Начало | Блог | Как да спестим средства от разхода на хартия и мастило

Блог

Как да спестим средства от разхода на хартия и мастило

Как да спестим средства от разхода на хартия и мастило

Един от основните начини за това е намаляване на вложените средства в материали и консумативи. Kodak, от своя страна, като фирмата с най-голямо портфолио от продукти за полиграфията, не може да остане безучастна към нуждите на клиентите и партньорите си. В разработката на своите софтуерни решения компанията се ръководи от принципите на стандартизация, автоматизация и интеграция на работния поток, които да съкратят сроковете за изготвяне на продукцията и да повишат печалбата на печатницата. Въпреки че печатът на опаковки не е толкова силно засегнат от актуалните тенденции в полиграфията, Kodak акцентира върху следните софтуери за този сегмент – Kodak Spotless Printing Solution, Kodak Ink Optimizing Solution, Kodak Pandora Step-and-Repeat Software.

 
Технологията за печат Kodak Spotless Printing Solution позволява самостоятелните (спот) цветове да се възпроизвеждат с комбинация от базови мастила, а не чрез специално подготвени мастила. С избор от 4-, 5-, 6- или 7-цветни комбинации, Spotless технологията разширява цветовия диапазон в рамките на един гъвкав и разшираем (мащабируем) работен поток. Четирицветната Spotless технология използва CMYK процес, за да симулира специалните цветове, които са постижими в CMYK пространството, отчитайки цветовъзпроизвеждането (профила) на печатната машина. Пет-, шест- и седем- цветната Spotless технология използва разширена база от мастила, за да се достигне изграждане на цветове, непостижими чрез CMYK пространството. 

Kodak Spotless Технология 
Фиг.1 Приблизителни данни на постижимостта за възпроизвеждане на PANTONE Solid Coated цветове на конкретна печатна машина с използването на Kodak Spotless технология
    
 С използването на Spotless технологията сходни поръчки, които изискват различни спот цветове, могат да бъдат отпечатани с помощта на комбинирани монтажи, докато поръчки с много спот цветове може да се изработват, без да са нужни няколко преминавания през печатната машина. Поръчки със спот цветове, които попадат в избраната базова комбинация на Spotless, могат да се печатат една след друга, без да е нужна смяна на мастила и миене на машината. Така чрез Spotless софтуера печатарите могат да намалят престоя на машините си и да увеличат ефективността на производството, а дизайнерите и потребителите на печатна продукция могат да задават по-голямо разнообразие от цветове за подобряване на творческите си проекти. Със Spotless технологията печатниците могат да отговорят на нуждите на своите клиенти по-ефективно, да реагират по-бързо и да повишат рентабилността си.
 
     Защо да използваме технологията за печат Spotless?
   - постоянство на цвета и плавни преходи през целия тираж
   - подобряване цвета на векторни и растерни изображения
   - повишаване на продуктивността (може да се обработват повече задания за единица време в предпечатa)
   - автоматизиране на производството
   - възможности за увеличаване на пазарния дял
     
     Kodak Spotless Flexographic Solution е интуитивно, лесно за използване решение за заместване на спот цветовете с точни рецепти за CMYK печат, специално предназначено за флексо печата. То е изключително подходящо да се прилага със системата Kodak Flexcel NX за изготвяне на дигитални флексо клишета, които дават възможност за по-голяма стабилност, по-висока плътност при печат и по-голям цветови обхват в сравнение с традиционните дигитални флексо пластини. Заедно те са мощно решение, което води до намаляване на производствените разходи и повишаване на ефективността, без това да окаже влияние на качеството на крайния продукт, което вече може да се конкурира с това на дълбокия печат.
 
     Специално насочен към изготвянето на опаковки, софтуерът Spotless характеризира конкретни условия за печат, включително спецификата на възпроизвеждане на ниските проценти, дори и при машини с голяма ширина на печат. След това се генерират рецептите за точно заместване на спот цветовете. По-големият цветови обхват означава, че заданията могат да бъдат отпечатани с по-малко цветове. Често позволяват няколко дизайна да бъдат отпечатани комбинирано, предоставяйки по-голяма гъвкавост и намалявайки времето за подготовка.
 
     С решението на Kodak Spotless Flexographic може да се изграждат и управляват различни рецепти за спот цветовете (recipes) в различни условия за печат, които да отговарят на високите изисквания на клиентите: 
   - определяне и характеризиране на условия за печат с конкретно мастило, печатни машини и материал
   - изграждане на рецепти за създаване на спот цветове от стандартните цветови или клиентски библиотеки
   - задаване на собствени граници за deltaE от целта
   - експортиране на рецепти директно в Kodak Prinergy Workflow или използването им по-нататък в креативния процес (напр. В Adobe Creative Suite)
   - лесен за използване поради интуитивен потребителски интерфейс. С цветове „на светофар” се оказва предвидената точност на цвета. Печатна проба потвърждава акуратността на рецептата.
 
     Системата Kodak Spotless Flexographic Solution може да експортира собствените си рецепти в най-различни формати. За максимална производителност е възможна интеграция със системата за работен поток Kodak Prinergy.

     Kodak Ink Optimizing Solution е софтуерно решение, опция за Kodak ColorFlow Pro, което позволява създаването на CMYK ICC DeviceLink профили с високо ниво на GCR (заместване на сивата компонента), с цел постигане на стабилен печат и намаляване на използваното количество мастило в печатниците. Оптимизирането на разхода на мастило се постига чрез сложни интелигентни изчисления за преобразуване на композитните цветове и намаляване на сумарното количество мастило C,M,Y без или с незабележимо влошаване на възприятието на цветните изображения или остротата на текста и векторните обекти. Редуцирането на разхода на мастило варира в зависимост от цветността и цветовите комбинации в едно задание, но стойности до 25% са напълно реални. Разбира се, с увеличаване степента на заместване на CMY комбинациите с K, разликата с оригинала става все по-забележима. Затова настройките са въпрос на определен компромис, който трябва да се направи.
 
     В основата на Ink Optimizing решението е ICC DeviceLink цветови профил, който прилага алгоритми за преобразуване на цветовете в CMYK пространството. Профилът измерва съотношенията на CMYK компонентите, след това ги превръща в понижена мастилена смес, която да създава същото зрително възприятие след отпечатване. Профилът за разхода на мастило запазва чисти първичните и вторичните цветове, с което се осигурява рязко и отчетливо възпроизвеждане на черен текст, векторна графика и други елементи с чист цвят. Профилът също ограничава и сумарното намастиляване на единица площ (TAC) за допълнителен контрол на разхода на мастило.

     С изграждането на изображения с повече K (черно), вместо CMY мастила (циан + магента + жълто), Ink Optimizing софтуерът подобрява стабилността на възпроизвеждане на цветовете в средните тонове на изображенията. Това води до намаляване времето за подготовка на печатната машина и броя на макулатурите, а също и увеличава повторяемостта при ретираж на поръчки и повишава качеството на изображението. Разходът на използваното мастило прави целия печатен процес по-сух, осигурявайки по-чист печат, по-слабо (намалено) разтягане на хартията и постигане на по-висока скорост при печат.
 
Преди прилагане на Ink Optimizing решението
След прилагане на Ink Optimizing решението
 
Фиг.2. Разлагане на CMYK изображение по канали преди и след прилагане на Ink Optimizing Solution

     За по-голяма гъвкавост и значително спестяване на време Kodak ColorFlow Pro + Ink Optimizing софтуерът могат да се интегрират с Prinergy системата. Работният процес е напълно автоматизиран, без необходимост от допълнителен софтуер. Оптимизацията на мастило (Ink optimization) може да бъде прилагана на входа или изхода на RIP-а с цел по-голяма гъвкавост, дори съществува възможност за промени в последния момент. В допълнение, Ink Optimization Solution може да се прилага за изображения, графики или в комбинация. ICC DeviceLink профилите, с оптимизирано използване на мастило, могат лесно да бъдат прилагани и с други работни потоци, които поддържат ICC-съвместими DeviceLink профили.

     Софтуерът Kodak Pandora е инструмент за създаване на монтажи чрез размножаване на файл или чрез използване на чертеж на щанца. Ориентирана изцяло към изготвянето на опаковки, тази програма има за цел да повиши ефективността при подготовката на печата, като минимизира времето за изработка, вложения труд и използваните материали. Базирана изцяло на отворени стандарти като JDF и PDF, тя може да работи както самостоятелно, така и в интеграция със системите за работен поток на Kodak и други производители.

     Pandora автоматизира създаването на монтажи за печат на опаковки, като прилепя по специални алгоритми дизайна на файла към чертежа на щанцата, автоматично генерира път с отстъп на база информацията в щанцата и автоматично разрешава проблемните припокривания на наддаванията. Освен това програмата предоставя разширени възможности при размножаване на единични файлове с цел точни настройки, бърз преглед на резултата и намаляване възможността за грешки. 

     
Фиг.3. Работен прозорец на Pandora Step-and-Repeat Software
 
     С Pandora могат безпроблемно да се изготвят и монтажи за безкраен печат, като е възможно задаването на желано отместване между различните писти с цел по-равномерно намастиляване. Така отпада необходимостта от поставяне в монтажа на допълнителни печатащи елементи, които да обират мастилото и по този начин да намалят неговата консумация.

     За понижаване разхода на хартия при печат на опаковки - например остатъците след щанцовене, Pandora предлага автоматичното генериране на оптимален размер на печатния лист. За тази цел програмата използва някои детайли от заданието, като габаритния размер на щанцата или на размножението на единичен файл, както и информация за настройката на машините като отстояние на първия нож,  непечатаеми полета и др. Така след изготвянето на монтажа, печатницата може да определи точния формат медия, който е необходим и да го поръча, а не да търси и използва от наличните си ресурси този с най-голямо уплътнение. Това помага за оптимизиране на разходите за материали, като хартия, фолиа и др.

 
Фиг.4. Автоматично генериране на рамер на печатния лист според щанцата или размножението 
 
     Използването на описаните софтуерни решения на Kodak, позволява на печатниците, специализирали се в изработването на опаковки, да останат силно конкурентни, като същевременно с това да понижат своите разходи за хартия, фолио, мастило и други консумативи.
Най-популярни
Последни