Multipress

Dataline Multipress

MIS ERP софтуер за динамично планиране на печатното производство и управление на всички бизнес, административни, продажбени, финансови и логистични процеси.

Свържете се с нас
Описание
Приложения
Компоненти
Новини
Демонстрация, инсталация и поддръжка

Описание

Dataline Multipress е един от водещите ERP MIS софтуери разработени изцяло за нуждите на печатната индустрия. Multipress покрива всички процеси свързани с планирането на печатното производство и всички свързани административни, логистични, финансови и продажбени процеси.

ERP системата предлага всички необходими модули за да можете да управлявате своето производство, да работите със своите клиенти, да следите производителността и разходите на всички етапи, да правите точни и печеливши калкулации.

 

Изпрати запитване

 

ERP система изцяло създадена за нуждите на печатната индустрия

Multipress е ERP система, която е изцяло съобразена с нуждите и спецификите на печатната индустрия и изградена от основата за да гарантира подобрена продуктивност и печалба на предприятията. Системата има уникални модули, които са създадени специално за печатници, които обхващат процеси като проверка на файлове, сравняване на получени файлове с поръчките, клиентски портал за одобрение на файлове и поръчки и много други.

ERP системата на Dataline включва специално разработени пакети, със специфични функции за:

 • офсетови печатници - спецификите на администрацията и планирането на производството в офсетовия печат са взети изцяло предвид в Multipress, като един от най-силните модули на системата представлява изключително точна калкулация на разходите при работа с офсетови печатни машини
 • дигитални печатници - дигиталният печат има нужда от много бързи и лесни за създаване калкулации. Multipress предлага голям набор от възможности за автоматизация от самото създаване на поръчка до проследяването на нейното фактуриране и отчитане на приходите по всяка фактура
 • широкоформатни печатници - освен спецификата на печата свързана с използването на различни технологии и методи на печат, Multipress предоставя възможност на широкоформатните печатници да контролират целия процес, като ERP системата обхваща и всички дейности по инсталация и монтаж на крайните изделия.
 • компании, които предлагат довършителни услуги - ако предлагате довършителни услуги, като част от основния ви бизнес ERP системата на Multipress има всичко, което ви е необходимо за да управлявате разнообразните довършителни процеси, да сливате и разделяте работни процеси и да следите до най-малки детайли времето и разходите по всяка поръчка
 • печатници, които работят със ситопечат и тампонен печат - калкулациите за сито и тампонен печат нямат нищо общо с тези за офсетов или широкоформатен печат и това е взето предвид в Multipress.

 

Печатният бранш е изключително специфичен и затова изисква система, която е писана специално за него.

 • всяка поръчка е изключително уникална, създава уникален технологичен план и последователност от дейности по машините. Това е много трудно за повечето стандартни ERP системи, които имат модул производство, но той не може да е толкова динамичен
 • полиграфията работи с множество специфични стандарти, които не се намират в други индустрии
 • технологията на печат е уникална за този бранш и е много трудно да се репликира, като се използва стандартен модул
 • ERP системите, трябва да могат да се интегрират с печатни машини, които поддържат такава комуникация, предпечатни софтуери и много други. Това е нещо, което едно ERP направено за полиграфията има почти готово, както и разработчиците следят всички новости в тази посока. Стандартните ERP системи могат да допишат някои интеграции, но те са специфични и се поддържат трудно.

Затова една система, която е писана специфично за печатния бранш има редица предимства. ERP системите, които са писани от специалисти в полиграфията съдържат най-добрите европейски и световни практики в бранша. Екипите следят най-новите развития в технологиите, печатните стандартни, файловите формати, дигиталните машини и още редица специфики, които отразяват в своите системи, веднага щом станат актуални. По този начин вашата печатница може не само да оптимизира своите процеси, но и да внедри най-доброто от печатния бранш във всеки един момент.

 

Multipress включва стандартни и специфични за печатната индустрия ERP модули

Мултипрес има всички нужни модули, които бихте очаквали да намерите в една ERP система, но също така включва и модули, които са създадени изцяло според нуждите на полиграфията. За разлика от повечето системи на пазара, които имат стандартни модули и специфични модули, които са дописвани в последствие и не са тясно интегрирани, Multipress е създадена с изцяло интегрирана платформа, която обединява всички модули в една цялостна и ефективна ERP система.

ERP решението може да се конфигурира с:

 • портал за приемане и одобрение на печатни файлове
 • вграден прифлайт за проверка на файловете и сравнение на подадените файлове с калкулациите
 • портал за клиенти, където те да следят своите поръчки, фактури и цялата нужна информация, за да намалите телефонните разговори
 • готови работни потоци за специфични печатни условия, които съдържат световните добри практики в печата, които са достатъчно гъвкави за да се настроят за вашите нужди.

 

Предварителни калкулации

Multipress включва много повече от възможността да създавате просто калкулации за вашите оферти. Модулът за калкулации е създаден от експерти в печатната индустрия и с помощта на водещи печатници в различни сектори, така че да се отчете спецификата и най-малките детайли, които са уникални за печатната индустрия.

Резултатът е платформа, която позволява сложни калкулации на разнообразни поръчки с минимални ръчни дейности от страна на търговците и максимална гъвкавост. Истинската себестойност на поръчката се формира от избраната технология, използваните материали и очакваното време за изработка. По този начин планирането, производството и отчетността стават един цялостен, автоматизиран процес, който е базиран на техническите параметри на вашите машини и производствени възможности.

Научи повече за предварителните калкулации в Multipress >

 

CRM модул за управление на връзките с клиентите

ERP е цялостна ERP система и има вграден CRM модул, в който можете да следите и отчитате всички контакти, кореспонденция, посещения или важни имейли и телефонни разговори. CRM модула е изцяло интегриран в Multipress и ви помага в организацията на клиентските файлове, поръчки, ресурси и документи.

Научи повече за CRM модул за управление на връзките с клиенти >

 

Цялостно управление на печатните поръчки

Multipress ви дава възможност да управлявате всичко свързано с поръчките си. Можете да търсите поръчки по различни критерии, като описание, уникален номер, референция и много други. Освен стандартните технически спецификации, поръчките съдържат и цялата информация, която ви е необходима за съставяне на графика.

Можете да следите и статуса на всяка поръчка и да автоматизирате предаването и изпращането като използвате вече наличната информация за да създавате необходимите документи.

Научи повече за цялостно управление на печатните поръчки >

 

Възможност за планиране на проектите

Можете лесно да планирате вашето производство, като управлявате всички налични ресурси, които имате, както и да следите техния свободен и използван капацитет. Управлението на проекти е тясно интегрирано с модула за отчетност, така че да получите точна и ясна представа за разходите по всяка поръчка. 

Модулът за планиране на проектите ви позволява да планирате, размествате и групирате поръчки, за да можете да постигнете максимална ефективност на печатните и довършителните машини. 

Също така имате възможност да визуализирате целия график на удобни и ясни 77'' екрани, така че да виждате в реално време дейностите и графика на всички отдели.

Научи повече за планирането на проектите и поръчките >

 

Цялостна отчетност по всички поръчки, проекти и отделни ресурси

Планирането на поръчките и отчетът на тяхното изпълнение е ключов елемент за постигането на висока ефективност и проследяване на продуктивността на производството. ERP системата на Dataline дава възможност на вашите оператори да отчитат времената по всяка поръчка ръчно със старт и стоп бутон или директно въвеждайки времеви периоди. Системата може да се свърже и с модули за автоматично отчитане на машинното време, което подобрява още повече точността и намалява максимално възможностите за грешки.

Резултатът е пълен и ясен отчет за натоварването на всеки отделен ресурс, оперативността и продуктивността на всяка машина или служител и възможностите за подобрение на маржовете на предприятието.

Научи повече за цялостната отчетност по всички поръчки, проекти и отделни ресурси >

 

Фактуриране и управление на финансовите потоци

ERP системата има всичко необходимо за да може да фактурира и следи финансовите потоци на печатниците, като наследява автоматично данните от всяка поръчка, така че да намали възможностите за грешка и да спести време на администрацията.

Финансовият модул може да се интегрира с някои счетоводни системи, за да може издадените фактури да се осчетоводяват автоматично.

Научи повече за фактуриране и управление на финансовите потоци >

 

Управление и отчетност на производството

С този модул можете да анализирате вашите приходи и разходи бързо и лесно. Точните данни, които се съдържат в системата ви дават възможност да намирате връзки и тенденции, които да ви помогнат да насочите вашия бизнес модел по-точно. 

Анализът ви дава възможност да видите кои поръчки са най-популярни за даден период, какви маржове получавате от различните групи клиенти или от конкретен клиент, какви маржове и печалби генерира вашата компания и още много детайли.

Научи повече за управление и отчетност на производството >

 

Готовност за онлайн бизнес

Ако имате онлайн Web2Print магазин или планирате такъв, поръчките, които получавате онлайн могат да се отразяват напълно автоматично в ERP системата Multipress за да обработят административно и да се планират в производството. 

Научи повече за възможносите за онлайн бизнес >

 

Връзка с други системи

Модерната ERP система, трябва да е готова за работа в облака и да може да се интегрира с други системи чрез стандартни протоколи и методи.

Това ви позволява да създавате цели процеси, които да обхващат и интегрират различни дейности, а не да закупувате софтуер, който да работи като самостоятелен остров без връзка с другите софтуери в компанията.

Научи повече за връзката с други системи >

 

Управление и автоматизация на целия работен поток

Multipress може да се интегрира с други системи на база утвърдени стандарти и протоколи, като по този начин се намалява нуждата от двойна работа и възможността от грешки при копирането на информация от една система в друга.

ERP системата може да подава JDF файлове и да получава JMF файлове от повечето водещи печатни системи и работни потоци, което ви позволява да намалите нуждата да регистрирате ръчно използваните материали и ресурси.

Резултатът е високо ниво на автоматизация, намаляване на грешките, подобряване на потоците на информация и намаляване на нуждата служителите на печатницата да извършват двойно действия по копиране информация от една система до друга система.

Научи повече за управлението и автоматизацията на целия работен поток >

 

Изпрати запитване

Демонстрация, инсталация и поддръжка

Демонстрация и тестове

Имате възможност да видите и тествате голяма част от нашите продукти, за да се уверите в тяхната функционалност и да видите как те биха оптимизирали вашата дейност. Правилната оценка на продуктите, техните опции и обхвата на дейностите по тяхното внедряване ви гарантира бърза възвръщаемост на инвестицията и гладко преминаване към новите, оптимизирани методи на работа.

 • демонстрация на продукта и представяне на различни сценарии на работа
 • тестове с реални поръчки и демонстрация на възможностите за решаване на реални казуси
 • провеждане на тестове в реална производствена среда


В случай, че имате интерес към демонстрация на този продукт, можете да се свържете с нас през бутона "Свържете се с нас" по-горе, през формата за контакт на сайта или като ни пишете на sales@gedbg.com


Инсталация и обучение

Ние предлагаме цялостно обслужване на нашите клиенти и сме на ваше разположение по всяко време. Нашият опитен екип може да осигури:
инсталация на продукта след закупуването му

 • интеграцията му с други продукти и системи
 • обучение за използване на продукта, както и добри практики за работа
 • цялостна поддръжка по време на експлоатацията му


Нашият опит и инструменти за водене и реализация на проекти помагат за бързата и лесна интеграция на продукта и бързата възвращаемост на инвестицията.


Поддръжка

Нашите специалисти са обучени и сертифицирани от производителя и могат да осигурят поддръжка на вашите системи, така че да функционират максимално ефективно. Ние сме на разположение за:

 • въпроси и консултации свързани с продукта и неговото приложение
 • отстраняване на проблеми свързани с продукта
 • създаване на работни потоци и профили на работа
 • обучение на персонала, както и на нови кадри постъпили след закупуването на продукта

В случай, че имате проблем с Dataline Multipress или се интересувате от възможностите за поддръжка, които можем да предложим можете да се свържете с нас, като изпратите имейл на help@gedbg.com

 

Изпрати запитване

Вашата регистрация е успешна!
За да достъпите този ресурс моля, попълнете формата за регистрация!

Ако вече имате направена регистрация моля, натиснете тук.

captcha

* Полетата са задължителни!

Регистрация
Вход
Вход
Забравена парола
Вход