Начало | Блог | Технология за директен печат без проявителна машина с Kodak Sonora Xtra

Блог

Технология за директен печат без проявителна машина с Kodak Sonora Xtra

Технология за директен печат без проявителна машина с Kodak Sonora Xtra

Това е технология за директен печат, която позволява на безпроцесните пластини от последно поколение Kodak Sonora Xtra да изключат процеса на проявяване. Това става, като слоят фоточувствителна емулсия се премахва от непечатаемите области в процеса на подготовка на печатната машина. 

 

По-чиста среда на работа с отпадането на проявителната машина 

Заедно с нуждата от проявителна машина, отпада и нуждата от почистване на проявителната, ремонтите, профилактиката и обработката на химията. 

Елиминирането на цялата химия и отпадъци, свързани с проявяването, позволяват да не се замърсява въздухът от тяхното използване и разграждане. С тях се намалява разходът на вода и се спестява от използването на електроенергия, които пряко влияят на околната среда. 

Премахват се и отпадъците от опаковки на химията и няма оборудване за проявяване, което непрекъснато да се почиства и поддържа, подобрявайки екологичната устойчивост на процеса с всички гореизброени предимства.

Допълнително предимство за екипа е, че с използването на безпроцесните пластини Kodak Sonora Xtra и отпадането на проявяването се намаляват и миризмите и шумът в печатницата, което спомага за постигането на по-приятна и чиста среда за работа. 

А самото място, където досега е била проявителната машина, може да се използва за други дейности или като повече свободно пространство за печатния процес.

 

Основен принцип на безпроцесната технология

С пластините Sonora в почти всички случаи може да се използват същите настройки на печатната машина, мастила, овлажняващи разтвори и офсетови цилиндри (гумени платна). Технологията на премахване на фоточувствителния слой на пластината на печатната машина работи с вградени и невградени, конвенционални и системи с непрекъснато овлажняване и натиск, както и с печатни машини с автоматична подготовка и стартиране. Процесът е безпроблемна част от стандартното стартиране на машината.

По време на стартиране на печатната машина, действието на овлажняващия разтвор подготвя слоя на непечатаемите полета върху пластината да бъде физически премахнат чрез полепване и разрушаване от попадналото мастило върху пластината. Това дава възможност за успешен трансфер на емулсията от пластината към гуменото платно, след което емулсията се предава на хартията за печат. В почти всички случаи това се случва в рамките на първите няколко листа или копия на вестници (предвидени като макулатури при подготовката) за тиража.

 

Как протича целият процес на изработка на безпроцесните пластини до влизане в тираж

Пластините Kodak Sonora Xtra са негативни, не са аблативни и няма необходимост от инсталиране на система за почистване на разпрашена емулсия, предлагат чист и безопасен процес по експониране. Тези пластини имат висока чувствителност при експониране на CTP експонатор Kodak с технология Kodak SquareSpot, което осигурява отлично качество и възможности. Изискванията за енергия на лазера може да са различни при други сертифицирани CTP системи.

 

Стъпка 1: Формиране на изображението върху пластините Kodak Sonora

По време на експонирането на пластината, термален лазер формира изображението, променя структурата на полимерната смола (емулсия), за да създаде закалено и здраво изображение.

 

Стъпка 2: Зареждане на пластините на печатната машина

Пластината се зарежда на печатната машина по същия начин, както стандартна офсетова пластина. Пластините Sonora работят безпроблемно с ръчна или автоматична система за зареждане на пластини, а контрастът на изображението при модела Kodak Sonora Xtra е изключително ясен. 

 

Стъпка 3-4: Включване на овлажняващи и мастилни валци. Включване на натиск

Овлажняващият и мастиленият валци са задействани, в резултат на което цялата пластина е покрита с овлажняващ разтвор и мастило. Овлажняващият разтвор подготвя емулсията на пластината в областите, където няма изображение, за да бъде впоследствие премахната физически. Полепването и разрушаването на емулсията от мастилото дава възможност тя да бъде пренесена от непечатаемите полета към гуменото платно на офсетовият цилиндър.

 

Стъпка 5: Миграция на емулсията към гуменото платно на офсетовия цилиндър.

Чрез чисто физическо взаимодействие емулсията, която е от непечатаемите области, се премахва от пластината и се прехвърля върху гуменото платно на офсетовия цилиндър. Това е физически, а не химически процес, което осигурява много голяма свобода на използване на химия и настройки на печатната машина и елиминира отклонения, свързани с традиционните системи за проявяване с проявител.

 

Стъпка 6: Подаване на хартия

На последно място, подава се хартия и емулсията от офсетовият цилиндър се прехвърля към първите няколко листа без замърсяване на мастилните или овлажняващи валци. Обикновено в рамките на няколко листа (или вестника) се изчистват областите, в които няма изображение. Пасер и цветове се настройват, както с всяка друга пластина.

 

Стъпка 7: Влизане в тираж

При печат пластината Sonora се държи като всяка друга термална пластина. Както и при всяка друга пластина, тиражоустойчивостта зависи от вида на печатната машина и условията на печат. 

Решението за преминаване от традиционни към безпроцесни пластини често се асоциира и с екологични съображения. По-рядко се чува обаче фактът, че тази на пръв поглед малка промяна носи значителни икономически ползи за печатниците. С безпроцесната технология и последното поколение безпроцесни пластини на Kodak в печатниците се постигат качество, ефективност и спестявания

Безпроцесните пластини все повече се превръщат в стандартна технология в офсетовия печат. Използването им в производството позволява да се елиминира нуждата от проявителна машина и свързаните с нея вода, енергия, химия и отпадъци. Тази промяна е в полза не само на околната среда, а и на икономическото състояния на печатницата. 


Разберете още за пластините без проявяване от последно поколение.

Най-популярни
Последни