Начало | Софтуер | Формулиране на мастила, багрила и други материали | Формулиране на пластмаси, текстил и покрития | Color iMatch
Color iMatch Разгледайте галерия

X-Rite Color iMatch

Софтуер за точно формулиране на бои, лакове и други покрития, както и текстил

Свържете се с нас
Описание
Приложения
Формулиране на текстил
Формулиране на пластмаси
Формулиране на бои, лакове и покрития

Описание

Color iMatch е един от най-функционалните и най-интелигентни софтуери за формулиране в индустрията. Софтуерът е идеален за формулиране на пластмаси, бои, лакове и други покрития, както и текстил - навсякъде където

 • се изисква точност и прецизност както на крайния цвят, така и на цвета във всички етапи на производството
 • има сложен и многоетапен процес, който променя цвета на материала
 • се изисква предвидимост и стандартизация на резултата 

Чрез мултифлукс технологията той интелигентно обработва цветовите формули, за да осигури оптимални начални съответстващи цветове и да намали излишните опити за формулиране. Color iMatch разполага с мощността да оптимизира сложните работни процеси, да повиши ефективността на формулирането на цветовете и да намали излишното време и материали, за да възвърне вашата инвестиция бързо.

 

Усъвършенствано съответствие на цветовете на пластмаси, бои, лакове и текстил

Увеличете съответствието на цветовете до 50% и намалете броя на стъпките за корекция наполовина с новия алгоритъм за съответствие и алгоритъм за търсене и корекция, който по-точно идентифицира възможните формули спрямо вашите цели. Използвайте подобрената технология за съответствие на цветовете, за да получите информация за формулирането от историческите данни и да ускорите целия процес на формулиране.

 

Бъдете сигурни във формулите създадени за вашето производство

Color iMatch включва редица интелигентни функции и инструменти, които позволяват на специалистите, които се занимават със създаване на формули по-добре да разбират постижимостта на цветовете, да вземат по-обосновани решения за формулиране на цветовете, да оптимизират съществуващите данни от преди и бързо да превключват между задачи, работейки с повече увереност.

 

Професионални функции, индустриални възможности, корпоративна архитектура

 • Задаване на права за четене или запис в базата данни, въз основа на групи за сигурност, дефинирани от региони и подрегиони
 • Делегиране на групи потребители за конкретен регион и местоположение, така че измерванията и данните да съдържат тази информация
 • Задаване на разрешения за групи потребители, позволяващи достъп до местни, регионални или всички данни
 • Управление или ограничаване на достъпа до централизирана база данни от група потребители при извличане или запис на данни в базата данни.
 • Свързване с помощта на отдалечени работни плотове, включително Microsoft Terminal Services (Remote Desktop Services)TM или CitrixTM, за опростени актуализации, отдалечена поддръжка на приложенията и лесно разширение без инсталиране на локален софтуер
 • Избиране и форматиране на цветови данни и насочването им към избрано местоположение или приложение чрез множество методи
 • Изпращане на данни автоматично, докато се измерват проби, за автоматично интегриране в системите за производство и управление на процесите
 • Импорт и експорт в широк спектър от стандартни формати за индустрията, включително CxF1, CxF2, CxF3, EXP, QTX, MIF, SMP, XML, PAL, TXT, DAT, MDB и други, за да опростите обмена на данни с партньори, използващи алтернативни или стари системи, свързани с цветовете

 

Научете повече за семейството Color iMatch

Color iMatch се предлага в различни конфигурации, които оптимизират комуникацията на цветовете и позволяват по-добро използване на съществуващите хора, процеси и технологии в цялата верига на доставката. Работим заедно с вас, за да изберем най-подходящата конфигурация за вашата компания и средата за формулиране.

 • Color iMatch Professional - Идеален за всички, които формулират цветове за пластмасови приложения, тази премиум конфигурация включва пълен набор от функции: бърз и точен анализ на цветовете, възможност за оптимизиране на всяка формула за цена и точност на цвета, интегриран модул за контрол на качеството и възможност за създаване или редактиране на бази данни за пигменти
 • Color iMatch Satellit -  Създаден за компании, които формулират в лаборатория и разпространяват продукцията си в различни производствени обекти, тази конфигурация предлага същата функционалност за формулиране и контрол на качеството като Професионалната версия, без възможността за създаване и редактиране на бази данни за пигменти
 • Color iMatch Basic - Създаден за компании с минимални нужди от контрол на качеството, тази конфигурация предлага същата функционалност за съответствие на цветовете и управление на бази данни като Професионалната версия, но без интегриран контрол на качеството.

Приложения

Свързани направления


Формулиране на текстил

Color iMatch разполага с водеща в индустрията технология за формулиране на цветове, която подобрява съвпадането на цветовете в текстилната промишленост, като гарантира, че поведението на боята във формулата по-точно отразява поведението на боята при текущите условия и процеси и интелигентно обработва цветовите данни, за да предостави оптимални първоначални съвпадения и да намали броя опити за пстигане на точна формула

Color iMatch разполага с мощта да ви помогне да намалите вашия екологичен отпечатък и разходите чрез намаляне на броя работни цикли и в крайна сметка да ви помогне да спечелите повече бизнес с изключително добро съвпадение на цветовете.

 

Изключителна производителност на съвпадение на цветовете

 • Увеличете процента на съвпадение с до 50%, като по-точно идентифицирате вероятните комбинации от бои и по-добре използвате факторите за контрол на подложката, боите и процеса, за да отчетете текущите условия на процеса
 • Точно идентифицирайте рецептите, съдържащи най-вероятните комбинации от бои, като използвате нашите специални метрики за търсене, което довежда до по-добри съвпадения и по-малко корекции с използване на известни добри формули
 • Защитете околната среда и спестете пари, като намалите броя на корекциите наполовина с нашите уникални динамични фактори за корекция, базирани на историята, които актуализират боите и поддържат поведението им, което може да се промени с течение на времето поради вариации в амбиентните условия, процедури, доставчици или материали.

 

Използвайте съществуващите си данни с последно поколение технология

 • Използвайте новата технология за съвпадение, за да получите информация от историческите данни и ускорите процеса на формулиране
 • Подобрете производителността на базата данни със напълно интегрирания Colorant Editor, който осигурява конкретно ръководство и гарантира увереност в прогнозирането на съвпадението
 • Лесно прехвърлете данните на вашите клиенти от старите системи за използване в Color iMatch с подкрепата на нашия отделен екип, специализиран за конкретната индустрия.

 

Допълнителна ефективност на всички етапи от формулирането

 • Опростете спецификацията на стандартите на Pantone за клиентите, като активирате PantoneLIVE, който предоставя спектрални стойности за стандартите на Pantone
 • Бързо превключване между задачи чрез прилагане на динамични правила за формулиране, които включват процесни, материални и клиентски спецификации
 • Визуално оценявайте възможността за постигане на цветовете, използвайки Gamut Viewer, който предлага уникално наслагване на целевите стойности, за да помогне при вземането на обосновани решения за формулиране
 • Повишете увереността на оператора и намалете времето за обучение с модерен, потребителски интерфейс, лесен за използване.

 

Формулиране на пластмаси

По-малко стъпки, по-малко корекции, по-добри съответстващи цветове. Color iMatch е един от най-интелигентните формулиращи софтуери в индустрията.

С помощта на мулти-флукс технологията, той интелигентно обработва цветовите данни, за да предостави оптимални съответстващи цветове и да намали броя излишни опити за формулиране. Color iMatch има силата да оптимизира сложни работни процеси, да подобри ефективността на формулирането и да намали излишно загубено време и материали, за да ви осигури бърза възвращаемост на инвестицията.

 

Поизводителност на формулиране без еквивалент

 • Увеличете процента на съответствие до 50% и намалете броя на корекционните стъпки наполовина с новия алгоритъм за съответствие и алгоритъм за търсене и корекция, който по-точно идентифицира възможните комбинации за постигане на вашите цели
 • Максимизирайте продуктивността и ефективността на формулирането с актуализираният, напълно интегриран Редактор на цветни съставки, който осигурява специфично ръководство за по-добро характеризиране на вашите пигменти и смоли и гарантира съответствие на прогнозата за съответствие

 

Оптимизиране на стари данни чрез последно поколение алгоритъм

 • Използвайте новата технология за съответствие, за да получите информация от историческите данни и да ускорите процеса на формулиране
 • Подобрете производителността на базата данни, като идентифицирате възможности за подобряване на стойността на вашите цветни данни с помощта на вградения Редактор на цветни съставки
 • Лесно прехвърляйте данните на клиенти от стари системи за използване в Color iMatch с подкрепата на нашия специализиран екип, насочен към конкретна индустрия.

 

Оптимизирани работни процеси

 • Бързо превключване между задачи и спестяване на време чрез прилагане на динамични правила за формулиране, които включват процесни, пигментни и клиентски спецификации
 • Значително намаляване на отпадъка, разходите и околната нишка с новите възможности за Batch Recycle и Waste Work-Off, които ви позволяват да формулирате, използвайки останали материали
 • Визуално оценяване на постижимостта с помощта на Gamut Viewer, който предлага уникално наслагване на целеви стойности, за да помогне за осъзнато вземане на решения при формулиране
 • Насочено коригиране на формулите, за да се намали вариациите в процесите и материалите, които възникват между лабораторията и производството
 • Повишаване на увереността на операторите и намаляване на времето за обучение чрез съвременен, потребителски приятелски интерфейс
 • Опростяване на спецификацията на Pantone стандарти от страна на клиентите, като се активира PantoneLIVE, което осигурява спектрални стойности за Pantone стандартите.

Формулиране на бои, лакове и покрития

Вашата регистрация е успешна!
За да достъпите този ресурс моля, попълнете формата за регистрация!

Ако вече имате направена регистрация моля, натиснете тук.

captcha

* Полетата са задължителни!

Регистрация
Вход
Вход
Забравена парола
Вход