Начало | Блог | Митът за B2

Блог

Митът за B2

Митът за B2

Типично за офсетовата литография схващане е, че печатането върху по-големи листове намалява производствените разходи. Тази зависимост обаче невинаги е валидна по отношение на дигиталните продукти.  

 

Печатарството е бизнес, който се подчинява на правилата на производството. Производствените разходи винаги са важни, но същото важи и за качеството на работа и времето, което отнема един производствен цикъл. Една критична оценка за оптимизиране на операциите по производството е добре винаги да задава въпроса: “Как да се създаде продукт на възможно най-ниската цена и с възможно най-високото качество за възможно най-кратко време?” На пръв поглед, дигиталните печатни машини формат B2 изглеждат като ефикасна алтернатива на половин-форматните листови печатни машини. При това изглежда, че те помагат на доставчиците на печатни услуги да контролират разходите. Необходимо е обаче едно по-близко вглеждане в нуждите, налагани от самите печатни продукти, изискванията за довършителни работи, труд и разходи за материали. Важно е да се постигне истинско разбиране както за стойността, така и за риска при използване на формата за дигитални печатни машини B2.

 

По-широкото е по-продуктивно. Нали?

Лесно е да се предположи, че печатането на по-големи листове намалява разходите за производство. Това е типично за офсетовата литография: времето за изпълнение и свързаните разходи трябва да се амортизират по отношение на общото производствено време. Тъй като размерите на листовете за офсетовите печатни машини са ограничени от обиколката на цилиндрите и на съответния размер на пластината, използването на по-широк размер винаги е било начин за подобряване на ефективността, позволяващ например монтаж с две или четири страници. По логиката на офсетовия печат е нормално да заключим, че производството на дигиталните продукти, отпечатани на по-широки печатни листове, в крайна сметка струва по-малко и е по-ефикасна алтернатива на офсета за краткосрочни дейности с малък тираж. Използването на печатни машини формат B2 за печат върху размер на листовете, започващ от 20 x 28 in. / 500 x 700 mm, се основава на това предположение. 

Но дигиталните печатни машини работят с различни мащаби от офсетовите. 

Съотношението между размера на цилиндъра и размера на изображението е фундаментално различно, като ширината на листовете е само един фактор в комплексния процес на производството. Голям брой продукти, които по принцип се отпечатват на дигитални печатни машини B2, представляват монтаж на множество елементи със сравнително малък формат - например брошура в размер A4 или пощенски пликове. Използването на по-широки листове за този тип работа съответно изисква повече следпечатна обработка в сравнение с по-малките листове, като повишава труда, отпадъчния продукт и възможностите за грешки. 

Всъщност, отпечатването на по-дълги листове (в сравнение с по-широки) може изцяло да промени динамиката на производството. Някои дигитални печатни машини формат B3+ могат да печатат на листове 14 x 39 in. / 356 x 1,000 mm. Този тесен и по-дълъг размер на листа позволява: 

  • Нови продукти с по-голям формат да бъдат пренасочени към дигитален печат с по-малък тираж, където могат да бъдат произведени, така че да пасват на размерите във високоефикасен работен поток. Това включва и различни видове брошури, папки с вътрешни джобове, хартиени обложки на книги, надписи в търговията на дребно и промоционални материали. 
  • По-ефикасно производство на по-малки поръчки, които се отпечатват в близък до финалния размер, изискващи по-малко обработка и по-малко отрязъци за завършването им, и произвеждащи по-малко отпадъчен материал.

Освен това е важно да се осъзнае, че с увеличаване ширината на листовете се увеличава и вероятността за поява на дефекти на печатния лист или на някой компонент от машината, като се повишава коефициентът на отпадъчния продукт и разходите за замяна на части като офсетови цилиндри с платно, които са по-скъпи за печатни машини формат B2, отколкото за такива с формат B3+. 

Разходите за брак също са по-високи с B2 в сравнение с печатните машини формат B3+, дори когато степента на дефекти остава постоянна, просто защото има два пъти повече печатни изображения на всеки дефектен печатен лист. Когато става въпрос за оценка на  разходите в дигиталния печат, истинският въпрос е колко бързо един конкретен продукт може да бъде произведен с възможно най-ниския общ разход, включително труд, капиталови разходи, разход за енергия, субстрат и довършителни работи. Един бърз поглед върху няколко продукта, които често се отпечатват на машини формат B2, разкрива, че те може да не са най-ефективните откъм разходи платформи за производство.

 

B2 е идеален за широкоформатни брошури. Наистина ли?

Широкоформатните дипляни изглеждат като естествен избор за печатните машини B2. За продукти като 6-панелни брошури обаче, отпечатването на листове B2 води до много отпадъчен продукт при обрязване. Форматът B3+ за листове 14 x 26 in. / 356 x 600 mm драстично намалява отпадъка за този тип продукт.

Format B2 - Table2Дължината на листа от един метър, възможна при някои печатни машини формат B3+, също разширява обхвата на широкоформатните продукти, които може да се произведат на машината така, че да включват 8-панелни разгъвки за брошури, обложки за книги с големи размери и панорамни продукти, всички от които надхвърлят ограниченията за размери на печатните листове при машини формат B2.

Format b2- Table3

Печатните машини B2 могат да правят плакати. Или не?

Едно от приложенията, представяно като идеално за дигиталните машини размер B2, са плакатите. Един близък поглед върху числата разкрива, че това е подвеждащо. С финален размер от 27 x 40 in. / 686 x 1016 mm, стандартните плакати за филми са твърде големи да бъдат произведени на печатна машина формат B2. Дори обикновени плакати, които по принцип са в размер 24 x 36 in. / 610 x 914 mm, са твърде големи за машини формат B2. Единственият вид плакати, които наистина са подходящи за машина B2, са тези със среден и малък формат, които представляват само малка част от пазара. Освен плакатите, има и много други приложения, при които форматът B2 просто е твърде малък. Брошурите с разгъвка от 8 страници, споменати по-горе, и сгъваемите кутии среден и голям размер не могат да бъдат направени на печатна машина формат B2.

 

Печатни коли… дали?

Печатните машини формат B2 също така са често използвани в печата на книги. За много от книгите със стандартни размери на обрязания формат могат да се направят 8-странични коли и - какъвто е и стандартът в офсетовия работен поток - да излязат от печатна машина формат B2 готови за сгъване, набор, обрязване и подвързване. Като просто една по-малка версия на традиционните захранвани с листове печатни машини, машините формат B2 може да изглеждат като по-ефективен начин за производство по поръчка и за по-кратки периоди на работа. Но печатните машини формат B3+ с възможности за дълги листове всъщност могат да променят парадигмата на печата на книги по начин, който подпомага както доставчиците на печатни услуги, така и издателите.

                                                          За печат на брошура от 16 страници, размер 8.5 x 11 in./ A4, на лист B2+:

Format B2 - Table 3


Format B2 - Table4

Представете си производителността и подобренията в разходите за блокове за книги, които излизат от печатната машина готови за довършителни работи. Печатна машина формат B3+ прави възможен този оптимизиран работен поток, елиминирайки няколко довършителни операции, свързани с колите: няма нужда от сгъването и събирането им, което спестява труд и намалява отпадъчния материал. 

Освен това, няма нужда да се чака всички коли да бъдат отпечатани, преди да започнат финалните довършителни работи по книгата. Способността да се произвеждат индивидуални блокове за книги на печатни машини формат B3+ означава по-бърз цикъл на производство до първия завършен продукт. Означава също, че брошурите с нестандартен брой страници могат да се произвеждат ефикасно, без да създават голям отпадък при обрязване и без добавяне на празни страници. 

 

B2 е подходящ за моето оборудване за офсетни довършителни работи. Това добре ли е?

Форматът B2 е познат за много търговски магазини за печат с офсетови печатни машини, които може вече да имат оборудване за довършителни работи и подвързване, съвместимо с продукт формат B2. Въвеждането на големи обеми на краткосрочна дигитална работа в малък тираж обаче може да не е толкова просто, колкото изглежда, и може да наруши съществуващите операции.

Традиционното оборудване за довършителни работи, което не е проектирано за работа с дигитални печатни повърхности, може също да доведе до по-високи нива на бракувания материал при дигиталния продукт.

Оптимизирането на цялостната ефективност може да се постигне най-добре със специална дигитална система за довършителни работи. Всъщност компаниите, които се занимават с довършителни работи, неуморно напомнят за необходимостта от специализирани дигитални довършителни работи. Ако погледнем по-отблизо, по-голямата част от оборудването за довършителни работи, което те препоръчват, е размер А, както е показано по-долу, което изисква листовете размер B2 да се обрязват, преди да се използват с най-популярното оборудване за довършителни работи.

Format B2 - Table5


Още някои скрити разходи в производството формат B2Специализираното оборудване размер B2 за довършителни работи съществува, но за много продукти допълнителното обработване, което е нужно, означава повече труд, време и отпадъчен продукт.

ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРУДА

Намаляването на обработката, необходима от началото до края, е важен елемент в контрола на производствените разходи. По-голямото количество обработка на отпечатания материал означава чисто и просто по-високи разходи за отпадъчен продукт и потенциален брак. То води и до по-високи разходи за труд, които неминуемо са необходими при листовете B2, в сравнение с листове в по-малки формати. Много доставчици на печатни услуги добавят допълнителни 10% към сметките си, за да покрият труда, свързан с обработването на листовете формат B2. По-малките печатни машини формат B3+ позволяват по-големи обеми и минимални довършителни работи за много приложения, които значително повишават ефективността на труда. Най-новите модели печатни машини също предлагат допълнителното предимство един-единствен оператор да управлява множество печатни машини.

РАЗХОДИ ЗА ХАРТИЯ

B2 е размер, който води до по-високи разходи за хартия - често 10% и повече, тъй като 20 x 28 in не пасва достатъчно ефективно на повечето популярни размери листове преди довършителните работи.

Format B2 - Table6


 

С изключение на няколко избрани продукта, например малки плакати, листовете B2 по принцип генерират повече отпадъчен продукт от листове размер A4, които от външната си страна са по-близки до финалния размер. Освен това, все по-популярните картони и специални печатни медии често не могат да се намерят в размер B2. За да се постигне конкурентност в съвременната среда, в която захранването с хартия е водещ фактор, гъвкавостта е ключова.

Когато става въпрос за обработване на хартия, броят на чекмеджетата за хартия и възможностите за захранване по принцип са ограничени при машините формат B2, което намалява времето на непрекъсната работа и производителността. Комбинацията от разход за хартия, излишен отпадъчен продукт при обрязване, проблеми с наличността и времето за престой поставя формата B2 в неблагоприятно положение в сравнение с печатните машини формат B3+, които могат да използват необичайно широк спектър от стандартни комерсиални печатни медии и да предлагат сложни опции за обработване на хартията.

НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА РАБОТАТА

Времето на непрекъсната работа на машините е водещо в конкурентната среда на производството. Ако една печатна дигитална машина B2 спре да работи, цялото производство спира. За разлика от това, няколко броя от по-малките машини формат B3+ може да се управляват от един-единствен оператор. Това позволява да се разпредели капацитетът на инвестицията на обозрими части и да се подсигурят машини като резервен вариант, необходим за увеличаване на времето на непрекъсната работа. По този начин се постига по-ефективна употреба на ресурсите от гледна точка на разходи.

 

B2: рискът заслужава ли си наградата?

Независимо за кой доставчик на печатни услуги става въпрос, решението как да оптимизира операциите е сложно. Когато се запитаме коя платформа за дигитален печат дава най-добрия отговор на основния въпрос: “Как да произведа продукт на възможно най-ниската цена и с възможно най-високото качество за възможно най-кратко време?”, е важно да се помисли за следното:

  • Възможности за приложение: Коя печатна машина ще ви позволи да печатате най-голямо портфолио от продукти най-ефективно? Или колко различни възможности за печатни продукти можете да произведете на максимално ниски разходи и максимално бързо?
  • Изисквания за довършителни работи: Трябва ли да надградите вече налично оборудване, или ви трябва да насочите капитал към инвестиция и в довършителни работи, и в печат? Какви са разходите за печат на по-големи листове в сравнение с по-малки, които са по-близки до финалния размер?
  • Ефективност на труда: Как може една нова листова дигитална печатна система да ви помогне за по-ефективен труд в печатницата?

Изисквания за обем: Какъв капацитет ви е нужен? Ще имате ли достатъчно голям обем да оползотворите изцяло капацитета на печатната машина формат B2? Или има повече смисъл да подсигурите както успеха на инвестицията си, така и възвръщаемостта ѝ?

Няма съмнение, че дигиталните печатни машини B2 печатат повече страници на час, в сравнение с по-малоформатните B3+. Но те изискват и значително по-висока капиталова инвестиция; нужни са доста поръчки, за да се уплътни докрай капацитетът на машината формат B2 и да се достигне търсената възвръщаемост. За разлика от това, дигиталните машини B3+ позволяват да се добави капацитет спрямо необходимостта на бизнеса, което намалява риска, свързан с достигането на целевата възвръщаемост.

Печатните машини B2 са много добри за малък набор от нишови продукти, като например плакати в малък формат, но по-голямата част от основните търговски поръчки форматът B2 представлява голям риск за малка печалба. Една печатна машина формат B3+ с възможност за дълги листове и значителни опции за обработване на хартията е разумен избор, който предлага оптимизиран работен поток за повече типове продукти, както и потенциал за подобрение на нетния резултат и способност за развитие на бизнеса чрез предлагане на нови продукти. 

Подробна информация за дигиталните печатни машини, които можете да поръчате от ГЕД, разгледайте на продуктовата ни страница.

 

Най-популярни
Последни