Начало | Блог | Как работи системата Kodak NexPress Intelligent Calibration System (ICS)

Блог

Как работи системата Kodak NexPress Intelligent Calibration System (ICS)

Как работи системата Kodak NexPress Intelligent Calibration System (ICS)

Как работи системата Kodak NexPress ICS и с какво може да оптимизира дигиталния печат?

 

Системата Kodak NexPress Intelligent Calibration System (ICS) е елегантно решение за намаляване появата на ивици, като същевременно съкращава и времето за престой на машините. В резултат намалява нуждата от обслужване и излишна смяна на части, а с тях - и разходите.

При използването на ICS не се налага отваряне за поддръжка на машината, за да бъдат намалени ивиците. Подходът на ICS е да осигурява повече обратна връзка, идваща от цялата система за печат. Това се постига чрез оценяване на финалния печатен продукт.

 

Какъв е подходът на ICS?

За всеки от 4-те цветни модула се разпечатва таблица за калибрация. Впоследствие тези таблици се сканират през специализиран Kodak Scanner с устройство за автоматично подаване на поръчки. 

Резултатите от сканирането се анализират и новите данни за калибрация автоматично се изпращат до печатащите LED глави (LED Imaging Heads). Те от своя страна контролират нивата на експозиция на всеки разпечатан пиксел за всеки цветен канал. Печатащите LED глави разполагат с вътрешни части за обработка, които настройват експозицията при печат, като използват данните за калибрация. 

След като новите данни за калибрация бъдат заредени, може да се направи проверка чрез разпечатване, за да се потвърди дали съответствието се е подобрилo. Това не се отнася за печатните машини, които използват лазер за създаване на изображението. При тях вариантите са само два - лазерът или е включен, или изключен. Това позволява само две нива на плътност за всеки отделен пиксел.

С печатащите LED глави може да се постигнат 8 бита или 256 нива на плътност, което позволява прецизна калибрация на всеки един диод (LED) в отношение с останалите диоди на печатащите глави. Софтуерът на ICS води оператора на дигиталната печатна машина през процеса, като всички операции за калибрация се извършват автоматично. Процесът на калибрация с ICS се извършва с една-единствена операция. Повторение не е нужно.

ICS операцията може да се завърши за около 5 минути. Тя може да присъства като рутинна дейност в началото на работния ден или според преценката на оператора. В зависимост от първоначалното състояние на печатната машина, подобрението чрез ICS може да се окаже значително. 

 

Какво постига ICS?

Когато ICS е изключена, появата на ивици се увеличава с регулирането на експозицията. Когато ICS е активирана, появата на ивици се задържа на значително по-ниско ниво при различните нива на регулиране. Тъй като ICS действа по таблицата, системата за даване на обратна връзка за калибрацията “записва” отговора на цялата печатна система. Това пък води до оптимизиране на резултата от разпечатването.

Какви са предимствата на ICS?

  • Равномерно качество на изображението

ICS позволява значително подобрение по отношение на ивиците, както и по-предвидими резултати от разпечатването.  

  • Лесно и удобно

 ICS е проектирана на принципа за работа “с едно натискане на бутона”. Дори неопитен оператор може да управлява ICS приложението след минимално обучение.  

  • Намалява престоя на машините

 ICS предлага удобството качеството на изображението да се подобрява, без да е нужно отваряне на печатната машина. Операторите пестят време от диагностициране и дейности по поддръжка. ICS дава бърза обратна връзка, както и разпечатка за проверка. 

  • Намалява разходите за части

 С помощта на ICS се намалява ненужната смяна на части. Освен това се удължава животът на компонентите, които операторът може да сменя (ORCs). 

  • Щадящ

 ICS не изисква хардуерни промени по вътрешните части на печатната машина. Скенерът има малък отпечатък и използва стандартен USB интерфейс. Освен това, калибрацията с ICS може да се премахне от печатната машина по всяко време.

  • Съвместим

Придържайки се към подхода за съвместимост на Kodak NexPress System, ICS може да работи и на по-стари модели NexPress Press - включително на оригиналните печатни машини Kodak NexPress 2100 Digital Production Color. Единственото изискване е софтуерът да има upgrade за най-новата версия за System 11 (за тази цел в някои печатници може да се наложи upgrade).

“Интелигентната” същност на ICS може да подобри производителността чрез автоматично намаляване на ивиците. В резултат намаляват както нуждата от обслужване и излишна смяна на части, така и разходите. Прочетете още по темата в статията Системата Kodak Intelligent  Calibration System - лесно и бързо подобряване качеството на дигиталния печат.

Най-популярни
Последни