Начало | Блог | Големият дебат: какво влияние имат клишетата върху околната среда

Блог

Големият дебат: какво влияние имат клишетата върху околната среда

Големият дебат: какво влияние имат клишетата върху околната среда

Няма съмнение, че въздействието върху околната среда е гореща тема при производството на опаковки днес. Всички участници във веригата на доставка непрекъснато са предизвиквани да предприемат действия за подобряване на резултатите по рационално използване и поддържане на околната среда, а флексо печатът не е изключение. Вниманието към проблемите, свързани с околната среда, непрекъснато се увеличава през последното десетилетие, тъй като процесът на флексо печат набира инерция на пазара за опаковки.

Голяма част от това внимание е фокусирано върху самите флексо клишета и по-специално върху методите за обработка, свързани с производството на експонирани клишета. Големият дебат, който се води през последните няколко години между някои от ключовите дългогодишни доставчици на клишета, е съсредоточен върху ползите от миенето със солвент спрямо термалната обработка на флексо клишетата, като и двете страни обявяват предпочитаната от тях технология като по-добра. Крайният резултат от този дебат все още не е на лице.

Тази статия предлага нова перспектива върху разискването и разглежда въпроса как Kodak вярва, че при избора на клише за най-рационално използване на природните ресурси трябва да се мисли по-мащабно за цялостния процес на флексо печат и как други фактори лесно могат да са пречка за единични елементи като обработка на клишета.

Нова перспектива

Влиянието на клишето по време на печатния процес не може да бъде пренебрегнато.

Има огромна опасност, ако изработването на клишетата (експонация и обработка) се разглежда като единичен елемент, от гледна точка на влиянието върху околната среда. Простият факт е, че продуктът от този процес по изработване на клишета – самото експонирано клише - има свойството, чрез уникалните си характеристики, да повлияе върху изпълнението на печата и следователно върху  въздействието, което самият печатен процес оказва върху околната среда. Бъдете сигурни, че въздействието е голямо. В своя анализ на жизнения цикъл (LCA) DuPont изрично заявява, че проучването им се базира на следното предположение: "експонираните клишета се представят сходно при отпечатването, независимо от това кой процес е използван за експонация и обработка", което от своя страна елиминира въздействието, което различните клишета могат да имат, когато се разглежда цялостното влияние върху природните ресурси.

Позицията на Кодак е, че макар това да е убедително предположение, направено, за да се даде възможност за директно сравнение на технологиите на обработка, то игнорира най-голямото въздействие, което технологията на флексо клишето може да има върху околната среда, а именно нейното представяне на печатната машина.

Време е да спрете да се фокусирате върху една малка част от процеса и да го разгледате в неговата цялост.

Разглеждане и обяснение на целия процес

Фигура 1

Истински значимите фактори

При прегледа на процеса на флексо печата е важно да разгледаме всички ключови фактори, влияещи върху околната среда. ФИГУРА 1, въз основа на данните, публикувани като част от анализа на жизнения цикъл на DuPont през 2008 г., илюстрира важните компоненти, включени в производството, и отбелязва, че печатната медия, мастилото, електричеството и т.н., използвани по време на печат, са много по-значими от клишето, когато се разглежда цялостния процес. Според данните на анализа, делът на въздействие на клишето е 1% или по-малко от цялостното въздействие. Това не е голяма изненада, разбира се, когато се замислим. Печатните машини са големи консуматори на енергия и всяка печатна операция използва значителни количества мастило и печатна медия. Но това, което тази диаграма разкрива, е, че за да имаме максимално положително въздействие върху използването на природните ресурси при процеса на флексо печат, наистина трябва да се съсредоточим върху тези елементи, поглеждайки цялостното въздействие. Това ни показва, че ако клишето може да оптимизира цялостното производство и да намали отпадъците от печатна медия и мастило на печатната машина, то може да има много по-голямо въздействие, отколкото самото клише като отделен компонент. 

Намаляването на отпадъците от мастило и печатна медия е най-големият принос, който може да постигне клишето за подобряване на влиянието върху околната среда. 

След това, ако разгледате клишето като отделен елемент на целия процес по-подробно, фотополимерното клише има по-голям принос за въздействието върху околната среда. ФИГУРА 2 показва, че необработените материали представляват около 75% от въздействието на клишето върху околната среда, а обработката на клишетата е около 25% или по-малко.От тези данни, за които и двете изследвания са единодушни, е ясно, че следващият най-добър начин да се постигне положително въздействие върху околната среда е просто да се използват по-малко клишета. Може да изглежда очевидно, но това несъмнено е вярно. Не само използването на по-малко клишета намалява влиянието от производството на самия фотополимер, но едно използвано клише по-малко означава един брой по-малко за обработка. И всяко клише, което се елиминира, намалява:

• използвания клишепласт;

• времето за монтиране;

• почистването на цилиндъра или ръкава;

• разходите за отстраняване на отпадъците;

• разхода на мастило;

• намаляване на макулатурите. 

Намаляването на действителния брой изработени клишета е следващият най-голям принос, който може да се постигне от флексо клишето за подобряване на влиянието върху околната среда. 

Следователно, ако технологията на клишето, която избирате, има способността да намали реалния брой клишета, които изработвате за всяка поръчка, тя има силата да постигне далеч по-голямо  въздействие върху околната среда, отколкото просто да изберете един метод за обработка за сметка на друг.

Фигура 2

И така, къде остава обработката на клишетата?

Поставяне на всичко в перспектива

От данните, които виждаме по-горе и от наблюденията, които четем в публикуваните проучвания, научаваме, че цялостният елемент на изработване на клишета допринася за по-малко от 1% от общата невъзобновяема енергия, използвана в процеса на флексо печат. И само около една четвърт от този 1% (приблизително 0,25%) е елементът обработка на клишета. Следователно, въпреки че всяко въздействие е важно, трябва да се постави в перспектива, че „Големият дебат“ между миенето със солвент и термалната обработка е насочен към извършване на малки промени в 0,25% от общото въздействие. Нека сравним това с въздействието, което може да постигнете, като намалите печатните отпадъци с 25%. Проучването, публикувано от DuPont, цитира диаграма, показваща 8% брак от флексо печат. Този брак съдържа както печатна медия, така и мастило.   Ако отново разгледаме фигура 1, би било разумно да заключим, че:

·         Цялостното използване на мастило и печатна медия представляват около 75% от невъзобновяемата енергия, произведена в процеса на флексо печат.

·         Ако 8% от това е брак, тогава бракът от мастило и печатна медия би следвало да допринесе за около 6% от използваната невъзобновяема енергия.

·         Ако можете да намалите този брак с 25%, можете логично да повлияете на тези 1,5% от общото въздействие.

Сравнете 1,5%, на които може да се повлияе от намаляването на отпадъците, с малката частица от 0,25%, на която може да се повлияе от избора на начин за обработка на клишетата, и можете да започнете да виждате ползата от разглеждане на процеса като цяло. 

За максимално въздействие върху процесите за опазване на околната среда, изберете флексо клише, базирано на неговата способност за намаляване на отпадъците от печатната машина и броя на използваните клишета за всяка поръчка. 

Как можете да намалите отпадъците от печатната машина и да използвате по-малко клишета?

Flexcel NX клишета в действие 

Дигиталната флексо система на Kodak - Flexcel NX е разработена за максимална ефективност на печат. Чрез уникалната технология за експонация и патентованите процеси за производство клишетата Flexcel NX имат уникални завършени характеристики на готовото клише. Точките с плосък връх и еднаква височина на Kodak покриват цялата дължина на тоналната скала, осигурявайки несравнима гъвкавост при печат, изключителна устойчивост на клишето и разширена цветова гама. В резултат на това те:

• достигат желания цвят по-бързо;

• издържат по-дълго на печатната машина;

• влизат по-бързо в печат;

• позволяват намаляване на спот цветовете за сметка на по-добри резултати при процеса CMYK печат. 

Всъщност е обичайно за потребителите, използващи системата Flexcel NX за широкоформатни опаковки, да елиминират практиката за разделяне на плътните цветове и преливките и да ги обединяват в едно клише. Тези потребители намаляват броя на спот цветовете и се възползват от CMYK печата. Те дават сведения, че живота на клишето, в сравнение с традиционни дигитални флексо клишета за подобни поръчки, се увеличава от 2 до 5 пъти. И тези клишета наистина достигат желания цвят по-бързо. Просто попитайте всеки оператор на печатна машина, който работи с клишетата Flexcel NX. Всъщност печатниците, които използват клишетата Flexcel NX, ни казват, че средно са:

• намалили макулатурите от печатната машина с 25%;

• намалили общия брой на клишетата, които използват с 20%.

Това ги поставя в положение, в което те могат да окажат силно въздействие върху целите си за влияние върху околната среда. Между другото, намаляването на отпадъците и използването на по-малко клишета не е нещо лошо, когато става въпрос и за важните цели за контрол на разходите. 

Направете информиран избор на клишета

Взимането на решения за максимално въздействие върху процесите, влияещи на околната среда, е свързано с разглеждането на процеса в неговата цялост - това ни казват всички експерти в областта на екологията. При избора на флексо клише не е по-различно. Гледайте на флексо клишето като на инструмент, който има силата да окаже значително влияние върху подобряване въздействието върху околната среда в печатната зала. Ако максимизирането на положителното влияние е важно за вас, то вече знаете, че първо трябва да разгледате факторите, които имат най-голямо въздействие. Поставете си за цел да  изберете клише, което да Ви помогне да намалите отпадъците от печатната машина и да използвате по-малко клишета, независимо от начина на обработка. Вземете предвид една нова перспектива спрямо големия дебат за клишета и разгледайте процеса в неговата цялост.

Най-популярни
Последни