Новини

31 Януари / 2017 г.

Пълната версия на PACKZ 4.0 е на пазара

След проведени тестове на бета версията на PACKZ 4.0 от клиенти, PACKZ пуснаха в продажба пълната версия.

Какво е новото в PACKZ 4.0? - Има много нови функции и оптимизации, някои от които са:

 • PACKZ Smart Ribbon и Palette Dock дават възможност на операторите да направят работна среда (Work Environment), която дава по-бърз достъп до стандартни и разширени функции за редактиране при предпечатна подготовка.
 • PACKZ 4.0 увеличава сигурността при редакция и предлага нови опции в Analyze and Fix за проверка на съдържанието на PDF документa: смесени цветове в баркодове; проверка за свиване; проверка за частично вграждане на шрифтове; цялостно или частично (в зависимост от големината) издупчване на черния цвят; ICC профили с еднакво име, но с различни цветови характеристики; растеризирани обекти и много други.
 • PACKZ вече е съвместим със стандарт ISO 19593-1 за производствените стъпки. За визуално разделяне на обектите един от друг в PDF документа се използват PDF слоеве. ISO 19593-1 е проектиран да стандартизира употребата на слоеве в PDF файлове и описва за коя конкретна стъпка от производството са събрани обектите в този слой. Приложенията и хардуера, които поддържат производствени стъпки са в състояние да разбират за какво са обектите на всеки слой и да ги управляват съобразно с това.
 • С PACKZ Variables се повишава функционалността на Live Objects. Тази иновативна технология служи за създаване на активни информационни панели и „живи“ (динамични) дизайни. Интерактивното използване на JavaScript в PDF създава напълно автоматични ефекти. Това може да е полезно, когато правите автоматични марки за регистър и таблици за монтаж, като се добавя връзка между полетата за попълване и информационния панел или проекта и още много.
 • Функциите за оразмеряване (Dimension Arrows и Dimension Lines) добавят бързи и точни размери към дизайна на гъвкавите опаковки, етикети или опаковки от картон чрез използване на информация за страницата, референтни обекти или шаблони за опаковки.
 • PACKZ Spread Paint добавя раздувки на избраните обекти и позволява създаването на автоматично наддаване за всеки тип размножаване.
 • PACKZ Staggered repetition е разширен със Staggered Cut. PACKZ автоматично добавя информация за черти за рязане между шахматно размножените обекти за всички или определени цветоотделки. Шахматно подредените черти за рязане могат да бъдат експортирани към CF2 файл за безпроблемна интеграция с работния поток за изработка на флексо клишета.
 • Tabular Step и Repeat могат да групират елипсовидни и кръгли етикети, отчитайки зададеното разстояние между тях. Вече има К-фактор поле, което изчислява изкривяването в резултат от дебелината на клишето и монтажната лента. Възможността за различно растеризиране на всеки един обект позволява да се компенсира нарастването на точката.
 • Step и Repeat решенията имат функции за ротация на файлове и обръщане на листа за бързо и лесно създаване на двустранни монтажи. Филтърът за експорт на CIP позволява контролиране на ориентацията на пластината и включва списък на цветоотделките.
 • PACKZ вече включва растеризация на всеки един обект и RIP-независимо решение за компенсацията на нарастването на точката или контрола на минимална и максималната точка на целия дизайн или на избрани обекти в него. Сега PACKZ може да прилага крива като характеристика на всеки обект. Всеки един PDF RIP може да изпълнява резултата на устройството за експонация.
 • Процесът на създаване на малки застъпвания между съседни цветове със Smart Trapper е разширен с базиран на плътността трапинг в комбинация с този за управление на цвета. Резултатът е повече независимост в застъпването. Краищата на застъпването могат да бъдат обектно зависими за по-добър визуален резултат.
 • Trapping Pairs вече са групирани в Trap Collection и PACKZ може да постави слоя със застъпванията между други слоеве вместо най-отгоре. Вие можете също да изберете вместване на трапинга между съществуващи обекти в йерархичното дърво. Всичко това  подобрява възможностите за редактиране.
 • Color Swatches са библиотеки със запазени цветове. Те спомагат за поддържането на постоянство при работа по серия дизайни и спестяват време при прилагане на цветове към обектите. Color Swatch палитрата позволява да създавате и управлявате тези библиотеки.
 • PACKZ има възможност да управлява последователния дълбок печат, където цветоотделките са гравирани на един и същ цилиндър. Операторът може да групира цветоотделки по тяхната последователност, ръчно да определи най-тъмните цветове и да прецени дали да бъдат отчетени цветоотделки с марки за регистър и плътност. Експортът за дълбок печат генерира Fast Forward Data и е разширен с допълнителни компресиращи алгоритми.

PACKZ 4.0 има три решения за печат с разширена цветова гама (за дигитален и конвенционален печат): PANTONE Extended Gamut библиотека, EGP използващ ICC Device Link профили и EGP използващ GMG Opencolor спектрални данни.