Начало | Блог | Новият начин за предпечат на опаковки

Блог

Новият начин за предпечат на опаковки

Новият начин за предпечат на опаковки

Целта на кооперирането им с друг производител на решения за автоматизация на предпечатни процеси – Hybrid Software, е да предоставят продукт, който да улесни живота на предпечатарите, подготвящи проекти за опаковки. На LabelExpo 2013 е представена първата версия на софтуерния пакет PACKZ за работа с PDF файлове. Всички остават очаровани от широките възможности на продукта, неговата бързина на работа и леснота на употреба. Към момента фирмата предлага вече трета версия на PACKZ, а клиентите са около 300 и на всички континенти.

 

Добре дошли в света на PACKZ

Това е един абсолютно нов професионален редактор на файлове за етикети и опаковки. Базиран е изцяло на PDF формата, който днес е стандарт за  обмена на графична информация, както и на проекти за производството на опаковки. Packz предоставя на потребителите широк набор от мощни инструменти за опростяване и улесняване на работния поток в тази индустрия. Интерактивната работа в нативен PDF формат до последния етап на подготовката способства утвърждаването на най-добри практики за печата на опаковки. Продуктът със своята гъвкавост и универсалност позволява коректната подготовка на файлове за всички съществуващи печатни процеси.

 

 

Документи, Активи, CAD

PDF файловете се отварят директно в PACKZ, без междинно преобразуване към някакъв вътрешен формат. Работата в нативен PDF формат намалява значително възможностите за грешки, повишава скоростта на работа и улеснява комуникацията с клиенти и печатници. Като допълнение файловете се визуализират винаги в режим на надпечатване (overprint), а с помощта на интелигентното управление на цвета и при правилно калибриран монитори – и цветово коректно. Интуитивният потребителски интерфейс предлага многоезично работно пространство в което потребителите могат свободно да дефинират бързи клавиши, панели и бутони за най-често използваните от тях функции за предпечат на проектите. Също така е възможно и отварянето на CAD файлове с чертежи на щанци за прецизно позициониране на дизайна по режещите елементи. Софтуерът предоставя пълно управление на слоевете в PDF файловете – добавяне, премахване, сортиране и обединение за точен преглед на проекта и бърз, лесен достъп до обекти, групи, маски, пътища и прозрачни елементи.

При отваряне на файл, Packz анализира неговата структура и генерира дърво на обектите. Това в комбинация с усъвършенствания инструмент за селектиране повишават производителността и удобността на пакета за работа. Цветоотделки също могат да бъдат премахвани и добавяни от вградените PANTONE библиотеки. Възможно е и създаване и модифициране на потребителски библиотеки, както и тяхното управление – локално за потребителя или централно за работна група. Настройките на реда на нанасяне на цветовете и тяхната индивидуална непрозрачност рефлектират върху точността на цветово управляваната визуализация на файла. С Packz e възможно конвертиране на спот цветове в CMYK, преоцветяване на обекти от спот в спот цвят, обединяване на дублирани цветоотделки и дефиниране на метода за печат и типа на цветоотделката. Преглед на използваните в проекта шрифтове е наличен, а също така и дали те са напълно или частично вградени в PDF документа.

Вградените във файла изображения се показват в списък заедно с техните характеристики като резолюция, цветово пространство и размери. Поддържаните файлови формати PSD, TIFF, EPS и JPEG, съдържащи CMYK, Spot, RGB или Greyscale информация, могат да бъдат добавени или заменяни в съдържанието на PDF документа. Софтуерът автоматично разпознава маски, цветови канали и канали с прозрачност в изображенията и ги присъединява към съответните цветоотделки на файла, като една от най-значимите функции на Packz е възможността за преоцветяване на каналите в тях. Имената на файловете, вградени в PDF проекта се запазват като връзки, както и техните външни препратки така, че да е възможно обработката им с външен редактор на определен етап и обновяване на финалната версия за печат. Не на последно място, софтуерът има възможност и да експортира всички вградени в документа изображения и маски в PSD формат.

С помощта на Packz могат да бъдат добавяни баркодове към съществуващи PDF файлове по форматите EAN8, EAN13, 3of9, QR, UTF-14, DataMatrix и много други. Една от най-силните черти на софтуера е неговата възможност да разпознава вградени баркодове в PDF от поддържаните формати и техните характеристики, като предоставя възможност за тяхното редактиране така, че да съответстват на желания продукт или технология за печат.

Packz показва и това, дали има зададени предварително от софтуера за дизайн и предпечат параметри за последваща растеризация на файловете при RIP. Ако такава информация е налична, Packz позволява нейното премахване или редактиране, а ако информацията отсъства, тя може да бъде добавена. Поддържат се имената на алгоритмите за растеризиране на почти всички производители на RIP системи, както и форма на точката, линиатура и ъгли. А най-важното е, че е възможно тези параметри да бъдат задавани за всеки обект в PDF файла по отделно.

 

Редактиране, Текст, Обекти, Прозрачности

Packz разполага с интелигентен алгоритъм за обединяване на символи от PDF файла в текстови карета и разпознаване на данни, организирани като таблична информация в дизайните на опаковките (напр. хранителни съставки). С помощта на надеждните инструменти за манипулиране на вградените в документа шрифтове и тези от системата и тяхното интегриране във файла, значително се улеснява редактирането на текст, търсене и заместване на символи, думи и фрази. Текстовите карета могат да бъдат преоразмерявани, а текстът да бъде размножен в документа запазвайки неговия стил. Софтуерът няма ограничения за използвания език или специални символи. Разбира се, и без никакъв проблем текстове в използвания документ могат да бъдат векторизирани.

Инструментите за създаване на обекти Draw Tool и Create Shape осигуряват широк набор от възможности за рисуване на свободни форми, правоъгълници, елипсоиди, полигони и звездообразни обекти. Edit Path инструментът способства за добавяне и модифициране на различни пътища и маски. Оригиналните възможности за намиране на пътища позволява тяхното обединяване от различни обекти, разделяне и т.н. Това ускорява процесите като създаване на цветоотдели за избирателно лакиране, преге, щанци или брайлово писмо. Прозрачности и ефекти, приложени към обекти или цели групи, могат да бъдат добавяни или редактирани. Маски и пътища също могат да бъдат добавяни, изтривани или модифицирани. Packz разполага и с възможност за премахване на прозрачностите във файла (флатване), правейки го по този начин съвместим с по-стари версии на RIP-ове. Вградена е и способността за опростяване на части от дизайна чрез тяхното висококачествено растеризиране. Естествено, целият PDF файл може да бъде експортиран и като изображение, което позволява използването му в други приложения.

 

Раздуване и Застъпване (трапинг)

Трапингът е процес на създаване на малки презастъпвания между съседни обекти с различаващи се цветове с цел избягване на проблемите с неточния пасер при печатните машини. Packz разполага с интелигентен алгоритъм за това, който може да работи в бърз, интерактивен и автоматичен режим. Може да бъде прилаган както към целия файл, така и само върху селектирани обекти, използвайки еднаква технология. Това повишава качеството, приложимостта и предвидимостта на процесите. Приложението автоматично открива областите в дизайна, където може да бъде приложен трапинг и ги визуализира. Потребителят може свободно да раздува обекти и променя параметрите им. Областите от файла с идентични характеристики могат да бъдат третирани като един елемент или като отделни елементи за трапинг. Всички генерирани обекти в следствие от трапинга се запазват в база данни и подредени в нов слой на документа, което улеснява по-нататъшната работа с тях.

Осигуряване на качеството

Packz разполага с надежни средства за осигуряване на качеството на подготвения за печат PDF файл. Те проследяват всички промени извършени с файла, записват ги инкрементално към историята му и при желание могат да бъдат визуализирани. Това става възможно не без помощта на съвременните хардуерни платформи. Чрез 64-битови изчисления и използването на многозадачност и многонишковост на процесите, Packz успява безпроблемно да се справи и с извънредно сложните дизайни. Потребителят вижда цялото съдържание на документа в неговата истинска резолюция. Липсата на ограничение при увеличение на изгледа (зуум) позволява редактиране и на най-дребните обекти. Визуализацията е възможна в пълноцветен режим, режим само на контури или режим на пластина (клише). Конфигурируемите клавишни комбинации позволяват бързо превключване между тях. Инструментът денситометър предоставя и акуратно измерване на цвета за установяване на тоталното намастиляване, като работи с CMYK, Spot, RGB, Grey и Lab цветове. Функцията търсене и селектиране асистира за намирането на обекти по зададени характеристики, напр. дебелина на линия, наличие на маска, име на шрифт, големина на обект и др.

 

Живи обекти

Иновативната технология на Packz „живи обекти“ позволява създаването на активни информационни панели, динамични марки и отворен дизайн. Чрез нея потребителите могат да разполагат във файла променливи обекти, които се свързват с определени части от съдържанието му. Например, по такъв начин могат да се добавят марки за пасер, които автоматично се позиционират или променят, когато са внесени корекции в дизайна, тъй като те зависят от съдържанието на PDF документа или отделни негови характеристики. За напреднали потребители тази технология предоставя възможности за връзка на Packz софтуера с външни бази данни или източници на информация.

Монтажи

Packz разполага и с възможности за създаване на монтажи от предварително подготвени за печат единични PDF файлове. Едната от тях е монтаж чрез размножаване на един или няколко файла на етикети и гъвкави опаковки така, че максимално да се оползотвори пространството на медията – пластина или клише. При размножаването е възможно и задаване на отместване между пистите за оптимизация на ролния печат, както и създаването на монтажи за т.нар. безкраен печат. Другата функционалност включва импортиране на чертеж на щанца от CAD софтуер и позиционирането на отделните дизайни по този чертеж. Възможно е и задаване на области от дизайните, където се позволява припокриване с елементи от съседния дизайн, когато в щанцата има единични ножове. Задоволена е и необходимостта от създаване на двустранни монтажи (лице-гръб) с възможност за позициониране на различни файлове от различните страни на монтажа.

Най-популярни
Последни