Начало | Блог | Иновации и предизвикателства при печата с UV мастила

Блог

Иновации и предизвикателства при печата с UV мастила

Иновации и предизвикателства при печата с UV мастила

Вероятно една от най-големите промени, засягащи офсетовия печат през последните няколко десетилетия, е тенденцията към печат с UV мастила. Тъй като технологията продължава да се развива и повече печатници инвестират в печатни машини с възможност за печат с UV мастила, като следствие възникват както предизвикателства, така и възможности.

Тази статия ще разгледа някои от въпросите, свързани с дигиталните печатни пластини.

Предимства на печата с UV мастила:

  • По-малко емисии на замърсители на околната среда (VOCs);
  • Мастилата могат да изсъхнат върху пластмасови и други непорести печатни медии;
  • Мастилата не трябва да се абсорбират в материала/да съхнат бързо;
  • Ако може да мине през печатната машина, то можете да печатате върху него;
  • Мастилените точки се оставят да стоят върху печатната медия, намаляват замърсяването и осигуряват по-жив цвят и детайлност;
  • Възможни са по-високи нива на гланц, както и по-високо съпротивление при триене.

Кратък преглед на печата с UV мастила

Мастилата, които се изсушават посредством UV светлина са въведени като алтернатива на продуктите на базата на разтворители (солвенти), за да се осигури подобрено качество на печат и по-висока скорост при сух печат. Конвенционалното сушене с топлина или въздух работи чрез изпаряване на разтворителите, процес, който свива първоначалното мокро покритие и допълнително може да отделя замърсители на околната среда, когато присъстват органични разтворители (VOCs). При втвърдяването чрез UV светлина присъства малко или никакъв разтворител. Вместо това, мастилата съдържат течни реактивни компоненти. Тези реактивни компоненти могат бързо да се втвърдят чрез прилагане на ултравиолетова светлина, която причинява химично омрежване (или втвърдяване). Тъй като има малко или никакъв разтворител за изпаряване, няма загубен обем от мокрото покритие, което води до по-висока плътност на мастилото и по-висок блясък/гланц на печата. Освен това, няма органични замърсители от органични разтворители. Чрез използването на фотоинициатори е възможно мастилата да се сушат посредством UV лампи.

Конвенционалните UV лампи консумират много енергия, заемат много пространство и генерират доста топлина. Заедно, тези фактори ограничават приложението в печатниците, където стойността на крайния печатарски продукт ще съдържа допълнителните разходи за оборудването и тези за употребата на UV лампи. Напоследък, с появата на по-мощни и евтини източници на UV светлина, например светодиодите (Light emitting diodes, LED), е възможно да се осигури същото количество енергия за мокрия лист, но с много по-малък разход на енергия, топлина и пространство. Оборудването и текущите разходи вече могат да бъдат намалени, а старите печатни машини могат по-лесно да се модифицират с по-малките по размер съоръжения. Доставчиците на мастило са успели да променят съставите на мастилото, главно фотоинициаторната система, за да съответстват на изходната енергия  на новите източници на UV светлина. Тази по-евтина, по-малка система позволява използването на UV мастила за по-широка гама от приложения. Печатниците за комерсиален печат, които понастоящем използват стандартни мастила, вече могат да се възползват от по-бързи печатни операции и по-малко поддръжка, чрез използване на по-малко предотвратяваща замърсяването пудра, по-широка гама от печатни медии и по-високо качество на печат.

Предизвикателства пред печатните пластини

Преминаването към система за печат с UV мастила изисква пълен преглед на всички текущи компоненти, които преминават през печатната машина. Доставчиците на печатни услуги не само ще променят мастилата си, но и ще трябва да съблюдават за съвместимостта им с химията на печатната машина, офсетовите платна, печатните медии и др. Системата за печат с UV мастила също може да изиска промяна на пластините, с които се печата, което производителите на пластини трябваше да имат предвид при дизайна на нови пластини за печат с UV мастила.

За да се разберат предизвикателствата, които UV носи на дизайнера на пластини, е важно да се знае малко за това, как се прави литографска пластина. Покритието върху печатната пластина съдържа от 5 до 15 различни съединения, включително цветни багрила, абсорбиращи инфрачервени багрила, свързващи смоли и повърхностно активни вещества. По време на процеса на производство на пластини, всички тези отделни компоненти се разтварят в смес от разтворители, за да се смесят добре. След това, полученият разтвор се нанася върху ролата от подготвена алуминиева основа и разтворителите се отстраняват чрез процес на сушене с горещ въздух, за да остане върху пластината сухо покритие с дебелина 1-2 микрона, което печатницата получава.

След като пластината е в ръцете на печатаря, основната функция на това покритие е да поема мастило! Целият процес на литографски печат се основава на принципа, че "мазнините и водата не се смесват", маслото е не поляризирано и водата е поляризирана. Необходимо е покритието върху пластината да “харесва” мастило, следователно то трябва да е с не поляризиран състав. Разтворителят, използван при производството на пластини, също трябва да бъде не поляризиран, за да се разтварят всички тези не поляризирани компоненти.

И така, как печата с UV мастила се явява предизвикателство за печатната пластина?

Течните реактивни компоненти на мастилата, които се изсушават посредством UV светлина, имат различни свойства на разтворимост спрямо конвенционалните мастила. Те имат по-висока разтворимост в не поляризирани органични разтворители, отколкото в поляризирани разтворители, като вода. Времето за почистване на печатната машина струва пари, а за да се премахнат тези мастила от печатната машина бързо и ефективно, са необходими мивки за офсетовите платна. При измиването обикновено се използва не поляризиран органичен разтворител, като 2-бутоксиетанол.

В резултат на това, печатницата, която използва UV мастила, трябва да почисти печатната си машина с по същество същия разтворител, който се използва за разтваряне на покритието на пластината при нейната подготовка за печат. Очевидно следствие е, че ако еквивалентни разтворители се използват в химията за печатната машина и тя попадне върху пластината, това ще доведе до разяждане на изображението!

Традиционното решение на този проблем бе изпичането на пластината преди нейното монтиране на печатната машина. Например, изпичането на пластините KODAK ELECTRA XD им дава отлична химическа устойчивост на печатната машина. Силното втвърдяване, което се стимулира от високотемпературното третиране, предотвратява разтварянето от всеки разтворител, включително от химията, използвана за измиване на офсетовите платна. Но процесът на печене добавя разходи и използва енергия, което прави прилагането му в по-малки печатници нерентабилно. Необходими бяха нови пластини, за да се премахне необходимостта от печене след подготовка на пластината, без компромиси за конвенционалните UV печатници, а сега и за обикновените търговски печатници, които откриват предимствата на бързосъхнещите UV мастила.

Технологични иновации в пластините за печат с UV мастила

За да се постигне решение, без изпичане, за употреба при печат с UV мастила, дизайнерите на пластини трябваше да измислят нови компоненти и технологии. Kodak има две решения за предизвикателствата, асоциирани с тези мастила и свързаната с тях химия за печатната машина, едното за позитивни пластини, а другото – за негативни.

Позитивно работещи пластини

Техническото предизвикателство за позитивно работещите пластини е било да се разработят нови смоли, които са по-трудно разтворими в типичните разтворители на покривния слой, използвани до този момент. Смолите съставляват 70% или повече от покритието на позитивно работещите пластини и осигуряват много от ключовите им свойства, включително чувствителност към приемане на мастилото, възможността за проявяване в проявителната химия и физическата устойчивост на износване на пресата. След това се налага към тях да се добави химическа устойчивост към тези агресивни разтворители, без да се компрометира нито една от другите функции.

Дизайнът на смолата обаче не е бил краят на предизвикателството, тъй като смолите са проектирани да не са силно разтворими в проявителните разтвори, използвани в продължение на десетилетия. Например, било е необходимо да се създадат нови смеси от разтворители, които да разтварят компонентите на покритието, но все пак да им позволят да изсъхнат по същия начин, за да остане покритието непроменено при съществуващите производствени линии.

Първоначалните продукти на Kodak в тази област са пластините SWORD ULTRA и SWORD EXCEL, които проявяват добра устойчивост към тези химикали, благодарение на внимателното проектиране на нови смоли. Тези пластини са приемливи за конвенционални UV печатници, за да се постигне полза от пластина, която не преминава последващо изпичане. Въпреки това, новите смоли идват с редица компромиси, в сравнение с пластините за печатници на комерсиални продукти, които не използват UV мастила. Например, консумацията на разтворител от пластините SWORD ULTRA била по-висока от тази на пластини за комерсиален печат като ELECTRA XD и имала ограничена разделителна способност.

Пластината ELECTRA MAX е най-новата технология на Kodak, която предлага позитивно работещо решение, което няма нужда от изпичане, за печатници, използващи конвенционални и нови мастила, които се изсушават посредством UV светлина. Пластините ELECTRA MAX осигуряват тези функции, без да компрометират нивото на производителност, очаквано от CTP пластината в основния набор от комерсиални приложения. В пластината ELECTRA MAX, R&D екипът на Kodak успява да комбинира характеристиките за химическа устойчивост на пластините SWORD с високата разделителна способност и ниския разход на проявител на пластините ELECTRA XD, така че печатниците да могат да използват висококачествена пластина с UV печатни машини, като в същото време намаляват въздействието си върху околната среда, премахвайки изпичането и използвайки по-малко проявител.

Негативно работещи пластини

По-голямата част от CTP пластините за комерсиално приложение са позитивно работещи, тъй като това е по-простата технология за проявяване. Негативно работещите системи, обаче, се използват от много години във вестниците, тъй като технологията се поддава на работа при по-високи скорости на експониране и има по-висока тиражоустойчивост, но не без компромиси. Пластините за вестници обикновено изискват предварително загряване и предварително измиване при проявяването и имат ограничена разделителна способност, което ги прави неподходящи за печатниците за комерсиални продукти.

Предизвикателството пред дизайнерите на негативно работещи пластини е да поддържат добра химическа устойчивост на връзките между емулсията и алуминиевата подложка на изображението, като същевременно елиминират компромисите, за да отговарят на очакванията на печатниците на комерсиални продукти. Отново, чрез внимателно проектиране на смоли и използваната система за иницииране, Kodak постига негативно работеща пластина за комерсиална употреба, която е подходяща за конвенционален UV печат и печат с бързо съхнещи UV мастила. Резултатът е предлаганата от Kodak негативно работеща пластина TRILLIAN SP, която се възползва от химическите връзки между емулсията и алуминиевата подложка, което възниква при експонирането на тези пластини и спомага за тяхната устойчивост на химическата атака.

Kodak, също така, е водеща компания в индустрията, когато става въпрос за безпроцесни пластини, които са подходящи за UV приложения с къси тиражи. Много печатници използват популярната безпроцесна пластина KODAK SONORA XP за печат на продукти с UV мастила, а през 2017 г. Kodak пусна в определени райони на света новата безпроцесна пластина KODAK SONORA UV, която удължава тиражите за UV приложения.

Заключение

Печатната индустрия продължава да се развива и когато подобрения се извършват в една област, учените се стараят да въведат новости и във всички останали, за да се справят с промените и още повече да развият тези иновации. По този начин се вижда, че подобренията, постигнати при UV, като по-кратко време за съхнене и по-добро качество на печат, се съчетават с подобрения в технологията на пластините, които не само подобряват химическата устойчивост на пластината на пресата, но и помагат на печатниците да намалят консумацията на проявител и да елиминират машините за изпичане след проявяване.

 

Искате да се убедите в качеството и ползите на пластините за офсетов печат с марка Kodak?
Свържете се с нас за тестове и консултация.

Свържете се с нас

Най-популярни
Последни

Свързани продукти