Начало | Блог | Съвместимост на офсетовите пластини без проявяване от съвременно поколение със съществуващите процеси за офсетов печат

Блог

Съвместимост на офсетовите пластини без проявяване от съвременно поколение със съществуващите процеси за офсетов печат

Съвместимост на офсетовите пластини без проявяване от съвременно поколение със съществуващите процеси за офсетов печат

Последният технологичен напредък около безпроцесните пластини може да ви даде възможност да повишите рентабилността си, като преминете към новата Kodak Sonora Xtra.

В основата на всяко производство е търсенето на възможности за намаляване на разходите, оптимизация на процесите, повишаване на ефективността и поемане на повече поръчки, като същевременно качеството остава същото или дори по-добро. 

Добър пример за такава възможност са безпроцесните пластини. Те премахват етапа на проявяване, а с това и всички разходи и променливост, свързани с него. Икономическите и финансовите ползи са значителни, а и едва ли някой може да се похвали, че предпочита и харесва неудобствата от химията и обработката на плаки.

С новата технология на безпроцесни пластини Sonora Xtra много от печатниците могат да се възползват от преимуществата, които те предлагат. 

За да започнете процеса по елиминиране на проявяването, вижте някои от най-често срещаните въпроси, които печатниците задават за пластините Sonora X.Кои са основните ползи, които въвеждането на безпроцесните пластина ще даде на моя бизнес?

Безпроцесните пластини Kodak Sonora Xtra са свързани с редица предимства за бизнеса:

Икономически ползи

Можете да елиминирате разходите за обработка, включително химия, и да намалите значително изхвърляните отпадъци, използваната енергия, вода, както и поддръжката на проявителя. Също така се премахват разходите за променливост, появяващи се от обработката, включително време за престой в печатната машина, отпадъчна хартия и мастило и преработка на плаки.

 

Предимства за ефективност и качество

Предпечатните операции стават по-рационализирани и ефективни с премахването на стъпката на проявяване. А пластините, които отиват директно върху печатната машина след експонация и тя се използва като проявителна, са по-последователни, когато вече не съществува променливост. Освен това, поради повишената стабилност на безпроцесните пластини, в сравнение с плаките с проявяване, много печатници отчитат по-последователни и точни цветове в крайния печат.

 

Ползи на пластините без проявяване за околната среда

Ще можете да елиминирате химическата обработка от проявяването, включително съхраняването и изхвърлянето на отпадък, както и да намалите потреблението на вода и енергия. Можете също така да представите тези екологични ползи на клиенти, които търсят по-устойчиви доставчици.

 

Какво е по-специално за пластините Sonora Xtra в сравнение с други безпроцесни пластини?

Новият пробив в технологията направи пластините съпоставими с пластините с проявяване. Те предлагат:

  • изключително дълги тиражи на печат; 
  • бързи скорости на експонация;
  • отлични възможности за разделителна способност
  • добра устойчивост от надраскване и UV възможности. 

Сега много от офсетовите печатници, включително големите търговски печатници, висококачествените печатници, големите ролни heatset печатници, печатници за книги, печатници за офсетови опаковки, печатници за вестници и печатници, използващи UV или ниско енергийни UV, ще могат да се възползват от безпроцесната технология и да отстранят процеса на проявяване.

 

Как се различават “process free” от “chemistry free” пластините? Не се ли освобождават и двете от химията?

Всъщност „chemistry free“ плаките все още частично използват химия и оборудване за проявяване (в секцията за почистване). "Chemistry free" опростяват етапа на обработка и могат да имат предимства пред пластини с проявяване, но те не премахват напълно стъпките, химията и оборудването за проявяване. Само “process free” предлагат икономически, екологични и предимства за ефективност и качество на пластините, свързани с премахване етапа на проявяване.

 

Ще трябва ли да си купя някакво ново оборудване, като например нов CTP експонатор?

Пластините Sonora Xtra са пригодени да работят с всички Kodak експонатори и различни други марки CTP устройства. Те осигуряват максимална пропускателна способност на всички, с изключение на най-бързите експонатори и работят както с ръчни, така и с напълно автоматизирани CTP системи, така че да могат да се справят с бърза производствена среда.

 

Има ли опасност от надраскване?

Като цяло за всички пластини има известна опасност от надраскване. За да се избегне, е важно да се следват добрите практики за използване на пластини. Пластините Sonora Xtra са проектирани да издържат на степен на надраскване, сходна, а понякога и по-висока от повечето плаки с проявяване.

 

Съвместими ли са пластините на Sonora Xtra с листови печатни машини и с ролни печатни машини? А при UV печат?

Да. Те работят както с листови, така и с ролни печатни машини.

Друг въпрос, който може да се появи, е дали ще е нужно да се смени някой от другите материали, с които работите в печатницата. Всъщност, безпроцесните пластини Kodak Sonora са съвместими с широк набор от мастила, решения за преливки, печатни медии и химикали.

 

Кои са основните предимства, които ще видя в печата, когато премина към Sonora Xtra?

Безпроцесните пластини Kodak Sonora Xtra дават на производството редица предимства в областта на качеството, спестяванията и ефективността:

  • Качеството на пластините, излизащи от предпечатната подготовка, става по-последователно, премахвайки променливостта от проявяването.
  • Разходите ви могат да намалеят, поради по-краткия процес на подготовка на пластините.
  • Поради повишената стабилност на безпроцесните пластини могат да се наблюдават по-последователни и точни цветове в крайния печат.

Разберете още за пластините без проявяване от последно поколение Kodak Sonora Xtra.

Най-популярни
Последни