Новини

25 Април / 2018 г.

PitStop 2018 е вече тук!

PitStop Pro 2018 – който е наличен като плъгин към Adobe Acrobat – има куп нови функции. Тази версия е изградена изцяло върху това да прави нещата по-лесни, да спестява време и да предоставя допълнителни съвременни функционалности за редакция на избражения, графики, текст и дори отенъци. PitStop Pro 2018 осигурява винаги готов зa печат PDF файл!

От детайлният поглед върху файловете за проверка в новото табло за управление до улесняването на създаването и редакцията на Списъка за действие (Action List), потребителите на PitStop 2018 имат на разположение най-съвременeн инструмент за предварителна проверка и редакция на PDF.

PitStop Server 2018 също вече е на пазара. Базираният на hot-folder сървър продукт автоматично проверява и коригира PDF файлове, без необходимост от човешка намеса.

Тези изключително очаквани нови версии всъщност са резултат на интензивен период на бета тестване, по време на който 163 000 страници са обработени от над 150 специалисти от различни държави.

"Това са големи промени, които значително подобряват предпечатния процес. Бета тестването беше толкова впечатляващо и обратната връзка, която получихме ни показа, че това е най-силният ни рилийз, правен някога от нас. Има няколко уникални функции и подобрения, които правят живота много по-лесен, пестят време и в края на краищата прави предпечатния процес много по-плавен.

"Ние чуваме, че PitStop се използва като специфичен печатен термин, когато екипи проверяват дали поръчки са "питстопнати" (PitStopped). Индустрията знае, че за PitStop един PDF файл означава осигуряване на най-качествен контрол за всички поръчки." Andrew Bailes-Collins, Senior Product Manager, Enfocus

Нови функционалности в PitStop 2018

Визуализация на Списък за действия (Action List Visualizer)

Това е една вдъхновяваща нова възможност, която наистина подобрява потребителското преживяване, когато се работи със Списък за действия в PitStop Pro. Визуализаторът всъщност показва какво ще прави този Списък за действия в PDF файла, което означава, че ще може да преминавате през действията на списъка и да видите какво ще се промени в PDF файла, докато го изпълнявате. Обратната връзка от потребителските групи вече показа, че този нов инструмент пести време, когато се премахват грешки в Списък за действия и значително намалява необходимия обем знания, които потребителите трябва да имат, за да започнат да се възползват от технологията Списък за действия.

Изрязване на векторна информация (Hard Crop of Line Art data)

Тази функция е изключително търсена от клиентите и е уникална на пазара за предпечатни решения. Тя изпълнява изрязване (crop) на векторни елементи и е налична в стандартния Списък за действия наричан ‘Clean up content’. Този Списък за действия премахва всички изрязани (маскирани) векторни изображения от PDF файл, което го прави много по-малък, по-ефективен и по-лесен за обработка и редактиране.

Генериране на баркодове

PitStop Pro и PitStop Server 2018 ще имат способността да генерират баркодове посредством новия Add Barcode Action. Това действие поддържа над 100 различни типа баркодове, включително 1D баркодове, 2D баркодове като QR и Datamatrix, селекция от международни пощенски баркодове и GS1 баркодове. Функционалността включва възможност да се задава корекция на ширината на кода (BWR) като стойност или процент, ако има нужда.

Баркодове се използват все повече в производството, не само за самите печатни продукти, но също и за проследяване на задачи, особено при довършителните дейности.

В PitStop Pro потребителите могат да създават ръчно баркодове, но в PitStop Server те могат да бъдат генерирани автоматично чрез JDF/XML задание. В допълнение, ако PitStop Server се използва в Switch среда, генерирането на баркодове може да се извършва с външни източници на информация като (но и не само) CSV, задания за поръчки, бази данни и метаданни.

Способността да се създават и поставят баркодове добавя истинска стойност към PitStop, тъй като потребителите няма нужда да поръчват допълнителни приложения и могат лесно да включат създаването на баркодове като част от работен поток, свързан с предварителна проверка и редакция на PDF файлове

Моето PitStop табло за управление

Производствената прозрачност вече не е само блян – това е ключът към извършване на успешно печатно производство в наши дни. Потребителите на PitStop Pro сега могат да имат тяхно собствено табло за управление, което визуално показва тяхната употреба на функции на PitStop и предоставя информация за вида PDF файлове, които получават.

Главната полза за клиента, свъразна с тази функционалност, е даването на възможност за по-обхватен поглед върху начина, по който те използват PitStop и проблемите, които са срещнали. Например, можете да видите колко на брой страници се обработват всеки ден и да определите вида и количеството на грешките във всяка поръчка. Това позволява на екипа да разбере по-добре проблемите, които срещат всеки ден. Потребителите могат да се възползват и от подобреното клиентско обслужване в процеса на включване.

По-добра интеграция със Switch

Кажете "сбогом" на дългите списъци и неочакваните проблеми, и кажете "добър ден" на така необходимата нова структура на папките на Профилите за предварителна проверка и Списъците за действия.

Активите вече няма да бъдат кеширани, което означава, че всички добавени нови Списъци за действия и Профили за предварителна проверка стават веднага на разположение - нещо което знаем, че отегчава потребителите! Още нещо, друга голяма придобивка е, че можете вече да създавате или променяте Списъци за действия и Профили за предварителна проверка директно в Switch 2018, без необходимост да стартирате други приложения. Накратко, интегрирането на PitStop Server във вашия Switch 2018 е по-лесно и по-бързо отвсякога.

Подобрени инструменти за редакция на векторни изображения

Има три нови функционалности във версиите 2018, които целят да подобрят редакцията на векторни изображения. Тези инструменти, които преди бяха достъпни посредством външни приложения като Adobe Illustrator, CorelDraw и Gimp, сега са включени в PitStop 2018.

Инструментът за редакция на вектори Vector Pathfinder Tool е идеален за компании в сферата на широкоформатния печат, производството на етикети и опаковки. Той позволява ръчна редакция на вектори директно в PitStop за задачи, свързани с работа с dielines или cutter guides – това е лесен за употреба инструмент, който спестява много време.

Инструментът Offset Path Action позволява затворени контури да бъдат уголемени или намалени по стойност. Например, в момента е възможно dieline форма да бъде дублирана и превърната в обект с наддаване, лак или бял отпечатък – всички функции, използвани обикновено в широкоформатния печат, производството на етикети и опаковки. Това преди не беше възможно в Acrobat и изискваше външно приложение като Illustrator. За по-лесна редакция на векторни изображения новата функция Stroke to Fill Action позволява обекти, които са линии, да бъдат конвертирани във форми, така че да могат да бъдат редактирани, като се използват другите нови инструменти за векторни изображения. 

Действия с Pantone цветове (мапинг, селекция и проверка)

Pantone цветовете продължават да бъдат предизвикателство за клиентите, особено с различните CMYK и Lab алтернативни рецепти, които са достъпни на пазара в различни версии на приложения.

В PitStop 2018 ние се възползвахме от връзката ни с наша сестринска компания, Pantone, и сега включваме Pantone библиотеки в PitStop Server. В допълнение, ние също добавяме нова функционалност, която позволява повече контрол върху Pantone цветовете, улеснявайки потребителите автоматизирано да преименуват имена на цветове към коректния Pantone формат, и също да мапват цветове към коректните Pantone библиотеки по собствен избор, използвайки официалните разбивки на Pantone цветовете.

Ето и някои други нови функции в последната версия:

 • Select objects that look black
 • Report on color type of pages (for impression ‘clicks’)
 • PitStop Server XML report v3
 • XSLT option in Switch configurator
 • Check minimum dot Action
 • Exclude soft masks from resolution check
 • Select closed path Action
 • Color with variables
 • Print state of layers
 • Page scaling
 • New Output Intents from Fogra and the Idealliance userunits)
 • Add copied graphic improvements
 • Add Bleed to Mirror only
 • Colors can now be defined in Lab
 • Over 40 new default Standard Action Lists
 • New Devicelink Profiles for TAC Reduction