Новини

20 Април / 2016 г.

Enfocus Connect 13 получва своя втори ъпдейт и предоставя автоматизация на компютрите на вашите клиетни

Enfocus представи новата версия на Connect 13, която разширява допълнително възможностите на софтуера да автоматизира процесите, които извършват клиентите на печатниците и да им спести значително време, грешки и усилия в създаването на печатни файлове.

Веднъж дефинирани апликациите от Connect могат да се използват от външни клиенти за печатницата, с цел да се автоматизира процеса по създаване на файлове. По този начин дизайнери и потребители с малко опит могат да създават печатни PDF файлове без грешки и с постоянно качество.

Новият ъпдейт надгражда над функционалностите на Connect All, като свързва поръчката със специфични данни за нея. Използвайки Connect ALL13 update 2, печатниците могат да създават динамични HTML задания за поръчки, вградени в апликациите, които изпращат на своите клиенти. Когато клиентите използват тези нови апликации (конектори), те могат да предават на печатниците важна, специфична информация чрез новата HTML функционалност. Цялата тази информация се предава на печатницата с изпращането на файла и може да се използва от работния поток на печатницата, за да се автоматизира допълнително процеса по обработка на файловете за печат.

Създаването на тези динамични поръчки дава по-лесен и по-ефикасен процес, както за клиентите, така и за печатниците.

"Повечето клиетни с които говорим търсят начини да обвържат своите системи за управление на файлове с процеса на поръчка от страна на клиента. С този ъпдейт, нашата цел беше да решим този проблем, като предоставим напълно динамично решение за получаване на поръчки, което прави клиента част от процеса на автоматизацията. Този ъпдейт дава сигурност, че важна информация за поръчките може да се получи директно в критични системи като ERP или MIS, за да се автоматизира поръчката. Тази информация може да се използва и в решения за автоматизиране на работния поток като Enfocus Switch. Connect ALL 13 Update 2 не само свързва всички тези процеси, но също така дава сигурност, че всички са на една и съща страница."

Michael Reiner, Product Manager for Connect, Enfocus

Новата версия на Connect ALL включва три опции за създаване и изпращане на HTML задания:

  • Основни задания (Basic Job Tickets) - създадени да бъдат бързи и лесни за създаване, този тип задания позволяват на клиенти без много техническо познание да подават своите файлове с основна информация за поръчките
  • Вътрешни HTML форми са вградени в апликациите на Connect (конектори) и предоставят по-голям набор от полета и опции за заданията
  • Външни HTML форми (хоствани на уеб сървър), позволяват да се свържат лесно заданията със системи за управление, с цел автоматично да се получва информация за клиента и поръчката, правейки заданията от клиенти напълно динамични

Всички три метода създават правилно форматирани XML, TXT или CSV файлове, които могат да се използват, за да се автоматизира процеса след това. Информацията събрана в заданието може да се използва като променлива параметрична информация за проверка на файловете, динамична промяна на имената на файлове или създаване на динамични папки за получаване на файловете.

Други подобрения

Connect All и Connect YOU 13 Update 2 включват и подобрения за получаване на InDesign файлове заедно с PDF файлове. Тези нововъведения дават възможност оригиналният файл, заедно с всички графични ресурси, да се групират и изпратят от клиента в една стъпка.

Connect 13 Update 2 е безплатен ъпдейт за клиенти с Connect 13 и Connect 13 Update 1 и ползватели на предишни версии с договор за покритие.