Новини

16 Март / 2017 г.

Kodak отчита нетна печалба от 16 милиона долара за 2016

Eastman Kodak Company (Ню Йоркска фондова борса: KODK) съобщи финансовите си резултати за четвъртото тримесечие и цялата 2016 г. на 7.3.2017. Резултатът са нетни приходи от 16 милиона долара и приходи от 1,5 милиарда долара, като продължава отчитането на ръст в ключовите продуктови линии.

Акцентите включват:

  • 16 милиона долара по общоприетите счетоводни принципи (GAAP) за годината приключваща на 31 декември 2016 г., подобрение от 91 милиона долара спрямо 2015.
  • Оперативна печалба преди лихви, данъци, обезценяване и амортизация за годината от 144 милиона долара.
  • Приходи за 2016 от 1.5 милиарда долара, в сравнение с приходи от 1.7 милиарда долара за 2015 г., което е с 166 милиона долара или 10 процента по-малко.
  • Ключовите продуктови линии постигат силен растеж:
    • Обемът продажби на безпроцесните пластини KODAK SONORA нараства с 9% за годината.
    • Обемът на пластините KODAK FLEXCEL NX е нараснал с 16% за годината.
  • Оперативните разходи (общо разходи за продажби и други административни разходи и разходите за развойна дейност) са били 212 милиона долара за годината приключваща на 31 декември 2016 г., подобрение от 36 милиона долара, или 15, в сравнение с 2015 г. 15 милиона долара от тях се дължат на повишението на непарични компоненти на доходите от пенсии.
  • Компанията приключи годината с паричен баланс от 433 милиона долара. Паричният поток от оперативна дейност се подобри с 82 милиона долара в сравнение с 2015г.

Пълната информация за финансовите резултати можете да намерите ТУК.