Новини

14 Юли / 2017 г.

CGS печели Idealliance G7 System сертификация с ORIS Lynx

Idealliance отличи последните разработки в ORIS Lynx, включително новата функция G7 Curve Connect

CGS Publishing Technologies International, LLC съобщава, че ORIS Lynx е получил  сертификат  Idealliance G7 System. G7 е катализатор за постигане на цветова консистентност в различните технологии за печат. Постижението гарантира, че потребителите вече могат да се възползват от гарантиран в индустрията стандарт, използвайки технологията на CGS за управление на цвета.

ORIS Lynx е инструмент на CGS за управление на цвета, базиран в облака и проектиран да предоставя точен, повторяем цвят заедно с възможността за генериране на персонализирани ICC профили. Системата ORIS Lynx следи за индустриалните стандарти като SWOP или GRACoL, след което насочва стъпка по стъпка потребителя през процеса на създаване на ICC изходен профил или  Device Link Profile, като всеки от тях е оптимизиран за калибриране на G7.

За разлика от конкурентните системи, ORIS Lynx изчислява пряко G7 криви на корекция, опростявайки процеса на калибриране и едновременно с това установява измерим и равномерен процес за управление на цвета.

Редица скорошни подобрения на ORIS Lynx бяха от ключово значение за сертифицирането на G7, най-добрата практика на Idealliance за управление на баланса на сивото. Основна сред тях е новата функция G7 Curve Connect, която позволява да бъдат прилагани корекционни криви на CMYK каналите, за да отговарят на сертифицираните G7 стандарти, като създават сив баланс и тонални характеристики, дефинирани от спецификацията на G7. С тази възможност, потребителите на ORIS Lynx вече имат независима проверка на CGS технологията за улесняване на последователен, повторяем цвят между работните места, печатните машини и процесите.

Функцията G7 Curve Connect може да се намери и в OEM версиите на ORIS Lynx. "Управлението на цвета е от решаващо значение за нашите клиенти и партньори. Не мога да си представя продажбата на офсетова или дигитална печатна машина без контролиран процес за управление на цвета", потвърждава Cory Sawatzki, директор на ORIS Lynx.

Според Sawatzki, със спечелването на G7 System Certification, CGS е направила още една важна стъпка в стремежа си да продължи да развива областта на осигуряване на качеството за доставчиците на печат в световен мащаб: "Целта на CGS е разработването на мощни софтуерни решения за цветни проби и работен поток за управление на цвета на всяка стъпка - от предпечат до печатното производство. Постоянното и безпроблемно производство на повторяем цвят, ден след ден, е основна потребност на нашите клиенти. Те трябва да могат да се доверят на инструментите, които използват - тази G7 сертификация е важен сигнал за одобрение на нашите собствени усилия, тук в CGS, и ползата за спокойствието на нашите клиенти. "