Новини

Вече са налични новите версии на Color Tuner и Flex Pack
21 Септември / 2021 г.

Вече са налични новите версии на Color Tuner и Flex Pack

Специалистът в управлението на цвета и цветните проби CGS Oris пуска нови версии на своите софтуери - с ясна добавена стойност и допълнителен фокус. 

Преди по-малко от два месеца CGS Oris представи софтуерни актуализации от последно поколение, които включваха много технически детайли, като същевременно отвориха нова страница със своя изцяло преосмислен потребителски интерфейс.

Екипът от разработчици е постигнал изключителен успех и е добавил широко разнообразие от нови функции. Ключови области са управлението на спот цветове, създаването на цветни проби на оригинален субстрат, разширението на облачно базираната технология, както и пазарът на индустриалния печат.  

 

BigTIFFs, нови принтери и допълнителни сетове мастило

Вече е възможно например удобно да се поддържат и обработват формати на документи, често използвани в индустриалния печат, например файлове от Photoshop и BigTIFF-документи. Тези нови възможности допълнително улесняват работата и предлагат голяма гъвкавост.

“Нашият софтуер все по-често се използва от компании от печатната индустрия. Ние работим съвместно, за да интегрираме нови функционалности, които са специфично създадени за нуждите на индустрията с цел още повече да подобрят бизнесите в нея.” коментира Marcus Brune, продуктов мениджър в CGS Oris.

Още един много важен фокус за CGS Oris през последните няколко месеца бяха цветните проби директно върху печатната медия.    

 

Опростено и ефективно управление на спот цветовете

Управлението на спот цветовете претърпя сериозно развитие, като сега в него са добавени нови инструменти. Така например, освен издаването на подробни отчети за спот цветовете, сега е възможна и визуална проверка на цветна проба за това, кои спот цветове могат да бъдат пресъздадени от съответната печатна машина и кои от тях са извън цветовото пространство. Тази възможност допълва възможноста за генериране на детайлни отчети за спот цветовете, което е инструмент, на който много клиенти разчитат от дълго време.  

“С тази нова функционалност нашите клиенти ще имат много бърз и лесен за приложение метод за анализ на целевите и реално измерените стойности на спот цветовете. Ние имаме за цел непрекъснато да осигуряваме софтуер, който е лесен за употреба и интуитивен.” добавя Brune.

Особено внимание беше насочено към допълнителното развитие на облачната технология. “Ние бяхме в кръга на първите, които започнаха разработване на инструменти в тази област. Благодарение на това, вече имаме множество мощни решения, които са достъпни на пазара и които сме оптимизирали и разширявали. Всичките ни приложения имат безпроблемна връзка с нашия Color Cloud, в който могат да се запазват бранд и спот цветове и да се споделят лесно, бързо и сигурно. Той представлява, така да се каже, едно централно място с достъп от всяка точка на света.” посочва Brune.

С допълнителната опция за работа с *.scgx файлове, обменът на цветови данни става още по-важен за много компании. Това се вижда често при фирми, притежаващи множество локации. В техния случай технологията се използва, за да обменят информация за своите актуални цветови данни в рамките на организацията. Много други използват и Color Cloud, за да обменят данни за цветовете с външни партньори по дължината на цялата верига за доставки.

 

Управление и автоматизация на процесите

Облачната технология е интегрална част от управлението на качеството и процесите, каквато е и автоматизацията на работния поток. Една нова функционалност улеснява проследяването на спот цветовете. Тя позволява издаването на допълнителни отчети, които показват доколко добре могат да се възпроизведат спот цветовете. Тези отчети същевременно се използват и като основа за следващи процеси за автоматизация. 

Функцията за времево управление на печата е допълнена с възможността да показва автоматични сигнали, когато е нужна поддръжка във връзка с мастилата. Тази способност спомага за по-добро управление на печатната машина и по-устойчив начин на работа.

В допълнение са интегрирани още множество функционалности, които оптимизират софтуера за редакция на файлове за поръчки и софтуер за преглед на ICC профили. Те помагат настройките на профилите в производството да се осъществяват по-бързо и с повече гъвкавост, за да се постигнат и тук по-ефикасни и устойчиви процеси.

 

Малко повече за продуктите и производителя

Системата за печатни сертифицирани цветни проби и проби на екран Color Tuner e добре познат софтуер в областта на графичната индустрия. Първата версия на този класически софтуер за цветни проби е пуснат в продажба преди повече от 35 години. От тогава до сега софтуерът бива актуализиран непрестанно спрямо последните изисквания на пазара. Той е надежден инструмент в хиляди предприятия по целия свят в областта на професионалните цветни проби, при които се изисква стриктно спазване на цвета. 

Системата Flex Pack е разработена специално за производството на макети и мостри на опаковки. Благодарение на интензивната съвместна работа и дългата комуникация в опаковъчната индустрия е наличен този високо ефикасен, оптимален за нуждите на бранша инструмент. Той прави възможно да се създават по лесен и икономичен начин цветни проби и мокъпи за опаковки, при които се изисква постигането на прецизни цветове.

Компанията CGS Oris е основана през 1985 година в Хайнбург и е сред водещите имена в областта на решенията за управление на цвета, дигиталните системи за цветни проби и специално формулираните медии. Наред със седалището си в близост до Франкфурт, компанията разполага и със собствени локации в САЩ, Япония, Хонконг и много други страни, както и глобална мрежа от партньори.  


Вижте повече за софтуерите и цялостните системи за изработка на реални мостри и макети на опаковки.

Разгледайте и другите софтуери за управление и стандартизация на цвета от портфолиото на ГЕД.