Начало | Блог | Разбиране и управление на проблемите, причиняващи разкъсване на пластините

Блог

Разбиране и управление на проблемите, причиняващи разкъсване на пластините

Разбиране и управление на проблемите, причиняващи разкъсване на пластините

Ефективността и намаляването на изхвърляните отпадъци е един непрекъснат процес и в Kodak забелязват растящия стремеж на своите клиенти да намалят въздействието на накъсването на пластини върху тези показатели. За да помогнат в тази насока, в Кодак създават този материал, който да помогне на клиентите да разберат всички фактори, които оказват влияние върху възможността пластините да не се скъсат и да се представят така, че да задоволят клиентските нужди. За съжаление причината, поради която една пластина се къса на печатната машина, не може да се сведе до един фактор.  Тази статия обаче се фокусира в частност върху алуминия, характеристиките при огъване и поддръжка на машината, които при правилно управление показват значителен спад на накъсването на пластината.

Какво причинява разкъсването на пластините?

Разкъсването на пластините може да бъде причинено от множество фактори, макар в крайна сметка да се дължи на изхабяването на метала, което отслабва конкретни зони на пластината. Това изхабяване причинява нарушаване на алуминиевата повърхност и от там проблем при поставянето на машината. В повечето случаи, изхабяването се появява на местата на огъване на пластината и се дължи на неправилното ѝ поставяне върху печатния цилиндър. Когато има такова неправилно поставяне, върху пластината се оказва огромен натиск, създаден от офсетовия процес. Под това напрежение пластината започва да се огъва и мести върху цилиндъра, което много бързо отслабва мястото, където тя е прегъната, и причинява разкъсване по продължението на прегъването.

Просто казано, ако можете да подобрите начина, по който пластината пасва върху печатния цилиндър, чрез управление на нейните алуминиеви характеристики, размер и дебелина, характеристиките на огъването и поддръжката на машината ще елиминирате факторите, влияещи върху прегънатата област, и значително ще намалите накъсванията.

Влиянието на Алуминия

Характеристики и дефиниция на алуминия

Алуминиевият материал е може би най-важният елемент от производството на литографската пластина. Този материал трябва да е изключително хомогенен и устойчив, за да може да се постигне еднородно производство и цялостно представяне на машината. Уникалните характеристики на алуминия му позволяват да бъде  материал, който е много лек и лесно огъваем, но същевременно с изключителна здравина. Поради специфичните нужди на литографската пластина и необходимостта от непрекъснат производствен процес, всички пластини се произвеждат с най-чистата алуминиева сплав. Тези смеси са специално разработени да осигурят възможно най-висококачественото изделие, за да е сигурно, че всеки път ще бъде постигнат продукт с консистенция за високо ниво на  здравина.

За да са сигурни, че тази консистенция се постига всеки път, в Kodak работят в тясно сътрудничество с доставчиците на алуминий, за да се придържат към стандартен набор от спецификации и отклонения, които трябва да бъдат взети под внимание, преди да се използват в производството на пластини. За да са сигурни от Kodak, че тези стандарти се спазват, доставчиците трябва да предоставят сертификат за качество (C от A) за всяка партида. Също така подлежат на случайни одити на материалите и производствените бази.

Kodak са отдадени на това да предоставят най-високото качество на клиентите си и да произвеждат пластини с високо ниво на консистенция. Всичко това започва с тяхната ангажираност да работят с най-висококачествените сурови материали.

Алуминиеви стандарти, спецификации и отклонения

Четирите основни спецификации, които в Kodak наблюдават при алуминиевите сплави са състав, максимална издръжливост при разтягане, здравина под напрежение и удължаване.

Тези четири компонента са дефинирани, както следва:

Състав: Състава на алуминиевата сплав е процентно съотношение от различни сплави като мед и цинк, които се добавят към чистият алуминий, за да се получат финалните характеристики на сплавта. В момента Kodak стандартизира производството на всички пластини със сплав с високо ниво на здравина от серия 1000 (подобна на 1052). За момента единствено дигиталната пластина Kodak Thermal Gold остава на алуминиева сплав от серия 3103.

Максимална издръжливост при разтягане: Тази спецификация измерва максималното съпротивление на сплавта, преди да се счупи. Този параметър е изключително важен, тъй като следи и документира способността на сплавта да устоява на висок натиск и напрежение.

Здравина под напрежение: Това е напрежението, под което материала е подложен постоянно. Или с други думи е момента, в който металът е под напрежение и губи еластичността си и възможността да се върне към първоначалното си положение.

Процент на удължаване: Този параметър показва процентно разстояние, до което алуминия се разтяга преди да се счупи.

Всички тези спецификации имат допустими отклонения или прозорец, в който доставчиците трябва да се вместят. Ако не се вместят в тези отклонения, продукта се смята за неподходящ и се връща. Границите на тези отклонения са много тесни, с цел да се осигури приемлива консистенция при производството на продукта дори когато се използва материал от различни партиди. Kodak отделя значително време, пари и ресурси, за да оцени влиянието на тези отклонения върху накъсването. Резултата от това е, че клиентите могат да забележат малка промяна при прегъването от единия край на ограничението до другия. Докато огъването се наблюдава и се поддържа правилно, това движение между ограниченията няма да има неблагоприятни ефекти.

Въздействието на алуминия върху ъгъла на огъване

В много случаи, консистенцията на алуминиевите спецификации, не оказва влияние върху характеристиките на цялостното прегъване, макар че при различните партиди варира в допустимите граници и е възможно да се появи малка промяна в ъгъла на огъване. Тази промяна в ограниченията на спецификациите може да се появи при геометричната промяна на сплавта по време на довършителния процес, което може да причини излизане на ъгъла извън спецификациите на огъване на производителя на машината. Неуспехът да се постигнат печатните спецификации при външни тестове води до разкъсвания върху печатната машина. За да се избегне това, се препоръчва клиентите да наблюдават ъгъла на огъване и често да проверяват дали работи оптимално за конкретната алуминиева партида и дали запазва правилните настройки. Ако оператора на машината забележи, че ъгъла е паднал извън машинните спецификации, прегъването трябва да се оптимизира отново до правилните настройки.

Значение на правилния размер пластини

В някои случаи е установено, че клиенти използват пластини извън препоръчания от производителя на машината размер. Това несъотвествие в размера може да бъде пагубно за способността на пластината да приляга правилно на печатния цилиндър, което в множество случаи води до увеличаване на процента на накъсване.

 • Пластината е прекалено малка

Ако пластината е прекалено малка за печатната машина, при нейното прегъване алуминия в щипките може да е по-малко и да доведе до изплъзването на пластината от щипките, водейки до огъване и в крайна сметка до разкъсване.

 • Пластината е прекалено дълга

Ако пластината е прекалено дълга, ще има прекалено много алуминий и след огъването при поставянето в щипките, тя ще излезе отдолу, което ще доведе до повдигането ѝ от печатния цилиндър. Тази повдиганатина ще се мести под напрежението, което оказва машината и ще доведе до прегъване и разкъсване.

Производствените ограничения на Kodak за размера на пластината са плюс-минус един милиметър. При такива граници, ако размера на пластината е неправилно определен, накъсвания върху нея могат да се показват периодично, докато тя се мести от единия към другия край на ограниченията.

Значение на посоката на разрезите

Когато доставчиците на пластини говорят за посока на разрезите, те имат предвид естествената посока на необработения алуминий, а не за грапавата повърхност, на която не се поставя изображение.  Посоката на разрезите на пластината може лесно да бъде проверена само като погледнете гърба ѝ, където суровият алуминий може да се види, показвайки истинската структура на материала. (фиг. 1).

Ако е възможно, всички формати на пластини за ролни машини трябва да бъдат изтегляни по посока разрезите на алуминия (успоредно на движението на вала), което може да заздрави огъването, да предостави по-голямо отклонение на ъгъла на прегъване, стремейки се да намали накъсването. При най-големите формати за ролен печат, широчината на вала е по-голяма, от колкото максималната ширина на производството на пластини и това налага изтегляне обратно посоката на разрезите на алуминия (перпендикулярно на движението на вала). В този случай е жизнено важно ъгъла на прегъване да се наблюдава редовно и оптимизира при необходимост. Ако ъгъла на прегъване отговаря на спецификациите на печатната машина, честотата на разкъсване на пластини, изтегляни обратно посоката на разрезите на алуминия, е доказано, че се намалява драстично.

Фигура 1

 

Влияние на огъването на пластината

Значение на правилното настройване на машината за прегъване

Когато стане въпрос за намаляване накъсването на пластините, трябва да се обърне голямо внимание на системата за тяхното прегъване. Тази незабележима част от оборудването на една печатница не получава вниманието, което заслужава, но изследване показва, че правилното поддържане на машината за прегъване, само по себе си води до намаляване на накъсването на пластините до около 50%.  Много производители на печатни машини предоставят спецификации за ъгъла на прегъване на пластините, които не толерират отклонението от границите. Доказано е многократно, че ако тези спецификации се спазват, представянето на пластината драстично ще се подобри. За да оптимизирате машината за прегъване правилно, препоръчваме да се свържете с ГЕД и да работите заедно с нас, за да постигнете оптимални работни условия, да разберете какво е необходимо да наблюдавате и как да поддържате правилен ъгъл на прегъване. Това ще промени всичко!

Проследяване и поддържане на правилното прегъване на пластината

 • Определяне на спецификациите и границите на огъване

За да разберете нужните спецификации за огъване и ограниченията за всяка част от печатното оборудване, трябва да се обърнете към ГЕД , за да се сдобиете със схема на спецификациите на пластините. Този документ очертава подходящият размер пластини и ъгъла на прегъване, който е необходим за правилното поставяне върху машината. (Фиг. 2)

Фигура 2

 • Влияние на неправилното прегъване

Както е показано на фиг. 2, спецификациите на огъване и границите на много производители на машини са много строги, особено при модели с процепи. При тези модели, ако огъването не се наблюдава и поддържа правилно,  мястото на прегъване може да бъде неправилно при захващането на машината за прегъване или може пластината да бъде неочаквано огъната, когато се поставя, сменяйки ъгъла, което би попречило за правилното отваряне на машината. Това движение или неправилно поставяне на пластината създава нежелана точка на огъване, която ще се премести под натиск, предизвиквайки увеличаване на възможността за разкъсване. При полеви тестове, при 1% над или под рамките на препоръчаните спецификации, показва значително увеличение на възможността за разкъсване. Когато всички огъвания и разстояния между тях са правилни, пластината трябва да застане правилно в отвора. Препоръчително е за всички оператори на машини като метод или процедура, преди поставянето на пластината в отвора на цилиндъра, да го притиснат, за да усетят дали има повдигнати или балончести участъци, които под натиск биха довели до разкъсване на пластината.

 • Ъгъла е прекалено извит

Ако ъгъла на прегъване е прекалено извит (малък градус на ъгъла на огъване) в сравнение с препоръчаните настройки, върху алуминия може да падне по-голямо натоварване, което да доведе до фрактури по повърхността, които от своя страна да доведат до слаби точки в областта на прегъване. Когато са под натиск и са изложени на силата на въртящия се цилиндър, има вероятност тези слаби точки да се късат много по-лесно отколкото при правилно прегънати пластини. В допълнение, когато ъгъла е прекалено извит, пластината няма да пасне правилно в отвора на системата за захващане, което причинява висока точка на цилиндъра (фиг. 3) или нежелано огъване, което да принуди ъгъла да се отвори.

Фигура 3

 • Ъгъла не е достатъчно извит

Ако ъгъла на прегъване е недостатъчно извит (голям градус на ъгъла на огъване)  в сравнение с препоръчаният ъгъл, пластината няма да пасне  правилно в системата за захващане, което може да доведе до издуването ѝ в отвора (фиг. 4). Ако това се случи, пластината ще се издуе в зоната на прегъване и ще предизвика движение и полиране, когато тя е под натиск. Ако пластината е поставена в отвора, въпреки неправилните настройки, върху зоната на огъване ще бъде оказано нежелано прегъване, за да пасне пластината правилно в отвора, което също така може да причини отслабване в зоната и накрая накъсване.

Фигура 4

 

Измерване ъгъла на огъване

За да се гарантира, че всички огъвания се наблюдават за точност, се препоръчва поне веднъж дневно да се измерват всички ъгли на огъване, за да е сигурно, че машината за прегъване и металът са оптимизирани за прикрепване по спецификациите на печатната машина. Насърчаваме клиентите да се свържат с ГЕД, за да получат подходящото измервателно устройство за своята машина.

Запасване разстоянието между огъванията (DOA)

Толкова важно, колкото ъгъла на огъване, е и поддържането на правилно разстояние между прегъванията. Тази критична настройка, която също може да се намери в спецификациите на пластини от всички производители на печатни машини, определя цялостната дължина на пластината. Ако тази настройка е прекалено дълга или прекалено къса, ще засегне тежко способността на пластината да пасне в отвора, причинявайки ненужно напрежение и отслабване.

Разстоянието между извивките е твърде малко

Ако разстоянието между прегъванията е прекалено малко, това ще доведе до неправилно поставяне на пластината в зоната за захващане, причиняващо неправилно прилягане към щипковия механизъм (фиг. 5). Този проблем може да причини нежелано разтягане на пластината, когато е захваната, което ще доведе до напрежение върху зоните за огъване. Заедно със скъсената дистанция около цилиндъра, количеството алуминий, което ще се намери след огъването ще е значително, водейки до евентуално изместване на пластината до дъното на захващащия механизъм. Това ще доведе до повдигането на пластината над повърхността на цилиндъра (фиг. 5), създавайки балон, който на свой ред ще създаде точка на огъване и евентуално накъсване на пластината.

Фигура 5

 

Разстоянието между извивките е твърде дълго

Ако разстоянията между прегъванията е твърде дълго, пластината ще надхвърли подравняването на захващащия механизъм, което ще причини неправилното ѝ попадане в неговия отвор. Този проблем ще причини повдигането на пластината към противоположния край (фиг. 6),  предизвиквайки точка на огъване, която ще доведе до нежелан натиск върху зоната на прегъване, увеличавайки възможността от разкъсване. Когато разстоянието между огъванията е прекалено дълго, количеството алуминий след огъването ще бъде по-малко (фиг. 6). Този проблем може да предизвика неправилно захващане на пластината, което може да доведе до движение и отслабване на пластината.

Фигура 6

 

Проследяване и регулиране на разстоянията между извивките (DOA)

Както  инструменти за измерване ъгъла на прегъване, ГЕД може да предостави на клиентите си и правилните измервателни инструменти за проследяване на разстоянията между прегъванията. Препоръчва се разстоянието между извивките да се измерва поне веднъж дневно, за да се гарантира оптимизиране и поддържане на настройките, препоръчани от производителя на печатната машина.

Наблюдение и запазване на паралелните извивки при пластините

Влияние на усукването на пластината

Ако пластината не е квадратна или машината за прегъване е извън квадрата, тогава финалното огъване на пластината може да не бъде перпендикулярно на краищата на пластината.  Ако това се случи, пластината ще се качи под ъгъл върху цилиндъра, което ще причини неправилно прилягане върху него и напрежение върху огънатите места на пластината, когато е под натиск. Този проблем не само ще доведе до жестоко счупване, но също така и до проблеми с отчитането на поръчката на машината.

Методи за проверка на усукването на пластините

В много случаи доставчиците на машини за прегъване могат да предложат инструмент, който да наблюдава за изкривени пластини. Това измерване е лесно за извършване и се препоръчва да се прави всеки ден, за да се проверява оборудването. За да се проследява този проблем по време на поставянето на пластината, можете просто да направите линия, свързваща двата ѝ края (фиг. 7). Тази линия ще служи за визуален маркер по време на монтажа. Ако двете линии съвпаднат след монтажа значи пластината е квадратна, ако не – оператора на машината ще разбере веднага, че пластината е изкривена и може да се появи проблем с разкъсвания или отчитане на поръчката.

Фигура 7Поддръжка на системата за захващане на пластината

За да захващате пластината правилно всеки път при нейното поставяне, е изключително важно системата за захващане да е правилно поддържана и почиствана. Механизмът е подложен на замърсяване от мастилата, водният разтвор и хартията, което може да затрудни захващането или да причини блокиране, което да доведе до неправилно прилягане на пластината в системата. Заради тези проблеми, тя трябва да се почиства и поддържа редовно, за да се гарантира, че захващането е изправно и работещо.

Последици от неправилното поставяне на пластините

Както бе обсъдено в параграфа за прегъване, правилното монтиране на пластината е от огромно значение за цялостното изпълнение и показва значително намаляване на разкъсванията. За бърза проверка, операторите на машината могат да напипат процепа за пластината, когато тя не е под натиск, за да видят дали е подравнена правилно и дали няма повдигания от двете страни на процепа. Бърз начин за контрол на правилно поставени пластини е да се проверяват след тираж. Ако пластината е полирана в краищата (блестящи зони върху алуминия) близо до процепа, това е признак, че в тези области върху пластината е оказван силен натиск или движение. Ако този проблем не бъде проверен, в бъдеще може да доведе до накъсвания на пластините.  Добър начин да разберете, дали процедурата по поставяне на пластината причинява накъсвания е да проверите интервала, през който се появяват - при всяка смяна или през определено време на деня.

Последици от неправилното настройване на валовете

Както бе обсъдено обстойно в тази статия, един от водещите проблеми за разкъсването е огромният натиск или движение на пластината. Ако мастилените и водните валове са настроени твърде плътно, тогава пластината изпитва голям натиск, който води до движение и отслабване.

Последици от неподходящ размер на уплътнителите за пластини

Ако използваната печатна машина има уплътнител под цилиндъра за пластината, тя трябва да е с размер препоръчан и споменат в спецификациите, предоставени от ГЕД. В случай, че този уплътнител е прекалено къс, тогава пластината може да не прилегне правилно (фиг. 8), причинявайки нежелан натиск и напрежение върху пластината.  Препоръчва се клиентите, използващи уплътнители за пластините, да съобразяват размера, дебелината и начина на монтаж с процедурите и инструкциите.

Фигура 8

 

Списък с контролни точки, свързани с проблема по разкъсването на пластината

В резултат на множеството фактори, които могат да доведат до накъсване на пластината върху печатната машина, е разработен списък с въпроси, които да помогнат да се идентифицира причината за проблема.

Алуминий и пластини:

 • Пластината от нова партида ли е?
 • Изпратете серийния номер и номера на поръчката на ГЕД, за да разберете дали производствените отклонения на пластините са в посочените спецификации.
 • Направете измерване на няколко пластини, за да установите дали са правилният размер за вашата печатна машина.
 • Пластините изтеглят ли се в правилната посока на алуминя?
 • Измервателният уред на пластините пасва ли на печатната машина и на машината за прегъване?
 • Пластината квадратна и гладка ли е?

Огъване:

 • Правилни ли са ъглите на огъване след геометричните промени в довършителния процес?
 • Правилно ли е разстоянието (DOA) между извивките?
 • Прегъвката на пластина квадратна ли е (перпендикулярна на краищата на пластината)?
 • Пластината огъвана ли е повторно за да се коригира проблем?

Печатна машина:

 • Има ли външни материали в процепа, които да възпрепятстват правилното поставяне на пластината? (засъхнало мастило, прах от хартията и т.н.)
 • Изправен ли е механизма за захващане на пластината?
 • Полират ли се краищата на пластината преди да се разкъса?
 • Правилен ли е натиска, който оказват мастилените и водните валове върху пластината?
 • Мастилените и водните валове имат ли правилен твърдомер?
 • Платното поставено ли е правилно?
 • Платното прилепва ли плътно?
 • Има ли елементи по-податливи на късане от други?
 • Използват ли се правилните уплътнители?
 • Дебелината на използвите уплътнители правилната ли е?
 • Уплътнителите за листовете правилният размер ли са?

Препоръки за контрол на процеса

Наблюдение и документиране на честотата на разкъсвания

Изключително важно е да документирате, всяко разкъсване на пластините на печатната машина, за да можете да установите зависимост кога настъпва увеличение в тяхната честота. Щом се накъса пластина, се препоръчва оператора на машината да запише серийния номер, записан нагърба ѝ, както и на коя машина и на коя част от нея се е случило накъсването. Тази информация ще ви помогне да установите тенденции или повтарящи се фактори.

Документиране на сериен номер и номер на поръчка на пластините

Във всички случаи на проследяване на пластината, серийният номер и номерът на поръчката трябва да бъдат записани, за да се идентифицират промени в серийните номера. Тази информация е от решаващо значение, ако възникнат бъдещи проучвания за производството с Kodak.

Документиране на контрола и оптимизацията на машината за прегъване

Поради важността на този процес, се препоръчва клиента ежедневно да следи и документира всички ъгли на огъване, DOA и показанията отчетени при измерване на ъгъла при поставяне на пластината. Тази информация не само ви предоставя възможността бързо и ефективно да правите корекции, за да избегнете разкъсване, но също така ще ви помогне да стесните кръга от възможните причини, които го причиняват.

Документиране на графика и процедурите за поддръжка на печатната машина

Установяването на програма за поддържане на захващащия механизъм на печатната машина може да е много ефективна и да помогне разкъсванията да се сведат до минимум. Също така е важен документ, пазещ информация кога и какво е правено по машината по време на поддръжката. Цялата тази информация позволява бърз анализ при появата на проблем или насочва към проблемните области, които трябва да се решават, преди проблема да се разрасне и да стане много сериозен.

Най-популярни
Последни