно със значително увеличение на промоционалните програми. Това означава, че марките правят повече пазарни тестове с по-голямо разнообразие за всеки картон. Главите PROSPER S-Series помагат на производителите да добавят QR кодове и промоционално съдържание, в съответствие с тяхната конвенционална печатна машина.

Националната федерация за търговия на дребно (NRF) очаква, че онлайн търговията на дребно ще нарасне с 8-12%, три пъти по-висока от темповете на растеж на по-широката индустрия. Това води до по-креативен първичен и вторичен дизайн на опаковката, заедно с простото кодиране на следене при велпапе и сгъваем картон. Това дава възможност за контрол на запасите и събиране на контакти на потребителите за промоции и програми за лоялност. Тази гъвкавост може да бъде постигната само с дигитален печат.

Хибридният печат е нарастваща тенденция, която може да срещне нуждите както на марките, така и на крайните потребители на продукти. Той дава възможност за бързо производство на опаковки и материали, като едновременно изискванията за качество на продукцията са изпълнени. Kodak Prosper S е дигитална инкджет печатна глава за инсталация върху конвенционална машина. Тя е изключително гъвкава система, която може да се конфигурира според нуждите на печатницата. Създаването на хибридна печатна система ви дава възможност да оптимизирате значително стъпките за производство, спестявайки разходи и време.

Най-популярни
Последни

Свързани продукти