Новини

Кодак възстановява своята доходност с подобрени приходи от текуща дейност
19 Август / 2016 г.

Кодак възстановява своята доходност с подобрени приходи от текуща дейност

Водещи фактори:

  • Нетните приходи в ОСП са $8 милиона за тримесечието, изтекло на 30 юни 2016 г., което представлява увеличение от $31 милиона за същия период на миналата година. Приходите от текуща дейност са $16 милиона за тримесечието, увеличение от $31 милиона спрямо миналата година.
  • Компанията завърши тримесечието с паричен баланс от $513 милиона, равен на паричния баланс в края на първото тримесечие на 2016 г. За същия период на предходната година паричният баланс е намалял с $33 милиона.
  • Приходите за второто тримесечие са били $397 милиона в сравнение с приходи от $434 милиона през същия период на миналата година, намаление от $37 милиона или 9%.
  • Текущите разходи (разходи за продажби, общи и административни и изследователска и развойна дейност) на база ОСП са били $60 милиона за второто тримесечие, намаление от 14% в сравнение с второто тримесечие на предходната година.
  • Текущите нетни приходи за второто тримесечие на 2016 са били $34 милиона, същите като за второто тримесечие на 2015 г. На база постоянна валута текущите нетни приходи са се увеличили с $3 милиона на годишна основа за тримесечието.
  • Компанията повтаря през 2016 г. растежа от $1.5 милиарда на $1.7 милиарда и увеличението на текущите нетни приходи от $135 милиона на $150 милиона.
  • През тримесечието компанията е реализирала мащабно присъствие на търговското изложение на печатната индустрия drupa, където е представила повече от 20 нови продукта и технологии и е надхвърлила целите си за продажби.
  • Компанията ще продължи продажбата на бизнеса КОДАК ПРОСПЕР до приключването й, което е отразено в прекратени дейности. Кодак продължава да прави значителни инвестиции в бизнеса, което увеличи приходите от анюитет с 35% през второто тримесечие.

“Доволен съм от възстановяването на доходността на Кодак и постоянното увеличаване на качеството на нашите приходи,” каза Джеф Кларк, Изпълнителен директор на Кодак. “Едновременно с намаляването на общите приходи компанията демонстрира растеж в нашите SONORA Plates, FLEXCEL NX Systems и бизнеса ни във филмовата индустрия.”

Приходите през второто тримесечие на 2016 г. бяха $397 милиона, намаление от 9% спрямо второто тримесечие на 2015 г. Намалението се дължи основно на ежегодното намаление на цените и по-слабите продажби на оборудване в Отдел Печатни системи, както и очакваното постоянно намаляване на продажбите на традиционните потребителски мастила за принтери.

Нетните приходи се увеличиха с $31 милиона на годишна база на $8 милиона за тримесечието, изтекло на юни 30, 2016 г. Текущите нетни приходи се повишиха с 29% на годишна база при постоянна валута с изключение на очакваното намаляване на текущите приходи от бизнеса с потребителски мастила преди корпоративните разходи. Това се дължи най-вече на подобрена производителност и разходи на основния бизнес.

Паричният баланс на компанията е без промяна в края на тримесечието, в сравнение с паричното намаление от $33 милиона за същия период на миналата година. За първото шестмесечие на 2016 г. средствата, използвани за дейността, са се подобрили с $74 милиона в сравнение с периода на миналата година.

“Кодак показа развитие в паричните потоци и цялостния балансов резултат през второто тримесечие,” каза Дейвид Булуинкъл, главен финансист на Кодак. “Продължаваме да работим за генериране на парични приходи през 2016 г.”

Отдел Печатни системи (ОПС) Най-големият отдел на Кодак има приходи за второто тримесечие от $258 милиона, намаление от 9% в сравнение с 2015 г. Текущите нетни приходи за тримесечието са били $22 милиона, с $2 милиона повече или 10% спрямо същия период на миналата година. На база постоянна валута текущите нетни приходи са се увеличили с 15%.

За тримесечието обемът на KODAK SONORA Plate се е увеличил с около 8%. С изключение на района на Латинска Америка поради въздействието на икономически и външни фактори, обемът на SONORA Plate е нараснал със 17% на годишна база.

Бизнесът с Електрофотографски печатни решения (ЕПР) на PSD демонстрира сравнителна доходност спрямо периода на предходната година благодарение на подобрения в производителността и разходите дори при прогнозираното забавяне на инсталации вследствие на прекъсването от страна на клиентите за оценка на новите продукти на drupa.

Отдел Системи мастила за предприятия (СМП) има приходи за второто тримесечие от $19 милиона, намаление от $21 милиона, спрямо същия период на 2015 г. Текущите нетни приходи са $5 милиона, без изменение в сравнение с второто тримесечие на 2015 г.

Бизнесът PROSPER продължи силното си представяне през второто тримесечие. За полугодието резултатите на PROSPER се подобриха от загуба от $25 милиона на загуба от $16 милиона, в това число инвестиция от $3 милиона във връзка с drupa и текущите нетни приходи на PROSPER нараснаха с $8 милиона на годишна база.

Отдел Микро 3D отпечатване и пакетиране (МОП) показва солидни резултати за тримесечието, благодарение на силното представяне на пакетиращия бизнес на KODAK FLEXCEL NX, който все така представлява значима зона на растеж за КОДАК. Приходите за второто тримесечие са $35 милиона в сравнение с $33 милиона през същия период на миналата година. Текущите нетни приходи намаляха с $2 милиона, главно поради неблагоприятния валутен курс, инвестициите в drupa и увеличените разходи за изследователска и развойна дейност.

Приходите от опаковъчния бизнес FLEXCEL NX се увеличиха със 7% и компанията постави дванадесет компонента компютър - към – плака през тримесечието. Обемът на FLEXCEL NX Plate нарасна на 16% на годишна база.

В Микро 3D отпечатването Кодак продължава да е съсредоточена върху медните мрежести тъч сензори и през второто тримесечие достави продукти на клиента All-in-One OEM.

За Отдел Софтуер и решения (СР) приходите за второто тримесечие бяха $21 милиона, намаление спрямо $27 милиона за същия период на миналата година. Текущите нетни приходи намаляха с $3 милиона до загуба от $2 милиона. Изпълнението на този отдел беше повлияно от забавяне по договори с правителства от Латинска Америка и забавяне на поръчки в резултат на drupa.

За Отдел Потребителски и филмов (ПФ) приходите за второто тримесечие бяха $61 милиона, намаление от 8% спрямо $66 милиона за същия период на миналата година. Текущите нетни приходи се увеличиха от $8 милиона на $10 милиона, благодарение основно на значителни индустриални поръчки от филмов клиент през тримесечието. Ако изключим бизнеса с потребителски мастила, при който има намаление на приходите с 39%, приходите на отдела за тримесечието са се увеличили с $2 милиона.

Отдел Решения за интелектуална собственост (РИС) има отрицателни текущи нетни приходи от $4 милиона за второто тримесечие на 2016 г., което е подобрение с $2 милиона в сравнение с отрицателните $6 милиона за периода преди една година. Това подобрение отразява продължаващите усилия за актуализиране на приоритетите на изследователските програми. През тримесечието Кодак участва във формирането на партньорство с фокус върху технология за защита на брандове с Алибаба Груп, лидер в електронната търговия и подписа договор с Carbon3D, компания за технологии за 3D отпечатване, което ще доведе до повишена доходност в отдела.

Отдел Истман Бизнес парк (ИБП) има приходи от $3 милиона спрямо $4 милиона през второто тримесечие на 2015 г. Текущите нетни приходи са $1 милион, намалени с $1милион спрямо миналата година. Истман Бизнес парк продължава да подобрява общата си оперативна ефективност и има добро ниво на заявки от потенциални наематели.

Приходи и текущи нетни приходи Q2 2016 г. спрямо Q2 2015 г.

($ милиона)

Q2 2016

ОПС

СМП

МОП

СР

ПФ

РИС

ИБП

Общо EK

Приходи

$ 258

 $ 19

 $ 35

 $ 21

 $ 61

 $ -

 $ 3

$ 397

Текущи нетни приходи преди корпоративни разходи

34

6

 4

-

13

(4)

1

  54

Корпоративни ПОА разходи

12

1

2

2

3

-

-

 20

Текущи нетни приходи

 22

 5

 2

(2)

10

(4)

1

34

Q2 2015

ОПС

СМП

МОП

СР

ПФ

РИС

ИБП

Общо EK

Revenue

$ 283

 $ 21

 $ 33

 $ 27

 $ 66

 $ -

 $ 4

$ 434

Operational EBITDA b/f corp costs

34

6

6

3

11

(6)

2

56

Corporate SGA

14

1

2

2

3

-

-

22

Operational EBITDA

20

5

4

1

8

(6)

2

34

Q2 2016 спрямо Q2 2015 B/(W)

ОПС

СМП

МОП

СР

ПФ

РИС

ИБП

Общо EK

Revenue

$ (25)

 $ (2)

 $ 2

 $ (6)

$ (5)

 $ -

 $ (1)

$ (37)

Operational EBITDA b/f corp costs

-

-

(2)

(3)

2

2

(1)

(2)

Corporate SGA

2

-

-

-

-

-

-

2

Operational EBITDA

2

-

(2)

(3)

2

2

(1)

-

Q2 2016 при постоянна валута спрямо  Q2 2015 B/(W)1

ОПС

СМП

МОП

СР

ПФ

РИС

ИБП

Общо EK

Приход

$ (27)

 $ (2)

 $ 2

 $ (6)

$ (4)

 $ -

 $ (1)

$ (38)

Текущи нетни приходи

3

-

(1)

(3)

3

2

(1)

3

1 Въздействието на обменния курс представлява въздействие на валутни курсове през 2016 при средни обменни курсове за трите месеца до 30 юни 2015 г, а не реалните валутни курсове, валидни за трите месеца до 30 юни 2016 г.