Начало | Блог | Каква е разликата между печат с променливи данни и персонализация

Блог

Каква е разликата между печат с променливи данни и персонализация

Каква е разликата между печат с променливи данни и персонализация

В полиграфията често се използват термини като променливи данни, вариации и персонализация, като им се придава един и същи смисъл. Реално обаче различните термини имат различно значение, и ще ви представим защо това е така в следващите редове.

При печата с променливи данни промяната обикновено се налага от:

 • производствени и логистични причини (номерация за проследяване на продукцията, баркодове за идентификация на опаковки);
 • маркетингови кампании и игри (уникални номера за лотарии, уникални комбинации от текстове за игри).

Вариациите или версиите представляват частична промяна на целия дизайн, запазвайки основната визия. По този начин се създават версии на един и същи дизайн. Това може да бъде използвано при:

 • маркетингова концепция (създаване на идентичен дизайн за гама от продукти с променлив елемент или цвят за всеки отделен продукт);
 • маркетингова кампания (отпечатване на предварително дефинирана група от елементи, които трябва да се съберат чрез потребление на продукта).

Основната идея на тези два вида работа с променящи се данни е, че промяната се определя от страна на производителя или собственика на дадена марка. Тя не зависи от профила на отделния потребител и няма значение до кого ще стигне конкретната промяна.

Персонализацията от своя страна може да използва променливи данни или вариации, но тяхното отпечатване се налага от предварително наличния профил на всеки клиент или група от хора. Персонализацията изисква:

 • наличието на база данни с хора и техни лични профили или цялостни профили на групи от хора;
 • логистика или стратегия как конкретна персонализация да стигне до определен човек или група от хора.

Персонализацията може да използва както променливи данни, така и вариации. Примери за персонализация са стандартна, нестандартна и хибридна.

Стандартната персонализация обикновено се прави с текст и е продиктувана от данни, които имаме за всеки отделен човек:

 • име и адрес (отпечатване на името и адреса на получателя върху пощенски пликове);
 • персонализирано писмо (отпечатване на стандартен текст с променливи думи, например името на получателя).

 

Нестандартната персонализация се прави отново на база профил на човек или група от хора. В този случай информацията може да бъде както демографска, така и потребителска.

Демографската персонализация представлява промяна на съдържанието на база демографска информация за потребителя – пол, години и др. Примери за демографката персонализация:

 • Създаване на идентичен дизайн на база вариация, който се променя в червено за дамите и в синьо за господата.
 • Създаване на идентичен дизайн за брошура с промоции на база вариация, като продуктите във всяка брошура се променят в зависимост от възрастта на получателя. В този случай променливата информация е както текст, така и изображения на продуктите.
 • Интересна идея за демографска персонализация е изпращането на предложение за закупуване на нов автомобил, в зависимост от доходите на потребителя. На тези с по-висок доход може да се изпрати изображение на луксозна кола, а на тези с по-нисък – кола от потребителския сегмент.

Потребителската персонализация представлява персонализация на съдържанието на база информация за потребителските навици. Примери:

 • Дизайн на еднотипна брошура с промоции, при която нивото на отстъпка се променя в зависимост от лоялността на клиента.
 • Създаване на персонализирана брошура с предложения за екскурзии, които са създадени на база предишни пътувания и идентифицирани интереси на потребителя.

В този сегмент възможностите за персонализация са изключително много и като цяло са ограничени само от въображението на маркетолозите и тяхната възможност да поддържат актуална база данни.

Съществуват и хибридни решения, които са насочени предимно към групи от хора. По същество те са вариации, но имат елемент на персонализация, защото вариацията се определя от някаква характеристика на групата. Пример е отпечатването на промоции на верига магазини в национален вестник, като се персонализират адресите с локациите на магазините, в зависимост от региона, в който ще се получават вестниците. Във вестниците от Варна се показват магазините във Варна, а в тези от София - магазините от София.

Променливите дании, вариациите и персонализацията могат да донесат голяма възвращаемост за печатната и рекламната индустрии, както и допълнителна стойност за клиентите. Те са мощен инструмент за маркетолозите и бизнеса и е важно да бъдат използвани правилно, предвид това да бъдат максимално ефективни.

Най-популярни
Последни