Начало | Блог | Системата Kodak Intelligent Calibration System - лесно и бързо подобряване качеството на дигиталния печат

Блог

Системата Kodak Intelligent  Calibration System - лесно и бързо подобряване качеството на дигиталния печат

Системата Kodak Intelligent Calibration System - лесно и бързо подобряване качеството на дигиталния печат

Появата на ивици и постигането на съответствие са сред често срещаните трудности печата. Затова е необходима точна и удобна за употреба система за диагностика. 

 

Едно от предизвикателствата пред операторите на дигитални печатни машини е постигането на равномернa плътност на цветовете в печата. Системата Kodak NexPress Intelligent Calibration System (ICS) е иновативно разширение от семейството на Kodak NexPress Digital Production Color, което може да помогне на оператора да подобри качеството на изображението, да намали прекъсванията, и да удължи живота на частите.

Подобрението в равномерността се постига чрез сканиране на таблици за калибрация със специализиран скенер за документи Kodak ICS. Клиентското приложение ICS автоматично обработва сканираните изображения и рекалибрира печатната машина, за да осигури оптимална равномерност на отпечатания материал.

 

Трудности в дигиталния печат

Ивиците са сред най-често срещаните нарушения в плътността. Те са резултат от неравномерно обработване напречно на посоката на печата, като впоследствие по посоката на печат дори се усилват.

Липсата на съответствие е едно от основните оплаквания на клиентите относно печатния продукт, произведен чрез дигитално оборудване. Притесненията обикновено се отнасят към отпечатването на текста, а веднага след това се нарежда качеството на линиите. Тук се включват и категории като текстура, обкантване и равномерни градации.

С времето на употреба, дигиталните печатни машини показват различни нива на несъответствие. Затова един ефективен метод за разрешаване на този проблем би бил от огромна важност за доставчиците на печатни услуги. Операторът често е изправен пред избор: да се подобри качеството на изображение или да се спести времето за поддръжка на печатната машина.

 

Ролята на оператора

Проблемът се усложнява, когато операторът не може сам да определи причината за несъответствието в отпечатаните материали. Системите за онлайн проверка и за навигация като Kodak NexPert Operator Support System играят критична роля за това, операторите на печатни машини да могат правилно да определят причините за дефекти в качеството на образа. Но дори и с тях, един оператор с по-малко опит би могъл да сбърка в диагностиката. Резултатът често се измерва в ненужна замяна на части и по-дълъг престой на машината. Друг вариант е операторът да замени повече части, за да реши няколко проблема наведнъж. Тази стратегия обаче може да скъси живота на компонентите, които подлежат на смяна от оператора (ORCs).

Нужна е проста система за отстраняване на ивиците и постигане на съответствие. Тя обаче не трябва да разчита на експертността на оператора за точна диагностика при появата на ивици. Освен това, методът трябва да е бърз, с предвидимо време за изпълнение и достатъчно удобен, за да улесни и оптимизира работата на оператора.

Системата за интелигентна калибрация Kodak NexPress Intelligent Calibration System (ICS) е проектирана, за да спомогне за лесно намаляване на появата на ивици. За тази цел не се налага отваряне на машината за поддръжка. Подходът на ICS е да осигурява повече обратна връзка, идваща от цялата система за печат. Това се постига чрез оценяване на финалния продукт от разпечатването (виж схемата).   

Системата Kodak NexPress Intelligent Calibration System (ICS) е елегантно решение за намаляване появата на ивици. Още едно предимство при използването ѝ е, че се съкращава и времето за престой на машините.

Повече за процеса на калибрация с ICS прочетете в статията Как работи системата Kodak NexPress Intelligent Calibration System (ICS).

Най-популярни
Последни