Начало | Блог | Автоматизиране и оптимизиране на работния поток за производство на книги

Блог

Автоматизиране и оптимизиране на работния поток за производство на книги

Автоматизиране и оптимизиране на работния поток за производство на книги

Тази статия подчертава значителните подобрения на средно големи, мислещи за бъдещето, печатни производители на книги и журналистически публикации, които са преодолели много от предизвикателствата пред печатниците за книги днес.

Компанията intellapath има богат набор от глобални клиенти, както и много добро географско местоположение и техническо оборудване, което дава възможност за значителен ръст в Тихия океан и други региони по целия свят. Подобно на много компании, тя вече е в прехода си от офсетова към дигитална технология за печат, за да се подготви да понесе променящите се изисквания на пазара.

За да завърши прехода, да поддържа новото оборудване и да се подготви за новите пазарни изисквания и възможности, компанията трябваше да реорганизира инфраструктурата на процесите си, за да реши допълнителните предизвикателства във връзка с:

 • доставка в срок;
 • интегрирани услуги за поддръжка и обслужване на клиенти;
 • конкурентен ценови натиск.

Решаването на тези предизвикателства е по-трудно, отколкото просто с придобиване на нова печатна технология. Високо ниво на лидерство, приветлив и ангажиран персонал и правилно ръководство от неутрална страна, която е безпристрастен партньор с богат опит в оценяването на продукти, процеси и реализиране на такъв тип решения са от решаващо значение за успешния резултат. Ползите от това са значителни за моментната ситуация и бъдещето на грижещата се за клиентите си, с много добро обслужване, компания – intellapath.

 

Първоначален образец на проекта и важните точки, които трябва да се споменат

Това са областите, които Enfocus определят, че изискват първоначално внимание. Те описват предизвикателствата, изброени по - горе, пред които intellapath е изправена днес и в бъдеще и включват:

 • пропуски в разпределението на поръчките и автоматизираната функционалност на работния поток;
 • преход от офсетово към дигитално производство;
 • повишена производителност и намаляване на отпадъците;
 • подобрена връзка с клиентите;
 • разработване на икономически ефективни печатни услуги „при поискване“;
 • решения за публикуване „от начало до край“ за клиентите

 

Пътят от офсетова към дигитална технология

Когато Enfocus проверяват текущото състояние на фирмата, ако има един извод, който би уловил усещането за служителите и процесите, той е, че всички работят много по-усърдно, отколкото би трябвало, в частност фирмата да се справи както с текущото състояние, така и с промените на пазара, с помощта на съществуващите инструменти и процеси. Това не е било пълна изненада, тъй като тази ситуация се среща в много, дори в повечето от доставчиците на печатни услуги.

Докато преминаването от офсетова технология и подпомагащите ѝ процеси към дигитална технология вече е започнало в тази компания, преходът не се е придържал към търсенето на пазара. Едно от погрешните схващания в този вид преход е, че закупуването на дигитална печатна машина е всичко, което се изисква, той да се случи. В действителност, изграждането на подходящата инфраструктура за поддръжка на процеси е най-важно.

Щом това се осъществи, "включването" на нови дигитални печатни машини или други видове медии и елементи за продукцията към процесната инфраструктура става почти "включи и работи" операция. Разрастването на бизнеса и осигуряването на надежност в дългосрочен план изисква да погледнете към оптимизиране на Вашите системи, разширяване на предлаганите от Вас услуги и достигане до много по-интегриран "процесен партньор" за Вашите клиенти. 

Това е подчертано в PRIMIR Transformative Workflow - проучване, в което се разглеждат променящите се изисквания и възможности. То върши добра работа в разглеждането на начина, по който можете да започнете да мислите за Вашия бизнес за в бъдеще.

 

Поток от данни за бизнеса и производството

Тъй като един работен поток наистина е свързан с изграждането на важни точки за серия от операции, е трябвало да се разгледат основните клиенти на всяка операция: потока от данни.

Има два отделни успоредни, но понякога взаимосвързани, потока от данни в работния поток на едно предприятие: производствени данни (бизнес) и производствени файлове. Може да има и трети, ако има променливи данни. 

За постигане на максимален успех при изграждането на автоматизиран работен поток с поглед към бъдещето, трябва да имате решение, което ще поддържа всеки от тези потоци от данни и ще допринася за взаимодействието на резултатите с другите потоци от данни, когато е необходимо. Това изисква отворен работен поток с добри комуникационни възможности и ефективни, отворени приложения за обработка на потоци от данни.

Управлението на производствените данни се извършва чрез ERP системата на intellapath. Подобно на многото други решения, които спадат в „В“ категория на MIS/ERP решения, тя е разработена да бъде тясно интегрирана със себе си, докато предлага различни нива на интеграция с външни системи и компоненти. Системата Novavision PrintVis ERP на компанията, както при други централизирани към печат MIS системи, използва JDF/JMF за рационализиране на интеграцията със системи от 3та страна. 

Докато JDF/JMF може да работи доста добре, той почти винаги изисква индивидуална интеграция и конфигурация на приложение към приложение (1:1), за да може да работи. Това се дължи на факта, че въпреки че има JDF/JMF стандарт, обикновено всеки продавач го изполазва по малко по-различен начин.

Основен елемент от новите изисквания на пазара включва свързването на клиентските с производствените процеси. Това означава, че трябва да се систематизират и правилно да разпространят производствените данни за поръчка и производствените файлове, в съответните с правилните системи и процеси, като същевременно се поддържат в равновесие. 

При този доставчик на услуги това включва директното приемане на XML или други данни за производствена поръчка от приложенията на клиентите в неговата ERP система. Това става чрез извеждане и директно приемане на производствените данни на XML като част от процеса по трансфер на производствени файлове.

Алтернативно, това става чрез Уеб портал, който автоматично създава поръчката в ERP системата. Също се изисква комуникация за успешното приемане на поръчката от вътрешния персонал и от клиентите, по желание. Получаването на поръчката на клиента в ERP системата възможно най-бързо позволява на предприятието да следи и управлява големия обем бързи поръчки, по време на целия процес, от един интерфейс.

 

Виртуално разпределение на поръчките

С нарастване обема на много бързата изработка на книги в малки количества, разпределението на поръчките от ERP системата трябва да се случва на живо, виртуално и онлайн (не на хартия) и достъпно за всички отдели и много оператори и машини, ако е необходимо. Това е единственият начин да се гарантира, че текущите  данни са налице и са точни, тъй като производственият процес започва да се движи с по-бързи темпове и към увеличаване на автоматизацията.

 

Планиране / Програмиране

Оптимизиране на продукцията на предприятието и максимизиране използването на оборудването са ключът към успешната и печеливша компания. Автоматизацията на процеса по най-доброто вземане на решения и печатен избор е едно от основните предизвикателства в процеса на планиране. Тази ERP система на компанията включва модул за планиране и кореспондираща функция за поддръжка на JDF експорт за монтаж на страници. Притежанието на MIS/ERP система, интегрирана в монтажа на страници, позволява по-тясно управление на процесите и улеснява напълно автоматизирания график, базиран на натоварването на машината и датата на падежа, както в момента, така и в бъдеще.

 

Предпечатна подготовка

Когато Enfocus разглеждат процесите на предпечат във фирмата, откриват, че тя има много добре работещ "конвенционален" предпечатен отдел. Операторите са много опитни и използват платформа за предпечатна подготовка. Въпреки това, тази комбинация от опитни хора, добри системи и конфигуриран процес осигурява силна ръчна система за производство и за съжаление не поддържа напълно това, което техният бизнес изисква в този момент, и затова фирмата продължава своя преход към дигитален работен поток за в бъдеще. Всъщност не само е скъпо да се поддържа тази среда, тя дори не може да започне да се справя с изискванията за бързина и обем на новия пазар на книги.

 

Основен инструмент за автоматизация

За да отговорят на тези нужди, Enfocus инсталират решението Switch като "център" на автоматизацията на процесите в компанията. Това е автоматизирано, базирано на определени норми, поточно решение, което свързва различни производствени и комуникационни процеси. То е сървърно приложение, което лесно се интегрира с други системи чрез няколко вградени функции.

Switch има поддръжка за входяща и изходяща комуникация на производствени файлове, комуникация с клиенти и метаданни. Той поддържа използването на "конфигуратори", които се управляват от API (Приложно-програмен интерфейс) интегратори за някои приложения от трети страни. Switch също така поддържа използването на горещи папки. Това решение включва разнообразна систематизирана писмена поддръжка на опции за по-усъвършенствано персонализиране на работния поток. Това дава гъвкавостта, от която Enfocus се нуждаят, за да персонализират работния поток на intellapath, за да поддържат настоящите и бъдещите си изисквания.

 

Автоматизирана проверка и корекция на файлове

Едно от предимствата на автоматизираното производство е премахването на възможността за допускане на операторска грешка в процеса. За да се случи успешно, трябва или да се направи контрол на продукцията в началото, което не е била практика на intellapath, или да съществува, добре оформено с правила, приложение, базирано на проверка и корекция, за автоматична обработка на файлове, когато те бъдат получени. Идеята е да се премахнат операторите от процеса в максималната възможна степен и да се ангажират само за обработка на изключения.

В крайна сметка изборът е сведен до едно решение - Enfocus Pitstop Server - едно от най-добрите, базирано на правила, приложения за проверка и корекция на файлове. То се интегрира добре със Switch и има много конфигурации. Настройване на профилите за проверка, които проверяват входящите файлове, списъци с действия, които идентифицират PDF обекти, също така с помощта на приложението Pitstop Pro се осъществява поправка на файлове. Компанията вече е инсталирала и познава приложението.

 

Монтаж на страници

Автоматизирането на процеса по монтаж на страници е била важна част от рационализиране на предпечатната подготовка. Първоначално са били разгледани различни подходи за автоматизиране на монтажа на страници и всичко се свежда до два избора. Дали да се използва PrintVis ERP планиращ модул във връзка с отделно приложение за монтаж на страници или се задвижва като самостоятелен процес? 

При избора на самостоятелно решение, трябва да се избере приложение, което има вградени функции за планиране, за да се увеличи нивото на автоматизация. Тъй като PrintVis включва функцията за планиране и той е бил по-добър вариант, за да се централизира координацията на цялото производство на intellapath, Enfocus избират да използват модула за планиране на ERP, за да помогнат действието на процеса по монтаж на страници.

Както е в случая с интегрирането на различни приложения, използването на модула за планиране на ERP, с приложение за монтаж на страници, добавя едно ниво на сложност, тъй като трябва да се гарантира, че ERP системата изпраща инструкции, които системата за монтаж на страници да разбира. Докато първоначално смятат, че трябва да е лесно, като просто използват JDF, на практика не е било толкова лесно. Всъщност, опитвайки се да намерят самостоятелна система за монтаж на страници, която би поддържала JDF инструкциите от системата MIS, само по себе си е било предизвикателство.

Накрая Enfocus избират Impostrip OnDemand Scalable - приложение за монтаж на страници на Ultimate - и се оказва добър избор. Ultimate работи с разработчиците на ERP системата, за да се гарантира, че инструкциите на JDF, излизащи от PrintVis, изпълняват изискването за неговото приложение, както и нуждите на клиентите. Функциите за автоматизация на Ultimate On Demand действително правят тази задача малко по-лесна, тъй като са проектирани да бъдат много гъвкави с размерите на страниците, както и поддръжка на всички различни изисквания за монтаж на страници в смесена дигитална и офсетова производствена база.

Поради обема на работа, преминаващ през това приспособление, и с оглед към установяване на надежден път за растеж, Enfocus избират Impostrip OnDemand Scalable, който позволява добавянето на допълнителни паралелни процеси за монтаж на страници, от които се нуждаят, за да се поддържат адекватни към изискванията за обем продукция. Освен това откриват, че автоматизираната функционалност на OnDemand Scalable им позволява да разработят, базиран на правила, процес за монтаж на страници, без данните за планиране на ERP, когато е необходим за някои от дигиталните поръчки за печат. След първоначалната инсталация тази функция се подобрява значително, поради въвеждането на Impostrip OnDemand конфигуратор за Enfocus Switch. Това позволява създаването на разнообразие от работни потоци, базирани на Ultimate, независимо дали системата за планиране на ERP е включена.

 

Офсетов и дигитален печат: хибриден подход

Третият печатен въпрос - как да се създаде безпроблемен работен поток, който би улеснил движението на производството между различни офсетови и дигитални печатни платформи, според нуждите да се поддържат изисквания за разходи или време.

Друго приятно откритие за Enfocus е било, че офсетовите и дигиталните операции на intellapath са едни от най-ефективните и добре функциониращи, които някога са виждали. Те се изумяват от броя пластини, които минават през една печатна машина на ден в офсетовия отдел. Възможността редовно да се произвеждат офсетови корици на книги с тираж по-малък от 100 бр. е била много изненадваща.

Въпреки това, използвайки офсет за отпечатването на толкова малки тиражи засяга конкурентоспособността на компанията, удължава времето за преминаване в смесено отпечатване на книги - в офсетов и дигитален печат - и не е най-доброто използване на офсетовото оборудване. Установява се, че основната причина, поради която компанията използва офсетов печат за корици, е, за да постигнете добър цвят на Pantone и правилно намастиляване, за да се постигне качеството, което клиентите изискват.

Компанията има разнообразно дигитално оборудване от HP, Xerox и Océ като част от платформата за дигитално производство. След преглед на всички цветове по Pantone, използвани върху печата на корици за книги през предходната година, Enfocus излизат с мнение, че по-голямата част от тях могат да бъдат обработвани с дигитално оборудване и добра система за управление на цветовете

Тъй като фирмата работи с толкова много изходни платформи, е от решаващо значение да се приложи управление на цветовете в целия производствен процес, за да се гарантира последователност на изходните данни и гъвкавост на производството на различните устройства. Enfocus препоръчват инсталирането на CGS ORIS Press Matcher като цветен сървър. Това гарантира, че всички цветове се обработват от един и същи инструмент за цвят към характеристиките на всяко отделно устройство.

Тогава създават Switch производствени потоци, които успяват да насочат производствените файлове до най-добрата печатна машина за съответната поръчка: въз основа на размера - конфигурация, наличност и време за преместване.

 

Финален етап от внедряването на платформата за автоматизация Enfocus Switch

След завършването на това изключително успешно внедряване, intellapath вече е в перфектна позиция да максимизира своите печалби и да увеличи растежа си чрез разрешаване на проблемите, както и чрез реорганизиране на производствената инфраструктура и разширяване на предлаганите услуги. Тази мислеща за бъдещето компания ще може да поддържа и изискванията на двата пазара, на които оперира, както и да бъде подготвена за бъдещи промени. 

Основните предимства включват:

 • Повишаване на отзивчивостта към клиентите - за клиентите, които са в състояние да интегрират своите вътрешни системи с тези на доставчика на печат, създавайки много по-тясна връзка между предприятието, неговите клиенти и свързаните с тях процеси.
 • Намаляване на производствените разходи за труд и преразпределение на съществуващия персонал за справяне с обработката на изключения, което позволява те да се фокусират върху области на растеж, вместо да извършват повтарящи се, непродуктивни дейности.
 • Скъсяване времето на цикъла и намаляване на отпадъците. Докато една производствена база без режийни разходи вероятно не е практическа на този етап, новият работен поток ще даде на тази компания дълъг път към тази цел.
 • Минимални капиталови разходи. Не само капиталовите разходи ще бъдат сведени до минимум, новата платформата трябва да постигне сравнително бърза (за няколко месеца) възвръщаемост на инвестициите. Това внедряване е разработено да има относително ниско въздействие върху текущото производство и да покаже допълнителните ползи, с напредване на внедряването.

Оптимизирайте своя процес по управление на файлове за печат със софтуерното приложение за автоматизиране на повторяеми действия и интеграция на различни апликации Enfocus Switch!

Най-популярни
Последни